Kyrknytt nr 8 2015

Kyrknytt
Nr 8 Oktober 2015
För Svenska kyrkan i Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla, Kråksmåla,
Madesjö, Nybro - S:t Sigfrid, Oskar och Örsjö församlingar
Tacksägelsedagen
11 oktober
”TTT”
Sidan 15
Marknadsgudstjänst
Bäckebo
sid 6
TEM A:
Miljöarbetet -
den första trosartikeln!
Kan man odla en tro?
Sensommaren och början av hösten är skördetid. Själv tycker jag det är en speciellt
härlig känsla att få äta plommon direkt från trädet, när de är precis lagom mogna.
Tacksägelsedagen, som vi i år firar den 11 oktober, är en dag när det i många av våra
församlingar är tradition att smycka kyrkan med skördealster och på det sättet tacka
Gud som ger oss så goda gåvor.
Men det skulle inte bli någon skörd att tala om ifall inte lantbrukare och fruktodlare
gjorde vad de kunde för att växter och träd ska bära frukt på bästa sätt, t.ex. genom
att gödsla, rensa ogräs och vattna.
Och för den som har en trädgård, och vill se tulpaner blomma till våren, är det snart
dags att sätta lökar i jorden. Och när våren kommer, finns det tidsscheman att hålla
för den som vill så blommor och grönsaker, om de ska hinna växa upp i tid innan
säsongen är över.
Vi människor är Guds medarbetare. Vi får helt enkelt göra vad vi kan för att Guds
gåvor ska komma oss själva och andra till del.
Jag är övertygad om att det är ungefär på samma sätt med den kristna tron. Den är
en gåva. Ingen kan prestera en tro. Men om den nu är en gåva – hur tar vi emot den,
och vad gör vi av den?
Tron behöver få plats och tid i våra liv. Även den behöver skötas om, om den ska
växa och ge frukt.
Kyrknytt
Kyrknytt ges ut av Nybro Pastorat
med 10 nummer per år och delas
ut till alla hushåll.
Ansvarig utgivare: Lars Ström.
Redaktion: Pia Nilsson,
Staffan Holmquist, Åsa Modig,
Nybro pastorat
Box 124, 382 22 Nybro
Tel 0481-435 00.
www.nybropastorat.se
E-post:
[email protected]
Framsidesfoto:
Johnny Berg
Framsidesfoto: Johnny Berg
Nästa Kyrknytt kommer: 24 okt.
Vid utebliven Kyrknytt: Kontakta
Åsa Modig 0481-435 03 mån-fre.
2
Om ett par veckor kommer jag att få vara med om att dela ut ”Bibel för barn” i
en gudstjänst. Bibelns berättelser är alldeles för viktiga för att falla i glömska. Och
därför gör vi våra barn och barnbarn en stor tjänst om vi låter dem få del av berättelserna om Jesus redan när de är små, så att de får en grund att stå på, ett mönster
att följa, när de ska möta livets svårigheter och valsituationer under uppväxten
och ut i vuxenlivet. Den
kristna tron är inget som
är medfött, utan den måste
upptäckas och tas emot av
varje ny generation, av varje
människa.
Därför vill jag ställa en lite
utmanande fråga: Vad kan
just du göra för att tron ska
få plats att växa och ge frukt
i ditt eget och andras liv?
Staffan Holmquist
Miljöarbetet den första trosartikeln!
Ja vad skriver man om detta? Att ingen kan göra allt men att alla kan göra något??!! Sedan sätter man till en vacker bild och
se där – arbetet klart!
Men riktigt så enkelt är det inte…………det kan lätt
bara bli pekfingrar och det är inte min tanke.
Första tanken är kanske regnskogarna som skövlas,
torkan som skapar svält och alla farliga kemikalier som
används utanför Sveriges gränser. M E N ...
Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och
jordens Skapare
Vad är det? Jag citerar några rader ur Martin Luthers
förklaring till första trosartikeln;
”Därtill försörjer mig rikligen och dagligen med kläder
och skor, mat och dryck, hus och hem, hustru och barn,
åker, boskap, allt slags egendom, med allt jag behöver
för att leva, samt beskärmar och bevarar mig för skada,
farlighet och allt ont, och detta av sin blotta nåd och
faderliga godhet utan någon min förtjänst eller värdighet, för vilket jag är skyldig att tacka och lova, lyda
och tjäna Honom.
Det är helt och hållet sant.”
Läser man sedan bibeltexten till detta så står det: I
begynnelsen skapade Gud himmel och jord……..1
Mosebok 1:1- 31. Fortsätter man läsningen i kapitel 2 så
står det att människan ska bruka och vårda skapelsen. 1
Mos 2:15. Plötsligt bränner det till. Det räcker med att vi
ser oss omkring i vår egen hemmiljö för att se missbruket och misskötseln av vår natur. Hur mycket slösar
vi med naturen?
Om jag tänker på när jag handlar i butiken, så är det
många träd som får stryka på foten därför att jag inte
orkar/hinner/kommer ihåg att ta med egen kasse. En
till två kassar i veckan blir det för min del – 4 eller
10 kronor i veckan, blir 208 eller 500 kronor om året,
för bara kassen jag bär hem mina varor i. En av mina
bröder räknade ut att hans familj använde kassar för
ungefär 120 kronor i månaden, när alla barnen bodde
hemma.
Vad händer med kassen sedan? I bästa fall kommer jag
ihåg att ta med den nästa gång jag handlar eller så lämnar jag in den till second hand butiken där den återanvänds eller så blir den till tidningsinsamlingskasse och
hamnar i återinsamlingen och blir ny pappersmassa.
Vad händer med marmeladburken eller saftflaskan för
att inte säga mjölkförpackningen? Vi är ganska duktiga
på att sortera och bära iväg till återvinningen även om
det ibland är bra mycket enklare att slänga allt i soptunnan. MEN här kan vi bli bättre och hjälpas åt ännu
mera.
Lycklig den som har trädgård och ork att odla på egen
hand. Närproducerat i allra hösta grad!
Här tänker jag genast på svenska mjölkbönder. Någonstans läste jag två rader som fick mig att fundera; det
stod ungefär så här;” hur kan vi köpa och äta mat från
länder som odlar på ett sätt som vi har sagt nej till här
i Sverige?” Jo, jag vet att svenskt producerad mat är
dyrare därför att…………men kan det inte vara värt de
extra kronorna? Om det inte produceras svenska livsmedel så behövs inga svenska bönder och vårt odlingslandskap växer igen. Det blir lite av råttan – på – repet
– effekt.
En annan fundering; det här med bäst-före-datum: är vi
så stressade att vi inte hinner lukta eller smaka på det
som i kylskåpet har fått utgånget datum? Det är lättare
att ta det säkra före det osäkra…….och kasta om datumet har gått ut. Det är många ton ätbar mat som går
i soptunnan. På några få platser i landet har det
börjat dyka upp affärer som tar emot varor med
kort datum och som sedan säljer dem vidare
för en billig peng. Ett sätt att ta tillvara det som
fortfarande är ätbart men som inte bedöms
säljbart i butiken.
Alltså; sortera mera, panta mera, använda
egen kasse när vi handlar, lämna till second
hand, byta med andra eller lämna till insamling det som ligger som hyllvärmare i
garderober eller förråd, använda frukten
som börjar bli övermogen i en fruktsallad, dela med till dem som inte har
fruktträd själva, lukta och smaka innan
vi slänger, om möjligt köpa närodlat och närproducerat, fylla skafferi och frys med frukt, svamp
och bär ur naturens rika förråd,
släcka lamporna när man inte
är i rummet m m. Mycket görs
redan men vi kan bli ännu
bättre.
Under denna månad infaller
Tacksägelsedagen, då vi
åter får tacka Gud, Skaparen för Hans stora verk.
Att vi har mat att sätta på
bordet, att vi får det som vi
behöver för leva. Det var så
det stod i Luthers förklaring
till första trosartikeln.
Läs Psaltaren 104.
Vanja
3
3
Småbarnskonsert
Säkert har du sett annonsen här i Kyrknytt eller i
någon av dagstidningarna och kanske funderat över
vad det är, hur det kan vara möjligt med så små barn,
hur det går till, temat som är angivet, ja det finns
säkert massor med frågeställningar som denna rubrik
kan ge.
Vad är Småbarnskonsert?
Jo, en konsert för och med små barn från 0 år och uppåt
i vuxens sällskap. Alla sinnen används; lukt, smak,
hörsel, känsel och syn får sin beskärda del. Ett sätt att
erbjuda en upplevelse för barn och föräldrar/ annan
vuxen tillsammans i kyrkorummet. Konserten varar
i cirka 25-30 minuter och därefter serveras det fika i
församlingshemmet. Detta är en snabb beskrivning
som jag nu ska ”bena ut” lite grann.
Hur går det till?
Föräldrar, kan också vara annan vuxen (far – morföräldrar) samlas tillsammans med barnen och oss
(medhjälpare, vaktmästare Anders och jag, Inga-Lill) i
vapenhuset (kyrkans förstuga). Där ställer man barnvagnen och hänger av sig ytterkläderna. När klockan
slår 10.00 så ringer Anders i kyrkklockorna och vi går
in i kyrkan och sätter oss på golvet längst ner i kyrkan.
Där finns en stor matta och dynor att sitta på. Det är
också till ytan en begränsad plats vilket gör att alla gå
och krypglada barn inte kan smita iväg. Nu är det dags
för gemensamt sjungande. Åtta – tio små korta sånger,
kända barnvisor och mindre kända, alla med möjlighet
att läsa texten som står placerad på ett notställ. Undantaget är de sånger som är mycket rörelser till eller
då barnet ska lyftas upp, då hinner man ändå inte läsa
någon text. Då dessa sånger är sjungna är det dags att
upptäcka resten av kyrkorummet.
Tema
Varje konsert har ett tema som ska genomsyra så
mycket som möjligt. På några av bilderna ser ni att
det är dukat med grönt, temat vid den konserten var
”Grönskande grönt”. Kommande konsert är ”Rosa och
rogivande”. Medan jag spelar kan man nu gå runt till
olika stationer i kyrkan där man kan använda ytterli4
gare sinnen. En station där man kan smaka på olika
saker t ex puréer, fruktbitar, allt står skrivet vad det
är så man som förälder inte behöver fundera. Lukta
på olika saker, känna på olika saker som kallt, hårt,
mjukt osv samt en station där man kan bli kittlad av
fjädrar, naturligtvis med samma färg som temat anger.
Möjlighet finns att tända ett ljus och att som förälder
läsa kloka ord som finns fastsatta på bänkarna. De två
mest populära stationerna är utan tvekan den med en
spegel där man kan ”Se Guds finaste skratt” och där
det går att plaska i dopfunten. Då de flesta verkar vara
klara välkomnas man över till Ansgarsgården, församlingshemmet.
Gemenskap
Att vara med på småbarnkonserten är ju något som
man gör som en upplevelse, en särskild gemenskap
tillsammans vuxen och barn. Därför uppmanar jag
alltid föräldrarna att vara återhållsamma att prata med
varandra under det man går omkring i kyrkan, prata
däremot gärna med ditt barn. Tillfälle till vuxenprat
med andra vuxna kommer vid fikat. När vi kommer
över till Ansgarsgården finns det framdukat tårta (finns
alltid möjlighet att få laktos-,mjölk-,gluten-och äggfri
tårta), kaffe/te och saft som man blir bjuden på, allt
med samma tema som i kyrkan. De femton barnstolarna får de med störst ”behov” använda sig av. Det finns
också möjlighet att få hjälp att värma barnmatsburk
och välling. Kan även utlova hjälp av undertecknad att
söva små trötta konsertdeltagare.
Vilka är det som kommer?
Stommen av besökare är de som i vanliga fall deltar
i babyrytmiken och syskongruppen som äger rum på
torsdagar. Är du intresserad av att delta i dessa grupper
så hör gärna av dig till mig, Inga-Lill på tele 435 13.
Det är också många som tidigare deltagit i dessa grupper som kommer just på småbarnskonserterna. Det ska
inte nog understrykas att Småbarnskonserterna är till
för alla barn tillsammans med medföljande vuxen.
Inga-Lill, kyrkomusiker i Nybro och Madesjö.
e-post: [email protected]
Här är det dukat
för grönt tema.
Varje gång får man med sig en liten
gåva hem som påminner om temat,
här grönrandiga reflexmöss.
Kyrkogårdsförvaltningen informerar:
Vi erbjuder hjälp med
skötsel av graven!
Välkommen att kontakta oss för beställning av höstljung,
vinterdekorationer och gravljus med levande låga.
Höstljungen planterar vi under vecka 41-42.
Vinterdekorationer läggs på gravarna under vecka 44.
För information och beställning
kontakta kyrkogårdsförvaltningen
Liselotte Erlandsson, telefon 0481-435 04,
mejl [email protected]
Inventering av gravvårdar
i Nybro pastorat
I samarbete med Kalmar läns museum och representanter från hembygdsföreningarna har vi inventerat
samtliga gravvårdar i pastoratet. Inventeringen gjordes
för att klassificera vilka gravvårdar som har ett högt
kulturhistoriskt värde eller kan för kyrkogården vara
viktiga att bevara med hänsyn till kulturmiljön på hela
begravningsplatsen.
Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum,
Stefan Olofsson kyrkvaktmästare samt Monica
Björklund, Madesjö-Örsjö-Kristvalla hembygdsförening
vid gravvårdsinventeringen på Kristvalla kyrkogård.
5
BÄCKEBO församling
26 september Lördag
21 oktober Onsdag
12.00 Marknadsgudstjänst i Bäckebo kyrka.
Sven-Olof Wallinder. Mona Wallinder. Dragspel.
Kyrkokören.
12.30 Träff för daglediga i församlingshemmet.
27 september 17 söndagen e. Trefaldighet
11.00 Mässa. Sven-Olof Wallinder. Mona Wallinder.
Konfirmand-jubileum.
30 september Onsdag
14.00 Bibelstudium i församlingshemmet.
4 oktober Den helige Mikaels dag
11.00 Familjegudstjänst. Jonsson. Hermansson.
6 oktober Tisdag
18.00 Herrklubb i församlingshemmet.
8 oktober Torsdag
22 oktober Torsdag
14.00 Symöte i församlingshemmet.
25 oktober 21 söndagen e. Trefaldighet
14.00 Gudstjänst i Abbetorps församlingshem. Jonsson.
Hermansson.
28 oktober Onsdag
14.00 Bibelstudium i församlingshemmet.
30 oktober Fredag
12.00-16.00 Öppen kyrka.
Kyrkogårdsvaktmästaren svarar på frågor om blommor,
skötsel m.m. Orgelmusik i kyrkan. Vi bjuder på kaffe och
korv i vapenhuset.
19.00 Gemenskapsafton i församlingshemmet.
Minnenas melodier Stefan Lagesson kåserar och spelar
”stenkakor”.
31 oktober Alla helgons dag
11 oktober Tacksägelsedagen
17.00 Minnesgudstjänst. Söderholm. Hermansson.
Kyrkokören.
17.00 Mässa. Söderholm. Hermansson. Kyrkokören.
Bäckebo kyrkliga syförening bjuder på kyrkkaffe i kyrkan. Försäljning av skördealster i kyrkan.
14 oktober Onsdag
14.00 Bibelstudium i församlingshemmet.
15 oktober Torsdag
18.30 Symöte i Abbetorps församlingshem.
18 oktober 20 söndagen e. Trefaldighet
11.00 Mässa. Söderholm.
20 oktober Tisdag
11.00 Mässa. Söderholm. Hermansson.
1 november Alla själars dag
Marknadshelg i Bäckebo
26 september Lördag
12.00 Marknadsgudstjänst i Bäckebo kyrka.
Sven-Olof Wallinder. Mona Wallinder. Dragspel.
Kyrkokören.
27 september 17 söndagen e. Trefaldighet
11.00 Mässa. Sven-Olof Wallinder. Mona Wallinder.
Konfirmand-jubileum.
18.00 Herrklubb i församlingshemmet.
Bäckebo kyrka i sensommarskrud.
6
HÄLLEBERGA församling
Familjegudstjänst på Tacksägelsedagen i Hälleberga 2014
27 sept 17 sön efter Trefaldighet
10 Söndagsmässa med ljuständning
A.Holmquist, Hermansson m fl.
29 sept tisd kl.13.30 Andakt,
kaffe och samtal hos Mötesplats Gullaskruv
1 okt torsd 13.30-15 Andakt, kaffe och
samtal i Hemtjänstlokalen, Stallgården i Orrefors
4 okt. Den Helige Mikaels dag
17 Söndagsgudstjänst Fischer, Möller
6 okt. tisd kl.14-16 Syföreningsmöte
11 okt. Tacksägelsedagen
10 Familjegudstjänst med Tonfiskar och Diamanter
A.Holmquist, Möller, H. Holmquist, Jaac de Kriek, trummor Centern smyckar kyrkan, bjuder på lunch och
skördeauktion
Syföreningen i Hälleberga.Vi samlas varannan tisdag i församlingshemmet och arbetar på olika sätt för att samla in pengar
till nödlidande genom auktion och lotterier. Man måste inte sy;
man kan t ex baka istället.
18 okt. Gudstjänsten sammanlyst
20 okt. tisd kl.14-16 Syföreningsmöte
25 okt 21 sön e Trefaldighet Obs! vintertid
17 Söndagsmässa med ljuständning, Seniliorkören
A Holmquist, Möller
27 okt. tisd kl 13.30 Andakt,
kaffe och samtal hos Mötesplats Gullaskruv
30 okt. fre kl. 14-17
Gravsmyckningskaffe och stilla musik i kyrkan
31 okt. Allhelgonadagen
17 Minnesgudstjänst, Hällebergakören
A.Holmquist, Möller
Välkommen att vara med! Om du har frågor eller behöver skjuts
för att kunna delta, ring Agnes Holmquist, tel. 435 40
7
KRISTVALLA församling
27 september 17:e efter Trefaldighet
18 oktober 20:e söndagen efter Trefaldighet
Välkommen till gudstjänst i våra övriga kyrkor.
14.00 Gudstjänst med önskepsalmer i Brunnsgården,
Kristvallabrunn. Jonsson, Droogmans. Kaffeservering
29 september tisdag Berättarafton vid brasan
18.30 ”Kristvalla i gamla tider”. Kom och dela med dig
25 oktober 21:e söndagen efter Trefaldighet
av dina gamla minnen - självupplevda eller återberättade. Monica Björklund är på plats. Sång av Solvig
Thoreklint. Kvällsfika.
10.00 Gudstjänst. A Holmquist, Nilsson.
Sång: Britt-Mari Ottosson, Niclas Åhman och Magnus
Theander. Röda Korset serverar kyrkkaffe.
4 oktober Den helige Mikaels dag
30 oktober fredag
17.00 Mässa. Jonsson, Nilsson.
Öppen kyrka kl 13.00-16.00.
Vi bjuder på kaffe i kyrkan. Kyrkogårdsvaktmästaren
svarar på frågor om blommor, gravskötsel m m.
5 oktober måndag
18.00. Andakt. Jonsson, Nilsson.
Kontraktsprost Alf Johansson besöker vår församling.
6 oktober tisdag Gemenskapsträffen
13.00 i Kyrkskolan. Andakt, kaffe, lotterier.
Program: ”Bland gatubarn i Filippinerna”
Helena och Johan Thelin berättar och visar bilder.
31 oktober Alla helgons dag
17.00 Minnesgudstjänst.
Söderholm, Nilsson, kyrkokören.
Blockflöjt: Per Larsson
1 november Söndagen efter alla helgons dag
10 -11 oktober lördag-söndag Barnkörläger
Lördag 14.00 Start i Kyrkskolan. Sång, pyssel, lek
m m. Bl a övar vi på musikalen som har premiär i
söndagens familjegudstjänst.
11 oktober Tacksägelsedagen
10.00 Familjegudstjänst. Holmsten, Nilsson.
Musikalen: SPUNK! av och med barn-ungdoms
och kyrkokörerna. Efteråt bjuder Pippi till 70-årskalas i Kyrkskolan. Skördeauktion. Tag gärna med
skördealster till auktionen.
Dags för skördeauktion på Tacksägelsedagen!
8
Välkommen till gudstjänst i våra övriga kyrkor.
3 november tisdag Gemenskapsträffen
13.00 i Kyrkskolan.
Andakt, kaffe,
lotterier.
Program: Per-Olof
Högstedt berättar
om sin farfar Josef
Högstedt, alias Pälle
Näver, och läser
hans dikter.
Barnkörens egen
installation ”Övningskören”, skapad under körlägret 2014,
avtäcktes högtidligenvid vernissage efter
familjegudstjänsten.
KRÅKSMÅLA FÖRSAMLING
KRÅKSMÅLA församling
Beställ gärna Kyrkskjuts före onsdag kl. 15:00 tel 0481-43 500
27 september 17:e efter Trefaldighet
17:00 Mässa, Ström, Droogmans.
4 oktobergärna
Den helige
Mikaels dag före ons kl.15.00 tel 0481-435 00
Beställ
Kyrkskjuts
14:00 Gudstjänst med önskepsalmer i Alsterbro Folkets hus. Jonsson, Hermansson.
27 september 17:e efter Trefaldighet
17:00 Mässa, Ström, Droogmans.
11 oktober Tacksägelsedagen
FRÖJDEKULLAHEMMET KL 14:00
1 oktober Gudstjänst, Söderholm, Droogmans.
15 oktober Mässa, A Holmquist, Droogmans.
14:00 Gudstjänst med önskepsalmer
i
Alsterbro
Folkets
29 och
oktober
Gudstjänst,
Jonsson,
Droogmans.
10:00 Festhögmässa med sång av Kyrkokören. Kaffe
skördeauktion
i Klockaregården.
Skänk
till Världens
barn!Mässa,
Söderholm,
Droogmans. Droogmans.
hus. Jonsson, Hermansson. gärna alster till skördeauktionen. Behållningen går12
november
Söderholm,
4 oktober Den helige Mikaels
VI dag
TACKAR FÖR SKÖRDEN …
11 oktober
Tacksägelsedagen
CAFÉTRÄFF
VI TACKAR FÖR SKÖRDEN
10:00 Fest-högmässa med
sång av Kyrkokören. Kaffe
och skördeauktion i Klockaregården. Skänk gärna
alster till skördeauktionen.
Behållningen går till
äpplen
kangöra
man
AvAv
äpplen
kan man
mycket gott.
göra mycket gott.
Världens barn!
Söderholm, Droogmans. 15 oktober
15 oktober
Onsdag 7 oktober kl. 14:00 på Oasen i Alsterbro.
Onsdag 4 november kl. 14:00 på Oasen i Alsterbro.
DAGLEDIGA
Tisdag 27 oktober kl. 13:00. Helena och Johan Thelin
visa bilder och berättar om gatubarn i Filippinerna.
Kaffeservering. Välkommen till en givande eftermiddag.
18:00 Andakt i Kråksmåla kyrka, Jonsson, Droogmans. Vår kontraktsprost, Alf Johansson, besöker
församlingen.
18:00 Andakt i Kråksmåla kyrka, Jonsson, Droogmans.
Vår kontraktsprost, Alf Johansson,
besöker församlingen.
16 oktober
16 oktober
10:00 Kom och titta in i vår kyrka. Samling inriktad för de mindre barnen, alla spädbarn, de som
börjar krypa/gå eller syskon i vuxens sällskap. Tillsammans på äventyr i kyrkan, med sång o lek.
10:00 Kom och titta in i vår kyrka.
Samling inriktad för
Efteråt bjuds på fika i Klockaregården.
de mindre barnen, 10:00
alla spädbarn,
de som
börjar krypa/
Gudstjänst, Jonsson,
Droogmans.
Kaffe i kyrkan.
gå eller syskon i vuxens sällskap. Tillsammans på
18 oktober 20:e efter Trefaldighet
äventyr i kyrkan, med sång o lek. Efteråt bjuds på fika i
25 oktober 21:e efter Trefaldighet
Klockaregården.
17:00 Mässa, Jonsson, Hermansson. Kaffe i kyrkan.
18 oktober 20:e efter Trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Jonsson, Droogmans. Kaffe i kyrkan.
Välkommen till våra dagträffar i Folkets hus. Vi har program
med inbjudna gäster, sång och musik.
30 oktober Gravsmyckningsdagen
25 oktober 21:e efter
Trefaldighet
11:00-15:00
Öppen kyrka. Vi bjuder på kaffe. Kyrkogårdsvaktmästaren svarar på frågor om blommor,
gravskötsel
m.m.
17:00 Mässa, Jonsson,
Hermansson.
Kaffe i kyrkan.
30 oktober Gravsmyckningsdagen
Lilla, lilla barnkonsert
Kråksmåla kyrka
oktoberViAlla
helgons
11:00-15:00 Öppen31kyrka.
bjuder
pådag
kaffe. KyrkFredag 16 oktober kl 10:00
I HIMMELEN
…
ogårdsvaktmästarenI HIMMELEN,
svarar på frågor
om blommor,
gravskötsel m.m. 17:00 Minnesgudstjänst med sång av Kyrkokören. Vi tänder ljus i kyrkan för dem som gått bort under
året. Jonsson, Droogmans.
31 oktober Alla helgons dag
I HIMMELEN, I
HIMMELEN …
17:00 Minnesgudstjänst med sång
av Kyrkokören.
Vi tänder ljus i
kyrkan för dem
som gått bort under året. Jonsson,
Under
allhelgona
är kyrkogårdar
våra kyrkogårdar
Droogmans.
Under
allhelgona
är våra
smyckade med kransar och ljus.
smyckade med kransar och ljus.
Nyfiken på om vi ska träffa
de här tre vännerna?
FRÖJDEKULLAHEMMET KL 14:00
1 oktober Gudstjänst, Söderholm, Droogmans.
15 oktober Mässa, A Holmquist, Droogmans.
9
MADESJÖ församling
Söndag 27 september 17 e Trefaldighet
17.00 Gudstjänst med bönevandring. Priem Haglund,
S Karlsson, I-L Gustafsson, Våghalsarna.
Torsdag 1 oktober
12.15 Orgelbaguette. Se separat ruta.
18.00 Befriande bibelläsning i Prästgården.
Söndag 4 oktober Den Helige Mikaels dag
17.00 Högmässa. Hård af Segerstad, Priem-Haglund,
A Pettersson.
Tisdag 6 oktober
14.30 Gudstjänst på Gläntan.
Onsdag 7 oktober
11.00 Vardagsträff. Se separat ruta.
Söndag 11 oktober Tacksägelsedagen
10.00 Familjemässa i Nybro kyrka med utdelande
av Barnens Bibel, Sigge dyker upp, S Holmquist,
M Gustafsson, K Jonsson, Sigge dyker upp,
I-L Gustafsson, MiniGospel. Efter gudstjänsten
lunch i Ansgarsgården.
17.00 Gudstjänst med bönevandring i Madesjö kyrka.
S Holmquist, K Jonsson, Lucas Borg, saxofon & Elin
Jonsson, piano.
Torsdag 15 oktober
18.00 Befriande bibelläsning i Prästgården.
Söndag 18 oktober 20:e efter Trefaldighet,
17.00 Högmässa. Hård af Segerstad, Priem Haglund,
A Pettersson, Nybro kyrkokör.
Tisdag 20 oktober
14.30 Gudstjänst på Gläntan.
Onsdag 21 oktober
11.00 Vardagsträff. Se separat ruta.
Söndag 25 oktober 21:e efter Trefaldighet
17.00 Gudstjänst med bönevandring. Hård af Segerstad,
A Pettersson L Karlsson, Linnéakören.
Torsdag 29 oktober
18.00 Befriande bibelläsning i Prästgården.
ORGELBAUGETTE
Madesjö kyrka 1 oktober kl. 12.15
Lunchbaguette och kaffe/te serveras
från kl 11.45 till priset av 25 kr
Organist Anders Pettersson
spelar på Madesjöorgeln.
VARDAGSTRÄFF
Onsdagar varannan vecka kl. 11.00 - 13.00
PrästgårdenEfter programmet är du välkommen att
stanna på fika med kaffe/the och smörgås för 25 kr.
7 oktober Ska du till köpingen eller ska du till Amerika? Så kunde det låta när man möttes i de småländska
vägskälen, Peter Danielsson från Kalmar läns museum
tar oss med på en svindlande och sann resa i tid och
rum.
21 oktober Berättelse om bilder; nära och vardagliga
är bilderna av himmel, jord och ljus. Göran Haglund
delar några tankar kring sina foton.
Hur tar man sig till Madesjö Prästgård?
Med Närtrafiken fram till dörren, beställ senast dagen
innan, tel. 010-21 21 000 knappval 3.
Fredag 30 oktober
14-18 Öppen kyrka. Musik, fika, samtal.
Under eftermiddagen stilla orgelmusik och sång av
Inga-Lill Gustafsson.
Lördag 31 oktober Alla Helgons dag
14.30 Minnesgudstjänst på Gläntan.
17.00 Minnesgudstjänst i kyrkan med ljuständning för
de under året avlidna.
Hård af Segerstad, Priem Haglund, I-L Gustafsson,
Våghalsarna, Stefan Karlsson.
Söndag 1 november Söndagen efter Alla Helgons dag
17.00 Musikmässa ”Missa in Simplicitate” av J Langlais.
Hård af Segerstad, Priem Haglund, I-L Gustafsson sång,
A Pettersson orgel.
10
Fika i kyrkan
varje söndag efter gudstjänsten!
Välkommen till
Småbarnskonsert
Rogivande stund tillsammans med
ditt barn i en konsert för och med
små barn, 0 år och uppåt,
där alla sinnen används; lukt, smak,
hörsel, känsel och syn.
Allt får sin beskärda del.
Nybro kyrka
Tors den 8 oktober 2015
kl.10.00
Tema: Rosa & rogivande
11 oktober
Tacksägelsedagen
10.00 Familjemässa med
bibelutdelning i Nybro kyrka
Minigospel
Utdelning av ”BIBEL för barn” till 4 - åringar
i Nybro-St.Sigfrid & Madesjö församlingar.
Efter gudstjänsten lunch i Ansgarsgården.
Dockan Sigge medverkar.
Efteråt rosa tårtfika
i Ansgarsgården
Välkomna!
Prästgården
Sedan en dryg
månad tillbaks
får Madesjö
prästgård ny
färg utvändigt.
På flera ställen
var den gamla
färgen i så pass
dåligt skick att
den flagnade. Det bestämdes därför att all gammal färg
på skulle tas bort, vilket har gjorts med värmebehandling.
Virket i den gamla prästgården visade sig vara i prima
skick, väl grundat med olja. Fasaden har därefter grundats och målats i samma nyans som tillbyggnaden. Även
fönster kommer att kittas om och nymålas från grunden.
Det kan därför vara lite kyligt i fönsterlösa rum under den
tid då fönstren är på renovering. Välkommen att se Prästgården i dess nya lyster!
Tecknets Gudsmoder
i Madesjö kyrkas sakristia
hänger en ikonbild som
kanske inte ses av så många. Ikonen kallas "Tecknets Gudsmoder" och
föreställer den bedjande
Maria, Guds moder, som
bär på Jesubarnet. Jesus
framställs dock lite annorlunda än vad små barn
brukar göra. Han avbildas
här som den kommande
Immanuel - Gud med oss - i en cirkel som rymmer
skapelsen. Jesus spränger skapelsens gränser, är större
än det skapade, samtidigt som han får plats i jungfruns
kropp. Den runda cirkeln kan också leda våra tankar till
oblaten, nattvardsbrödet. Det lilla brödet rymmer honom
som är större än allt skapat. Vid tillfälle, kika gärna in i
sakristian och se på denna ikon.
11
NYBRO-S:T SIGFRIDS församling
Nybro kyrka
S:t Sigfrids kyrka
27 september 17:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Högmässa, S Holmquist, S Karlsson, I-L Gustafsson,
Våghalsarna
27 september 17:e söndagen efter Trefaldighet
4 oktober Den helige Mikaels dag
10.00 Högmässa Hård af Segerstad, Creelman,
A Pettersson, Kyrkokören.
18.00 Johannesmässa, Holmsten, K Petersson
11.00 Gudstjänst ”Tack gode Gud för Sankt Sigfrid”,
Ström, I Jonsson, kyrkokören, Nybro Spelemän.
Kyrklunch i Klockaregården efter gudstjänsten.
8 oktober Torsdag
10.00 Småbarnskonsert
10 oktober Lördag
16.00 Konsert med Nybro Kammarkör
11 oktober Tacksägelsedagen
10.00 Familjemässa, S Holmquist, M Gustafsson,
K Jonsson, I-L Gustafsson, MiniGospel. Utdelning av
”Bibel för barn” till 4-åringar. Efter gudstjänsten lunch
i Ansgarsgården
10.00 Familjegudstjänst, Ström, K Petersson
11 oktober Tacksägelsedagen
31 oktober Alla helgons dag
18.00 Minnesgudstjänst, Ström, I Jonsson, kyrkokören.
11 oktober
Tacksägelsedagen
18.00 Johannesmässa, Holmsten, I-L Gustafsson
15 oktober Torsdag
12.05 Orgelbaguette, A Pettersson
16 oktober Fredag
10.00 Småbarnsgudstjänst
18 oktober 20:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Högmässa, Hård af Segerstad, A Pettersson
18.00 Johannesmässa, Söderholm, K Petersson
25 oktober 21:a söndagen efter Trefaldighet
11.00 (OBS tiden!) Högmässa, S Holmquist, Creelman,
K Jonsson, Gospelkören. Församlingsdag för äldre.
30 oktober Fredag
17.30 Minnesgudstjänst i Skogskapellet,
Hård af Segerstad, K Jonsson
19.00 Minnesgudstjänst i Nybro kyrka med ljuständning och
nämnande av de under året avlidna, S Holmquist, A Pettersson
31 oktober Alla helgons dag
10.00 Högmässa, Ström, A Pettersson
10.00 Familjemässa med
bibelutdelning i Nybro kyrka
Minigospel
Utdelning av ”BIBEL för barn” till 4 - åringar
i Nybro-St.Sigfrid & Madesjö församlingar.
Efter gudstjänsten lunch i Ansgarsgården.
Dockan Sigge medverkar.
1 november Söndagen efter alla helgons dag
10.00 Högmässa, S Holmquist, Creelman,
A Pettersson
Morgonbön onsdagar kl 8.45
Mässa torsdagar kl 8.30 (utom 8/10)
Kyrk-kaffe / -te / -saft i Ansgarsgården
varje söndagsförmiddag efter gudstjänsten.
12
Välkomna!
"Tack gode Gud för
Sankt Sigfrid"
11 oktober Tacksägelsedagen
11.00 Gudstjänst i kyrkan där vi får
tacka för allt det goda vi får.
Ström, Jonsson, kyrkokören,
Nybro spelemän
Sedan lunch i Klockaregården
Ta gärna med lite grönsaker till kyrkan
som vi kan koka soppa på.
Blir det för mycket säljer vi det som blir
över och skänker pengarna till
Kyrkans internationella biståndsarbete,
Kom och var med och fira!
Välkommen till
Småbarnskonsert
Rogivande stund tillsammans med
ditt barn i en konsert för och med
små barn, 0 år och uppåt,
där alla sinnen används; lukt, smak,
hörsel, känsel och syn.
Allt får sin beskärda del.
Församlingsdag för äldre
Söndag 25/10 kl 11-14.
Högmässa i Nybro kyrka kl 11. Därefter samkväm i
Ansgarsgården. Alla välkomna!
Gudstjänster på äldreboenden
Strandvägen Onsdagar kl 10.
30/9 Gudstjänst, 14/10 Mässa
Kvarnbacken Onsdagar kl 11.
7/10 Gudstjänst, 21/10 Mässa
Almen Torsdagar kl 15.
1/10 Gudstjänst, 15/10 Mässa
"Mässa" betyder att vi firar nattvard.
Konsert med Nybro Kammarkör
Lör 10/10 kl 16 i Nybro kyrka.
Diderik Buxtehude: Cantate Domino
Joseph Haydn: Missa Brevis St Joannis de Deo
Pernilla Ingvarsdotter, sopran, Tomas Björklund Svensson,
baryton, Karin Lundborg Folkegård, orgel
Anders Pettersson, dirigent
Stråkkvartett
Orgelbaguette
15/10 kl 12.05. Anders Pettersson.
Lunchbaguette och kaffe/te serveras från kl 11.45,
och kostar 25kr.
Onsdagar i Ansgarsgården
Gemenskapscafé kl 15-18
Aktiviteter: Se affisch i Ansgarsgården.
kl 17.45 Kvällsmat
kl 18.30 Sång & bön i Ansgarsgården.
Nybro kyrka
Berättelser från Badhusparken
Johan Thelin kåserar om sin bok Berättelser
från Badhusparken med omnejd.
Ons 30/9 kl 19 i Ansgarsgården.
Tors den 8 oktober 2015
kl.10.00
SÅNG-ORD-SOPPA på Jutegården
2/10 och 16/10 kl 10. Programmet börjar kl. 11.30.
Tema: Rosa & rogivande
Efteråt rosa tårtfika
i Ansgarsgården
Moder Teresas filt-, väv- och bandagegrupp
Fre 9/10 kl 13.30 på Jutegården
Bibelsamtal
Prästen Christian Braw leder bibelsamtal i Ansgarsgården
ca var tredje måndag kl 15.
Kommande tillfällen blir 28/9 och 19/10.
För info, kontakta Christian Braw, tel 0478-500 22.
13
OSKARS församling
2 oktober, fredag
18.00-20.30 Simhallskväll i Nybro för alla församlingsbor!
Församlingen/Föreningarna i Oskar bjuder på inträde,
varmkorv, dricka. Anmälan till Jenny Andersson, tel:
0480-920 08 eller 070-924 84 78 senast må 28 sept. OBS!
Kyrkans symboler?
Testa dig själv: vet du betydelsen av denna
symbol innan du läst svaret?
4 oktober, Den helige Mikaels dag
10.00 Högmässa, Milred Fischer, Roshagen, sång av
Ammy Jonsson
7 okt, onsdag
13.30 Syföreningen i Oskars församlingshem
18.30 Cantabile övar i församlingshemmet.
11 oktober, Tacksägelsedagen
10.00 Gudstjänst, G Madeland, Roshagen. Cantabile
sjunger. Försäljning av skördealster. Gåvor mottages
tacksamt!
14 oktober, onsdag
18.30 Cantabile övar i församlingshemmet.
18 oktober, 20:e sönd e Trefaldighet
10.00 Högmässa, Predikan: G Madeland - ”Är du ett
syskon till Jesus?”, Ingemar Jonsson
21 oktober, onsdag
13.30 Syföreningen i Oskars församlingshem
18.30 Cantabile övar i församlingshemmet.
22 oktober, torsdag
18.30 ”Inför det oundvikliga” En kväll i Oskars
församlingshem med tankar om och kring andras och
egen död. Se ruta!
25 oktober, 21 söndagen e Trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Hård af Segerstad, K Jonsson
28 okt, onsdag
18.30 Cantabile övar i församlingshemmet.
30 oktober, fredag innan alla helgons dag
13-16 öppen kyrka, gravsmyckningskaffe.
31 oktober, lördag – Alla helgons dag.
16.00 Minnesgudstjänst, G Madeland, Roshagen,
Cantabile sjunger.
1 november – Alla själars dag.
Alfa och Omega på ett antependium i
Oskars kyrka. Foto: Liz Hasselqvist.
D
essa båda grekiska bokstäver syns ofta
i kyrkorummen. Det är ett ”alfa” (=A)
och ett ”omega” (= O) Det är den första
och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Jesus
säger att han är ”A och O” i några ställen i Uppenbarelseboken. Till exempel i de sista skälvande
verserna (22:13) ”Jag är A och O, den förste och
den siste, början och slutet. ” Om Jesus skulle säga
detta till oss idag i Sverige, skulle han säga ”Jag är
A och Ö”!
N
är jag hör detta tänker jag (med respekt)
dels att Jesus alltid funnits och en gång
kommer att möta mig vid tidens slut, dels
tänker jag att alla de bokstäver som finns mellan
den första (A) och sista (Ö) kan bilda alla ord som
finns… Jesus vill liksom omsluta hela vår verklighet
inklusive mig!
Liten övning: Skriv upp några händelser i ditt liv, både
fina och jobbiga. Skriv sen under detta: JESUS VAR
DÄR. Meditera en stund över detta... låt känslorna
komma… Tacka Gud för hans närvaro i ditt liv.
Ingen gudstjänst. Välkommen till övriga kyrkor!
Inför det oundvikliga
Välkommen till en livsnära kväll
Torsdag den 22 oktober kl. 18.30 i Oskars församlingshem
Vi berättar och samtalar om vad man gör i samband med
en anhörigs död, vad man ska tänka på vid samtal med
begravningsbyrån, hur du kan meddela dina egna begravningsönskemål och vad det är som gäller med gravrätt
och gravskötsel.
14
Vi lyssnar också på fina psalmer, sånger och musik som
kan passa vid begravningar.
Tag chansen!
Nu är rätt tid att samtala. Vi bjuder på kaffe.
ÖRSJÖ församling
4 oktober, Den helige Mikaels dag
14.00 (OBS TIDEN!) Gudstjänst för Små och Stora! G
Madeland, Pettersson, Roshagen. Bibelutdelning till
barn. Hemliga klubben sjunger. Kyrkkorv!
Kyrkokören Cantabile
övar onsdagskvällar 18.30
i Oskars församlingshem under oktober månad
8 okt, torsdag
9-12 ”Kaffe e på”
18.30 Samtal om Tro och liv – Frälsarkransen.
Församlingshemmet
11 oktober, Tacksägelsedagen
17.00 Mässa, G Madeland, Roshagen. Cantabile sjunger.
Försäljning av skördealster. Gåvor mottages tacksamt!
15 oktober, torsdag
12.00 Sopplunch.
Fem föreningar i samverkan inbjuder.
18 oktober, 20:e sönd e Trefaldighet
17.00 Tystnad Tankar Toner, Madeland, Ingemar Jonsson,
Violin – Alfhild Medelius
22 oktober, torsdag
9-12 ”Kaffe e på”
18.30 ”Inför det oundvikliga” Se Oskars församling!
25 oktober, 21 söndagen e Trefaldighet
17.00 Gudstjänst, S Holmquist, K Jonsson
29 okt, torsdag
9-12 ”Kaffe e på”
30 oktober, fredag innan alla helgons dag
14-17 öppen kyrka, gravsmyckningskaffe
31 oktober, lördag – Alla helgons dag.
18.00 Minnesgudstjänst, G Madeland, Roshagen,
Cantabile sjunger.
1 november – Alla själars dag.
Ingen gudstjänst. Välkommen till övriga kyrkor!
Välkomna till årets
sopplunch!
15 okt kl 12.00 i
Örsjö församlingshem.
Fem föreningar i samverkan har förberett
och inbjuder till sopplunchen.
Alla välkomna!
Välkommen till
”T T T ”
- Tystnad Tankar TonerSamlingen är tänkt att vara en stilla
gudstjänst och ett själens andrum i en stressad tid.
Instrumentell musik varvas med tankar,
böner och tystnad.
Välkommen precis som den du är!
Församlingen kommer att pröva detta upplägg
4-5 gånger under året för att sedan
utvärdera modellen.
"Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren"
(Klag 3:26)
"Genom stillhet och förtröstan blir ni starka"
(Jes 30:15)
15
ALLMÄNNINGEN
Närradion
LENANDERS.SE · 76359
I Nybro närradio kan du varje fredagsmorgon lyssna
på en andakt från Svenska kyrkan i Nybro pastorat,
kl. 6.00 med repris kl.7.00 och 8.00.
Vi sänder på 98,1 och 89,9 MHz.
Marknadshelg i Bäckebo
26 september Lördag
12.00 Marknadsgudstjänst i Bäckebo kyrka.
Sven-Olof Wallinder. Mona Wallinder. Dragspel.
Kyrkokören.
27 september 17 söndagen e. Trefaldighet
11.00 Mässa. Sven-Olof Wallinder. Mona Wallinder.
Konfirmand-jubileum.
Inför det oundvikliga
Välkommen till en livsnära kväll
Torsdag den 22 oktober kl. 18.30
i Oskars församlingshem
Alla är välkomna till
”T T T ”
- Tystnad Tankar Toner Örsjö kyrka 18 oktober 17.00.
En stilla gudstjänst och ett själens andrum
i en stressad tid.
Medv. Alfhild Medelius - violin, km Göran Madeland
och kantor Ingemar Jonsson.
Se vidare Örsjö församling
Se vidare Oskars församling
Nu satsar Hela Människan Ria
på den öppna verksamheten!
Makarna Anna-Karin och Stig Erixon har välkomnats.
Anna-Karin är anställd till att driva och utveckla den
öppna verksamheten och Stig ska ideellt vara
verksamhetssamordnare.
Kyrkskjuts
Kyrkskjuts erbjuds till huvudgudstjänst på röda dagar samt påskafton och julafton
Kyrkskjuts bokas på tel 0481-435 00 senast onsd kl 15.00 före den “röda dag” besöket ska ske
Kyrkskjutsens avgift motsvara färdtjänsttaxans.