Stora donationer och gåvor - utbildning 20 – 21

Stora donationer och gåvor - utbildning 20 – 21 maj 2015
Utbildning går igenom hur man arbetar på ett strukturerat sätt för att attrahera stora gåvor och
stöd från stiftelser, privatpersoner och företag. Vi går tillsammans igenom hela processen från
planering/strategi till hur man praktiskt arbetar med olika typer av möjliga givare från första kontakt
till att frågan om en donation ställs.
Utbildningen riktar sig primärt till personer som vill lära sig mer om hur man arbetar för att få stora
gåvor: fundraisers, verksamhetschefer, styrelseledamöter och andra personer som ska ha en aktiv
roll i ett insamlingsarbete eller kampanj riktat till större givare. Det krävs inga förkunskaper.
Program:

Introduktion till filantropi i Sverige.

Framgångsfaktorer för att lyckas med fundraising av större gåvor.

Processen för att arbeta med större gåvor.

Att genomföra en fundraisingkampanj.

Fran första kontakt med en möjlig givare till hur man ställer frågan om en gåva – hur går det
till?

Skillnader mellan olika typer av givare/samarbetspartners: stiftelser, privatpersoner och
företag.

Arbetet med givarvård (stewardship). Att tänka på när man tar hand om gåvan och återrapporterar till givaren. Hur och när är det lämpligt att inleda diskussion om ytterligare gåva
från en befintlig givare?
Sessionenerna leds av Charlotte Rydh. Johan Wennström.
Programmet löper över två halvdagar

20 maj, kl.13.00 – 18.00 seminarium följt av gemensam middag

21 maj, kl.09.00 – 12.00 seminariet fortsätter och avslutas
Plats: seminariet äger rum i centrala Stockholm, vi återkommer med plats.
Brakeley Nordic
B Nordic Philanthropy AB | Kungsgatan 55 | SE-111 22 Stockholm | Sweden
Tel: +46 (0)8 412 84 00 | [email protected] | www.brakeley.se
VAT no: SE556820167601
Utbildning 20 – 21 maj 2015
Om föreläsarna

Charlotte Rydh (senior associate consultant, Brakeley Nordic) har drygt 17 års erfarenhet
av fundraising både som konsult och som insamlingschef. Hon ledde Umeå universitets
första fundraisingkampanj (1999-2001), och har efter det bl a arbetat som konsult med
uppdrag både i Sverige och internationellt samt som ansvarig för kommunikation
och/eller insamling på Ersta diakoni, Livrustkammaren och Vårdalstiftelsen. Idag är
Charlotte generalsekreterare för AFS Interkulturell Utbildning. Charlotte är den enda
ickeanglosaxiska föreläsaren på CASE Spring Institute (grundkurs inom fundraising som
anordnas i Storbritannien varje år).

Johan Wennström (VD, Brakeley Nordic) har hjälpt universitet och högskolor att utveckla
sina externa relationer sedan 1998. Sedan 2010 är han VD för Brakeley Nordic och har
hjälpt ett tjugotal uppdragsgivare att sätta igång och utveckla sin fundraisingverksamhet.
Johan genomför ofta workshops för ledningsgrupper för att öka kunskapen om
fundraising av stora gåvor.
Pris och anmälan
Pris: 4900 kr exkl moms (inkluderar middag). Anmälan sker senast 20 april på
www.brakeley.se/maj2015 Observera att antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.
Villkor för anmälan
När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig. Skulle utbildningen vara
fulltecknad meddelar vi dig. Anmälan är bindande. Har du inte möjlighet att utnyttja din plats, får
den överlåtas till någon annan person. Glöm inte att meddela detta till Brakeley Nordic.
2