Sommarfest med Heliga Danser

12/6–19/6
Centrum
Växjö domkyrka
Fredag 12/6
Skolavslutningar
8.00 Kungsmadskolan
9.00 Kungsmadskolan
10.00 Teknikum
11.00 Östregårdsskolan
12.00 Katedralskolan
13.00 Katedralskolan
15.00 Norregårdskolan
18.00 Mässa
Leif Adolfsson
Xristine Muwanga, sång
Lördag 13/6
18.00 Vesper
Leif Adolfsson, Thomas
Petersson
Söndag 14/6
11.00 Högmässa med
präst- och diakonvigning
Biskop Fredrik Modéus m.fl.
Kammarkören Sankt Sigfrid
Måndag 15/6
12.00 Middagsbön med
själaringning
17.00-18.00 Drop-in
Guidning
En timmes vandring i Växjö
domkyrka. I nutid och
historia. Ingen kostnad.
Se annons.
Tisdag 16/6
14.00-15.00 Detektiver
i kyrkan. ”Vi letar efter
skatter” Sommaraktivitet
för barn, 9-12 år. Ingen
föranmälan eller kostnad.
Frukt serveras. L Lindstrand,
S Abrahamsson
20.00 Sommarnattskonsert
med Oratoriekören
Nordisk körmusik. Klassisk
klang till folklig visa.
Musik av bl.a. PetersonBerger, Carl Nielsen, Jean
Sibelius. Dirigent Sten-Inge
Petersson. Entré 100 kr.
”
Hemmesjö kyrka
Sjukhuskyrkan CLV
Örs kyrka
Fredag 12/6
15.00 Skolavslutning Åryd
skola. Anna Borgström,
Carina Nordmark
Måndag 15/6
09.00 Mässa
Conny Karlsson
Onsdag 17/6
12.00 Middagsbön
Fredag 12/6
8.00 Skolavslutning
LarsGunnar Selinder
Söndag 14/6
17.00 Söndagsmässa
Lennart Johnsson
Hemmesjö g:a kyrka
Skogslyckan
Lördag 13/6
18.00 Helgmålsbön
med musik ; ”Lyriska
sommartoner” med
Kvartetten Fyrstämt
Anna Borgström
Söndag 14/6
10.00 Skogslyckemässa
Lars Björksell
avskedspredikar, Åsa
Johnsson, Hanna Näverbrant
Torsdag 18/6
17.30 Taizémässa
En enkel, meditativ mässa
från klostret Taizé i Frankrike
Eva Peterson
Högstorps kyrka
Söndag 14/6
10.00 Högmässa
Anna Borgström
Johanneskyrkan
Lördag 13/6
11.00 Gudstjänst med
Ungerska församlingen
Tisdag 16/6
8.00 Heliga danser
vid Växjösjön; Samling vid
spegelklotet vid Växjösjön
Ann-Christin Wigermo
14.30 Tankegång med andakt
Ann-Christin Wigermo
Mariakyrkan
Fredag 12/6
Skolavslutningar
8.00 Hovshagaskolan
9.00 Hovshagaskolan
10.00 Pilbäckskolan
11.00 Pilbäckskolan
12.00 Norregårdskolan
Söndag 14/6
10.00 Högmässa
Kristina Torin
15.00 Friluftsgudstjänst
i Ryttartorpet Araby
Åsa Ingvert, Mona G
Tisdag 16/6
18.00 Veckomässa
Åsa Ingvert
Onsdag 17/6
8.00 Morgonmässa
Åsa Ingvert
Se möjligheten idag!
Onsdag 17/6
8.00 Mässa; Elin Sundelin
18.00-20.00
Pilgrimspromenad runt
Växjösjön ”Frälsarkransen”
Tema Frälsarkransen.
Se annons
Furuby kyrka
Fredag 12/6
9.00 Skolavslutning Furuby
skola, Anna Borgström,
Carina Nordmark
Torsdag 18/6
14.30 Eftermiddagskaffe
Samtal och gemenskap
Sjukhuskyrkan
Sigfridsområdet
Söndag 21/6
14.30 Söndagsmässa, Kyrkan
Anders Elfström
Torsdag 18/6
18.00 Andakt,
Andaktsrummet
Conny Karlsson
Västrabokyrkan
Söndag 14/6
10.00 Västrabogudstjänst
Ej kyrkkaffe i
Västrabokyrkan. Vi hänvisar
kyrkkaffet till Skogslyckans
kyrka där avtackning av
Lasse Björksell sker.
Dag Bjärnhall
Onsdag 17/6
8.00 Morgonmässa
”Inför Dig”
Lars Björksell
Växjö Diakonicentrum
Öppet mån-fre 8-14.30, ons
9-14.30. Frukost 8-10 gratis
Lunch 12.00 25 kr, extrapris
50 kr
Norr
Öjaby kyrka
Söndag 14/6
11.00 Söndagsmässa
Richard Grügiel
Onsdag 17/6
14.00 Kvar i stan; Sommarsånger med kören Samklang
under ledning av Lars Hallgren.
IM Växjö kaffe 25:- buss 15:Fredag 19/6
9.00 Vi klär midsommarstången vid kyrkan i Öjaby
med eklöv och blommor. Alla
är välkomna att hjälpa till. Vi
bjuder på förmiddagskaffe.
15:00 Fira midsommarafton
vid kyrkan i Öjaby
Dans och ringlekar med
Martina Böök, Ingemar
Hedberg, dragspel loch
familjen Lindberg, fiol.
Överraskning för barnen.
Kaffeservering 30:-/vuxen.
Avslutas med helgmålsbön
Pilgrimspromenad runt
Växjösjön
Tema: Frälsarkransen
Ormesberga kyrka
Torsdag 18/6
19.00 Musik i sommarkväll
‘Gott och blandat’
Elena Vozniuk flöjt och piano,
Vladimir Iourtchuk, violin
musicerar tillsamman med
sina barn Daniel och Christian
Andakt Richard Grügiel
Öja kyrka
Söndag 14/6
10.00 Söndagsmässa
Lennart Johnsson
Måndag–onsdag 15-17/6
9.00 SOMMARSKOJ –
dagläger för Dig som är 6–12
år i Gemla församlingshem.
Ute och inne, lek, skapande,
sång, spel, andakt m.m.
Anmälan till christina.
[email protected]
Torsdag 18/6
14.00 Små och stora
sommaraktivitet
i Gemla församlingshem.
Lammhults kyrka
Fredag 12/6
8.30, 9.40 och 10.40
Skolavslutningar
Annika Stacke
Söndag 14/6
17.00 Söndagsmässa
Richard Grügiel
Torsdag 18/6
09:30 Små och Stora
sommarktivitet i Lammhults
församlingshem
Söraby kyrka
Söndag 14/6
11.00 Högmässa
Hans Engdahl
Tisdag 16/6
19.00 Musikmässa med
ungdomar från sommarlägret
Lars Gunnar Selinder
Onsdag 17/6
8.30 Vardagsmässa
Tolg kyrka
Lördag 13/6
18.00 Musik i sommarkväll
Hans Engdahl
Akademiska kören
Sandsbro kapell
Söndag 14/6
17.00 Högmässa
Anders Nordmark
Andra söndagen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
Äldre- och gruppboenden
Birka
Hovslund
Onsdag 17/6
14.30 Gudstjänst
Johannes
Grimheden
Onsdag 17/6
15.00 Mässa
Eva Peterson
Dalbo
Torsdag 18/6
14.00 Gudstjänst
Jessica Fritzson
Tisdag 16/6
18.00 ”Ord och
ton i sommartid”
Bertil Lindberg,
Marie Carlsson
Evelid
Tisdag 16/6
15.15 Gudstjänst
Bertil Lindberg
Ingelshov
Kvarngården
Torsdag 18/6
15.30 Gudstjänst
Jessica Fritzson
Norrelid
Fredag 12/6
14.30 Mässa
Eva Peterson
Drevs gamla kyrka
Lördag 13/6
18.00 Helgmålsbön m musik
Anders Nordmark
Magnus Jonsson, gitarr.
”En gitarr, en man och
några sånger”
Dädesjö nya kyrka
Söndag 14/6
10.00 Högmässa
Anders Nordmark
Söder
Teleborgs kyrka
Fredag 12/6
9.00 Skolavslutning
Ljungfälle träningsskola
Sofia M Porle
Söndag 14/6
17.00 Söndagsmässa
Ulrika Stark
Tisdag 16/6
17.00-19.00 Grillning
i sommarkväll
Kom och grilla och mys
vid elden
Onsdag 17/6
8.00 Morgonmässa
Torsdag 18/6
14.00 Midsommarcafé
Kalvsvik, Tävelsås,
Vederslöv
Fredag 12/6
Kalvsviks kyrka
8.30 Skolavslutning
Ulrika Stark
Tävelsås kyrka
8.30 Skolavslutning
Anna Hansson
Vederslövs kyrka
11.00 Skolavslutning
Anna Hansson
Tolg Källreda
gruppboende
Torsdag 18/6
10.30 Gudstjänst
Thorsten Tiedt
Åbovägen
Tisdag 16/6
14.30 Gudstjänst
Johannes
Grimheden
Östregård
Torsdag 18/6
14.00 Andakt
Ingalill Rydén,
Sirpa Abrahamsson
Söndag 14/6
Tävelsås kyrka
10.00 Högmässa med dop
Ulrika Stark
Kalvsviks kyrka
20.00 Musik i sommarkväll
Skapelsekantat av Maria
Löfgren. Kyrkokörerna och
instrumentalister
Sofia M Porle, Linda Färdigh,
Peter Alrikson
Onsdag 17/6
18.00 Allsång på Osaby
Säteri; Kören Tonträffen
Sofia M Porle, Julia
Ljungström
Nöbbele kyrka
Fredag 12/6
9.15 Skolavslutning
Carina Cummings
Uråsa kyrka
Fredag 12/6
8.00 Skolavslutning
Carina Cummings
Söndag 14/6
14.00 Friluftsgudstjänst
vid hembygdsstugan i Skye,
Hans Nyman
Östra Torsås kyrka
Fredag 12/6
9.00 Skolavslutning
Eva-Lisa Nilsson
Söndag 14/6
11.00 Välkommen till Växjö
Domkyrka, där Jessica
Fritzson, som skall vara
pastorsadjunkt i Ingelstads
församling, prästvigs.
Onsdag 17/6
14.00 Träffpunkt Arken,
Ingelstad. Gemenskap o kaffe.
Sommarfest med
Musik i sommarkväll
Tolg kyrka lördag 13/6 kl 18
Hans Engdahl. Akademiska kören. Välkomna!
Heliga Danser
Välkomna till
Johanneskyrkan
måndag 22 juni kl 18
Onsdag 17 juni
kl 18.00 - 20.00 ca
Upptäck Växjö domkyrka
Drop-in Guidning varje måndag kl 17.00
hela sommaren 15/6-31/8
Vi startar och avslutar
vid Domkyrkan
Ingen föranmälan eller kostnad.
Ledare: Bertil Lindberg och
Jonas Hammarström
Frågor: 0470-70 48 71
En minnesvärd upplevelse
Vandra genom vår vackra domkyrka för att uppleva historia,
bibliska berättelser och nutidens kyrka.
Växel måndag-fredag 8-12, 13-16
0470-70 48 00
På cirka 45 minuter möter du modern glaskonst av Bertil Vallien, Erik Höglund och Göran Wärff.
Vi ger dig bibliska berättelser och Växjös historia. Du får också veta hur kyrkan används i dag.
I dopkällan finns symboliken med arken som räddar både människor och djur.
Altartavlan berättar om det Nya Testamentet och uppståndelsen.
Sigfridsmärket i gången vittnar om den 1100-talskyrka som en gång byggdes här.
Guidningen kostar inget.
www.svenskakyrkanvaxjo.se
Vi firar Livet, Sommarsolståndet
och Dansen med en dansfest. Ta
med lättare kvällsmat och eget
dricka så bjuder jag på kvällsfika.
Vi dansar så länge vi har roligt.
Info och anmälan (senast 17 juni):
Ann-Christin Wigermo tel 0470-704867,
[email protected]
Arr: Växjö Stads och Domkyrkoförsamling och Sensus.