KILSTRÖMSKAJ, KARLSKRONA

KILSTRÖMSKA J, KARLSKRONA
2015-03-19
SATELLITBILD
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
FLYGFOTO
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
BEFINTLIGA LANDMÄRKEN I
KARLSKRONA
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
BEFINTLIGA LANDMÄRKEN I
KARLSKRONA
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
GAVELPROFILER PÅ
LANDMÄRKEN I KARLSKRONA
1:1000
AMIRALITETSKLOCKSTAPELN
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
FREDRIKSKYRKAN
AMIRALITETSKYRKAN
WASASKJULET
HELIGA TREFALDIGHETS KYRKA
GODNATT
LJUNGSKÄR
AMIRALITETSKLOCKSTAPELN
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
FREDRIKSKYRKAN
AMIRALITETSKYRKAN
WASASKJULET
HELIGA TREFALDIGHETS KYRKA
GODNATT
LJUNGSKÄR
SJÖMÄRKEN I KARLSKRONA
SKÄRGÅRD
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
RUBRIK
Brödtext
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
RUBRIK
Brödtext
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
PLATSEN
Tomten begränsas idag av omkringliggande
gator och kajkant.
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
SIKTLINJER + PLATSBILDNING
Kvarteret slipas av i ena hörnet så att en
siktlinje skapas mellan Björkholmskajen och
Kilströmskaj. En ny plats skapas mellan det nya
kvarteret och Björkholmen.
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
PENDANG TILL EKHOLMEN
Det nya torget kan bli Björkholmens
motsvarighet till den centrala platsen på
Ekholmen.
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
SYDVÄSTVÄND PLATS MOT
HAVET
Kvarterets södra kant vinklas upp så att en
generös sydvästvänd plats bildas i bästa läge.
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
NY PASSAGE
En trappa anläggs mellan kajen och Saltöbron
så att man kan nå kajen från båda sidor av
kvarteret.
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
NY BEBYGGELSE
Kvaretert bebyggs längs ytterkanterna. På så
sätt definieras de nya platserna runt omkring
tydligt.
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
GODA UTBLICKAR
Genom att de nya husen är snedställda
sinsemellan, skymmer de inte varandra, och
alla bostäder får goda utblickar mot de fina
omgivningarna.
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
UPPHÖJD BOSTADSGÅRD
Bostädernas entréer förläggs mot en upphöjd
gård, som står i direkt förbindelse med kajen
och gatorna runt omkring. Bostadsgården
täcker fastighetens serviceutrymmen och
parkering.
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
OFFENTLIG TILLGÄNGLIGHET
Grupperingen av nya byggnader bildar
en serie av distinkta offentliga platser runt
omkring hela kvarteret. Alla verksamheter
ligger i bottenvåningen och nås direkt från
gatan.
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
SITUATIONSPLAN
1:1000
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
FÅGELPERSPEKTIV
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
RUBRIK
Brödtext
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19
BOSTÄDER PÅ KILSTRÖMSKAJ
KARLSKRONA
2015-03-19