En liten och kompakt värmeväxlare. Lätt att installera där

Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare 40-1000kW
Värmeöverföringsytan består av tunna profilerade metallplattor i rostfritt syrafast stål SIS2348 som ligger ovanpå varandra. Den
höga verkningsgraden i värmeöverföringen gör dem extremt effektiva och dessutom lätta att installera där utrymmet är begränsat.
Lämpliga för offentliga bad och större bassänger.
En liten och kompakt värmeväxlare. Lätt att installera där
utrymmet är begränsat.
Fördelar och egenskaper
• Profilerade metallplattor av syrafast rostfritt stål placerade på varandra - Hög verkningsgrad och effektiv värmeöverföring.
• De tätt placerade metallplattorna bildar tunna kanaler - Ger en liten och kompakt värmeväxlare.
• Värmeväxlaren har inga packningar - Lämplig i processer med hög/låg temperatur och högt/lågt tryck.
• Storlekar från 40kW till 1000kW - Passar alla installationer.
Vilken värmeväxlare ska du välja?
Tekniska data
Art.nr
Modell
Kapacitet
kW
kBtu/h
Primärsida. varmvatten
kcal
l/min
tryckfall mVp
Sekundärsida. kallt vatten
l/min
tryckfall mVp
113510-01
CBH16-17H
40
135
34 393
16
0.9
20
1.4
113512-01
CBH16-35H
75
260
64 488
29
0.8
34
1.3
113521-01
CB30-24M
100
340
85 984
48
0.6
57
0.7
113522-01
CB30-50M
200
680
171 969
90
0.9
120
1.0
113573-01
CB110-24L
350
1195
300 945
168
1.3
186
1.6
113574-01
CB110-30L
450
1535
386 930
198
1.1
270
2.2
113575-01
CB110-54L
600
2050
515 907
276
0.9
276
0.9
113580
CB200-44L
800
2730
687 876
366
0.9
366
1.0
113582
CB200-56L
1000
3415
859 845
426
0.8
490
1.1
Kapacitet vid 60°C temperaturdifferens
Måttritning
Måttabell
d
Art.nr
b
A
S4
S1
a
S3
c
S2
Modell
a
b
c
d
A
Kg
113510-01
CBH16-17H
172
40
210
74
44
1
113512-01
CBH16-35H
172
40
210
74
83
2
113521-01
CB30-24M
250
50
313
113
70
4
113522-01
CB30-50M
250
50
313
113
130
7
113573-01
CB110-24L
519
92
616
191
76
13
113574-01
CB110-30L
519
92
616
191
92
15
113575-01
CB110-54L
519
92
616
191
153
23
Tekniska data
Art.nr
Modell
Max.
arbetstemperatur
Max.
arbetstryck
113510-01
CBH16-17H
225°C
30
113512-01
CBH16-35H
225°C
30
113521-01
CB30-24M
225°C
32
113522-01
CB30-50M
225°C
32
113573-01
CB110-24L
225°C
25
113574-01
CB110-30L
225°C
25
113575-01
CB110-54L
225°C
25
Lämpliga för offentliga bad och större bassänger.
67
Måttabell
Art.nr
Modell
A
B
Kg
113580
CB200-44L
130
210
81
113582
CB200-56L
162
242
100
S1
S4
Tekniska data
622
740
Art.nr
323
S2
74
125
178
S3
205
340
400
B
80
A
80
Modell
Max.
arbetstemperatur
Max.
arbetstryck
113580
CB200-44L
225°C
25
113582
CB200-56L
225°C
25