här - SRAU

SRAU
2015-06-15
Svenska
Riksföreningen för
Andlig
Utveckling
www.srau.se
INBJUDAN TILL KURS I MEDIAL- OCH PERSONLIG UTVECKLING
SRAU inbjuder till helgkurs i Medial- och Personlig Utveckling på Hotel Mullsjö den 16 18 oktober 2015. Kursen vänder sig till både nya och tidigare medlemmar.
Du kan välja inriktning mot inspirations- eller seansmedium. Som ny medlem i SRAU, om
du inte gått SRAU:s basutbildning, ska du välja M-grupp där du börjar din mediala
utveckling inom SRAU, eller så kan du oavsett tidigare erfarenhet välja inriktning
Personlig Utveckling.
A-grupp är till för medlemmar som innehar både Healingcertifikat och A-certifikat som
antingen seans- eller inspirationsmedium.
I inspirationsgruppen utvecklar du din mediala gåva genom inspiration från din ledare.
I seansgruppen utvecklar du din mediala gåva som seansmedium och i gruppen personlig
utveckling, arbetar vi med olika teman genom kropp-själ-sinne.
Möjlighet kommer att finnas för deltagare att träna på inspiration och mediala budskap
inför alla kursdeltagarna.
Erfarna medier gör en sammanfattande bedömning på varje deltagare som går upp och
tränar eller provar. Resultatet av detta kan medföra att ett särskilt SRAU - certifikat
tilldelas.
Hotel Mullsjö är mycket vackert beläget vid Mullsjön i Mullsjö. Tåg från Nässjö och
Falköping stannar i Mullsjö. Möjlighet finns för transport från och till Mullsjö Station.
Hotellet har moderna och trevliga rum med grupp- och samlingsrum. På hotellet finns
tillgång till inomhuspool, bastu och solarium.
OBS! deltagare måste ha fyllt 18 år.
PROGRAM
Fredag 16 oktober
Från kl
kl
kl
kl
kl
kl
14.00
17.00
18.00
18.30
20.30
21.30
Mottagning av deltagare
Middag
Välkomstsamling och information
Grupparbete
Kaffe
Gemensam samling
Lördag 17 oktober
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
07.00
09.00
09.45
12.00
13.30
17.00
18.30
20.00
Frukost
Gemensam samling
Grupparbete
Lunch
Grupparbete, inkl. kaffe med kaka ca kl 15.00
Middag
Gem samling för seans- och inspirationsprov
Kaffe och samkväm med lotterier
Söndag 18 oktober
kl
kl
kl
kl
07.00
09.00
09.45
12.00
Frukost
Gemensam samling, prov A-certifikat
Grupparbete
Lunch
Hemfärd