Pedagogisk planering: Buddhism

Heidi Kuronen
Hjortmosseskolan
HT2014
Pedagogisk planering:
Buddhism
Just nu arbetar vi med De fem världsreligionerna: Buddhism. Vi läser i
religionsboken och andra texter. Vi tittar kanske också på någon/några
filmer.
Vi söker svar på frågorna:
Vad är heligt inom buddhismen och varför är det heligt?
Vad är ett gott liv / hur lever en buddhist & varför?
Vilka källor ger oss värdefull och pålitlig information om buddhism?
Du redovisar dina kunskaper genom att delta i diskussioner, genom att göra
ett litet prov och genom att muntligt redovisa hur en buddhist lever.
Redovisningen ska läggas upp i din lärlogg på Unikum senast den 13/2.
Varför ska vi göra det här?
(Syfte i kursplanen i historia)
I syftet för ämnet religion står det att eleverna ska söka information om
religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och
trovärdighet. Vi ska också analysera olika religioner samt olika tolkningar och
bruk inom dessa.
Vad ska vi öva på/lära oss?
•
•
•
(Centralt innehåll i kursplanen i religion)
Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i
buddhism
Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i islam,
till exempel som de uttrycks i Buddhas lära.
Frågor om vad ett bra liv kan vara för en buddhist.
Vad ska du visa att du kan?
(Betygskriterier för E i religionskunskap)
Har du koll på Buddhismens heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler?
Kan du förklara varför just dessa platser, rum, ritualer och levnadsregler är heliga?
Kan du ge exempel på vad ett gott liv innebär för en buddhist?
Kan du söka information om buddhism i olika källor (faktatext, lärobok, film och
diskussioner)?
¨ Kan du diskutera vilka källor som du tycker är mest användbara & varför du tycker
så?
¨
¨
¨
¨
Hjortmosseskolan
___________________________________________________________________________
Klintvägen 6-8 • 461 84 Trollhättan • Telefon 0520-49 61 05 • Mobil 0705653756•
[email protected] • www.kub.trollhattan.se/?site=hjo •