moDeLLeR, veRkTYG och fÖRhåLLNINGSSäTT

TYLÖSANDS
DAGARNA
2015
20 maj | hotel tylösand halmstad
Interkulturell kompetens;
modeller, verktyg och
förhållningssätt
Workshopen i interkulturell kompetens (IKK) handlar dels om kunskap om
olikheter men mer om förhållningssätt för att hantera olikheter. Utgångspunkten är att det i första hand är vårt eget beteende och synsätt vi kan påverka.
Upplägget är deltagarcentrerat med övningar och diskussionsfrågor som
varvas med kortare teorigenomgångar och storytelling. Målet är att alla deltagare efter kursen har fått med sig nya modeller för att förstå interkulturalitet,
konkreta verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten och nya insikter som
sig själva.
Rubriker för dagen
• En interkulturell värld; introduktion till dagens tema
• Kulturbegreppet; definitioner och modeller
• Storytelling om kulturmöten; hur fel det kan gå och hur bra det kan bli
• Kommunikation och missförstånd; om hur vi undviker dem
• Om när vi krockar; modeller och konkreta verktyg för att hantera motsättningar
• Identitet & grupptillhörighet; om vad identitet är, hur vi är lika och olika
varandra samt om människors behov av att tillhöra en gemenskap
• Migration; om anpassning och olikheter
• Den inkluderande organisationen; om vad vi alla kan göra för att göra
just vårt sammanhang mer välkomnande och inkluderande
ANMÄLAN
Tid och plats
20 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Hålltider
08.30-09.00 Kaffe och registrering
09.00Kursstart
10.30-10.50Fruktpaus
12.10-13.10Lunch
14.40-15.10Kaffe
16.30Avslutning
För vårt arbete med IKK har vi tagit fram följande modell
• Självmedvetenhet (Detta är min sanning)
• Förståelse (Min sanning är inte Sanningen)
• Inställning (Jag är intresserad av din sanning)
• Kunskap & färdigheter (Att vara förberedd och att
i möten kunna få och förmedla den information jag
behöver)
• Erfarenheter (Att utsätta mig för situationer där jag kan
lyckas eller misslyckas i kulturmötet)
• Reflektion (Att fundera över och diskutera mina erfarenheter och lära mig av dem)
Alla deltagare får med sig en kortare informationsskrift med
de modeller vi gått igenom, tips på strategier och förhållningssätt för svåra möten samt länkar till sidor med mer
information.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se
eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara
oss tillhanda senast 2015-03-18. Efteranmälan i mån av
plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen
kontakta kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till [email protected]
Skicka gärna ersättare vid förhinder.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet. Hotel Tylösand,
tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram till 2015-02-18.
Rummen kan avbokas fritt fram till en månad före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum
på Hotel Tylösand.
För fler logialternativ se www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna under fliken Praktisk information
Minimässa Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
Medverkande
Patrick Gruczkun, beteendevetare och certifierad handledare
i Förtroendefullt Samarbete och Värdebaserat Ledarskap.
Han har ett flertal vidareutbildningar inom konflikthantering, interkulturell kommunikation och samtalsmetodik.
Sedan 2006 har han arbetat med utbildning och processledning och de senaste fyra åren även arbetat deltid som
projektledare. Tidigare för Göteborgsregionens kommunalförbund och numera på Världskulturmuseet i Göteborg.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.
Målgrupp
Alla som möter personer från andra kulturer
För övrig information kontakta Region Kronobergs
kurskansli, telefon 0470-77 85 00.
Avgift
Avgiften är 1 695 kronor per deltagare och inkluderar
kostnad för kaffe och lunch.
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
Du är även välkommen att delta i våra gemensamma
middagar 18/5 och 19/5 kl 19.30 för 360 kronor per kväll.
Välkommen!
Alla priser är exkl. moms.
REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
[email protected] www.regionkronoberg.se
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.