Zündapp Cylinderbeteckningar

Zündapp Cylinderbeteckningar
Beteckningen finns ingjuten på ovansidan av cylindern.
Bestell-nr
Beteckning
Effekt
Typ motor
265-02.601
265-02.610
265-02.612
265-02.613
265-02.613/1
265-02.707
265-02.900
265-02.901
266-02.600
267-02.602
267-02.604
267-02.607
267-02.900
276-02.600
276-02.602
276-02.609
276-02.612
276-02.620
278-02.602
278-02.610
278-02.613/1
278-02.617
278-02.703
278-02.703
278-02.711
278-02.712
278-02.713
278-02.719
278-02.733
278-02.734
278-02.902
280-02.708
280-02.720
283-02.601
283-02.607
283-02.617
284-02.624
284-02.635
284-02.726
Päroncylinder
Liten fläktkyld 2.6 PS
Stor svensk
Stor svensk
Stor svensk
Liten fläktkyld 2.6 PS
Liten fläktkyld 2.6 PS
Liten fläktkyld 2.6 PS
Päroncylinder
Päroncylinder
Liten fläktkyld 4.2 PS
Päroncylinder
Liten fläktkyld
Päroncylinder
Päroncylinder
Liten fläktkyld 4.8 PS
Liten fläktkyld
Liten fläktkyld 4.8 PS
Liten fläktkyld 2.9 PS
Mini-therm
Mini-therm
Mini-therm
Mini-therm
Mini-therm
Liten fläktkyld 2.9 PS
Liten fläktkyld 2.9 PS
Mini-therm
Mini-therm
Super-therm
2.6 PS
440,441,515 266-024+267-001,120,121
510,515 267-002,171+276-170
Liten fläktkyld 2.9 PS
Mini-therm
Mini-therm
Liten fläktkyld
Liten fläktkyld
Till solfjädertopp
Super-therm
Stor vattenkyld
Super-therm
1 PS (S)
1 PS (S)
1 PS (S)
440,441 266-024
440,441 266-40
510,515 267-007,122,123
510 276-220,221
510,515 267-014,270 + 276-002,5
1 PS (S)
510 276-270,273
510,515 267-008,221 + 276-001
515 276-023
515 266-41+276-022,24,25,26
516
440,441 266-41+278-21
440,441 278-22
2.9 PS ?
1 KW ?
2.9 PS ?
C50 Sport
2.9 PS
561 Roller
2.9 PS
5.3 PS
6.25 PS
6.25 PS
6.25 PS
529
529 448
448
440,441 278-22
GTS50
CS50
516
516
med boosterkanal
284-02.771
284-02.772
284-02.788
314-02.705
314-02.718
314-02.724
314-02.726
314-02.741
317-02.707
Liten vattenkyld
Super-therm
Stor vattenkyld
Stor vattenkyld
Stor luftkyld
Stor vattenkyld
Stor luftkyld
Stor vattenkyld
Stor vattenkyld
530
530
530
537
540
537
540
540
540