Den lilla boken om sällskapsmöss

Observera att alla häften framställs helt utan vinstsyfte! 2 november 2015
Den lilla boken om sällskapsmöss
Pris 65 kr.
Skrivet av Eva Johansson och
Ann-Zophi Pålsson
Innehåller bl.a. grundläggande
information om:
* Att skaffa möss
* Mössens hem, mat, skötsel och
beteende
* När mössen får ungar
Samt besvarar följande frågor:
* Vilken sorts bur bör mössen ha?
* Vad för sorts mat bör mössen äta?
* Hur sköter jag lämpligen mina möss?
* Bör jag köpa honor eller hanar?
* När och hur blev musen tam?
* Vad vill mössen ha i buren?
* Äter möss hö?
* Kan möss dela bur med en hamster?
* Skall man klippa mössens klor?
* Äter möss pannkakor med
jordgubbssylt?
* Vad är en dansmus? (Och finns dessa i Sverige att köpa?)
* Finns det mat som inte möss blir bra av?
* Hur gamla bör mössen vara när jag köper dem?
* Finns det olika färger på möss?
* Hur lär jag mig mer om mössens beteende?
M. fl.
BESTÄLLNINGAR OCH INFORMATION:
En mängd olika häften om råttor, möss, marsvin, nataler och andra smådjur kan beställas via
kontonummer (Nordea - clearingnummer 1197) 1197 20 27182 (Eva Johansson). Alla priser
inkluderar porto inom Sverige, med reservation för postens portohöjningar. Glöm ej att skicka ett
mail till [email protected] med info om vilket häfte samt ditt namn och adress. Fler häften är
planerade och under produktion. För information kontakta:
Mail: [email protected]
http://home.astrakan.hig.se/matsvin/hemsida/
OBS! Fullt med information om olika smådjur på hemsidan!
Med reservation för framtida ändringar!