Kyrknytt nr 4 2015

Kyrknytt
Nr 4 Maj 2015
För Svenska kyrkan i Bäckebo, Hälleberga, Kristvalla, Kråksmåla,
Madesjö, Nybro - S:t Sigfrid, Oskar och Örsjö församlingar
Pippi
firar 70 år
Se s idan 13
Orgelhelg
Se sidan 16
Tem a:
Pastoratsresa
Se sidan 16
e
t
u
J
n
e
d
r
å
g
Mariablomster!
Det känns att det är vår i luften! Flyttfåglarna vänder tillbaka och snart har
björken fått musöron. Under maj kikar vårens första blommor fram, ibland under
ett täcke av snö. I vissa delar av vårt land kallas maj för Marie månad. Jesu mor
har fått ge namn åt den.
Maria har inspirerat till diktning och målning, i vårt land speciellt under
medeltiden. Många underbara hymner sjöngs till hennes lov och en mängd konst
skapades till hennes ära, både i kyrkan och hemma i stugorna. Men nu var det
inte endast i husen som Maria fanns. Hon var överallt i naturen. Människorna
kunde knappast gå över marken sommartid utan att ha himmelriket omkring sig.
Naturen var lika fylld av himmelska symboler som de vackert målade kyrkorummen. Många växter i vårt land fick namn efter helgonen, Jesusbarnet och Johannes
döparen. Men den ojämförligt största gruppen bar Marias namn.
En av mina favoriter bland vårblommorna är gullvivan – eller Jungfru Marias
nycklar som den också kallas. Gullvivorna lyser som gula solar i åkerrenen och
ser ut som gammaldags nycklar. Ibland kallar man gullvivan för ”vårens första
blomma”. Visserligen blommar både hästhov, blåsippa och vitsippa före gullvivan,
men bladen visar sig så fort snön smält bort.
Det finns många vackra böner som vänder sig till Maria. En som jag tycker
mycket om börjar så här: Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Bönen riktigt strålar
av glädje och hopp. Den handlar om ängelns ord till Maria – att hon ska få bli
mor till Jesus. Den visar på glädjen över det nya livet och att Gud kommit för att
frälsa världen. Löftena till profeterna infrias och en ny tid står för dörren.
Men bönen har också en fortsättning: Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss
syndare, nu och i vår dödsstund. De orden speglar saknad och sorg. Även det
skulle Maria få uppleva. Hon förlorade antagligen sin make i unga år och skulle
komma att stå vid korset under Jesu sista stund på jorden. Så möts glädje och
sorg, livets två realiteter, och i båda finns Gud med. Gud är med oss alla dagar
under livet, så som Gud också var med Maria.
Henrik Jonsson
Kyrknytt
Kyrknytt ges ut av Nybro Pastorat
med 10 nummer per år och delas
ut till alla hushåll.
Ansvarig utgivare: Lars Ström.
Redaktion: Pia Nilsson,
Staffan Holmquist, Åsa Modig,
Nybro pastorat
Box 124, 382 22 Nybro
Tel 0481-435 00.
www.nybropastorat.se
E-post:
[email protected]
Framsidesbild: Eeva Creelman
Framsidesfoto: Johnny Berg
Nästa Kyrknytt kommer: 30 maj
Vid utebliven Kyrknytt: Kontakta
Åsa Modig 0481-435 03 mån-fre.
2
Foto Ann-­‐Helen Thörning Nybro tidning Jutegården
Foto: Ann-Helen Thörning, Nybro Tidning
Foto Ann-­‐Helen Thörning Nybro tidning Foto Ann-­‐Helen Thörning Nybro tidning Jutegården
är ett allaktivitetshus för personer som är
daglediga. Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också
välkommen in för att ta en kopp kaffe, läsa dagstidningen,
spela ngt spel eller för att umgås med andra.
Jutegården har en stor social funktion att samla personer för
gemenskap. Vi märker också att den betyder mycket och är
också välbesökt när det ordnas underhållning av olika slag. Vi
som jobbar här är aktivitetsledare/frivilligsamordnaren Elin
Ingvarsson samt ett 20 tal frivilliga som gör ideella insatser på
Jutegården. Det finns även en verksamhet till som heter Jutegruppen som tillhör LSS verksamheten och deras arbetsledare
heter Marie-Louise Hedenqvist.
När man kommer till Jutegården de dagar då det inte är
underhållning eller någon annan aktivitet är man välkommen
till intelligenshörnan där man samlas från ca 13.00 dricker
kaffe och samtalar om allt mellan himmel och jord.
För övrigt finns ett Juteråd i form av frivilliga som bland
annat gör upp programpunkter för exempelvis underhållning
ihop med aktivitetsledaren/frivilligsamordnaren Elin Ingvarsson.
Omsorgsförvaltningen vill utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna, kyrkorna med flera i kommunen. Vi
önskar kontakt med enskilda personer såväl män som kvinnor
som vill vara med och bidraga till social gemenskap i någon
form.
De frivilliga sociala insatserna skall inte ersätta befintlig
verksamhet, utan ses som ett komplement till verksamheten
inom omsorgsförvaltningen. Vi vill arbeta för att skapa mötesplatser och gemenskap för de äldre och funktionshindrade.
Många äldre är ensamma och isolerade och har svårigheter att
ta sig ut på egen hand.
Det frivilliga arbetet kan bestå av flera olika uppgifter som
t.ex. att gå ut med någon på promenad, besöka någon ensam
i hemmet eller på något av kommunens boende, Att stödja
anhöriga, Torgbesök och att medverka vid sociala aktiviteter
mm. Det frivilliga arbetet ska ses som ett förebyggande arbete
vilket också höjer livskvalitén och förgyller tillvaron för den
som är äldre och ensam.
Du som känner att du har tid och vill göra en insats hos
någon är mycket välkommen att kontakta Elin Ingvarsson
0481-456 46
Jutetjänsten är en verksamhet i frivilligverksamheten där
man bokar ledsagningar och andra frivillinsatser som till exempel social insats, promenader med mera i Nybro kommun.
Gruppen som tar emot era samtal består av sex stycken glada
och pigga frivilliga. Till Jutetjänsten ringer man Mån, Ons,
Fre. kl. 10.00–12.00 på 0481-456 31.
Utan alla frivilliga på Jutegården så skulle det inte funka!!!
Välkomna!
Elin Ingvarsson
3
Inblick
Sång ord och soppa
på Jutegården
Soppan är serverad.
V
arannan fredag serveras sopplunch på Jutegården. Det
var diakonissan Eeva Creelman som startade dessa
luncher när hon kom till Nybro församling. De är
mycket uppskattade av våra gäster och av alla frivilliga som
ser till att det blir soppa och litet annat. Alla soppor lagas från
grunden med bra råvaror.
Det är inte bara soppa utan det serveras litet för både kropp,
mage och själ; gymnastik, andakt, soppa och kaffe och kaka.
Ett litet program med sånger, diktläsning eller annat roligt.
Vi har fått höra om och se bilder från Indien bl. annat dit
stickade filtar skickas till Moder Teresas sjukhus. Många gäster
4
kommer ofta, en del litet då och då. Vid midsommar och jul har vi det extra festligt. Det finns
plats för fler både vid borden och i köket.
Det är glädjestunder för alla, både gäster och frivilliga, att få
sitta ner och prata om allt, väder TV-program, krämpor. Inget
är för litet. Det kan bli många glada skratt. Margareta Kröger och Britt Crantz
Kyrkogårdsförvaltningen informerar:
DELGIVNING
Gravrättsinnehavare sökes!
Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser i Nybro pastorat.
Gravplatsnummer samt namn på den person som sist gravsattes
Gravplatsnummer samt namn på den person som sist gravsattes
Bäckebo kyrkogård
1 26:2-3
Karl Gustav Manfred Josefsson
1 84:1-4
Eva Emilia Karlsson
1 113:1-2
Carl J Carlsson
2 251:1-2
Axel Andersssons familjegrav
2 260:1-2
Bernhard Carlsson
2 262:1-2
Anna Karin Matilda Dahl
2 277:1-2
Sture Karlsson
2 317.2
Karl Svensson
3 165:1-2
Lennart Dahl
3 194:1-2
Karl Peter Söderberg
4 410
Henning o Astrid Andersson
4 535 - 536
Anny Fabina Josefina Gustavsson
4 567
Bror Edvard Karlsson
4 607-608
Robert Fransson
5 463:1-3
Robert Ernst Gustafsson
Kråksmåla kyrkogård
Kristvalla kyrkogård
E 25
Amanda Petersson
G 64
Karl Gunnar Oskar Andersson
G 92
Einar Karlsson
G 126
Hilda Andersson
G 161
Ester Andersson
G 417-418
Sven, Justina Johansson
G625A-B
Larsson/Lindell
G 669
Elin Karlsson
N 1006A-B
Ruth Johansson
N 1052A
Bengt G Bengtsson
N 1219A-B
Ingrid Bergenå
N 1274
Sigvard Karlsson
N 1289
Alice Karlsson
Nybro kyrkogård
B 47-48
Lennart Johansson
B 55
Gunnar Strand
B 267
Maria Nilsson
B 268
Amanda Gustava Samuelsson
B 337
Ernst Gustav Åhsberg
B 490 - 491
Britta Nätterhag
B 525
Erik Roos
B 547 - 550
Anders Ingemar Nilsson
E 239
Emil Johansson
H 52
Vendla Rydström
K 66
Knut Karlsson
L 219 - 220
Magnhild Fredrika Nilsson
L 231 - 232
Selma Ingeborg Amalia Löwing
M 51 - 52 Christer Ölmefeldt
N 35 - 36
Tekla Agda Linnéa Lindeberg
N 324 - 325
Olga Kristina Svensson
NE 290
Evert Pettersson
NE 344 - 345
Inga Lisa Gustafsson
O 110 - 113
Bo Ernst Rolf Jonsson
P 287 - 288
Kjell Göran Fransson
V 35 - 36
Karl Otto o Berta A E Milvard
V 319
Edelina Johansson
V 387 - 388
Ellen Gertrud Adéle Fagerlund
V 409
Erik Strömdahl
Z 4
Helmer Petersson
Z 46
Grethe Nikolajsen
S:t Sigfrids kyrkogård
G 149-150
Axel Mandus Johansson
Örsjö kyrkogård
A
A
A
A
A
A
A
B
B
C
3
16
43
44-45
92 - 93
112
186
246-247
51-52
81
33
16-17
Hugo Petersson
Ester Engström
Astrid Jonsson
Oskar Andersson
Ingrid Franzén
Rut Fredriksson
Gunnar Johansson
Ljungdahl/K A M Bäckman
Sven-Olof Johansson
Gösta Sandqvist
Stina Björk
Oskars kyrkogård
C 55
C 80-81 D 104 - 105
Jenny Johansson
Maria Johansson
Kerstin Jansson
Madesjö kyrkogård
D
E
G
G
G
G
H
I
I
I
I
I
I
I
4
353
42
102
124.3
362
98 - 99
23
26
177
207
217
258 - 259
301
Ossian Harald Olsson
Gunhild Karlsson
Kronkvist/Ebba Sandberg
Anna Hansson
Elsie Lundin
Sigurd Svanbäck
Karl Alfred Karlsson
Elsi Jonsson
Ester Karlsson
Sonja Jonsson
Ture Johansson
Johan Karlsson
Gustav Holmström
Henning Jonsson
Delgivning gravrättsinnehavare sökes har tidigare
annonserats i Kyrknytt nr 4 maj 2014
DELGIVNING
Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare till följande
gravplatser i Nybro pastorat.
De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en
skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
En förteckning över vilka gravar som är berörda finns även på
respektive kyrkogårds anslagstavla samt pastoratets webbplats
www.nybropastorat.se
För mer information kontakta Kyrkogårdsförvaltningen,
tfn 0481-435 04, mån-fre 10-12, 13-15. Vår besöksadress är
Kyrkogatan 5, Nybro. Kontakt ska tas senast 20150601
Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga finns det risk för
att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till
huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort
Nybro april 2015. Nybro pastorat Kyrkogårdsförvaltningen
5
BÄCKEBO församling
26 april 4 söndagen i Påsktiden
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan i Bäckebo.
F. Johansson. L. Levander. C-M. Söderholm.
K. Johansson. P. Nilsson. Ekumeniska kören. Kyrkkaffe.
29 april Onsdag
14.00 Bibelstudium i församlingshemmet.
30 april Valborgsmässoafton
19.30 Vårgudstjänst. Carl-Magnus Söderholm.
Valborgsmässoeld på kyrkslätten. Kyrkokören sjunger in
våren. Efterföljande musikcafé i församlingshemmet.
3 maj 5 söndagen i Påsktiden
11.00 Familjegudstjänst. Söderholm. Hermansson.
Björkander-Pettersson. Barnmedverkan.
6 maj Onsdag
14.00 ”På Gång”. Kort Andaktsvandring i Bäckebo.
Samling vid Bäckebo församlingshem. Avslutning med
kaffe i församlingshemmet. Kaffebröd medtages.
7 maj Torsdag
18.30 Symöte i Abbetorps församlingshem.
10 maj Bönsöndagen
17.00 Mässa. Jonsson. Nilsson.
13 maj Onsdag
14.00 Bibelstudium i församlingshemmet.
14 maj Kristi himmelsfärds dag
11.00 Mässa. Söderholm. Hermansson. Trumpet från
kyrktornet.
17 maj Söndagen före Pingst.
14.00 Mässa i Abbetorps församlingshem. Söderholm.
Hedin.
19 maj Tisdag
18.00 Herrklubb i församlingshemmet.
20 maj Onsdag
12.30 Träff för daglediga i församlingshemmet.
Gårdsmusikanterna från Agebo sjunger och spelar
för oss.
21 maj Torsdag
14.00 Symöte i församlingshemmet.
24 maj Pingstdagen
11.00 Mässa. Hall. Hermansson. Kyrkokören.
27 maj Onsdag
14.00 Bibelstudium i församlingshemmet.
31 maj Heliga Trefaldighets dag
11.00 Sammanlyst Mässa med Konfirmation i
Kråksmåla kyrka. Söderholm. Jonsson. Hermansson.
16.00 Visafton i Bäckebo kyrka. Fri entré.
2 juni Tisdag
18.00 Herrklubb i församlingshemmet.
6
Torsdagen den 5 mars var det dags för en riktig nostalgiafton i Bäckebo
församlingshem. Då gästades församlingen av modellbyggare David
Hellstrand och Alf Karlsson som visade modeller av lastbilar och andra
fordon med anknytning till bygden samt vardagsnära ting från förr.
Dessutom berättades gamla minnen från dansband och dansbanor.
Ingvar Hildingsson spelade dragspel och munspel kvällen till ära. Britt
Hellström och Gun Söderberg serverade kaffe, smörgås och liten kaka.
Hälleberga församling
Beställ gärna Kyrkskjuts före onsdag kl.15.00 tel 0481-435 00
26 april 4:e söndagen i påsktiden
10.00 Söndagsmässa med ljuständning.
A. Holmquist, Droogmans.
28 april tisdag
13.30 Andakt, kaffe och samtal hos Mötesplats
Gullaskruv.
29 maj onsdag
13.00 Andakt hos Matlaget på Vandrarhemmet i Målerås.
3 maj 5:e söndagen i Påsktiden
17.00 Söndagsgudstjänst Söderholm, Droogmans.
12 maj tisdag
14.00 Syföreningens våravslutning.
13 maj onsdag
13.00 Andakt hos Matlaget på Vandrarhemmet i
Målerås.
14 maj Kristi himmelfärds dag
10.00 Friluftsgudstjänst i Minneslunden med Målerås
musikkår, Hällebergakören, A. Holmquist och Hedin.
Kyrkkaffe.
10 maj Bönsöndagen
10.00 Familjegudstjänst med musikalen:
Den barmhärtige samariern med Tonfiskarna,
Diamanterna, Jaac de Kriek, trummor,
Janet de Kriek, piano, Nadine Persson, bas,
Samantha Persson, gitarr, A.Holmquist och
Hedin Varm korv, glass, saft och kaffe!
Kyrkkaffe i Minneslunden.
19 maj tisdag
14.00-16.00 Vårfest för daglediga. Andakt i kyrkan
Seniliorkören medverkar. Kaffe & smörgåstårta. Allsång
& körsång. Anm: Märta Carlsson, tel. 305 25 el. Yvonne
Carlsson, tel. 303 16 el. Agnes Holmquist tel. 435 40
senast 14/5.
21 maj torsdag
13.30-15.00 Andakt, kaffe och samtal i Hemtjänstlokalen, Stallgården i Orrefors.
Foto av skulpturen av den barmhärtige samariern, den slagne
mannen och åsnan.
Varmt tack till alla
som på olika sätt bidrog till det fina resultatet: 9.625
kr i Syföreningens aktiviteter till förmån för Svenska
kyrkans internationella arbete (f d Lutherhjälpen):
Sammanlagt med en del av inkomsterna från Missions-auktionen i höstas har Syföreningen nu sänt
21.625 kr. Pengarna går till att hjälpa människor
som lider nöd, till arbete för rättvis fördelning och till
att utrota hungern.
Tack för allt arbete och alla gåvor!
24 maj Pingstdagen
17.00 Söndagsgudstjänst Seniliorkören, Hall, Hedin.
26 maj tisdag
13.30 Andakt, kaffe och samtal hos Mötesplats Gullaskruv.
27 maj onsdag
13.00 Andakt hos Matlaget på Vandrarhemmet i Målerås
31 maj Heliga Trefaldighets dag
10.00 Söndagsmässa med ljuständning.
A. Holmquist, Nilsson.
7 juni 1 söndagen e Trefaldighet
17.00 Söndagsmässa med Frälsarkransen & ljuständning.
Hällebergakören. A. Holmquist, Hedin.
Kyrkkaffe. Upptaktsmöte för Vägkyrkans medarbetare.
7
KRISTVALLA församling
26 april 4 söndagen i påsktiden
17.00 ”Du vet väl om att du är värdefull” - gudstjänst
med bl a mycket sång och musik utformad av ungdomar,
Agnes och Pia.
3 maj 5 söndagen i påsktiden
17.00 Mässa. Jonsson, Hermansson.
5 maj tisdag Gemenskapsträffen
13.00 i Kyrkskolan. Andakt, kaffe, lotterier.
Program: ”Våren kommer till vår fröjd”.
Anders Jonsson från Ålem sjunger visor av Dan Andersson, Evert Taube m fl.
10 maj Bönsöndagen
10.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan.
Jonsson, Nilsson. Solveig Andersson,
Karin Johansson. Ekumenisk kör.
Kyrkbrasset spelar.
Vårsånger på kyrktrappan.
Kyrkkaffe.
14 maj Kristi Himmelsfärdsdag
08.00 (OBS! tiden) Gökotta i Söregärde, Kristvallabrunn hos Anne-May o Jonas Ohlsson. Jonsson, Nilsson,
kyrkokören. Tag med kaffekorg och stol. Vid sämre väder
under tak i Söregärde.
15 maj fredag Körkonsert
19.00 Vokalkompagniet från Köpenhamn och
Kristvalla kyrkokör.
”Vokalkompagniet er et ambitiøst rytmisk kor med
base i København. Vi har en bred spændvidde, og
synger mange forskellige musikalske genrer. Vi
forsøger konstant at forny og udvikle os selv og
vores musikalske udtryk. Flere gange årligt synger
vi koncerter rundt om på Københavns scener.
Årligt tager vi hinanden under armene, og rejser
rundt i Europa. Her etablerer vi kontakt til et
venskabskor, synger koncerter, og får nye musikalske
venner.”
17 maj Söndagen före pingst
Se pastoratets övriga kyrkor
17 maj Söndagen före pingst
Se pastoratets
övriga
kyrkor
24 maj
Pingstdagen
17.00
Vårkonsert
med Byggstenar, Ögonstenar,
24 maj Pingstdagen
Ädelstenar,
Papp-bandet
17.00 Vårkonsert
medMiniorer,
Byggstenar,
Ögonstenar,och
Mam-SING-arna.
Jonsson,
Hermansson.
Ädelstenar, Miniorer, Papp-bandet ochNilsson,
Mam-SING-arna.
tårtfest och ballongsläpp på kyrkbacken.
Jonsson,Traditionell
Nilsson, Hermansson.
Traditionell tårtfest och ballongsläpp på kyrkbacken.
26 majKyrkliga
tisdag Kyrkliga
syföreningens
försommarfest
26 maj tisdag
syföreningens
försommarfest
14.00 Hembygdsgården,
14.00 Hembygdsgården,
Gunnabo.Gunnabo.
Program:
Program med Pia och Henrik.
31 maj Heliga trefaldighets dag
31 maj Heliga trefaldighets dag
17.00 Mässa. Jonsson, Nilsson
17.00 Mässa. Jonsson, Nilsson
2 juni tisdag Gemenskapsträffens utflykt
13.00 Bussen
frånGemenskapsträffens
Kyrkskolan mot
2 juniavgår
tisdag
utflykt
Timmernabben.
13.00 Bussen avgår från Kyrkskolan mot
Kaffe och smörgås på
Timmernabben.
Rökeriet och besök på
Kaffe och smörgås på
Gabriel keramik.
Rökeriet och besök på
Under hemresan
gör vi ettGabriel
besök i keramik.
Under
hemresan
det idylliska
Pataholm.
gör
vi
ett
besök
i
Välkommen med din
anmälan
idylliska
Pataholm.
senast 27det
maj
till Henrik
tel 0481-43 570 eller
Välkommen
Pia tel 0481-43 581. med din anmälan senast 27 maj till
Henrik tel 0481-43 570 eller Pia tel 0481-43 581.
juni onsdag By- och kyrkogårdsvandring
3 juni3onsdag
By- och kyrkogårdsvandring
18.30
Samling
vid Kyrkskolan.
Under byvandringen
18.30 Samling
vid Kyrkskolan.
Under byvandringen
runt Duvetorp
detkyrkogårdsvandring
också kyrkogårdsvandring med
runt Duvetorp
blir detblir
också
några
dramatiska
inslag.
Medtag
fikakorg.
med några dramatiska inslag. Medtag
fikakorg.
Medarr.
Madesjö-Örsjö-Kristvalla
Medarr.
Madesjö-Örsjö-Kristvalla
Hembygds- Hembygdsförening.
förening.
BILD: Anna o Far
Bild från en scen ur den dramatiserade kyrkogårdsBild från en scen ur den dramatiserade
BILDTEXT:
vandringen
2011.
kyrkogårdsvandringen 2011
8
KRÅKSMÅLA församling
Beställ gärna Kyrkskjuts före ons kl.15.00 tel 0481-435 00
31 maj Heliga Trefaldighets dag
11.00 Mässa och Konfirmation, sammanlyst till Kråksmåla kyrka. Söderholm, Hermansson.
Beställ gärna Kyrkskjuts före ons kl. 15:00 tel 0481-435 00
3 maj 5:e söndagen i Påsktiden
6 juni ALSTERBRODAGEN
10.00 Mässa. Jonsson, Droogmans. Kaffe i kyrkan eller
26 april 4:e söndagen i påsktiden
10.00 Marknadsgudstjänst i tältet med kyrkokören och
på kyrktrappan – om vädret tillåter.
17:00 Gudstjänst. Söderholm, Droogmans.
dragspelsmusik. Jonsson, Droogmans.
10 maj Bönsöndagen
3 maj 5:e söndagen i Påsktiden
7 juni 1:a söndagen efter Trefaldighet
14.00 Familjegudstjänst i Folkets
hus med en svängig
10:00 Mässa. Jonsson, Droogmans. Kaffe i kyrkan eller på kyrktrappan – om vädret tillåter.
17.00 Gudstjänst. Söderholm, Droogmans.
musikföreställning! Barnen från Minikören och CCC
medverkar. Dinosaurielåtar med
”Pappa
Kapsyl
”/Carl10 maj Bönsöndagen
CAFÉTRÄFF
Otto Johansson.
14:00 Familjegudstjänst i Folkets hus med en svängig musikföreställning!
Barnen från Minikören och
CCC medverkar. Dinosaurielåtar med ”Pappa Kapsyl ”/Carl-Otto Johansson.
Onsdag 6 maj kl 14:00. Vi ser den prisbelönta
filmen ”Flyttfåglar”.
DINOSAURIELÅTAR
MED PAPPA KAPSYL!
En svängig musikföreställFRÖJDEKULLAHEMMET KL. 14:00.
ning om dinosaurier för
30 april Mässa, Söderholm, Droogmans.
hela familjen. Pappa Ka14 maj Kristi himmelsfärds dag, Gudstjänst Jonspsyl spelar sina dinosaurison, Droogmans.
elåtar och filosoferar om
28 maj Mässa Jonsson, Droogmans.
tyrranödlor, långhalsar
11 juni Gudstjänst Söderholm, Droogmans.
och klubbsvansar tillsammans med publiken. Hur
hade det varit om dinoDAGLEDIGA
saurier funnits idag? Tänk
Tisdag 28 april 13:00 i Alsterbro Folkets hus. Ulf
att ha en Brontosaurus
Bergman, historiker och kolonist, berättar om
som husdjur! Modern
Kalmar stads historia. Andakt och kaffeservering.
MED PAPPA KAPSYL!
forskning tyder på att många DINOSAURIELÅTAR
dinosaurier älskade
allsång.
En svängig musikföreställning om dinosaurier för hela familjen. Pappa Kapsyl spelar sina
Låtmaj
ossKristi
ta redahimmelfärds
på hur det kunde
låta! och filosoferar om tyrranödlor, långhalsar och klubbsvansar tillsammans med publiken.
dinosaurielåtar
14
dag
26 april 4:e söndagen i påsktiden
KRÅKSMÅLA FÖRSAMLING
17.00 Gudstjänst. Söderholm, Droogmans.
Hur hade det varit om dinosaurier funnits idag? Tänk att ha en Brontosaurus som husdjur! Modern
forskning tyder på att många dinosaurier älskade allsång. Låt oss ta reda på hur det kunde låta!
Vad det är skönt med musik
i sommar!
14 maj
Kristi himmelfärds
dagäldreboende. Jonsson, Droogmans.
14:00
Gudstjänst
på Fröjdekulla
14.00 Gudstjänst på Fröjdekulla äldreboende. Jonsson,
Droogmans.
17
17maj
majSöndagen
Söndagenföre
förePingst
Pingst
Boka redan nu fyra onsdagskvällar kl. 19:00 så att
du ingen missar.
17.00Mässa
Mässamed
medönskepsalmer
önskepsalmeri pingstens
i pingstenstid.
tid.Önska
Önska
17:00
din pingst- eller vårpsalm. Söderholm, Hedin.
din pingst- eller vårpsalm. Söderholm, Hedin.
24 maj Pingstdagen
24
maj
NU
ÄRPingstdagen
DET PINGST, I VÅRDRÄKT SKÖN …
10:00 Gudstjänst med sång av Kyrkokören. Claes-Göran
NU ÄR DET PINGST, I VÅRDRÄKT SKÖN …
och Erik Alriksson spelar saxofon och trumpet.
10:00
Gudstjänst
med sång och musik av Kyrkokören och Glada toner. Jonsson, Droogmans.
Jonsson,
Droogmans.
15 juli: Första kväll kommer Mikaela Simonsson.
Ett fint program med sång
och gitarr.
22 juli: sommarcafé i
Klockaregården med
allsång och gott fika.
29 juli: Lajos Garlati och
Kerstin Karlsson från Lilla
Orkestern spelar vacker
kammarmusik för oss.
Glad pingst önskar Kråksmåla församling.
Glad pingst önskar Kråksmåla församling.
5 aug: Damkören ”Vi tar
ton” under ledning av Lars
Övrenius kommer till oss
igen!
9
MADESJÖ församling
Söndag 26 april 4 i Påsktiden
10.00 Högmässa, S Holmquist, A Pettersson,
M Gustafsson.
Söndag 3 maj 5 i Påsktiden
17.00 Högmässa. Hård af Segerstad, Priem Haglund,
I-L Gustafsson, solosång.
Onsdag 6 maj
11.00 Vardagsträff. Se separat ruta.
Torsdag 7 maj
10.00 Småbarnskonsert i Nybro kyrka, se annons.
12.15 Orgelbaguette i prästgården. Se separat ruta.
18.00 Befriande bibelläsning i prästgården.
Fredag 8 maj
20.00 Orgelkonsert, se annons på allmänningen.
Söndag 10 maj Bönsöndagen
17.00 Gudstjänst med bönevandring. Hård af Segerstad,
A Pettersson.
Torsdag 14 maj Kristi himmelsfärdsdag
8.00 Ottemässa. Hård af Segerstad, Priem Haglund,
I-L Gustafsson, Våghalsarna, Stefan Oskarsson, trumpet.
Söndag 17 maj Söndagen före pingst
17.00 Högmässa. S Holmquist, I-L Gustafsson, Jakob
Sandström, klarinett.
Tisdag 19 maj
14.30 Nattgudstjänst på Gläntan.
Onsdag 20 maj
11.00 Vardagsträff. Se separat ruta.
Liten Vårkonsert i Nybro, se annons.
Torsdag 21 maj
18.00 Befriande bibelläsning i Prästgården.
Lördag 23 maj
11.00 konfirmation Musikgruppen.
15.00 Sverige-Finsk musikgudstjänst se annons.
Tisdag 2 juni
14.30 Gudstjänst på Gläntan.
Onsdag 3 juni
10.30 Vardagsträff. Se separat ruta.
Söndag 7 juni 1 e Trefaldighet
17.00 Gudstjänst med bönevandring. S Holmquist,
A Pettersson.
VARDAGSTRÄFF
Onsdagar varannan vecka kl. 11.00 - 13.00 i
Prästgården. Efter programmet är du välkommen att
stanna på fika med kaffe/the och smörgås för 25 kr.
6 maj I huvudet på en organist. Nybro pastorats nye
organist Anders Pettersson presenterar sig.
20 maj Nytt kapell på Skogskyrkogården; Astor
Karlsson, ordförande i Nybro pastorats kyrkoråd,
klargör anledningen till att ett nytt kapell byggs,
berättar om tankarna kring utformning och användning samt redogör för det förslag som nu kommer
att verkställas. Frågor är mycket välkomna och
besvaras i mån av möjlighet.
3 juni Utflykt för alla; Utflykt till hemligt mål,
möjligt för rollator- och rullstolsberoende resenärer
att delta. Avresa från Prästgården 10.30, hemkomst
senast 17.30. Kostnad max 300 kr allt inkluderat.
Anmälan till Birgitta, 0481-435 32, senast 27 maj.
Hur tar man sig till Madesjö Prästgård?
Med Närtrafiken fram till dörren, beställ senast
dagen innan, tel. 010-21 21 000 knappval 3.
Söndag 24 maj Pingstdagen
17.00 Högmässa. Holmsten, Hård af Segerstad,
M Gustafsson, A Pettersson, K Pettersson
Torsdag 28 maj
18.00 Befriande bibelläsning i Prästgården.
Söndag 31 maj Heliga Trefaldighets dag
17.00 Högmässa. Hård af Segerstad, Priem Haglund,
K Jonsson, B-klaven sjunger delar av mässan ”Den som
älskar”. Malin Anderson, bas, Olof Eveborn, trummor,
Daniel Jonsson, gitarr. Medarrangör: Sensus studieförbund.
10
Fika!
Varje söndag efter gudstjänsten!
Välkommen till
Småbarnskonsert
Nybro kyrka 7 maj 2015 kl 10.00
Tema: GRÖNSKANDE
GRÖNT
0 år och uppåt i vuxens sällskap.
Efteråt tårtfika i Ansgarsgården
Svenska kyrkan
Orgelbaguette i Prästgården
7 maj kl. 12.15
Lunchbaguette och kaffe/te serveras från kl 11.45
till priset av 25 kr.
OBS! flyttad till Prästgården pg a renoveringsarbeten i
kyrkan
Organist Anders Pettersson spelar och sjunger.
”Öppna alla fönsterluckor
och släpp solen in”
Liten
Vårkonsert
Minigospel, Gospelkids, Linnéakören,
Solister
Linnéa Karlsson & Inga-Lill Gustafsson
Onsdag den 20 maj kl. 18.30 i
Nybro kyrka
Efteråt vårligt fika i Ansgarsgården
Välkomna!
Nybro- St.Sigfrids församling
Kaksikielinen
musiikkijumalanpalvelus
Lauantaina 23/5 klo 15
Madesjön kirkossa,
Kirkkokahvit
Sverigefinsk
musikgudstjänst
Lördag den 23/5 kl 15
Madesjö kyrka,
Hanna Thärnold, Vivi-Anne Ronnehed,
Eeva ja kuoro/kören
Kyrkkaffe
Välkomna!
Madesjö/ Nybro-St. Sigfrids församlingar
11
Nybro-S:t Sigfrids församling
Nybro kyrka
26 april 4:e söndagen i påsktiden
10.00 Högmässa S Holmquist, A Pettersson,
M Gustafsson
Morgonbön onsdagar kl 8.45
Mässa torsdagar kl 8.30 (ej 14/5) Under sommaren
firar vi veckomässa på onsdagar 18.30, fr.o.m. 3
3 maj 5:e söndagen i påsktiden
10.00 Högmässa, Hård af Segerstad, Creelman,
I-L Gustafsson - sång.
18.00 Johannesmässa, Holmsten, K Petersson.
S:t Sigfrids kyrka
7 maj Torsdag
10.00 Småbarnskonsert “Grönskande grönt” se annons
Madesjös sida!
14 maj Kristi himmelsfärds dag
10.00 Familjegudstjänst,
Ström, K Jonsson.
”Sigge” på bilden kommer
på besök.
Sång av Kerstin Arvidsson
och Kerstin Jonsson
10 maj Bönsöndagen
10.00 Högmässa, S Holmquist, A Pettersson, Kyrkokören.
14.00 Sing along ”Pippi 70 år” se annons!
16.00 Orgelkonsert, se annons Allmänningen!
18.00 Johannesmässa, Ström, I-L Gustafsson.
14 maj Kristi himmelsfärds dag
08.00 Ottemässa.
Hård af Segerstad, Priem Haglund, I-L Gustafsson,
Våghalsarna, Stefan Oskarsson, trumpet.
17 maj Söndagen före Pingst
10.00 Högmässa, S Holmquist, Creelman,
I-L Gustafsson.
20 maj Onsdag
18.30 Liten Vårkonsert med Minigospel, Gospelkids
& Linnéakören, L Karlsson, I-L Gustafsson. Efteråt
vårligt fika i Ansgarsgården. Se annons Madesjös sida!
21 maj Torsdag
12.05 Orgelbaguette
24 maj Pingstdagen
10.00 Konfirmationsmässa, S Holmquist, Hård af
Segerstad, M Gustafsson, A Pettersson, Kyrkokören.
31 maj Heliga trefaldighets dag
10.00 Högmässa Hård af Segerstad, Creelman,
K Jonsson, Gospelkören, Gustav Harrisen, trummor,
Tapio Viitala, bas
7 juni 1:a söndagen e. Trefaldighet
10.00 Högmässa, S Holmquist, A Pettersson.
3 maj 5:e söndagen i påsktiden
10.00 Högmässa, Ström, I Jonsson, kyrkkaffe
24 maj Pingstdagen
10.00 Högmässa , Ström, I Jonsson. Kyrkokören,
Johannes Olofsson, trumpet. Tag med kaffekorg!
Gudstjänster på äldreboenden
Strandvägen Onsdagar kl 10.
29/4 Gudstjänst, 13/5 Mässa 27/5 Gudstjänst
Kvarnbacken Onsdagar kl 11.
6/5 Gudstjänst, 20/5 Mässa
Almen Torsdagar kl 15
30/4 Gudstjänst 28/5 Mässa
“Mässa” betyder att vi firar nattvard.
Orgelbaguette
21/5 kl 12.05 i Nybro kyrka. Organist Anders Pettersson
Lunchbaguette och kaffe/te serveras från kl 11.45. Pris 25kr.
Kaksikielinen musiikkijumalanpalvelus
Lauantaina 23/5 klo 15 Madesjön kirkossa,
kirkkokahvit
Sverige Finsk musikgudstjänst
Lördag 23/5 kl. 15 Madesjö kyrka, kyrkkaffe
Hanna Thärnold, Vivi-Anne Ronnehed, Eeva ja
kuoro/kören
Kyrk-kaffe / -te / -saft i Ansgarsgården
varje söndagsförmiddag efter gudstjänsten.
Onsdagar i Ansgarsgården
OBS! 13/5 blir sista kvällsmaten för våren Därefter
har vi gemenskapscafé kl 15-17.45.
Aktiviteter: Se affisch i Ansgarsgården.
kl 17.45 Kvällsmat, kl 18.30 Sång & bön.
12
Bibelsamtal
Prästen Christian Braw leder bibelsamtal i Ansgarsgården
var tredje måndag 27/4 kl 15. Måndag 11/5 blir det
utflykt till Kosta. För info, kontakta Christian Braw,
tel 0478-500 22.
SUOMALAINEN RYHMÄ/FINSKA
GRUPPEN
Sunnuntaina/Söndag 17 toukokuuta/maj
Klo 13.00 Ansgarsgårdenissa
SÅNG-ORD-SOPPA på Jutegården
Fredagarna 29/5, 12/6
Programmet börjar kl. 11.30. Sopplunch 30 kr
Moder Teresas filt- och bandagegrupp
Fredag 22/5 kl. 13.30 på Jutegården
Pippi och hennes vänner
firar 70 år
Söndag den 10 maj 2015 kl.14.00
i Ansgarsgården, Nybro
En musikalisk berättelse om Pippi och hennes
vänner. Kanske några av ”de vuxna” rollfigurerna kommer på besök, man kan aldrig så
noga veta…
Stommen är de kända sångerna från Astrid Lindgrens filmer om Pippi och hennes vänner.
Det ges även tillfälle att sjunga med
i en del av dem.
”Sing along”
Gospelkids
Kaksikielinen
musiikkijumalanpalvelus
Lauantaina 23/5 klo 15
Madesjön kirkossa,
Kirkkokahvit
Sverigefinsk
musikgudstjänst
Lördag den 23/5 kl 15
Madesjö kyrka,
Hanna Thärnold, Vivi-Anne Ronnehed,
Eeva ja kuoro/kören
Kyrkkaffe
Välkomna!
Madesjö/ Nybro-St. Sigfrids församlingar
Fri entré
men de som vill får gärna lämna en ”guldpeng”
till ett barnhem i Bardjov, Slovakien
Välkomna!
Bilderna är färglagda av; Cajsa, Thea, Tilde & Tuvalie
Madesjö & Nybro-St.Sigfrids församlingar
13
Oskars församling
26 april Fjärde söndagen i Påsktiden
10.00 Mässa, G Madeland, Roshagen. Predikan: ”Vad
Jesus lärde av födande kvinnor”. Om smärta som kan
vändas i glädje och lovsång.
3 maj Femte söndagen i Påsktiden
10.00 Sånggudstjänst, G Madeland, K Jonsson. Efter
gudstjänsten blir det Gammaldags kafferep i församlingshemmet. Madeland bjuder på Musikaliska Munsbitar ut
sitt Melodiskafferi.
Kyrkans symboler
Testa dig själv: vet du betydelsen av denna
symbol innan du läst svaret?
6 maj Onsdag
13.30 Syföreningen,
18.30 Körövning
10 maj Bönsöndagen
10.00 Högmässa. T Hård af Segerstad, Roshagen.
13 maj Onsdag
8.30 Körövning.
14 maj Kristi himmelsfärds dag (Torsdag)
10.00 Sånggudstjänst. G Madeland, Roshagen.
Cantabile.
17 maj Söndagen före Pingstdagen
Se Örsjö!
20 maj Onsdag,
18.30 Körövning.
24 maj Pingstdagen
10.00 Sånggudstjänst, G Madeland predikar om vad
Jesus lämnade kvar på jorden, Roshagen. Möjlighet till
enkel personlig förbön.
25 maj Annandag pingst
19.00 Musikgudstjänst, G Madeland, Roshagen. Nybro
musikkår.
27 maj Onsdag
18.30 Körövning
31 maj Heliga Trefaldighets dag
10.00 Högmässa, L Ström, I Johnson.
3 juni Onsdag
18.30 Körövning
7 juni 1:a Söndagen e Trefaldighet
10.00 Sånggudstjänst, G Madeland, Roshagen.
Vi tjuvlyssnar och funderar på Nikodemus samtal
med Jesus.
RESULTAT AV FASTEINSAMLINGEN
till förmån för Svenska Kyrkans internationella arbete:
Palmsöndagens kollekt: 3.504 kr
Palmsöndagens kyrklunch: 4.868 kr
Övriga kollekter: 604 kr
Summa: 8.976 kr!
TACK till alla engagerade och givare!
14
Om man ser en duva avbildad i kyrkliga sammanhang kan det vara en avbildning av duvan från
Noaks ark som kom med en grön kvist – med bud
om liv och framtid, men i de flesta fall är duvan
en symbol för Guds Helige Ande. Vi läser i evangelierna att Den Helige Ande sänkte sig över Jesus
som en duva när han döptes. Ibland ser man en
duva hänga i taket ovanför predikstolen – det blir
då ett uttryck för att predikanten ska inspireras av
Anden och tala levande ord från Gud. Den Helige
Ande vill komma till oss med Jesu kärlek och ge
oss andliga gåvor och goda egenskaper
(= Andens frukter). Andens högtid är Pingst.
(Det finns många andra symboler för Anden.
Mer om dem i nummer framöver.)
Bilden ovan är en del av ett verk av Bernini och
återfinns i Peterskyrkan i Rom.
Till eftertanke: Vad kan det få för konsekvenser
för din Gudsbild och ditt liv att Guds Ande
framställs som en levande fågel i kontrast till bilderna av Gud som en klippa och en borg?
Göran Madeland
ÖRSJÖ församling
26 april Fjärde söndagen i Påsktiden
14.00 (obs tiden!) Gudstjänst med Små & Stora.
G Madeland, Roshagen, Pettersson. Hemliga klubben
framför en vårmusikal.
3 maj Femte söndagen i Påsktiden
17.00 Kvällsmässa, G Madeland, K Jonsson.
Predikan: ”Kristendomens absoluta grundbult”
10 maj Bönsöndagen
17.00 Kvällsgudstjänst, S Holmqvist, Roshagen,
Cantabile.
14 maj Kristi himmelsfärds dag (Torsdag)
08.00 Gökotta vid gamla kyrkplatsen. G Madeland,
Roshagen. Medtag stol och kaffekorg!
Pyssel på Hemliga klubben.
17 maj Söndagen före Pingstdagen
10.00 ”Marknadsgudstjänst” G Madeland berättar om ett
fantastiskt fynd. Jonsson. Sång och spel av Nanna och
Alex.
24 maj Pingstdagen
17.00 Kvällsmässa. G Madeland predikar om vad Jesus
lämnade kvar på jorden, Roshagen. Möjlighet till enkel
personlig förbön.
30 maj Lördag
18.00 Helgmålsbön vid Franses stuga i Orrabäck.
Kalle Karlsson.
31 maj Heliga Trefaldighets dag
17.00 Kvällsgudstjänst. L Ström, I-L Gustavsson.
7 juni 1:a Söndagen e Trefaldighet
17.00 Kvällsmässa, G Madeland, Roshagen. Vi tjuvlyssnar och funderar på Nikodemus samtal med Jesus.
Hemliga klubben framför Örsjö kyrka.
Kyrkokören Cantabile övar i Oskars församlingshem
alla onsdagar i maj kl. 18.30. Plus den 3:e juni.
Välkomna att vara med!
”Gud sänder Anden ut
jorden förnyas då.
Låt också genom mig idag
Herre, din livsström gå.”
(SvPs 368:2)
Prästen Göran leder en samling i kyrkan med Hemliga klubben.
15
Allmänningen
I samband med Svenska orgelsällskapets årsmöteshelg
erbjuds tvåorgelkonserter på de förnäma orglarna i
Madesjö och Nybro
Fredag 8 maj kl.20.00 i Madesjö kyrka
Verk av bl a Charles Maria Widor, Enrico Bossi
och Charles TournemireDiplomorganist Marcus Torén
PASTORATSRESA
Torsdagen den 21 maj kl 7.00 startar vi från
Madesjö kyrka (norra parkeringen).
Årets resa går mot Kristianstad där före organisten i Madesjö, Kalle Engquist finns.
Han möter oss i kyrkan, spelar och berättar för
oss. Här ber vi också vår morgonbön.
Morgonkaffet, som vi har med oss själva, dricker
vi längs vägen.
Middag blir det på Fredholms i Kristianstad. Här
ligger också Naturum som vi ska besöka.
Choklad är gott – i Rinkaby hittar vi detta.
Kvällskaffe blir det kanske i Åhus eller någonstans
i Blekinge. Hemma ca 19.30
ANMÄL SENAST 5 MAJ till 0481- 435 00 exp.
Anmäl ev allergier eller diabetes.
KOSTNAD: MAX 500 kronor.
Är du osäker på om du vill
bli konfirmand?
Då skall du komma på:
Information för blivande konfirmander med
föräldrar. Tisdagen den 26 maj kl 19.00-20.30
Ansgarsgården - församlingshemmet i Nybro.
Söndag den 10 maj kl.16.00 i Nybro kyrka
”Hon kom, hon spelade, hon segrade!”
Tre verk av Jeanne Demessieux (1921-1968)
Organist Mark Falsjö
Vi som kommer att leda de olika grupperna informerar om hur vi jobbar och vad det innebär, du får
möta fd konfirmander och ställa dina frågor.
Efter konserten kaffe i Ansgarsgården.
Välkomna!
Arr. Svenska orgelsällskapet/ Nybro pastorat
VÅRKONSERT Kristvalla kyrka
Pingstdagen 24 maj kl 17.00
Medverkande:
Byggstenar, Ögonstenar, Ädelstenar,
Miniorer, Papp-bandet och Mam-SING-arna.
Traditionell tårtfest och ballongsläpp på Kyrkbacken!
VÄLKOMMEN!
Kyrkskjuts
KRISTVALLA KYRKA
FREDAG 15 MAJ kl 19.00
KÖRKONSERT MED
VOKALKOMPAGNIET
från KÖPENHAMN
och Kristvalla Kyrkokör
VÄLKOMMEN!
Kyrkskjuts erbjuds till huvudgudstjänst på röda dagar samt påskafton och julafton
Kyrkskjuts bokas på tel 0481-435 00 senast onsd kl 15.00 före den “röda dag” besöket ska ske
Kyrkskjutsens avgift motsvara färdtjänsttaxans.
lenanders . se · 7 3 2 0 8
Orgelhelg i Madesjö
& Nybro kyrkor