3_22_b Liten fast arbetsplats oskyddad personal mötesseparerad

UTG. 2010-01
600 m
Ex. 10-3:22b
600 m
Växelvis blinkande
lyktor monterade på
A20. Används vid
aktivt arbete
600 m
600 m
600m
Liten fast arbetsplats. Oskyddad personal inom arbetszon. Mötesseparerad, skyddsklassad väg