Här hittar Du höstens hela program

Kvinnor i Svenska kyrkan är en demokratisk organisation
byggd på individuellt medlemskap.
Vi vill att kvinnors livserfarenhet och engagemang
i vår tids stora frågor skall påverka kyrkans liv.
I öppna samtal vill vi dryfta existentiella och teologiska frågor.
Vi vill visa solidaritet med utsatta kvinnor hemma och ute i
världen.
HÖSTEN 2015
=
=
=
www.kvinnorisvenskakyrkan.se – vår hemsida ger utförligare
beskrivning av organisationens mål och aktiviteter.
Kvinnor i Svenska kyrkan är remissorgan till nya Kyrkohandboken.
Som medlem, aktiv eller passivt stödjande,
är du värdefull.
Medlem blir du genom att sätta in 100 kronor på bg 422-3699
Medlemsbladet Kvinnoglöd skickas ut fyra gånger om året.
Kontaktpersoner för nätverket i Växjö stift.
Inger Janson
Kungsgatan 13
553 31 Jönköping
036 – 12 30 27
Karin Ågren
Sannelundsgatan 16
554 47 Jönköping
036 – 16 78 38
073 – 977 80 75
[email protected]
[email protected]
Hör av er!
Hälsningar från
Karin och Inger
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Växjö stift
=
=
=
=
=
Andlig fördjupning med kvinnligt perspektiv.
Till våra sammankomster hälsas både kvinnor och
män, medlemmar och icke-medlemmar välkomna!
=
=
=
KVINNOR I SVENSKA KYRKAN I VÄXJÖ STIFT
JÖNKÖPING
Alla medlemmar i Kvinnor i Svenska kyrkan kallas till
framtidskonferens i Stockholm lördagen den 17 oktober. Se
särskild inbjudan från Sensus och KviSk.
Vi hoppas att många från vårt stift kan vara med. Kontakta
oss vid ev. frågor, kostnader etc.
Lördagen den 19 september kl. 9 – 12.30
VÄXJÖ
KVINNOFRUKOST
Program för hösten 2015 se lokalt utskick
Torgkaffe i Sofiagården ”Sofia i centrum”
Kvinnor i Svenska kyrkan i Växjö stift presenterar höstens program.
Boklotteri
Överskottet går till Kvinna till Kvinna.
Söndagen den 25 oktober kl. 11
Högmässa i Kristinakyrkan
Präster: Stine Jalnefur och Pär Sjöstrand
Efter gudstjänsten SOPPLUNCH OCH SAMTAL i Kristinagården i
samarbete med församlingen
HELIGA DANSER Johanneskyrkan
Jämna måndagar kl.19 – 21
Ann-Christin Wigermo 0470–70 48 67
Lördagen den 14 november kl.15 Sofiagården
För information om Heliga danser i stiftet för övrigt
kontakta [email protected]
Kvinna till Kvinna
KALMAR
Söndagen den 15 november kl.15 Nikodemussalen
Kvinna till Kvinna
Kvinna till Kvinna (KtK) nämns i ibland i radiorapporteringen från kriserna
i Mellanöstern och Afrika. Vi vill i höst anknyta till Vårelds tema Kvinnorfred-jord och har inbjudit en representant för KtK att komma och berätta
om organisationens verksamhet just nu. KtK genomför projekt i krigs- och
konfliktområden för att främja kvinnors medverkan i uppbyggnaden av ett
demokratiskt och civilt samhälle. KtK vill stärka kvinnors mänskliga
rättigheter och motverka våld mot kvinnor. KtK stöder kvinnor på flykt i
grannländerna.
Efter föredraget samtal vid eftermiddagsteet.
Kvinna till Kvinna (KtK) nämns i ibland i radiorapporteringen från
kriserna i Mellanöstern och Afrika. Vi vill i höst anknyta till Vårelds
tema Kvinnor-fred-jord och har inbjudit en representant för KtK att
komma och berätta om organisationens verksamhet just nu. KtK
genomför projekt i krigs- och konfliktområden för att främja kvinnors
medverkan i uppbyggnaden av ett demokratiskt och civilt samhälle.
KtK vill stärka kvinnors mänskliga rättigheter och motverka våld mot
kvinnor. KtK stöder kvinnor på flykt i grannländerna.
Mötet i Sofiagården sker i samverkan med Internationella
kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)
KviSK i Jönköping har stött KtK i många år.
Efter föredraget samtal vid eftermiddagsteet.