Religionsprovet April 2015 HSJ(177 kB, pdf)

Det här ska du kunna till provet i religion …………………………………………!
Här kommer en hel del
information. Vi läser igenom
den i skolan, men läs den gärna
tillsammans med en vuxen när
du kommer hem. Hugg in!
Att resonera betyder att du:
 Berättar och förklarar hur
olika saker hänger ihop
(=samband);
 Jämför (t.ex. berättar om
likheter och skillnader)
 Drar slutsatser ( = ungefär
vad man kan förstå och
veta, t.ex. om det är vitt på
marken har det
förmodligen snöat).
Grundkunskaper

Veta att religion handlar om att tro (ofta på en gud), ett sätt att få svar på svåra
frågor, t.ex. vem eller vad som skapade allt liv på jorden.
 Veta hur en synagoga, kyrka och moské ser ut och att de är heliga rum (och
byggnader) inom judendomen, kristendomen och islam.
 Veta att en helig plats är ett ställe där man kan möta Gud.
 Veta att judendomen, kristendomen och islam kallas för de abrahamitiska
religionerna och att de är monoteistiska (= tror på en Gud).
 Veta att Davidsstjärnan och den sjuarmade ljusstaken är heliga symboler inom
judendomen, korset inom kristendomen och halvmånen inom islam.
 Veta att Tora är en av de heliga skrifterna inom judendomen, Bibeln inom
kristendomen och Koranen inom islam.
 Känna till några olika ritualer och högtider inom de tre religionerna, t.ex. dopet
inom kristendomen och ramadan inom islam.
 Kunna säga något om hur det är att leva som jude, kristen, muslim, t.ex. att de
allra flesta judar inte äter fläskkött (gris).
 Kunna berätta när det kan vara viktigt att ty sig till sin religion, t.ex. vid sorg eller
tacksamhet.
 Veta om att ca 6 miljoner judar mördades av nazisterna under andra världskriget
(1939-1945) bara för att de var judar. Förintelsens minnesdag (27 januari) är en dag
som hålls varje år till minne av denna händelse. Vi såg bl.a. en film och diskuterade
detta på minnesdagen.
Du ska också kunna:

Resonera om likheter och skillnader mellan de tre religionerna, t.ex. att både
judendomen och islam föreskriver att inte äta fläskkött, att Abraham är urfader till
alla tre, att alla har en viktig och helig dag i veckan men att de infaller på olika
dagar. Det finns en mängd likheter och olikheter!
För att kunna resonera behöver du känna till ett antal ord, namn och begrepp.
De som du ska kunna är:

Helig plats, Abraham, synagoga, kyrka, moské, minaret, Tora, Bibeln, Koranen,
shabat, pesach, påsk, ramadan, fastan, dop, konfirmation, Muhammed, Jesus,
Moses, Mekka, Kaba, Jerusalem, De fem grundpelarna, vallfärd, korset (och
krucifixet), Davidsstjärnan och den sjuarmade ljusstaken, halvmånen, uppståndelse
När du pluggar till provet:


Är ditt SO-häfte med alla anteckningar jätteviktigt!
Ska du tänka på vad vi fick veta från filmerna om Rebecca, Joakim och Onur.
Du kommer att bli bedömd på två kunskapskrav. Jag har ändrat lite för att
kunskapskravet ska passa det vi har läst och för att du enklare ska förstå det. De två
kunskapskraven är:
Kunskapskrav 1: Eleven har kunskaper om
några heliga platser eller rum, ritualer och
regler för hur man ska leva inom de tre
abrahamitiska religionerna. Eleven visar
denna kunskap genom att resonera om
likheter och skillnader mellan dessa
religioner, t.ex.: Både judar och kristna firar
påsk. Till skillnad från kristna firar judar
påsk till minne av hur Gud befriade folket
från slaveriet i Egypten. Kristna firar påsk
till minne av Jesu död och uppståndelse.
Kunskapskrav 5: Eleven kan resonera om
hur olika händelser i livet kan göra att en
människa vänder sig till sin Gud och sin
religion, t.ex. ber till Gud för att få stöd, går
till kyrkan för att få lugn och ro för att
kunna tänka.
Hur provet är upplagt (= ser ut)
Provet kommer att ha samma upplägg som tidigare prov i SO. Först kommer du att få
förklara ord och begrepp, sedan ringa in rätt svar i ett antal 1X2-frågor. Därefter kommer
själva resonerardelen. Det kommer att finnas fyra olika En ska bort! Tänk på att det är
fyra stycken för att du ska känna att du kanske kan två eller tre av dessa, men inte
kommer ihåg de andra. Du har alltså möjlighet att VISA att du kan resonera vid FYRA
olika tillfällen. Slutligen (= till sist) kommer du att få en lite större fråga som handlar om
kunskapskrav 5, dvs. när man kan känna att man behöver stöd i sin religion. Här ska du
försöka leva dig in i hur det kan kännas om någon man känner dör eller om man blir
sviken av en god vän. Tänk på filmerna!
Och till sist: Plugga tillsammans!