Läs höstens program här

mötesplats
för globala
frågor
oscars
internationella forum
hösten 2015
Foto: Carl-Johan Söder/SVT
vad är en människa?
Gursimer Singh berättar om sikhismen.
Fredrikshovsgatan 8
Tisdag 29 september kl 18:30
vad är en människa?
Ständig förändring, oändlig potential
Fredrik Busk, praktiserande buddhist,
berättar om buddhismen.
Fredrikshovsgatan 8
Tisdag 6 oktober 18:30
temaungdomsmässa
Mässa av och med församlingens
ungdomsgrupp och ungdomskör.
Försäljning av bröd, frukt och grönt till
förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.
Oscarskyrkan, Narvavägen 6
Söndag 11 oktober kl 11:00
tingatinga-utställning
Tingatinga är en konstform skapad av den tanzaniske
konstnären Edward Saidi Tingatinga i slutet av 60-talet,
när han började målade djurmotiv med cykellack på
masonitskivor. Invigning av utställningen sker efter
Oscarsmässan, cirka 11:45. Afrikanskt fika serveras.
Oscarskyrkan, Narvavägen 6
Söndag 25 oktober kl 11:00
temaungdomsmässa
Globalsöndagens tema är Jord att leva
på. Gospelkör medverkar i gudstjänsten.
Oscarskyrkan, Narvavägen 6
Söndag 15 november kl 11:00
vad är en människa?
Sudhagar Raghupathy berättar om
hinduismen.
Fredrikshovsgatan 8
Tisdag 17 november kl 18:30
Oscars internationella forum fortsätter under hösten på temat ”Vad är en människa?”
Vid tre tisdagkvällar bekantar vi oss med hinduismen, buddhismen och sikhismen.
Som tidigare inleder en representant från respektive religion med ett kortare
föredrag och därefter följer rundabordssamtal och vi avslutar med att fånga upp
frågor och funderingar. Syftet med årets föredragsserie är ökad kunskap och att
bidra till öppenhet och ökad tillit mellan oss som bekänner oss till olika religioner.
Genom att få en fördjupad bild av våra religioners ursprung kan vi skapa mötesplatser och visa på vägar att leva tillsammans. Våra möten är som alltid öppna
för alla och gratis.
Vill du stödja Svenska kyrkans internationella arbete, kan du sätta in ett bidrag på:
Pg. 90 01 22-3 eller Bg. 900-1223. Du kan också ge en gåva i Oscarskyrkans
gåvomat eller besöka webbshop.svenskakyrkan.se
Oscars församling stödjer tillsammans med Svenska kyrkan i Simrishamn ett
barnhem i Sakiai i Litauen. För att stödja det arbetet, ge en gåva i Oscarskyrkans
gåvomat eller sätt in ett bidrag på: Pg: 10 00 40-5 eller Bg: 477-6779. Märk
talongen i meddelandefältet ”Barnhem Sakiai”.
Konfirmationskollekter, kollekter vid TemaUngdomsMässa (TUM) och Mässa
med små och stora (MSS) samt veckomässorna i Olaus Petrikyrkan går till utvalda
projekt inom ramen för Svenska kyrkans internationella arbete.
Har du frågor eller är intresserad av att engagera dig i Oscars internationella
forum? Hör gärna av dig till Elisabeth Öberg Hansén, präst, 08-442 51 39,
[email protected] eller till Puck Åberg, 073-216 61 69,
[email protected]
www.oscarsforsamling.se
facebook.com/oscarsforsamling