Här - SLI.SE

Bondgården
Bondgården
I programmet Bondgården får vi
följa med bonden Åse Petterson
Borg och se vad hon arbetar
med som bonde. Det är mycket
som ska göras, Åse sköter om
både åkrar och djur. Det blir en
spännande resa, och på vägen
får vi träffa alla bondgårdens
djur och deras ungar.
BONDGÅRDEN
Speltid: 61 min/ varje film ca
4 min
Från: 5-9 år
Ämne: Geografi, Biologi,
Uppfostran och undervisning,
Yrkesval
Produktionsland:
©
Sverige
Svensk version:
©
Cinebox, 2015
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström
Filmnr: 1638
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Cinebox
08-445 25 50
Avsnitt 1 – Det är en sjukstuga i fårstallet. Kommer lammet att
överleva?
1. Vad kallas fårmammorna?
2. Vad kallas fårpapporna?
3. Vad kallas fårens barn?
4. Varför har människan får? Vad får vi från dem?
5. På vilket sätt hjälpte Åse de sjuka fåren?
6. Varför är det viktigt för Åse att djuren överlever? Finns det flera
anledningar?
Avsnitt 2 – Korna får mat
1.
2.
3.
4.
Vad kallas kopapporna?
Vad kallas kornas barn?
Varför har människan kor? Vad får vi av dem?
Vad tycker korna om att äta?
Avsnitt 3 – Åkrarna ska gödslas
1.
2.
3.
4.
5.
Hur använder Åse kornas bajs?
Vad är gödsel?
Vad gör gödslet för nytta på åkern?
Vad kallas de som jobbar med att laga maskiner?
Vad betyder ordet gödselstack?
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Bondgården
Avsnitt 10 – Vallen slås, sedan ensilage
1. Varför konserveras gräset?
2. Vad innebär det att konservera något?
3. Kan ni ge exempel på konserverad mat som
människor äter?
Avsnitt 11 – Korna ska mjölkas
1. Vad är kornas mjölk egentligen till för?
2. Varför får inte kalvarna dricka av kornas mjölk på
bondgården?
3. Varför använder Åse en mjölkningsmaskin?
Avsnitt 4 – Småkalvarna får mat
1. Varför dricker kalvarna pulvermjölk?
2. Vad använder vi människor kornas mjölk till?
3. Varför tror ni att mjölkersättningen ska vara 38
grader varm?
4. I filmen fick kaninen äta pellets, men vad äter
kaniner i naturen?
Avsnitt 5 – Dags att harva
1. Vad gör man när man harvar?
2. Varför tror ni att traktorer används så mycket på
bondgårdar?
3. Hur gjorde man innan traktorn var uppfunnen?
Avsnitt 6 – Lammet överlevde!
1. Vad betyder det när djur viftar på svansen? Gäller
det för alla djur?
2. Varför är det viktigt för Åse att lammet ska
överleva? Finns det flera skäl?
3. Vad händer i naturen när en djurmamma inte kan
ta hand om sin unge?
Avsnitt 7 - Får på grönbete
1. Varför tycker fåren så mycket om att vara på
grönbete, tror ni?
2. På vilket sätt visar fårens beteende att de är
flockdjur?
3. Vilka andra djur kan ni som också är flockdjur?
Vilka djur kan ni som inte är det?
Avsnitt 12 – Badutflykt på hästlägret
1.
2.
3.
4.
5.
Vad kallas hästpapporna?
Vad kallas hästmammorna?
Vad kallas hästens ungar?
Hästen har tre olika gångarter, vilka?
Vad använder vi hästar till?
Avsnitt 13 - Dags att skörda spannmål
1. Varför vill Åse sortera halmen och kärnorna var för
sig?
2. Vad använder Åse kärnorna till?
3. Vad kan halmen användas till?
4. Ge exempel på olika kärnor och korn som vi
människor äter!
Avsnitt 14 - Kornas klövar ska klippas
1. Varför klipper man kornas klövar?
2. Hur håller sig kornas klövar fina i naturen?
Avsnitt 15 - Åkern plöjs och grisarna får mat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Varför plogar Åse sina åkrar?
Vad använder vi grisar till?
Vad äter grisar?
Vad kallas grispapporna?
Vad kallas grismammorna?
Vad kallas grisarna ungar?
Avsnitt 8 – Åkrarna sås
1. Varför använder Åse gödningsmedel på sina åkrar?
2. Hur gör växterna i naturen för att sprida sina frön?
3. Vad gör gödningsmedlet för skillnad på åkern?
Avsnitt 9 – Korna släpps ut
1. Varför tror ni att korna blir så glada när de släpps
på grönbete?
2. Varför får inte korna vara ute året om?
3. Varför är det också skönt för Åse när korna är på
grönbete?
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Bondgården
Nyckelord
Bondgård, kor, får, hästar, grisar, gödsel, foder, jordbruk, bonde, boskap, skörd.
Här kan du hämta mer information
http://www.ur.se/webbplatser/bondgarden/svenska/ - Interaktivt spel från Utbildningsradion.
http://www.svtplay.se/klipp/2453994/fakta-om-far - Söndag med Sofia är ett program från Sveriges Television som
har fakta om bland annat får och ägg.
https://www.4h.se/ - Sveriges 4H-gårdars hemsida.
http://bondeniskolan.se/ - LRFs digitala läromedel Bonden i skolan. Här finns massor av fakta om bondgården,
djuren och grödorna.
Övningar: http://bondeniskolan.se/pedagog-start/temabank/ - På LRFs sida Bonden i skolan finns flera bra övningar
om bondgården och vad vi får av de olika bondgårdsdjuren.
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – bra nätencyklopedi
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida
Serien bondgården passar bra för undervisning om naturbruk och matförsörjning. Här utifrån det centrala
innehållet i Lgr11:
I årskurs 1–3, Naturorienterande ämnen, sid 112, Lgr 11
Året runt i naturen:
”Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några
vanligt förekommande arter.”
I årskurs 1-3, Geografi, sid 160-161, Lgr11
Att leva i närområdet:
”Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat”,
”Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola” och ”Yrken och verksamheter
i närområdet”
I årskurs 1-6, Hem- och konsumentkunskap, sid 42-43, Lgr11
Miljö och livsstil:
”Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse”, ”Val och användning av varor och tjänster
som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa” och ”Återvinning i hemmet och i närområdet
och hur den fungerar”
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se