Canephron®

Canephron®
Traditionellt växtbaserat läkemedel
Canephron® har använts av miljontals kvinnor för att lindra symtom vid urinvägsinfektion och nu lanseras den i Sverige. Canephron® är
marknadsledare i flera länder och nådde första platsen i kategorin också i Tyskland i år.
Canephron® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel, baserat på pulveriserad flockarun (ört), libbsticka (rot) och rosmarin (blad) och som
används tillsammans med rikligt vätskeintag för att:
- Lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov
av att kissa oftare än vanligt.
Canephron® används sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat
läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.
Canephron® har två olika doseringar beroende på indikation:
För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner:
Kvinnor (vuxna och äldre): 2 tabletter 3 gånger dagligen. Om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen av Canephron®, bör läkare
eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.
För att förebygga återkommande bildning av njursten:
Vuxna och äldre: 2 tabletter 3 gånger dagligen. Canephron® bör inte användas
mer än 4 veckor per behandlingstillfälle. Behandlingen kan vid behov upprepas.
Tabletten sväljs hel med vätska (t.ex. ett glas vatten). Drick minst två liter vatten
per dygn. Rådgör med läkare om symtomen kvarstår under användningen av
läkemedlet eller om biverkningar som inte nämns i bipacks deln uppträder.
Vanliga frågeställningar från konsument:
1) Kan produkten användas i kombination med antibiotika?
- Ja, kan användas som egenvård eller i kombination med antibiotika.
2) Kan produkten användas när man är gravid eller ammande?
- Då läkemedlets säkerhet under graviditet och amning inte har fastställts, så rekommenderar vi inte det.
Innehållsdeklaration:
1 dragerad tablett innehåller:
De aktiva substanserna är: 18 mg pulveriserad Centaurium erythraea Rafn, (flockarun) ört, vilket motsvarar 18 mg torkad ört av
flockarun. 18 mg pulveriserad Levisticum officinale Koch (libbsticka) rot, vilket motsvarar 18 mg torkad rot från libbsticka. 18 mg
pulveriserad Rosmarinus officinalis L., (rosmarin) blad, vilket motsvarar 18 mg torkade rosmarinblad.
Övriga innehållsämnen är: sackaros, talk, laktosmonohydrat, majsstärkelse, kalciumkarbonat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dextrin, magnesiumstearat, flytande spraytorkad glukos, titandioxid, schellack, riboflavin, montanglykolvax, järnoxid (röd),
ricinolja (jungfruolja).
Försiktighet: Läs bipacksedeln noga före användning. Använd inte Canephron® om du har magsår, nedsatt njurfunktion eller
om du lider av en sjukdom för vilken minskat vätskeintag rekommenderas, t.ex. nedsatt hjärtfunktion.
Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år, gravida och ammande kvinnor. Rekommenderas inte till män vid urinvägsinfektion.
Förvaring: Förvaras vid högst 30°C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förpackning
1 ask / detaljistförp.
Bäst före märkning: MM-ÅÅÅÅ
Canephron® 60 tabletter
EAN-kod: 7046265080688
Artnr: 8567
Bringwell
Bringwell
Sverige
Sverige
ABAB
Lönnerbladsgatan
Lönnerbladsgatan
66
521
521
0202
Falköping
Falköping
Endast för återförsäljare, ej för slutkonsument!
TelTel
+46
+46
(0)515
(0)515
7777
7878
7979
Fax
+46
(0)515
Fax
+46
(0)515
7777
7878
7878
Bringwell.com
Bringwell.com
Senast reviderad: 2015-04-27