Maj - Hundhjälpen

Gåvoredovisning för Hundhjälpen
2015 Maj
Ett varmt tack till alla som stöder arbetet för hundar i nöd!
Ekonomisk gåva- ospecificerade gåvor & Gåvogram
Fadderhundar
Sponsra en hunds resa
Hjälp & skydd - insamling
Sommarhundar
Veterinärkliniken
43233
8370
7350
12779
2750
200
Summa totalt:
74682
Obs! Skriv PUL på inbetalningen om du vill att hela ditt namn ska stå med i gåvoredovisningen.
Datum:
Belopp:
Ekonomisk gåva - ospecifierad
4
4
5
5
6
7
7
8
8
8
11
12
13
13
13
13
18
18
20
21
22
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
K.A
Bub/Felix
Birgitta Karnerva
P.J
Jeanette Rosengren
Yvonne
A.S
Marianne Åkerman
A-M.S
R.P
S.J
M.Å
Insamlingsbössa i Norrköping
S.E
V-A.R
M.R
Åsa Svenlin
Dorothy Håård
A.S
Asta Ingjald
E.S-J
L.Ö
E.D
R.S
Alexandra Lavers
K. Stertzell
I.O
E.G
Carlino
G.L.M
I. Backberg
A-M.R
M.R.G
A.J
J.T
Z.O
Annelie & Jan
Ulrica Åkesson
Inkeri Kovanen
200
100
199
100
150
300
100
2000
200
1000
100
200
1280
500
500
100
2000
100
100
150
100
125
100
50
500
150
50
100
300
150
100
300
300
200
400
100
250
349
200
29
29
29
29
29
29
29
25
C.J
Y.E
D.K
C.J
M.R
T&J.S
K.A
Till minne av Linus & Sabina
150
100
50
1400
100
100
200
100
25
SMS (bidrag 28 eurovision)
L.K
27000
200
Paypal-donationer
30
Gåvogram
Linn Sterlin
Till minne av Kerstin Eriksson
Till minne av Kerstin Eriksson
Summa
100
200
300
43233
Fadderhundar
25
29
29
L.S
E.S
Annelie & Jan
1000
150
250
Summa
1400
Vi är stolta faddrar
Åsa Campbell
Linn Ahlvik
U.N
Eva Nordengren
Per & Catrin Welinder
Ian Sörensen
Elisabeth Talma
Lotta Lindsjö
Annelie Jenbrant
Åsa Willmer
Felicia Svensson
Sanna Larsson
Dennis Larrson
Smilla Åkesson
Joel Edberg
Lilian Lernås
Cecilia Dejenfeldt
Britt Lilja
Ulla Eriksson
Adrianna Jagaric
Helen Antonsson
CE
Gull-marie Brandin
Spiridon Michalakis
Bodil Celander
Gull-Marie Miocic
Nataly Lopez
Eva Cederholm
Ella Bohlin
Annika Planstedt
Ingwor Björnsdotter
Elisabeta Gergely
Kerstin Axelsson
Stephan Edlund
Angelica H
Essie Schönbeck
Miriam Draxler
Ann-Lis S Paulsson
Eva Elhouar
Eva Baghdassarian
Christina Blomberg
Elisabeth Nordh
Ferydoon Bagherpour
Carina Palmqvist
Bodil Celander
Lena Johansson
Margit Gustafsson
Niklas Gerhardsson
4
4
5
6
11
11
18
25
27
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
18
18
18
18
21
25
25
26
28
29
29
Summa
6970
Sponsra en hunds resa
Carina Pamlqvist
Doris Palmqvist
K.A
Eva Hallenbrant
A.S
Helen Hertzberg
Marianne Åkerman
Eva Elhouar
G.F
300
100
100
1100
150
500
4000
800
300
Summa
7350
Hjälp & skydd - insamling
Carolina
Eva Elhouar
Susan Rosen
Anna Ingvarsson
Anitha Bergkvist
M.I
Inger Skyllerstedt
Ann-Charlotte Malmros
M.J
Kalle
Carina Palmqvist
J M.Q-L
Lena Roos
Marianne Åkerman
A-M.S
B.J
Eva Elhouar
Ella Bohlin
Kerstin Ahlm
A.H
S.E.V
Elisabeta Gergely
100
450
200
50
100
200
300
300
100
200
150
2400
200
5000
200
1000
200
500
200
100
200
200
SMS
Summa
429
12779
25
27
29
31
Sommarhundar
Marianne Åkerman
Jeanna Qvarnström
K.J
Ella Bohlin
1000
1000
200
550
Summa
2750
Veterinärkliniken
22
S.H.N
200
Summa
200