HÖG KAPACITET PÅ LITEN YTA.

GRANULE
SMART
®
HÖG KAPACITET PÅ LITEN YTA.
1
2
REN
KRAFT.
I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för
mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från GRANULDISK får du tillgång till en innovativ och
kraftfull teknologi som effektiviserar grovdiskmomentet. Mer
fokus på maten – mindre resurser till att få diskgodset rent.
Traditionell grovdiskning har alltid varit ett slitsamt och resurskrävande inslag i
produktionsköket. GRANULDISKs teknik har vänt på begreppen och revolutionerat diskrummen genom att göra det hårda arbetet lätt. Med våra PowerGranules®
blästras diskgodset rent på mekanisk väg med hjälp av vatten under hårt tryck
och en liten mängd kem. Även hårt fastsittande matrester avlägsnas ytterst effektivt och tekniken sparar energi, tid och pengar, samtidigt som den är skonsam
mot miljön och förbättrar arbetsmiljön för användarna.
Grovdisk som hanteras manuellt kräver blötläggning, skrubbande och diskhoar
fyllda med vatten. GRANULDISKs koncept står för något helt annat. Eftersom
våra grovdiskmaskiner tar hand om hela jobbet, elimineras behovet av fördisk.
Konceptet kallar vi helt enkelt för "Ingen fördisk". På endast ett fåtal minuter får
du diskgods som är både synligt och hygieniskt rent, genom en kraft som går att
likna vid effektiviteten hos tusentals handdiskare. Det övergripande resultatet är
ett mer produktivt diskrum och mindre av det som belastar kostnader och miljö.
3
SÄG JA TILL
ATT INTE
FÖRDISKA.
Ingen blötläggning behövs.
Inget skrubbande behövs.
Ingen fördisk. PowerGranules® eliminerar behovet av fördisk. Bara att
skrapa av, trycka på knappen och låta diskmaskinen göra jobbet.
Från smutsigt till rent på bara 2 minuter med hjälp av
PowerGranules®, vatten och en liten mängd kem.
4
Grovdiskning är en uppgift som ofta är förenad med
inbränd mat och intorkade matrester. Det ställer höga krav
på diskmetoden för att nå ett snabbt och bra resultat. När
våra PowerGranules® sätts i rörelse i maskinerna, går det
att likna vid kraften och effektiviteten hos tusentals handdiskare. Tillsammans med vatten under hårt tryck och
en liten mängd kem, åstadkommer våra PowerGranules®
en mekanisk rengöring som diskar allt som kommer från
produktionsköket. Även hårt fastsittande matrester avlägsnas ytterst effektivt och efter varje avslutat diskprogram
finns bara en sak kvar – diskgods som är både synligt och
hygieniskt rent.
5
GRANULE SMART ®
Liten, smart och högpresterande – G
­ ranule Smart® erbjuder allt och lämpar sig särskilt bra i kök där ytorna måste
utnyttjas maximalt.
I ett modernt kök är varje yta värdefull och i mesta
möjliga utsträckning vill man då använda ytorna till
att servera sina kunder. Granule Smart® är en mycket
kompakt maskin som sparar plats och tar mindre än
1 m² i anspråk. Konstruktionens smarthet visar sig
inte minst genom att luckan fälls ner och fungerar som
ett integrerat i- och urlastningsbord. Det finns även en
inbyggd korglyft som gör det enkelt att dra ut korgen och
som därmed förbättrar ergonomin för användaren.
Samtidigt som Granule Smart® är kompakt och platsbesparande, erbjuder den hög kapacitet för användaren.
Maskinen klarar upp till 180 GN 1/1 per timme och
lämpar sig för att producera upp till 1 000 måltider varje
dag. Hela GN-sortimentet – GN 1/1 och sortimentet av
småkantiner – kan lastas direkt i korgen och med ett
enkelt tillbehör lastas även GN 2/1, grillgaller, skärbrädor etc på ett enkelt sätt. Möjligheten finns även att
diska grytor, bunkar och kastruller.
6
KONTROLLPANELEN.
Användarvänlighet är en central aspekt vid
utformandet av våra kontrollpaneler och
displayer. Symboler och meddelanden ska
vara lätta att förstå och det ska vara enkelt
att välja rätt diskprogram: med eller utan
PowerGranules och Eco, Kort eller Normal
programlängd.
Under tiden maskinen diskar visar displayen
en nedräkningstimer som anger återstående
tid med stora, tydliga siffror. Disk- och
sköljtanktemperaturer är alltid synliga i
displayen och med ett enkelt kommando
kan du välja att dessutom visa samtlig
loggad HACCP data från upp till 200 av de
senaste diskcyklerna.
Även den integrerade funktionen GD Memo™
använder kontrollpanelen för påminnelser
till användaren om att byta PowerGranules®,
disktanksvatten och när det är dags att boka in
regelbunden underhållsservice.
Färgsignalerna gör det enkelt att se om maskinen arbetar
(rött) eller är klar för i- eller urlastning av diskgods (grönt).
HACCP LOG.
ECOEXCHANGER
Operativsystemet i GRANULDISKs grovdiskmaskiner loggar all viktig HACCP-information
från de senaste 200 diskcyklerna genom den
inbyggda HACCP Log-funktionen.
EcoExchanger® är ångreducering
och värmeåtervinning i ett.
Genomtänkt design gör
lösningen utrymmessmart
installationshöjden låg. Den
effektiva ångreduceringsfunktionen
fångar upp ångan från diskcykeln
och minskar mängden ånga som
frigörs till luften i diskrummet.
®
Dataloggen listar viktig information, såsom
disk- och sköljtemperaturer, programlängder,
eventuella avbrott och fördröjningar och är enkel att följa.
Med loggen får du en bra överblick och kan säkerställa att
din grovdiskavdelning uppfyller dina kritiska hygieniska
kontrollpunkter – HACCP.
Värmeenergin från den heta ångan
tas till vara och används för att
öka temperaturen på inkommande
sköljvatten. Detta minskar mängden energi
som behövs för att värma sköljtanken med upp till 40 %
För mer information, se separat produktdatablad.
Dataloggen kan antingen visas direkt i kontrollpanelens
display eller laddas ner på USB-minne via den inbyggda
USB-porten. Det flexibla txt-formatet kan lagras som det
är eller vidarebearbetas i diverse olika datorprogram för att
exempelvis inkluderas i din HACCP-rapport.
POWERGRANULES
UNDERHÅLL.
PowerGranules® är speciellt framtagna för att användas
med GRANULDISKs produkter.
PowerGranules® består av ett plastmaterial som är
testat och godkänt för kontakt med livsmedel. Den unika
mixen av storlekar och materialets sammansättning
ger en exceptionell avverkningsgrad och ett skinande
rent diskresultat och faktum är att efter en tid med
PowerGranules® skiner dina grytor och kantiner som
nya igen.
Daglig rengöring är lika viktigt som regelbunden service
för att säkra optimala diskresultat, en problemfri
grovdisklösning och även i långa loppet öka livslängden
på din diskmaskin.
®
10 liter | Art nr 22633
GRANULDISK garanterar att reservdelar finns
tillgängligt i upp till 10 år efter det att en maskinmodell
tagits ur produktion. Säkerställ att all reparation
och underhållsservice alltid utförs av en Certifierad
GRANULDISK Partner.
20 liter | Art nr 22634
7
TEKNISKA DATA.
Design
Med integrerat lastningsbord
(luckan öppnas och bildar bord).
Yttermått
2034 (± 25) x 1024 x 1315 mm
(H x B x D) öppen
Laddningsvolym
220 liter (ø 700 mm x H 570 mm)
Vikt
381 kg (fylld maskin)
HÖG KAPACITET.
Diskar 6 GN1/1 per program.
Upp till 180 GN1/1 eller GN1/2 per
timme (65 mm djupa kantiner).
257 kg (tom maskin)
Disktanksvolym
108 liter
Granulvolym
8 liter
Diskvattentemperatur
65 °C
Sköljvattentemperatur
85 °C
Diskprogram med Granuler
ECO; 2 min
Kort; 3 min***
Normal; 5 min***
Diskprogram utan Granuler
ECO; 2 min
Kort; 2 min, 30 sek***
Normal; 4 min, 30 sek***
Max kapacitet per timme
180 GN1/1 eller liknande i annat diskgods.
Normal kapacitet per timme
144 GN1/1 eller liknande i annat diskgods.
Kapacitet per program
6 GN1/1 65 mm djup eller 3 GN1/1 upp till
200 mm djup och 3 GN1/1 upp till 65 mm
djup, eller liknande i annat diskgods.
Sköljvattenvolym
4 liter/ECO program
TIDSBESPARING.
Rent diskgods på 2 minuter ingen fördisk.
6 liter/Kort och Normalt program
För att uppnå 3600 HUE enligt NSF/ANSI 3,
är 6 liter nödvändigt.
Tillgänglig spänning**
3~ 400 V/50 Hz + PE
3~ 230 V/50 Hz + PE
Avsäkringar varmvattenanslutning
25A (400V), 40A (230V)
Avsäkringar kallvattenanslutning
32A (400V)
Max effekt varmvattenanslutning
11,5 kW
Max effekt kallvattenanslutning
16,5 kW
Diskpump motor
2,2 kW
Sköljpump motor
0,11 kW
Disktank element*
9 kW (14 kW kallvattenanslutning)
Sköljtank element*
9 kW (14 kW kallvattenanslutning)
Kapslingsklass
IPX5
Ljudtrycksnivå
<70 dB(A)
Varmvatten
VATTENBESPARING.
Sparar upp till 2 200 liter per dag och
upp till 660 000 liter per år med ECOprogrammet (800 måltider per dag,
300 dagar per år) jämfört med manuell
grovdiskning i diskhoar.
½" (DN15), 55–65 °C, 3–10 °dH
OBS! Omvänd osmos vatten och totalavhärdat
vatten får ej användas.
Vattentryck/flöde, varmvatten
1–6 bar, 15 liter per minut
Kallvatten
½" (DN15), 3–10 °dH
Vattentryck/flöde, kallvatten
1–6 bar, 15 liter per minut.
Vid option ångreducering krävs 3-6 bar.
Rekommenderad ventilations­
kapacitet
500 m³/h (utan ångreducering)
Avloppsrör
Rör ø 32 mm
Avloppsbrunn
Krav på kapacitet 50 l/min
150 m³/h (med ångreducering)
Maskinen skall inte placeras direkt
över avloppsbrunn.
Disk- och torkmedel behövs
KEMBESPARING.
Sparar upp till 4,5 liter per dag och
upp till 1350 liter per år (800 måltider
per dag, 300 dagar per år) jämfört
med manuell grovdiskning i diskhoar.
Disk- och torkmedel; 230 VAC signal är tillgänglig från separat box. Max belastning
0,5 A totalt.
* Arbetar inte samtidigt
** För specifik data om levererade maskiner, v v se maskinens maskinskylt.
*** 30 sek längre med ångreducering.
Granule Smart® levereras med en 2 meter lång elkabel (utan kontakt) för anslutning till
godkänd huvudströmbrytare. Huvudströmbrytare ingår inte i leveransen.
8
HYGIEN.
Samtliga Granule Smart® diskmaskinens program följer DIN 10512
standardens hygienriktlinjer.
TILLBEHÖR.
Granule Smart standardlevereras med ett specifikt urval av tillbehör och kan enkelt kompletteras
med ett eller flera tillbehör efter behov.
Lastningsalternativ och hela vårt utbud tillbehör hittar du på www.granuldisk.com
www.granuldisk.com/granule-smart-accessories
STANDARDPAKET GRANULE SMART®.
Granule Smart® standardpaket inkluderar en Granule Smart grovdiskmaskin och nedan tillbehör.
GRANULE SMART® PAKET.
Maskin utrustad med USB port för HACCP Log, GD Memo™, Type AB air gap i enlighet
med EN 1717.
Ingår i paketet:
• 1 st 19999 standarddiskkorg för GN-standard.
• 1 st 21838 skrädkrapa.
• 1 st Granulatuppsamlare 8 liter.
• 8 liter PowerGranules ® (startfyllning) i maskinen vid leverans.
STANDARD DISKKORG.
SKRÄDSKRAPA.
ART. NR. 19999
ART. NR. 21838
Kapacitet: 6 GN1/1 65 mm eller 3 GN
1/1 max 200 mm + 3 GN 1/1 max
200 mm. Utrustad med små krokar
som möjliggör lastning av upp till 12
små kantiner (1/4, 1/6, 1/9). Lastas
direkt i diskkorgen.
För avlägsning av matrester.
GRANULUPPSAMLARE.
ART. NR. 21550
9
ÖVRIGA TILLBEHÖR.
Tillbehören som ingår i standardleverans går även att beställa separat. Förutom dem har vi dessutom ett urval smarta hållare,
som ytterligare kan skräddarsy din lösning. Vad behöver du diska?
INSATS FÖR DIVERSE PLÅTAR.
ART. NR. 19992
Placeras i standard diskkorg (19999).
Kapacitet: 2 GN 2/1 eller 6 bakplåtar
max 20 mm kant och 2 GN1/1 bleck
max 20 cm eller upp till 16 grillgaller
eller 8 skärbrädor eller 8 GN1/1 lock.
HÅLLARE FÖR GRYTOR OCH
BUNKAR MED INTEGRERAD
SLEVHÅLLARE.
ART. NR. 13756
Placeras i standard diskkorg (19999).
Kapacitet: upp till 5–6 grytor eller
bunkar. Maxhöjd för slevar, 500 mm.
MULTIFLEXIBEL HÅLLARE
FÖR KASTRULLER, SMÅ
BUNKAR OCH SILAR.
ART. NR. 20554
Placeras i standard diskkorg
(19999). Kapacitet: 3–5 kastruller
eller upp till 4–5 skålar, silar mm.
FLEXIBELT GRYTSTÖD.
ART. NR. 13789
Gummiband med två krokar. Gummiband läggs runt grytan och hakas fast
i korgen.
HÅLLARE FÖR FÖRVARING
AV INSATSER OCH
TILLBEHÖR.
GRYTKORG.
ART. NR. 21423
Rymmer upp til 2 stora grytor
åt gången (à 200 mm). Ersätter
standarddiskkorgen.
ART. NR. 6001159
Förvaring för insatser och tillbehör
som inte är i bruk. Hänges på sidan
av maskinen.
MARINE OPTION.
Genom att välja Marine option, blir Granule Smart® skräddarsydd för att passa förhållandena på exempelvis
fartyg och oljeriggar. Kapaciteten blir hög på liten yta och under sjögång hjälper dubbla nivåsensorer till att förhindra upprepade larm som kan leda till avbrott i arbetsflödet. Fötterna, ”marine feet”, är fästa i golvet för att
förhindra att maskinen tippar över. Maskinen är också lättåtkomlig ur servicesynpunkt då ingen service utförs
från baksidan. Det innebär en stabil, pålitlig och säker grovdisklösning för marina installationer.
www.granuldisk.com/sv/vara-produkter/marine-edition
10
11
125 ±25
938
903
708 ±25
156 ±25
900
1314
835
D
1025
Min 30
A = Vattenförsörjning: 55–65 °C, (kallvatten som tillval), 3–10 °dH,
5–18 °f. 1–6 bar, 15 L/min, max 6 bar statiskt.
G ½" BSP hona, flexibel slang min inre ø 9 mm.
71
57
A B C
D E F
This drawing contains confidential information and is the property
of GRANULDISK AB whithout whose permission it may not be
copied, shown or handed to a third party or otherwise used,
and it is to be returned promtly upon request to GRANULDISK AB.
957
vlopp ø 32 mm, kapacitet min 50 L/min.
D=A
887
C = Elektrisk anslutning (se tekniska data på sidan 8 eller
i användarmanual).
750
410
B, E = Diskmedels-/torkmedelsanslutning, signal 230V AC.
F = Kallvattenförsörjning (för option ångreducering eller
EcoExchanger).
Övrigt:
Ventilationskapacitet: Med ångreducering 150 m³/h (kräver separat
kallvattenanslutning, 3–6 bar) (F). Utan ångreducering 500 m³/h.
219
Designed b
A2
EcoExchanger-enhet (tillval)
EcoExchanger-enheten (värmeåtervinning och ångreducering) måste alltid vara kopplad till inkommande kallvatten. (F)
OBS: EcoExchanger kan bara beställas till kallvattenanpassad maskin (max 32A, 16,5 kW) men kan dock med fördel kopplas till antingen varm- eller kallvatten vid installation. (A)
F
1682 ±25
1962 ±25
1645 ±25
125 ±25
938 ±25
708 ±25
156 ±25
900 ±25
C
903 ±25
E
2024 ±25
630
A
B
835
D
Min 30
1025
71
57
410
A B C
D E F
750
12
887
www.granuldisk.com
57
1314
© GRANULDISK 2015.09 SE Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra i konstruktioner, specifikationer samt utrustning.
INSTALLATION.