Byalagsbulletinen 1maj 2015

Nummer 1
Maj 2015
Glemminge Byalagsbulletin
Bulletin, från italienskans bullettino, ‘liten bulla’, från bulla, som betyder ett officiellt, regelbundet meddelande eller rapport. Ordet ingår ibland i namn på tidningar.
Maj månad våt och kall fyller bondens
lada all! När detta skrivs står hela Glemmingebro i sin fulla prakt. När påskliljorna blommat ut tar tulpanerna vid och
lyser under de snövita spireabuskarna.
Visst har vi en vacker by? Det blir gulare
och gulare på rapsfälten och rapporterna
om att sparris är klar för skörd duggar
tätt! Det är trots allt en underbar årstid,
som vi alla längtar efter under årets
”mörka” dagar!
Vi har firat in våren på grillplatsen vid
Fröslövsvägen på Valborgsmässoafton.
Traditionsenligt fan- och fackeltåg avgick
från Räddningstjänsten kl 20 och väl
framme vid eldningsplatsen höll Börje
Lindberg ett eldigt vårtal medan brasan
tog sig. De vanliga vårsångerna sjöngs
under ledning av Sven Nilsson och avslutades med ett fyrfaldigt leve för fosterlandet! Kön till den grillade korven var
som alltid lång, men väl värd att vänta i.
Stort tack till alla medverkande från
Räddningstjänsten, Börje, Sven och
körsångarna samt alla ni som kom för att
fira att våren är på väg.
alltid ställer upp för barnen och ser till att
julgransplundring och barnteater kan
genomföras!
Det blir vuxenteater även i höst. Program
och tidpunkt är ännu inte riktigt klart,
men i oktober är det dags igen. De
tidigare teaterkvällarna har varit mycket
populära och vi hoppas på bra anslutning
även i höst. Teatern anordnas av Ystads
Riksteaterförening tillsammans med
byalagen i Glemminge, Ingelstorp,
Löderup och Hagestad.
Så har vi haft Årsmöte den 4 mars 2015 i
Medborgarhuset.Årsmötesförhandlingarna skedde i enlighet med dagordningen. Byalagets styrelse har haft 11styrelsemöten under 2014.
Till ordförande för 2015 omvaldes Anders
Larson. Omval på två år av styrelseledamöterna Ann-Britt Frick, Gerd
Löfquist och Åsa Håkansson samt omval
på två år av suppleanterna Karin Nilsson
och Anders Klingenberg. Övriga kvarstår,
d.v.s ledamöterna Rolf Albelin, Bo Björkman, Gert Tuvesholmen och suppleanterna Elisabeth Uusitalo och Inge Håkansson
Glemminge Byalag har 250 medlemmar.
Marie Ohlsson utsågs till ”Årets byalagare 2014” och premierades med blommor och ett bevis med motiveringen “För
ett engagerat och uthålligt arbete med att
genomföra julmarknaden i Glemmingebro”.
Vattenkalaset, barnteater med skådespelare från Malmö, genomfördes söndagen
den 15 mars i Medborgarhuset. 39
åskådare kom! Barn och föräldrar! Vi vet
att det finns många fler barn i byn, som
säkert skulle tycka det är buskul att gå på
teater hemma i byn! Vi hoppas på ännu
bättre anslutning nästa år! Ni som har
barn i åldern 4-8 år, kom med förslag på
vad ni tror att just era ungar skulle tycka
är roligt att vara med om. Kontakta oss på
[email protected] Tack till
Anna Andersson, som med stor entusiasm
Efter kaffe och kaka berättade Lena
Draméus-Åberg om sig själv, sitt författarskap och inte minst sitt arbete med
blommor, grönsaker, mat och allt som
finns att tillgå på Åbergs Trädgård &
Café, som Lena driver tillsammans med
maken Kjell. Ett uppskattat inslag när
våren och blommorna är på gång!
Byalaget riktar ännu en gång ett stort
tack till alla er som hjälpt oss att göra
Glemmingebro till den vackra och
blomstrande by som den är!
Vad händer härnäst?
Fr o m onsdagen den 3:juni är allt förberett för “onsdagsgrillningar” på grillplatsen vid Norre å. Precis som förra året
träffas vi onsdagkvällar från kl 18 ända
fram till 26:e augusti, för alla som vill
utnyttja denna fantastiska plats med porlande vatten och ljudet från både lärka
och näktergal. Ta med något att grilla och
träffa nya vänner och kanske gamla
bekanta.
Lördagen den 13:e juni mellan kl 9 och ca
11 behöver vi hjälp att underhålla våra
planteringar! Vi avslutar med en kopp
kaffe och en fralla. Du kan läsa mer på
nästa sida under “Grön och säker gatumiljö”.
Onsdagen den 1 juli kl 19 blir det traditionsenlig dragspelskväll med Österlens
dragspelsklubb på gräsmattan framför
Medborgarhuset. Det serveras kaffe och
kaka och säljs lotter och det till och med
dansas på gräsmattan.
Teater på Medborgarhuset i oktober.
Vi ber att få återkomma med detaljer när
programmet är spikat.
Vilda oktober!
Byalaget kommer att medverka i en
aktivitet med samma namn, som berör
besöksnäringen och hela Österlen. Vi vill
engarera bybor och lokala konstnärer till
att tillsammans bygga en halmskulptur
som skall locka besökare till Glemmingebro för att stödja besöksnäringen och våra
lokala aktörer.
“Vilda oktober” är en aktivitet som syftar
till att få tillbaka de besökare som varit
här under våren och sommaren. Projektet
vill visa att Österlen är härligt att besöka i
oktober och att många verksamheter har
öppet. 70 000 vykort har delats ut till
besökarna.
Är du intresserad att vara med? Skicka
oss din mailadress till [email protected]
glemmingebro.eu så kommer du att få
information om aktiviteten.
Glemmingebro växer
“Grön och säker gatumiljö i
Glemmingebro”
Vad händer på Stamåkra?
Vi har sett att det har varit byggaktiviteter
på och omkring den vita byggnaden
bakom den röda ladan varför vi hälsade
på Björn Lindahl för att få veta mer om
planerna.
Björn berättar att inom kort kommer tolv
bostadsrätter att säljas via mäklare.
Bostadsrätterna är då de två bostäderna i
den gamla mangårdsbyggnaden samt de
tio bostäderna i det tidigare stallet längs
Glemmingevägen och ladugården innanför, fem i varje länga.
I den vita byggnaden bakom den röda
ladan är nu fem lägenheter färdiga att
hyras ut. Dessutom byggs garagen om till
tre radhus, som också blir för uthyrning.
Mycket arbete har också gjorts på det
yttre där bland annat entréerna har försetts med grindar och fältet söder om
ladan har klippts ner. Från den vita
byggnaden bakom ladan finns nu också
en gångväg med belysning och rosenbuskar är planterade i detta område.
En överraskande nyhet är att på fältet
söder om ladan kommer vi så småningom
att få se en plantering av vinstockar för
vitt vin!
Våra gemensamma planteringar av träd
och buskar!
Den milda vintern har skonat våra träd
och buskar. Ingen har väl undgått att se
och glädjas åt den långvariga blomningen av påsk- och pingsliljor kring träd
och i rabatter! Nu kommer dessutom
tulpaner på ett antal ställen.
Projektet kan ju betraktas som avslutat
medan skötsel krävs i form av att rensa
rabatter, byta avbrutna stödstolpar, sätta
nya buskar där gamla gått ut och komplettera med blomlökar.
För denna skötsel har vi hittills haft en
mycket hög medelålder på de som medverkat.
Vi ser gärna att även yngre krafter ställer
upp till det fåtal timmar som krävs om vi
bara kan samla tillräckligt många.
Välkommen till Medborgarhuset lördagen den 13:e juni kl 9 så hoppas vi att vi
blir positivt överraskade av anslutningen!
Fokus på byarna
Kommunen har i fullmäktige beslutat om
ett projekt som kan resultera i investeringar i byarna. Syftet med detta projekt
framgår av följande som finns återgivit på
kommunens hemsida:
”Att för en by i taget belysa vad som är
bra, vad som är mindre bra och vad som
kan utvecklas i den fysiska miljön.
Genom dialog med er som bor i byarna
identifiera vad som är viktigt i bymiljön
(vad för fysiska åtgärder som kan göras
för att öka attraktivitet, trivsel, tillgänglighet med mera).
Att ta fram ett fokusprogram för varje by
utifrån de förbättringar som föreslagits.
Samverkan mellan kommunen och byarna.”
Projektet har redan körts för Svarte och
Löderup vilket har resulterat i en åtgärdsplan vilken dock först måste budgeteras
innan några aktiviteter kan påbörjas.
Detta kommer även till Glemmingebro
och då kommer byalaget att bjuda in till
projektmöten.
Nu finns Glemminge Byalag även på
Facebook! Bli vän med Byalaget och
läs om våra aktiviteter.
www.facebook.com/glemmingebyalag
Styrelsemedlemmar 2014
Anders Larson, ordförande
070-59 160 25
Åsa Håkansson, vice ordf
0411-526 122
Bo Björkman, kassör
0411-522 300
Ann-Britt Frick, sekreterare
0411-104 73
Rolf Albelin, samk. Grannar mot brott
0411-522 357
Gerd Löfquist
0411-522 691
Gert Thuvesholmen
0417-330 61
Inge Håkansson
070-391 19 62
Karin Nilsson
0411-522 262
Elisabet Uusitalo
0411-522 186
Anders Klingenberg
0411-211 872
Nyinflyttade?
För dig som är nyinflyttad. Vad är Grannar mot brott?
Grannar mot brott är ett nätverk där
Länsförsäkringar Skåne tillsammans
med byalaget, dig, polisen och den lokala
räddningstjänsten jobbar för ett tryggt
och säkert boende.
Reser du bort ber du grannen klippa
gräset, vattna blommorna , tömma posten
mm. Framför allt är “grannen” inte bara
den man normalt pratar och umgås med,
utan någon som känner ett ansvar för alla
i gatan eller i trapphuset.
Det gäller att göra området mer levande
och svårare för fridstörare att röra sig i.
En gata eller ett trapphus där man bryr
sig om sina medmänniskor har betydligt
större chanser att förebygga brott.
TILLSAMMANS SKAPAR VI EN
LEVANDE BY
Byalaget får inte alltid vetskap om att nya
familjer eller personer har flyttat till
Glemmingbro. Har Du fått nya
grannar? Skicka ett mail till [email protected]
glemmingebro.eu eller ring någon i
styrelsen och berätta. Vi vill att alla skall
vara informerade om vad som händer i
Glemmingebro och snabbt komma in i
gemenskapen.
Medlemsavgift 2015!
Till dig som är nyinflyttad eller inte har
blivit medlem i byalaget! Vi blir mycket
tacksamma för ditt stöd!
Endast 30 kr per person och år eller 100
kr för hela familjen!
Tänk så mycket man får för 30 kronor: En
stor mjukglass i kiosken, knappast en kopp
kaffe med bulle på fiket, en ask
cigaretter kostar nästan det dubbla.
Tänkvärt!
Betala in din medlemsavgift på bg 52262573 och glöm inte ange namn på dig och
övriga i familjen som önskar vara medlemmar i Glemminge byalag.
Ange även adress, telefonnummer och
e-postadress, så vi kan bjuda in dig/er till
våra arrangemang eller när vi behöver nå
dig av annan anledning.
kassören