Manual CHEF Aditro Window 151124 - Löne

CHEF I ADITRO WINDOW
Första bilden som kommer upp när du loggar in i Portalen är ”Startsidan”. Här väljer du vilken roll du
ska arbeta ifrån t ex Chef.
Som chef kan du välja mellan Personaladministration, Tid & Bemanning och Lön & Förmåner.
Under dessa finns sedan undermenyer.
Hjälpfunktion finns här.
PERSONALADMINISTRATION
BESLUT & RAPPORTERING
Här ska du attestera, rapportera och korrigera det som avser din personal.
(Flexhantering gäller bara Älvkarleby).
MINA ANSTÄLLDA
Här finns uppgifter om din personal ex. anställning, lön, kontofördelning, olika saldon samt LAS.
RAPPORTER & UTDATA
Här kan du skapa rapporter och hämta färdiga rapporter under Utdata.
TID & BEMANNING
BEMANNING
Här finns Översikt, Bokn Vikpool ( gäller Älvkarleby) och Tidutvärdering.
SCHEMA (gäller Älvkarleby)
Här finns uppgifter om schema och arbetstider.
SCHEMA (gäller Knivsta)
Här finns uppgifter om schema och arbetstider
RAPPORTER & UTDATA
Här kan du skapa rapporter och hämta färdiga rapporter under Utdata.
Samma som under Personaladministration.
LÖN & FÖRMÅNER
LÖNEREVISION
Här finns förhandlingsunderlag mm.
RAPPORTER & UTDATA
Här kan du skapa rapporter och hämta färdiga rapporter under Utdata.
Samma som under Personaladministration och Tid & Bemanning.
Här ska du logga ut.
WEBLÄSARE
För bästa funktion av Aditro Window krävs webläsaren Internet Explorer 10 eller11.