Primus förskola Månadsbrev Februari 2015 Hej alla föräldrar på

Primus förskola
Månadsbrev
Februari 2015
Hej alla föräldrar på Primus förskola!
Snön försvann fort! Det blev bara några dagar med madrass och skidåkning... MEN vad
gör det,när vi fick börja gräva i sanden och utforska vad som gömts under snön.
Vi har så nära till sjö och skog, det inbjuder verkligen till att studera djur och växtliv. Både
Monét och Picasso har varit på utflykt till Mjällebäcken bland annat.
Några dagar hade vi fyra älgar här och nu väntar vi med spänning på att harar och
ekorrarna med ungar ska besöka oss. Kan det vara samma strandskata som kommer och
speglar sig i våra fönster som förra året? Kommer vi få några bär på buskarna som vi
planterade förra året? Har myrorna vaknat? Det är mycket spännande just nu och vi låter
oss inspireras av böcker som vi lånat på bokbussen.
Monét har fortsatt att jobba med Pippi-temat. Ett Pippihus med tillhörande figurer har köpts
in, vilket barnen har lekt mycket med. De har också tittat på en pippifilm, skapat
sjörövarhattar, gjort en pippi-hinderbana och gjort ett ”pippi-blomma experiment.”
Picasso har fortsatt sitt arbete med skapande tekniker och har bland annat marmorerat
teckningar och bubblat bubbelteckningar med sugrör. Titta gärna på barnens alster på våra
väggar!
Chagall har fortsatt sitt arbete med kamratskap, att förstå, visa hänsyn och att kunna
samarbeta finns med i allt de gör. De pratar mycket om att vi är och ser olika ut men att
alla är lika värda. Vi träffar och ser många med olika handikapp och med annat ursprung i
våra korridorer. Vi vill att detta ska vara naturligt för alla, stora som små.
Några av personalen går NTA-utbildningar nu i vår, vilket vi tycker är jätteroligt.
NTA= ”Natur och teknik för alla.” Det har givit oss mycket inspiration och kurserna som vi
har gått handlar om vatten, luft och ljud. Vi kommer att fortsätta att utbilda oss i det till
hösten.
Primus har blivit testpiloter för ett nytt dokumenationsverktyg som heter PLUTTRA i vår.
Det är ett verktyg där alla dokumentationer kring barnen sker digitalt, istället för deras
portfolios på avdelningarna. Monét är den avdelning som kommer att börja arbeta med
det. Mer information om detta kommer inom kort.
Vi har också prövat vår ”fallskärm” utomhus, som vi har på Primus. Vilket barnen och vi
pedagoger tyckte var jätteroligt.