9månaders graviditetskalender

Vecka för vecka
Graviditetskalender för medlemmar på 9månader
© 2004 9månader
9månader, 2004
http://www.9manader.nu
e-post: [email protected]
Illustrationer Maria och Jonas Tingvall
Utskrift och kopiering endast tillåtet för privat bruk.
Graviditetskalendern är inte avsedd att ersätta kontakt med barnmorska eller läkare. Vid frågor
hänvisas till dessa yrkesgrupper för klargörande och aktuella rekommendationer.
© 2004 9månader
Vecka 0
Med ett graviditetstest ser du
Ditt barn
inom en vecka efter utebliven
Ännu inget att rapportera. Eftersom det sker en blödning nu finns
det förmodligen inget embryo inne i livmodern. Säker kan man
aldrig vara trots allt och skulle det vara så att det finns något som
växer där inne kan du glatt räkna med att du kommit fyra veckor
på väg.
mens om du är gravid eftersom
moderkakan börjar producera ett
speciellt hormon som heter hCG.
Nivåerna
av
hormonet
ökar
succesivt i början av graviditeten
och minskar från och med andra
tredjedelen av graviditeten.
Upplever du och din partner att ni
Du och din kropp
har svårt att bli gravida kan ni ta
Du har nu mens och är lättad eller besviken, kanske hoppas du
kontakt med barnmorskan på
fortfarande att det gror ett litet frö inne i magen. Ett sätt att försöka MVC så kan hon ge remiss till för
få till stånd en befruktning vid rätt tidpunkt är att ta tempen varje fertilitetsutredning. Oftast vill de
dag vid samma tidpunkt en längre tid, vid ägglossningen höjs
att paret försöker ett år på egen
kroppstemperaturen med ungefär en halv grad. Ägget är
hand, inom ett år har de flesta
befruktningsdugligt ett halvt till ett dygn efter ägglossningen,
fått till en graviditet. Har ni
spermierna ungefär tre dygn efter ejakulation så det går bra att
försökt på själva och fått hjälp
börja tillverkningen någon dag innan den beräknade
med IVF eller någon annan metod
ägglossningen.
utan att lyckas kan adoption vara
ett alternativ.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 1
I Kinesisk myt var det gudinnan
Ditt barn
Nu Wa som skapade de första
En glimt i pappas öga...
människorna av lera, men arbetet
blev henne övermäktigt: "Jag kan
inte göra lerdockor för evigt.
Bilda
familjer
och
uppfyll
världen!"
Ur: Livsfrukt, s.12
Redan i fosterstadiet är flickans
Du och din kropp
äggstockar fyllda med ägganlag.
Ägget behöver mogna lite till innan det slungas ur follikeln,
När hon föds har de flesta
gulkroppen, och livmoderslemhinnan behöver byggas på lite till så förstörts men det finns ändå
att ett befruktat ägg eventuellt ska kunna fästa.
tillräckligt med anlag för att de
ska räcka hela hennes fertila liv.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 2
För att hålla optimismen vid liv
Ditt barn
kan en nygift Marockansk brud
Så är det då dags, ägget kastas ur äggstocken och tar sig fram
förklara för sina släktingar att
genom äggledaren genom en kombination av slemflöde och
hon är "nästan gravid".
rörelser i äggledaren. Det är nu befruktningsdugligt i 10-12 timmar. Ur: Livsfrukt, s.18
På fem minuter har de första spermierna nått fram till äggledaren.
På vägen genom livmodern har spermierna fått hjälp att mogna
ytterligare. Spermierna överlever tre dygn innan de tappar
förmågan att befrukta ägget.
Efter 3-4 dygn genomgår det befruktade ägget, zygoten, en kraftig
celldelning, kallas blastocyst, samtidigt som den når livmodern.
Vikt: 0
Längd: 0
Du och din kropp
Du är nu som mest fruktsam. Sedan ägget slungats ut är det
befruktningsdugligt i 10-12 timmar. Spermierna lever ungefär tre
dygn, så även om man inte lyckas pricka samlaget vid
ägglossningen så finns chansen ändå att ägget blir befruktat.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 3
Något av det viktigaste man
Ditt barn
måste tänka på under denna
På tjugonde till tjugotredje dagen efter senaste mens första dag känslomässiga
berg-och-dalbörjar implantationen, inbäddningen i livmoderns yttre skikt.
banefärd (förutom att skjuta upp
Längst ner bildas det som kommer att bli moderkaka. I ena änden rengöringen av sina handeldsitter de celler som bildar embryot. Dessa celler delar upp sig i tre vapen) är att man sannolikt själv
groddblad: ektoderm (bildar hud- och nervvävnad), mesoderm
är fullkomligt omedveten om sitt
(bildar ben, brosk, bindväv, kärl och muskler) och entoderm (bildar besynnerliga beteende.
lever, bukspottkörtel, slemhinnan i luftvägarna och
Ur Handbok för gravida s.30
matsmältningskanal).
Under graviditeten förändras ofta
Du och din kropp
sexlusten. En del får större
En del kvinnor upplever nu de första tecknen, t.ex. metallsmak i
munnen, bröstförändringar, trötthet eller illamående.
sexlust medan den avtar för
andra. Den som håller koll på sitt
underliv kan se tydliga
graviditetstecken när vävnaderna
i underlivet ändrar färg mot mer
blå-lila toner och svullnar upp.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 4
Vi som aldrig direkt varit några
Ditt barn
bystdrottningar tittar storögt på
Nervsystemet börjar utvecklas och början till ryggrad och hjärnans dessa ljuvliga tuttar med en stilla
båda lober bildas.
bön om att de måtte förbli sådana
för all framtid. Detsamma gäller
de blivande fäderna, som nu
börjar tycka att det där med att
vänta barn kanske inte är så
tokigt trots allt.
Ur: Handbok för gravida s.53
Längd: 2 mm (full längd)
Den som har lite längre
Du och din kropp
menscykler får förmodligen vänta
Har du regelbundna cykler om ca 28 dagar börjar du kanske ana lite längre innan hon kan vara
att det är något i görningen. Några vanliga tecken är förstorade
säker på att hon är gravid.
och ömmande bröst och man kan få springa och kissa oftare än
annars. Tankarna på en eventuell graviditet kan vara förvirrande
även om den är efterlängtad.
SF-mått:
Ingen märkbar förstoring ännu.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 5
Hallå, du man vars kvinna nyss
Ditt barn
blivit gravid!
Kärlsystemet håller på att utvecklas. Hjärtat, som ännu är
Ta inte åt dig ifall din kvinna
rörformigt med två kamrar, börjar slå. Fostret har tydligt huvud och hellre vill ligga och sova än ligga
bål och armar och ben börjar skönjas som små knoppar. Käken med dig! Hon kan faktiskt inte
utvecklas och redan finns anlag för tio små tänder.
hjälpa det och det är absolut
ingen måttstock på din manlighet
eller hur mycket hon älskar dig.
Försök igen i morgon bitti när
hon har fått sova. (Såvida hon
inte lider av morgonillamående,
förstås. Leta i så fall upp en TVkanal med erotiska filmer.)
Ur: Handbok för gravida, s.24
Längd: 2 mm (full längd)
Ingefära sägs ha en dämpande
Du och din kropp
effekt på illamående. Prova dig
Nu börjar illamåendet bli påtagligt för en stor del av de som över
huvudtaget blir illamående under graviditeten. Slidan har ändrat
färg och är blåaktig eller violett. Har du inte gjort det tidigare kan
det vara dags för ett graviditetstest.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
fram med lite på filmjölken eller
på en hård smörgås.
Vecka 6
Jag tror nämligen att den kvinna
Ditt barn
som påstår att hennes havandeÄven människor bär anlag för svans, ett litet minne från
skap utan minsta undantag är
fosterstadiet är svanskotan. Nu har den blivit synlig och sticker ut den underbaraste och mest tillsom en liten svans. Armar och ben börjar likna det de är.
fredsställande tiden i hennes liv
antingen ljuger eller är schizofren. Och jag kan slå vad om hur
mycket som helst att till och med
fotomodeller och filmstjärnor får
hemorrojder när de är med barn.
Ur: Handbok för gravida
Vikt: 0
Längd: 13 mm (full längd)
Du och din kropp
Många känner av yrsel nu. Du märker troligen av att du fått större
bröst och vårtgården kan ha blivit mer framträdande.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 7
Hela jäkla tiden är man ytterst
Ditt barn
förvirrad.
Alla organ finns men behöver förfinas lite innan förlossningen.
Är
man
i
sjätte
månaden när man inte haft mens
på tjugofyra veckor? Men det
betyder ju att det är sexton
veckor kvar – alltså tio månader
som jag sa. När man inte haft
mens på tjugofyra veckor, är det
då
så
att
”fostret
är
sex
månader” eller är man ”i sjunde
månaden”?
Ur: Handbok för gravida
Längd: 25 mm (full längd)
Alkohol, tobak och kaffe är
Du och din kropp
sådant som många får avsmak
Du börjar kanske bli kräsen i maten. En del får avsmak för sådant
vi vet är onyttigt. Håret kan bli mer svårskött. En del får flytningar
från slidan, något som är helt normalt så länge det inte irriterar
eller gör ont. Det är dags för en första kontakt med mödravården.
Antalet besök varierar mellan olika platser och är något färre om
du redan fött barn tidigare. Brnmorskan tar: urinprov med äggvita,
socker och bakterier stickprov, urinodling om du haft
urinvägsinfektioner förut, hemoglobin, blodtryck, längd, vikt,
blodgrupp med blodkroppsserologi, infektionsserologi samt
gynekologisk undersökning, vid behov med cytologiskt prov och
infektionsdiagnostik.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
för. Samtidigt kan en del få ett
stort sug efter såväl sådant som
är nyttigt som sådant som är mer
tveksamt.
Vecka 8
Det finns få saker som är så
Ditt barn
spännande
som
när
barnFostret har fått lite muskler och börjar kunna röra lite på sig inne i morskan tar fram sin lilla papplivmodern.
snurra med siffror överallt för att
försöka beräkna när nedkomsten
ska
äga
rum.
Detta
datum
präntas sedan in i medvetandet
ungefär som om havandeskapet
vore
som
att
boka
in
en
semester.
Ur: Handbok för gravida, s.34
Hört talas om att det skimrar om
Du och din kropp
gravida? Det är inte bara
Många kvinnor märker förändringar i hyn som bl.a. blir mer rynkfri. vetskapen om magen som växer
Tandköttet påverkas av hormonförändringarna och det kan vara som gör att det skimrar,
bra att göra ett tandläkarbesök för att få råd om tandskötsel. Hos hormonomställningen påverkar
en del kvinnor framträder sköldkörteln.
huden och håret på ett positivt
SF-mått
sätt och många upplever att håret
Livmodern är nu gåsäggsstor.
blir tjockare och mer glansigt
under graviditeten.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 9
Aldrig i ens liv så här långt innan
Ditt barn
seniliteten sätter in drabbas man
Embryot börjar anta mänskliga former. Ögonen är framåtriktade. av sådan tankspriddhet och
Fingrar och tår har bildats liksom vrister och handleder. Svansen oförmåga att tänka logiskt.
har försvunnit. Moderkakan börjar producera progesteron, om
Ur: Handbok för gravida, s.83
någon vecka finns så mycket progesteron att moderkakan kan ta
över gulkroppens funktion.
Längd: 45 mm (full längd)
En del lyckas gå hela graviditeten
Du och din kropp
i sina vanliga kläder, särskilt
Livmoderns växt syns ännu inte utanpå. Det börjar ändå bli tid att första graviditeten, men oftast
se sig om efter bra mammakläder. Brösten spänner och ökar i
behövs något större fram emot
volym. En amnings-BH kan användas redan under graviditeten. slutet. Många köper mjukisbyxor
och stora, sköna tröjor medan
andra älskar att klä sig i speciella
mammakläder. Oavsett vilket är
det alltid bra att hålla ögonen
öppna, för det är inte säkert att
man orkar gå på stan i slutet.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 10
Så gott som varje mor minns att
Ditt barn
hon har suttit och lipat då hon
Embryot kallas numera för foster. När veckan är slut har de flesta väntade barn när det blev blöjorgan bildats och risken för att medfödda missbildningar ska
eller vällingreklam på TV.
uppstå minskar.
Ur: Handbok för gravida, s.84
Vikt: 18 g
Längd: 65 mm (full längd)
Små och täta måltider, undvika
Du och din kropp
sådant som ökar illamåendet,
Illamåendet börjar så sakteliga avta och är i de flesta fall över om ingefära på maten är några tips
ett par veckor. Blodmängden i kroppen ökar och gör så fram till
som kan fungera mot illamående.
vecka 31.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 11
Själv var jag säkert i tionde
Ditt barn
veckan innan jag slutade gå
Yttre könsorganen kan ses. Naglar har bildats. Fostret kan svälja omkring med binda varje dag –
och göra andningsrörelser.
ifall
den
där
mensvärken
verkligen var det den kändes
som.
Ur: Handbok för gravida, s92
Vikt: 30 g
Längd: 50 mm (hjässa-stjärt)
Andra trimestern, tredjedelen av
Du och din kropp
graviditeten, som börjar efter
Denna period är relativt stabil, inga stora förändringar sker som
kvinnan känner av.
vecka 13 brukar kunna vara en
lite lugnare period då man mår
ganska bra och ännu har
förlossningen en bit framför sig.
Nu kan det vara bra att ta tag i
sådant som kanske blir jobbigare
när magen är stor och känns av
mer.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 12
En
Ditt barn
trivsam
liten
ritual
som
genomgås varenda gång man är
Fostrets förmåga att känna beröring utvecklas.
på graviditetskontroll är blod-
Fostret börjar vrida på huvudet, röra på armarna och byter hela
tiden ställning tills det hittar ett läge att vila.
trycksmätningen. Viktigast vad
gäller detta är att man håller
klaffen så att sköterskan kan
räkna rätt.
Ur: Handbok för gravida, s.115
Om du känner på din mage,
Du och din kropp
någonstans mellan främre delen
Illamåendet har förmodligen gått över vid det här laget. Har det
inte gjort det kan det fungera att äta små måltider ofta. Att krydda
med ingefära på maten är ett knep som kan fungera. Känner du
att du inte får behålla någon mat är det bästa att kontakta
barnmorskan för råd och hjälp.
av bäckenet (symfysen eller
SF-mått
livmodern.
Livmodern är nu knytnävsstor (grapefruktsstor).
Dina anteckningar
© 2004 9månader
blygdbenet) och naveln kan du
kanske känna den lilla
grapefruktsstora livmodern.
Ännu känns det ingenting inifrån
Vecka 13
Det jag undrar mest över är hur
Ditt barn
man ska veta att man tillhör
Lanugohår (tunt och mjukt hår) täcker hela fostrets kropp. Anus är kategorin ”högriskgraviditeter”
identifierbar och det har bildats ryggmärg i kotpelaren.
innan man anstränger sig så
Fostret öppnar och sluter sina händer, det böjer och sträcker på
armbågar och knän. Det dricker fostervatten och kissar ut. All
näring till fostret kommer nu från moderkakan.
Längd: 85 mm
Du och din kropp
Tröttheten från början av graviditeten börjar gå över och du känner
dig förmodligen mer pigg och aktiv. En del kvinnor får en mörk
strimma på magen, en s.k. linea nigra, den bleknar efter
förlossningen.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
mycket att det händer något, som
när jag började blöda efter ett
bänkpresspass?
Ur: Handbok för gravida, s132
Vecka 14
Angående underliga lustar:
Ditt barn
Denna lusten består inte allenast
Fostret tycker om att suga på sina fingrar. Det händer allt oftare att uti magen, utan hon går vidare än
fostret rycker till med kroppen. Pigmentcellerna i hårcellerna börjar det och får lust till många ting
producera pigment och ge barnets hår lite färg.
som inte har någon gagn eller
nytta, såsom att bryta och slå
sönder det som helt är, rota och
riva i buskar och strån, ja vilja
rycka skägget av mannens haka
och mera sådana galenskaper
Ur: Jordemor, s 91.
Vad du väljer att köpa för
Du och din kropp
mammakläder beror varierar
Nu är det hög tid att köpa nya kläder, förmodligen börjar det bli
svårt att komma i de vanliga kläderna och känna sig bekväm i
dem. Ditt hjärta har ökat kapaciteten med 20%.
beroende på hur mycket pengar
du vill lägga ut på kläder som
bara används några månader. Det
kan vara bra att välja sådant som
du kan tänka dig att använda
även efter förlossningen, innan
magen krympt tillbaka – det kan
ta ett bra tag.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 15
I ena ögonblicket känner man sig
Ditt barn
sexig och pilsk som Jessica
Om man skulle behöva göra en röntgenundersökning kan fostrets
skelett skönjas. Alla organ finns där och forstret är färdigbildat.
Tiden som är kvar fram till förlossningen ägnas åt att växa och
utvecklas.
Rabbit, i nästa ful och frånstötande som en gammal disktrasa.
Ur: Handbok för gravida, s. 142
Vikt: 125g
Längd: 10 cm (sitthöjd) 16 cm (fullt)
När du känner efter fosterrörelser
Du och din kropp
inuti magen (de kan ännu inte
Särskilt om du redan fött barn tidigare kan det hända att du känner kännas utifrån), tänk på att inte
fosterrörelser i form av fjärilsfladder. Ibland kan det vara svårt att förrän i vecka 20 når livmodern
skilja fosterrörelser från tarmrörelser. Du börjar förlora din midja. upp till naveln, så det ska kännas
någonstans nedom naveln. Hur
långt nedom beror så klart på hur
långt från vecka 20 du är.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 16
Efter mina samtal med blivande
Ditt barn
fäder om det här har jag förstått
Fosterrörelserna börjar bli koordinerade. Fostret försöker klappa
händerna och tar sig runt i livmodern med hjälp av dem. Fostret
väger nu mer än moderkakan.
att de föreställer sig det hela som
om det stackars lilla barnet ligger
mitt i vägen för en väldig, brutal
stridsvagn
typiskt
eller
karlar
så.
att
Ganska
överskatta
storlek och verkan hos sitt organ,
tycker jag.
Ur: Handbok för gravida, s.145
Nässpray kan kännas lindrande
Du och din kropp
vid nästäppa men hjälper sällan i
Den ökade blodmängden gör att du har lättare att svettas. Många längden. Eftersom det inte ska
känner av nästäppa. Slidan kan utsöndra mer sekret. Livmoderns användas mer än högst 10 dagar
övre kant befinner sig mellan blygdbenet och naveln.
i rad så ska man vara försiktig,
SF-mått
många blir beroende av nässpray
Livmodern är nu lika stor som barnets huvud när det föds.
eftersom vävnaderna fortsätter
att svullna under graviditeten.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 17
En
Ditt barn
annan
tänkbar
källa
för
tillfällighetsgarderoben
mellan
Fostret prövar sina reflexer och sparkar, griper och suger. Många vanliga kläder och mammakläder
börjar redan suga på tummen och fortsätter göra så i flera år.
är
den
blivande
pappans
garderob.
Ur: Handbok för gravida, s.159
Längd: 20 cm (full längd)
Om det börjar bli besvärligt att
Du och din kropp
sova om nätterna kan man bädda
Förstagångsgravida kan börja känna fosterrörelser och vara säkra med fler kuddar under huvudet
på att det inte är andra rörelser i magen som spökar.
eller under/mellan benen.
Man försöker boka in ultraljud runt denna vecka. Ibland kan
förlossningsdatumet flyttas så mycket som någon vecka fram eller
tillbaka.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 18
Några
Ditt barn
synonymer
till
ordet
gravid:
Fostret har förfinat sin sväljteknik vid det här laget. Ryckiga
rörelser förekommer nästan inte längre och du kan, om du redan
märker fosterrörelserna, märka att fostret rör på sig om det
stimuleras utifrån. Händerna undersöker den egna kroppen.
Anlagen till de permanenta tänderna börjar bildas.
att vara på det viset, att vara på
tjocken, att vara på smällen, att
vara på syten, att vara på trinten,
att vara på ladden, att vara på
groven, att vara på tjadden, att
vänta
en
kil,
omständigheter,
att
att
vara
i
vara
havande, att vara i grossess, att
vara med barn.
Ur: Föräldravisdom
Gravidyoga, rytminsk dans och
Du och din kropp
gravidgympa är några aktiviteter
Förlossningen närmar sig med stormsteg även om det inte känns som riktar sig speciellt till
så. Det börjar bli dags att träna avspänning och rytmisk andning. gravida och som är anpassade
En del kvinnor lägger på hullet.
för den gravida kroppen. Ofta
ingår förlossningsförberedande
moment.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 19
Under den här perioden vågar
Ditt barn
ingen fälla någon kommentar om
Fostrets luktsinne utvecklas. Talg från talgkörtlarna bildas och
fostret täcks av vernix, fosterfett.
ens utseende eftersom de är
osäkra på om man är med barn
eller bara har hittat en kiosk med
ständigt extrapris på godis.
Ur: Handbok för gravida, s.160
Längd: 25 cm (full längd)
En bra amnings-BH, gärna
Du och din kropp
storleken större än dina vanliga
Livmodern börjar trycka på lungorna. Naveln kan börja puta ut.
Bröstkorgen blir större och BHn kanske behöver regleras.
BHar kan det vara dags att köpa
om du inte redan har gjort det.
Dina bröst kommer att växa lite
till och fortsätter någon tid efter
förlossningen.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 20
Av ett pyttelitet ägg som har
Ditt barn
funnits i kroppen sedan man
Mellangärdet arbetar när fostret andas. Fostret, som fortfarande
kan röra sig fritt inne i livmodern tränar på små, fina rörelser
såsom att röra ögonlock, fingrar, fötter och mun. De ryckiga
rörelserna är borta.
föddes
spermie
plus
som
en
enda
den
liten
blivande
pappan har klämt fram i stundens
hetta är det meningen att det ska
bli en alldeles riktig person.
Ur: Handbok för gravida, s.126
Vikt: 450 g
Nu börjar barnmorskan mäta
Du och din kropp
magmåttet, symfys-fundusmåttet
Många har halsbränna och sura uppstötningar när de kommit så
här långt i graviditeten.
(SF-måttet). Det är egentligen inte
SF-mått
viktigt att magen mäts på samma
särskilt exakt eftersom det är
Nu räknar man med att fundus, övre delen av livmodern, befinner sätt och helst av samma
barnmorska hela tiden, men det
sig i navelplan.
kan ge en fingervisning om hur
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 16-19-22 cm
barnet mår – om det växer bra
eller om det växer för snabbt eller
för långsamt.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 21
Lagom till den dag då man
Ditt barn
kommit över skräcken för att
Fostrets syn- och hörselsinnen utvecklas. Fostret börjar få
regelbundna vanor, ofta är det vaket när du vilar.
barnet ska drabbas av Downs
Syndrom
eller
någon
annan
genetisk skada brukar man ha
funderat ut något annat att gruva
sig över, till exempel att barnet
ska bli skelögt eller ha lika
utstående
öron
som
prins
Charles.
Ur: Handbok för gravida, s.94
Var noga med tandborstningen
Du och din kropp
men tänk även på vad du äter.
Hormonomställningen kan göra att tandköttet svullnar, det är
viktigt att tänka på tandhygienen.
Det allra viktigaste är att du får i
SF-mått
det är ändå bäst om det också är
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 17-20-23 cm
nyttig näring.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
dig den näring du behöver men
Vecka 22
Och när man är med barn är det
Ditt barn
inte fråga om några små diskreta
Fostret hickar. Det masseras av livmodersammandragningarna.
pysningar – den kvinnliga varianten av en rapning – utan långa,
genomträngliga läten som skulle
göra
en
tonårskille
grön
av
avund.
Handbok för gravida, s.66
Ett bra sätt att se om det är
Du och din kropp
”riktiga” födslovärkar på gång
Nu kan pappa vara med och känna graviditeten. Fostrets
kroppsdelar kan kännas utanpå. Livmodern börjar träna inför
förlossningen vilket kan kännas som kramper utefter sidan på
magen. Vila kan hjälpa livmodern att slappna av igen.
(inte än förhoppningsvis) är att
sätta sig i duschen eller badkaret.
Avtar sammandragningarna då
så är det förmodligen bara
förvärkar, födslovärkar känns
SF-mått
fortfarande men är mindre
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 18-21-24 cm
intensiva.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 23
Det man tar med till jobbet kan
Ditt barn
behöva märkas med texten ”Föda
Fostrets hud är skrynklig och röd. Det har fått ögonbryn och
ögonhår. Smaksinnet utvecklas. Det finns möjlighet att fostret kan
överleva en förlossning och chanserna ökar med varje dag i
moderlivet.
för havande kvinna – rör ej”, för
det finns inget värre än att öppna
kylen och upptäcka att någon
annan käkat upp ens räddare i
nöden.
Ur: Handbok för gravida, s.87
Vikt: 600 g
Längd: 30 cm
Att känna fosterrörelserna
Du och din kropp
utanpå magen är en spännande
Fosterrörelserna kan höras utifrån med stetoskop. Fundus (övre
delen av livmodern) når strax ovanför naveln.
upplevelse, barnet blir mer
SF-mått
knyta kontakt med barnet på ett
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 19-22-25 cm
mer konkret plan.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
verkligt och pappan kan börja
Vecka 24
Men sätt samma karlar i en grupp
Ditt barn
och låt kvinnorna gå ut, så
Huvudet rör sig om fostret stimuleras utifrån. Det tränar
kommer
anekdoterna
om
andningsrörelser. Benkärnorna hårdnar. Små, fina blodådror syns graviditetsgalenskapen att växa
i fostrets hud.
lavinartat.
Ur: Handbok för gravida, s.88
Du och din kropp
Det är vanligt att man får kramper i benen vid den här tiden i
graviditeten. De kan lindras genom stretchövningar och undvikas
om man försöker låta bli att knipa med tårna. Fostret kan trycka på
blåsan så att du får gå oftare på toaletten igen. På många håll
försöker man boka in ett besök på mödravården där man gör en
blodtrycksmätning och kontroll av fosterljud och av livmoderns
tillväxt.
SF-mått
Nu kan fundus kännas 1-2 cm ovan navelplan
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 20-23-26 cm
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 25
Det enda råd jag kan med ledning
Ditt barn
av egna erfarenheter kan ge är att
Huden växer sig allt tjockare.
långa halsband och scarves inte
längre hänger rakt ner när magen
sticker ut för mycket, ungefär
från sjätte månaden.
Ur: Handbok för gravida, s.176
Vikt: 0
Längd: 0
Töjmärkena går inte att få bort.
Du och din kropp
En del använder oljor för att
Töjmärken i huden är inte ovanligt, en del av dem försvinner efter massera områdena med
förlossningen medan andra kommer att finnas kvar om än i
töjmärken och kanske kan det
blekare form.
hända att de inte blir så
SF-mått
utmärkande men helt försvinner
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 21-24-27 cm
de inte. Med tiden bleknar de och
hos en del är det svårt att se att
de någonsin haft märken.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 26
Ute i hallen får man en skymt av
Ditt barn
sig själv i spegeln och hajar till.
Fostret reagerar på höga ljud utifrån. Huden är skrynklig men
skyddas av fosterfettet.
”Vad är det där för amöba?” När
man inser vem ”amböban” är blir
man svimfärdig.
Ur: Handbok för gravida, s.127
På 9månader finns en lista över
Du och din kropp
alla upptänkliga bra-att-ha saker.
Du ökar stadigt i vikt fram till vecka 35. Det börjar bli dags att
planera vad som ska inhandlas till barnets ankomst.
Många gånger räcker det att man
SF-mått
barnet kommit och behovet
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 22-25-28 cm
uppstår. Vagn och skötbord
införskaffar sina babysaker när
kommer att behövas medan
tvålar och oljor kan vänta tills
man sett och hört vad som
används på BB.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 27
Vilken omöjlig situation: först
Ditt barn
super man till för att våga ta
Mekonium (avföring) finns i tarmen, det kommer att finnas kvar till
någon dag efter förlossningen när avföringen byter färg till mer
gulaktigt. Naglarna börjar titta fram. Pojkens testiklar finns i
inguinalkanalen och ska sakta börja vandra ner mot pungen.
Chansen att överleva en förlossning är nu 85%.
risken att bli med barn, sedan går
man ända tills barnet föds och
önskar att man var spiknykter
den kvällen.
Ur: Handbok för gravida, s.95
Vikt: 1 kg
Längd: 35 cm
Även om amningen känns
Du och din kropp
avlägsen kan det vara bra att
En del kvinnor märker att det läcker colostrum, råmjölk, ur brösten.börja fundera kring den. På
SF-mått
mödravården ska detta tas upp
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 23-26-29 cm
som en del i förlossningsförberedelsen. Många gånger styr
ens egna tankar om amning
under påverkan av andras
attityder hur det kommer att gå
för dig att amma. Tänk på att
även adoptivmammor kan amma
sina barn!
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 28
I många kulturer firar man att
Ditt barn
kvinnan
Fostrets huvud börjar bli allt mer proportionerligt till kroppen.
varit
gravid
i
sju
månader. På en del håll gör man
en rundtur med sitt barn och
beskriver sin omgivningen, på
andra håll ordnar man fest, oftast
är siffran sju central. Man tänder
sju ljus eller dylikt.
Du och din kropp
Fostret trycker på altt mer på dina inre organ.
SF-mått
Nu kan fundus kännas mitt emellan navel och bröstbensspets
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 24-27-30 cm
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 29
En gång såg jag på kvälls-
Ditt barn
nyheterna att en känd TV-stjärna
Lanugohåren försvinner från fostrets kropp. Underhudsfett börjar fått missfall sent under gravidlagras in som buffert inför födelsen. Man kan se delar av
iteten, och då tvingade jag min
benkärnor i röntgenundersökningar.
man att omedelbart stiga upp och
skjutsa mig till sjukhuset för att
kolla att vårt barn levde och
mådde bra i min mage.
Ur: Handbok för gravida, s.85
Du och din kropp
Tyngden av fostret mot din rygg gör det lätt att tappa hållningen.
Tänk på hur du står och går så orkar du mer.
SF-mått
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 25-28-31 cm
Magen börjar bli stor och ingen
kan undgå att du är gravid och
inte bara lagt på hullet.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 30
Jag har inte den blekaste aning
Ditt barn
om var min bäckenbotten sitter,
Du märker kanske att fostret kan bli dåsigt om det är varmt eller
om du ätit en rejäl måltid.
men jag vet att man genom att
göra
de
här
övningarna
regelbundet bland annat kan få
bättre kontroll äver urinblåsan
och bättre sexliv.
Ur: Hanbok för gravida, s.137
Vikt: 1,8 kg
Det är viktigt att se till att få i sig
Du och din kropp
ordentligt med näring, inte i
Lungkapaciteten har ökat väsentligt men du blir ändå lätt andfådd. första hand för barnets skull
Fostret får ändå alltid tillräckligt med syre.
eftersom det fungerar så att
SF-mått
barnet får vad det behöver, utan
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 26-29-32 cm
för din egen skull. I slutändan
drabbas även barnet men det är
också viktigt att du mår bra så att
du orkar hela vägen genom
graviditeten.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 31
Men det bästa av allt är att man
Ditt barn
har så lite att välja på i klädväg
Underhudsfettet byggs långsamt upp. Barn som föds nu klarar sig att man helt enkelt är tvungen att
i allmänhet bra men får oftast ligga i kuvös en tid.
klä sig i det som bjuds, vare sig
man vill det eller ej.
Ur: Handbok för gravida, s.162
Längd: 42 cm
Hur många ultraljud man gör kan
Du och din kropp
variera mellan olika orter. Ibland
Ibland gör man ett extra ultraljud så här dags i graviditeten.
kan det behövas extra ultraljud
SF-mått
av speciella skäl, t.ex. om man
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 26,5-29,5-32,5 cm
misstänker att barnet växer för
snabbt eller för långsamt.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 32
Nu ska vi tjejkompisar berätta en
Ditt barn
hemlis: DET DELAS INTE UT
Många foster har lagt sig till rätta med huvudet neråt. Du kommer NÅGOT PRIS TILL MAMMAN
förmodligen också att känna att barnet sparkar eller bökar mer på EFTER FÖRLOSSNINGEN.
ena sidan av magen.
Ingenting ropas ut i högtalarna.
Ur: Handbok för gravida, s.104
Nu börjar du kunna knyta
Du och din kropp
ytterligare kontakt med ditt barn.
Nu känns verkligen fosterdelarna utifrån, det börjar bli trångt där
inne. Nu är det inte ovanligt att du kan känna dig yr om du ligger
på rygg, försök hitta ett annat läge då eftersom fostret troligen
trycker på stora kroppspulsådern då.
Du kan känna foten, huvudet eller
SF-mått
att känna kanske han kan
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 27,5-30,5-33,5 cm
vägleda dig.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
stjärten på barnet utifrån. Ibland
är det lättare för pappan att
känna utifrån, är det svårt för dig
Vecka 33
Man kan bli alldeles knasig när
Ditt barn
man ligger där i en förlossningsFostret kan nu skilja mellan ljus och mörker, kanske märker du det säng med en livmoder som beter
i hans eller hennes beteende?
sig som en rodeohäst, medan
han sitter där och kollar på TV
och stoppar i sig en macka som
han köpt på kafeterian. Ibland är
livet bra orättvist.
Ur: Handbok för gravida, s.90
Just nu händer inte så mycket
Du och din kropp
som kan uppfattas utifrån.
Magen fortsätter växa.
SF-mått
Däremot händer mycket inuti. Du
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 28-31-34 cm
förlossningen och allt den för
kommer allt närmare
med sig. Om någon månad är
livet helt annorlunda för er alla i
familjen.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 34
Det
Ditt barn
kan
visserligen
kännas
sexuellt upphetsande när könsFostret börjar bli så stort att stjärten trycker mot ditt mellangärde. organen blir mer blodfyllda än
vanligt, men nästäppa är inte ett
dugg sexigt fastän man flåsar
likadant.
Ur: Handbok för gravida, s.197
Vikt: 2,2 kg
Längd: 44 cm
Det kan vara bökigt att hitta
Du och din kropp
bekväma ställningar när barnet
Det är inte ovanligt med ryggont så här långt fram i graviditeten.
Det beror på att ligament och muskler i bäckenregionen börjar
mjukas upp inför förlossningen.
börjar trycka på uppåt mellan-
SF-mått
obekvämt att ha något som
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 29-32-35 cm
trycker på uppåt revbenen. Att
gärdet. Det kan kännas jobbigt
att andas och det kan kännas
det kan göra ont både här och
där i kroppen gör inte saken
lättare, samtidigt finns vetskapen
att det börjar närma sig nu, det är
bara korta biten kvar.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 35
Inget stämmer så dåligt som den
Ditt barn
siffran, och det är faktiskt gement
Fostret är tillräckligt moget för att klara sig av egen kraft vid en
förlossning.
att
kvinnor
ska
behöva
gå
omkring och tro att det är något
fel på dem ifall de på en och en
halv månad ska ha utplånat alla
spår på kroppen som visar att de
fött
fram
en
alldeles
riktig
människa
Ur: Handbok för gravida, s.134
Vikt: 2,5 kg
Längd: 45 cm
Att veta att barnet kan klara sig
Du och din kropp
själv om det föds nu gör att
Många barn fixeras med huvudet i bäckenet vid den här tiden. Det många känner att de kan släppa
gör att magen sjunker ner och det blir lättare att andas men du
den oron och börja koncentrera
kanske måste kissa oftare igen.
sig mer fram emot förlossningen.
SF-mått
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 29,5-32,5-35,5 cm
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 36
Ofta har det på det här stadiet
Ditt barn
gått upp för en att en bebis i
Fostret fortsätter träna andningsrörelser, sväljer ibland
fostervatten och får hicka.
Du och din kropp
Livmodern står högt och trycker på uppåt mellangärdet.
SF-mått
Nu kan fundus kännas vid bröstbensspetsen
min-medel-max-värden på sf-kurvan: 30-33,5-36,5 cm
Dina anteckningar
© 2004 9månader
magen är mycket lättare att sköta
än en i hemmet...
Ur: Handbok för gravida, s.195
Vecka 37
Barnafödande och barnsäng är
Ditt barn
en blodig och sölig historia, men
Fostret rör sig mindre än förut, det beror på att det börjar bli trångt på sjukhuset får man kläder som
inne i livmodern. Fortfarande rör det lite på sig, ungefär med
är funktionella.
samma dygnsrytm som tidigare. Tycker du att du inte känner
Ur: Handbok för gravida, s.212
några fosterrörelser ska du ta kontakt med din barnmorska så att
ni får kontrollera att barnet mår bra.
Förlossningen börjar närma sig
Du och din kropp
och förmodligen börjar du se
Du kan kanske känna att huvudet stöter till nedåt slidan ibland.
fram allt mer emot den med
SF-mått
förväntan. Det finns ett visst mått
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 31-34-37 cm
av vemod i tanken att magen ska
”försvinna” samtidigt som det
kan kännas skönt att snart kunna
röra sig lite lättare och att snart
kunna ligga på rygg.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 38
Först hade jag tänkt skriva: ”Ta
Ditt barn
med penna och papper”, men
Nytt fostervatten bildas var tredje timme. Det innebär att det inte är mina tjejkompisar påminde mig
någon fara att det ska bli torrt i livmodern om fostervattnet skulle om att man knappast har tid att
gå, däremot är det viktigt att det kontrolleras om så skulle vara
dikta några epos medan man är
fallet så att inte infektioner tränger in. Tarmarna är fyllda av
fullt upptagen av att lära sig
mekonium vilket blir fostrets första avföring efter förlossningen.
amma, ta emot besökare, försöka
sova eller gå på toaletten.
Ur: Handbok för gravida, s.216
Barnets första bajs är svart och
Du och din kropp
segt. Det kommer att vara så
Livmoderhalsen mognar för varje dag. Många blir tröttare och
känner av förvärkarna.
någon dag, när mjölken kommit
SF-mått
tarmar ändras färgen och
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 31,5-34,5-38 cm
konsistensen. När barnet kissar
igång och gått igenom barnets
första gångerna kan det komma
en röd strimma, det är salter från
fostervattnet som färgar urinen,
även det ska gå över inom någon
dag.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 39
Värkar är förvirrande eftersom de
Ditt barn
förekommer i alla upptänkliga
Barnet är färdigt att födas i slutet av veckan. En del barn trivs bra i varianter och styrkor.
mammas mage och väntar ytterligare några veckor.
Ur: Handbok för gravida, s.262
Vikt: 3,5 kg
Längd: 50 cm
Du och din kropp
Det är lätt att tröttna på alla som
ringer och undrar hur det står till
De flesta är innerligt trötta på att vara gravida och vill bara träffa
och om det kommit något barn
sitt barn nu. Många får diarré inför förlossningen, andra får andra
än. Tala om att ni ringer när det
symtom.
är klart och ni landat i det nya.
SF-mått
Dra ur telefonjacket om du vill
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 32-35-38,5 cm
Dina anteckningar
© 2004 9månader
vara ifred.
Vecka 40
Till
Ditt barn
slut
var
spyduken
så
integrerad i min vanliga garderob
Barnet verkar trivas i din mage... En del barn verkar behöva lite
mer tid på sig.
att jag ofta gick ut utan att märka
Du och din kropp
Passa på att vila, ladda med
att jag hade en över axeln.
Ur: Handbok för gravida, s.229
kolhydrater. Packa väskan med
Du väntar...
saker du vill ha med till
SF-mått
förlossningen. Prova om
Fundus befinner sig 3-5 cm nedanför bröstbensspetsen
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 32,5-35,5-39 cm
”färdknäppen” fungerar.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 41
De
Ditt barn
flesta
klarar
sig
utan
produkter som en elektrisk
Vill barnet fortfarande inte ut? Det kommer nog att bli ett barn som värmare
att
svepa
kring
verkligen är redo att möta världen när det är dags.
blöjpaketet för att blöjan inte ska
kännas kall mot bebisens stjärt.
Ur Handbok för gravida s.232
Vid överburenhetskontrollen
Du och din kropp
kontrollerar man hur barnet mår,
I slutet av veckan kommer det troligen bli dags att gå på kontroller man tittar på hur moderkakan
på specialistmödravården för att se hur barnet har det där inne i fungerar, man kör en CTG-remsa
magen.
för att kontrollera barnets
SF-mått
hjärtljud och livmoderns
min-medel-max-måtten på sf-kurvan: 33-36-39,5 cm
sammandragningar. Verkar allt
bra får du vänta några dagar till
och sedan komma tillbaka på
ytterligare kontroll.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 42
Här vill jag passa på att påminna
Ditt barn
om ett av föräldraskapets budBarnet ligger där det ligger, om det inte kommit ut än förstås.
ord: Väck aldrig det barn som
sover, om det går att undvika.
Ur Handbok för gravida s.241
Du kan bli igångsatt på olika sätt
Du och din kropp
beroende på hur väl förberedd
Det börjar kanske bli aktuellt med igångsättning om inte barnet
kommer innan slutet av veckan.
din kropp är för förlossning. Är
livmoderhalsen omogen får du
prostaglandin som ska mogna
den, är den mogen tar
barnmorskan på förlossningen
hål på fosterhinnan. Behövs det
sätts värkstimulerande dropp för
att få igång värkarna.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Vecka 43
Ditt barn
Slutligen vill jag påpeka att barn
Barnet ligger där det ligger, om det inte kommit ut än förstås.
går med blöja i flera år...
Ur Handbok för gravida s.226
Du och din kropp
Har inte barnet kommit än så
kommer det garanterat denna
Det börjar kanske bli aktuellt med igångsättning om inte barnet
kommer innan slutet av veckan.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
vecka. Äntligen!
Vecka 44
Till och med den enorma lättnad
Ditt barn
det innebär att efter nio (tio)
Barnet ligger där det ligger, om det inte kommit ut än förstås.
månaders konstant oro hålla en
alldeles frisk och fin bebis i
famnen är samtidigt startskottet
för de verkliga bekymren
Ur Handbok för gravida s.105
Det ska till något exeptionellt om
Du och din kropp
man låter dig vänta så här länge
Det börjar kanske bli aktuellt med igångsättning om inte barnet
kommer innan slutet av veckan.
på förlossningen eftersom
riskerna framför allt för barnet
ökar. Moderkakans funktion avtar
med tiden och barnet riskerar att
inte få i sig den näring det
behöver.
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Välkommen till världen!
Jag föddes ...........dagen den ..../.... 20....
på .......................................................................... .
Jag var ......... cm lång och vägde .................. g.
Barnmorskan som hjälpte mig till världen
hette ............................................ .
Några minnen från födelsen: ...................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Längd och vikt
när jag var 1 vecka: ......... cm .................. g
när jag var 2 veckor: ......... cm .................. g
när jag var 3 veckor: ......... cm .................. g
när jag var 4 veckor: ......... cm .................. g
när jag var 8 veckor: ......... cm .................. g
när jag var 12 veckor: ......... cm .................. g
när jag var 16 veckor: ......... cm .................. g
när jag var 20 veckor: ......... cm .................. g
Dina anteckningar
© 2004 9månader
Källförteckning:
Brudal, LF (1996) I väntans tider Stockholm: Universitetsförlaget
Faxelid, E., Hogg, B., Kaplan, A., Nissen, E. (2001). Lärobok för barnmorskor. Lund: Studentlitteratur
Grunfeld, N. (1991) Föräldravisdom Prisma
Höjeberg, P. (1991) Barnmorskor och barnsängskvinnor i Sverige. Stockholm: Carlssons
Iovine, V (2003) Handbok för gravida, allt din doktor inte berättar Richters
Jackson, D (2000) Livsfrukt Bokförlaget Max Ström
Kitzinger, S (1997) Att vänta och föda barn Stockholm: Albert Bonniers Förlag
Weström, L, Åberg, A, Andersson, U-B, Jönsson, E (1997) Obstetrik och gynekologi. Klinik och vård
Lund: Studentlitteratur.
Litteraturförslag:
Abascal, Gudrun (2002) Att föda - en barnmorskas tankar, råd och erfarenheter
Alfvén, Malin Medförfattare: Elisabeth Henning, Viveka Holmertz (1996) Kejsarsnittsboken
Förlagshuset Gothia AB
Bylund, Nanna (2002) Att amma Albert Bonniers förlag AB
Folkhälsoinstitutet (2001) Amning idag Förlagshuset Gothia AB
Höjeberg, Pia (2000) Tröskelkvinnor - Barnafödande som kultur Carlsson bokförlag AB
Lagercrantz, Hugo (2001) När livet börjar - Om fostret, förlossningen och den första tiden efter
födelsen Natur och Kultur
Milles, Karin (2001) Jag ska bli mamma - Dagbok från en graviditet Ordfront förlag AB
Nilsson, Lennart (2003) Ett barn blir till - En hyllning till livets mirakel Albert Bonniers förlag AB
Nordgren, M., Svensson, K. (2002) Amningsboken Bokförlaget Natur och Kultur
Normelli, Anna (2000) Den lilla sorgen Wahlström & Widstrand
Pehrsson, Anna-Lena (2002) Fler än en - att vänta tvillingar Förlagshuset Gothia AB
Renfrew, Mary m.fl. (1998) Amning Studentlitteratur
Sjögren, Berit (red.) (1998) Förlossningsrädsla Studentlitteratur
Stjernqvist, Karin (1999) Född för tidigt - Hur går det sedan? Natur och Kultur
Söderberg, Leni (2003) Mammapraktika - Graviditeten vecka för vecka B. Wahlströms bokförlag AB
© 2004 9månader