november - Welcome to kanto.nu

Vi finns på
Facebook!
”Nära Gud och nära varandra”
månadsblad
Sök på “Filadelfia
Närpes”
septembernovember
2015
För UNGDOMSSAMLINGAR, följ med på
Facebook, “FilaFriday”
Filadelfiaförsamlingen
Claresundsvägen 8
64200 Närpes, Finland
ALPHA-KURSEN
fortsätter söndagen
6 september kl 11.
OBS! Förutom de normala
Alpha-söndagarna kommer vi att ha en speciell
Alpha-lördag, som är
inprickad den 3.10 kl. 1019, på Mangs-Centret. De
ämnen som då avhandlas
är: Vem är den helige
Ande? Vad gör den helige
Ande? Hur kan jag bli fylld
av Anden? Lunch, kaffe
och kvällsmål ingår under
dagen, mot en avgift på 20
euro.
Samlingarna är offentliga,
men Alphagrupperna samlas skilt på samma sätt som
då vi haft Alphagrupperna
i Filadelfia. På söndagen,
samma helg, är det normal
Alpha-söndag, kl 11 i
Filadelfia.
FILADELFIA
Det heliga avbrottet
Du har säkert, som jag, ibland
känt hur livet bara rullar på, som
om allt skulle vara färdigprogrammerat. Det är bara att stiga
upp på morgonen, åka till jobbet,
hem igen på eftermiddagen. Där
väntar gräset som ska klippas,
barnen som ska skjussas, kursen
som alltid kommer på onsdag,
fotbollen som pojken är med på,
mor eller far som behöver ett
besök, vinbären som ska plockas,
middagen, tv-programmet som
jag inte får missa, kalaset, gymmet, dammet, oljebytet …
Men är det färdigprogrammerat? Till en del, ja. Men definitivt
är jag inte en viljelös grönsak som
någon har slängt där den ligger.
Har inte jag valt vissa saker, prioriterat, följt mina intressen, min
längtan? Visst är det så! Varje dag
består av en mängd små beslut,
Foto: freeimages.com
och vissa stora beslut jag tog igår
skördar jag frukten av idag.
Det här kan kännas lite ångestfyllt. Skönare vore det att leva
kvar i föreställningen av att det
inte är jag som väljer, att ansvaret
ligger på någon annan - på mamma och pappa, grannen, läraren,
eller på Gud. Då kan jag klaga,
skylla på någon annan och sedan
sjunka in i bubblan av att tycka
synd om mig själv.
Men sanning är ändå sanning det är faktiskt jag själv som mest
kan påverka mitt liv. Vi har ett
ansvar för oss själva och även för
dem som givits oss.
Och då, plötsligt, tycker jag inte
det är så hopplöst. Tänk om det
mest handlar om att sluta tro på
en lögn? Tänk om jag faktiskt kan
påverka mitt liv?
Men tillbaka till det ångestfyll-
da: Ibland är vi trötta, ibland är
faktiskt livet lite utom kontroll.
Då är det bra att veta att ”för den
som älskar Gud, samverkar allt
till det bästa”.
Gud vill slå följe med oss på
livets väg. Han vill ge oss råd,
vishet, kraft och nåd. Vi behöver
inte gå ensamma. Vi har fått ett
delegerat ansvar, men han som
skapade oss har ett syfte med våra
liv och vill hjälpa oss.
En god väg till att inte bara
föras med i strömmen av krav,
önskningar och måsten, är
att ibland bryta av och stanna
upp. Jag tror att vi idag måste
välja vilan, pausen och avbrottet
lika mycket som vi kan välja
aktiviteten. Det finns gudagivna
ordningar och lagar som vi mår
bra av att följa för att vi ska må
bra till ande, kropp och själ.
I Matteus 16:26 står det att
”Vad hjälper det en människa
om hon vinner hela världen men
förlorar sin själ?”.
Jag tror på återkommande, regelbundna, heliga avbrott. Därför
gav Gud oss en vilodag. Vi behöver den inte bara för kroppen och
själen utan också för vår ande.
Det är bara Gud som kan fylla
vår djupaste längtan.
Därför firar vi gudstjänster i
Filadelfia. Välkommen!
Edward Holmberg
www.narpesfiladelfia.fi • Bank: FI18 4963 1040 0162 19
Detta händer i Filadelfia september-november 2015
SEPTEMBER n Tisdag 1 september kl 19:
ORDET OCH BÖNEN
n Fredag 4 september kl 19:
GUDSTJÄNST. Besök av Ljus i Öster och
den kände kinesiske förkunnaren broder Yun.
Gemensamt med de övriga frikyrkorna.
n Söndag 6 september kl 11:
LUNCH-KYRKA tillsammans. Offentlig gudstjänst. Edward Holmberg. Tema: Helar Gud
idag? Alpha-kursen fortsätter parallellt.
n Tisdag 8 september kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
n Söndag 13 september kl 18:
GUDSTJÄNST. Missionsmöte. Lisa och
Håkan Enqvist visar bilder från sitt besök i
Thailand. Robert Kanto. Servering. Efteråt
församlingsmöte. Ärende: Försäljning av fastighet (Robert). Ekonomisk rapport.
n Tisdag 15 september kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
n Söndag 20 september kl 11:
LUNCH-KYRKA tillsammans. Offentlig gudstjänst. Edward Holmberg. Hur kan jag stå emot
det onda? Alphakurs. Barnpassning.
LUNCH-KYRKA tillsammans
Under våra LUNCH-söndagar som börjar söndagen den 6 september kl 11 och pågår ungefär
varannan söndag hela hösten, har vi gudstjänster
som lägger stor tonvikt vid GEMENSKAP och
KONCENTRERAD UNDERVISNING i de centrala bibliska sanningarna. Gudstjänsten består
av lunch, undervisning och kaffe, i nämnd ordning. Dessa söndagar försöker vi göra så BARNoch FAMILJEVÄNLIGA som möjligt, bland
annat genom att vi ordnar BARNPASSNING.
Men alla är välkomna och ingen behöver tänka
på lunchen den dagen! Lunchpris: 5 €/vuxen. 10
€ för hela familjer.
Ta med en vän till
LUNCH-SÖNDAGEN!
n Onsdag 23 sept kl 19:
GEMENSAM BÖN i Betesdag Yttermark.
n Söndag 27 sept kl 11: GUDSTJÄNST. Robert Kanto, Ulla Bengtsson.
n Tisdag 29 september kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
OKTOBER n Lördag 3 oktober kl 10-19:
OFFENTLIG TEMADAG OM DEN HELIGE
ANDE på Frank Mangs Center. Obligatorisk
anmälan, senast 27 september, till AnneMaj Wallin, tfn 050 4699069 (kvällstid). Pris:
20 euro/person (Lunch, kaffe och kvällsmål
ingår). Teman: Vem är den helige Ande? Vad
gör den helige Ande? Hur kan jag bli fylld av
Anden? Alpha-teamet, Eeva Jarpala (Sibbo)
och Edward Holmberg.
n Söndag 4 okt kl 11:
LUNCH-KYRKA tillsammans. Offentlig
gudstjänst. Tema: Hur kan jag göra det bästa
med resten av mitt liv? Eeva Jarpala, Edward
Holmberg. Alpha-kursen fortsätter parallellt.
n Tisdag 6 oktober kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
n Söndag 11 oktober kl 11:
Besök av broder Yun
den 4 september kl 19.
Broder Yun växte upp
som en fattig bondpojke
i provinsen Henan i Kina.
När han blev kristen upplevde han Guds kallelse
att predika evangeliet om Jesus Kristus. Han
blev en av ledarna i den snabbt växande
husförsamlingsrörelsen. Han fängslades och
torterades för sin tros skull, men Gud befriade honom från fängelset på ett övernaturligt
sätt. välsignar han kristenheten i väst med sin
förkunnelse.
GUDSTJÄNST. Daiva och Mindaugas Palionis från Litauen. Paret är hängivet upptagna med att hjälpa sina lansmän genom församling, rehabiliteringshem, dagis och eftis.
Det var till deras kyrka som ett antal bänkar
från Filadelfia skickades. Fru Palionis hör till
landets bästa sångare och musiker. Wivan
och Harry Norrback leder mötet.
n Tisdag 13 oktober kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
n Lördag 17 oktober:
Samling om Kristi kyrkas enhet på FMC.
Medverkande: Erik Vikström, Daniel Norrback och Edward Holmberg. Samlingar kl 16
och 18.30.
n Söndag 18 oktober kl 11:
LUNCH-KYRKA tillsammans. Offentlig gudstjänst. Edward Holmberg. Tema: Varför och
hur ska jag berätta om min tro för andra?
Alpha-kursen fortsätter parallellt.
n Tisdag 20 oktober kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
n Söndag 25 oktober kl 11:
LUNCH-KYRKA tillsammans. ”Vad ska man
ha kyrkan till?” Alpha-kursen avslutas.
n Tisdag 27 oktober kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
Intressant besök. Daiva
och Mindaugas Palionis
från Litauen besöker
Filadelfia den 11 oktober.
NOVEMBER
n Söndag 1 november kl 18.
VÄLGÖRENHETSKONSERT till förmån för
julprojektet.
n Tisdag 3 november kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
n Söndag 8 november kl 11:
LUNCH-kyrka (fars dag). Edward Holmberg. Nik Österlund.
n Tisdag 10 november kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
n Söndag 15 november kl 11 eller 18:
GUDSTJÄNST.
n Tisdag 17 november kl 19:
ORDET OCH BÖNEN.
n Söndag 22 november kl 18:
GUDSTJÄNST. OAS-kyrka - inför Gud.
n Tisdag 24 november kl 19:
GEMENSAM BÖN i Filadelfia med frikyrkorna. Edward Holmberg m.fl
n Söndag 29 november kl 11:
LUNCH-kyrka.
Pastor Edward Holmberg
delar sin tid mellan Sibbo
och Närpes. Det betyder
att han i regel kommer
till Närpes två gånger i
månaden, oftast fem dagar
mer gång. Här kan du se vilka dagar Edward är i Närpes
under tiden september-november:
4-8 september, 18-22 sept,
2-5 okt, 17-18 oktober, 24-27
oktober, 6-9 nov, 11-13 nov
(pastorsdagar + GLS) och
20-24 november.
Behöver du förbön
eller samtal?
Kontakta församlingens pastor eller
föreståndare.
Pastor:
Edward Holmberg,
tfn 0400 806646
Föreståndare:
Robert Kanto,
tfn 045 1316060