23 Heliga Birgitta gotd 151021

Ledtråd:
En kvinna nära Gud
Heliga Birgitta
• Birgitta levde på 1300-talet när Magnus
Eriksson var kung.
• Hon var mycket religiös!
• Birgitta tyckte att hon såg och hörde Gud,
Jesus och Maria alldeles nära sig.
• Sådant kallas för ”uppenbarelser”.
• Birgitta hade över 700 uppenbarelser.
• Birgitta sa att Gud hade gett henne i
uppdrag att grunda ett nytt kloster.
• Hon var då tvungen att få påvens
tillåtelse och gav sig iväg till Rom.
4
• Efter 20 års väntan fick hon träffa påven.
• Han godkände hennes klosterorden.
• 5 år efter detta så dog Birgitta i Rom innan
hon själv kunde inviga klostret i Sverige.
• Hennes kvarlevor fördes tillbaka till Sverige
och staden Vadstena.
• Kort tid efter hennes död så invigdes
hennes kloster i Vadstena 1384.
• Det är en nunneorden som heter
Birgittinorden och den finns än idag.
Man kan besöka klostret i Vadstena.
Dubbelkloster
• På medeltiden
var Vadstena
kloster ett
dubbelkloster.
• Både munkar och
nunnor levde där.
• Men de levde
åtskilda.
Birgitta blir helgon
• 1391 förklarade påven att Birgitta var ett
helgon. Nu blev hon ”Heliga Birgitta”.
• 600 år senare, 1999, blev hon förklarad som
skyddshelgon för hela Europa.
Heliga Birgitta
GOTD nr 23
Datum: 151021
1300-talet.
Hade uppenbarelser.
Grundade ett kloster.
Blev helgonförklarad av
påven.
•Europas skyddshelgon.
•
•
•
•