Till förskrivare av nutritionsprodukter

Leverans av nutritionsprodukter till patient
2015-10-05
Till förskrivare av nutritionsprodukter med tillbehör
OBS! Pga ombyggnationer inom projekt Vision 2020 har utlämningsstället flyttats på Vrinnevisjukhuset. Av
säkerhetsskäl blir det omöjligt för privatpersoner att röra sig fritt kring kökets godsmottagning och
utlämning kommer istället att ske helt och hållet vid Blå Porten från 2015-10-01.
Vi har sedan tidigare förenklat hanteringen och gjort det möjligt att beställa produkter med tillbehör från
köken för leverans till patientens Vårdcentral (se alt 1 nedan) utan att någon part behöver ta kostnaden för
transporten. Kostnaden debiteras Hälso- och sjukvårdsnämnden centralt i regionen. Se sid 2. När du
förskriver nutritionsprodukter till en patient som inte är inlagd på sjukhus gäller följande:
Om patienten, anhörig eller annan person kan hämta produkterna på sjukhus finns följande
utlämningsställen:

Vrinnevisjukhuset i Norrköping: Faxa blankett ur Cosmic till köket (faxnr: 42146) i så god tid
som möjligt, senast kl.14.00 dagen innan utlämning. Produkterna hämtas utanför Blå porten på
avtalad tid kl 11 eller kl 15, måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar (ej tisdagar). Ansvarig
förskrivare måste informera patient om förändringen och lämna ut informationsbrev. Antingen
skriver dietisten på beställningen vid första tillfället när patienten önskar hämta (tidigast dagen
efter) eller så kontaktar patienten köket för att bestämma tid för hämtning i Blå porten. Vid fler än
ett uttag, för utlämningstillfälle två och tre, kontaktar patienten själv köket (se telefon nedan). Om
patienten ska hämta produkterna själv direkt efter hemgång från slutenvårdsavdelningen vill vi att
förskrivaren skriver datum och tid för utlämning på blanketten. Telefon till nutritionsansvariga: 01126 34 03 (vardagar 8-17).

Universitetsjukhuset i Linköping: Faxa blankett ur Cosmic till köket (faxnr: 31671) senast
kl.14.00 dagen innan. Utlämning sker sedan enligt överenskommelse i busskuren vid Södra entrén.
Telefon till köket: 013-375420 eller 010-1032233
Tips! Ansvarig dietist inom slutenvården på sjukhusen kan till inneliggande patient som närmar sig
hemgång och ska ha med sig produkter hem, beställa upp produkterna till avdelningen för utlämning
innan hemgång. Skriv i meddelanderutan när och vad som önskas.

Lasarettet i Motala: Faxa blankett ur Cosmic till köket (faxnr: 0141-210 7 80) senast kl.14.00
dagen innan. Utlämning sker i kökets godsmottagning vardagar mellan kl. 8-17. Telefon till köket:
0141-222599.
www.regionostergotland.se

Närsjukvården i Finspång: Tillsvidare sker beställning och utlämning som tidigare via
Hårstorpssköket. Maila blanketten till Sofie Andersson ([email protected]) för att sedan
skicka med vanlig post till Hårstorpsköket/SÄRNÄR, Hermelinvägen 14, 612 45 Finspång.
Om patienten eller anhörig inte kan hämta ut produkterna på något av sjukhusen:

Alternativ 1: Coor i köken kan på begäran ombesörja beställning av transport till patientens
Vårdcentral. Beställ med hjälp av blanketten som tidigare. Skriv på blanketten tydligt i rutan
”meddelande till köket” att det ska till Vårdcentral XX för avhämtning samt skriv ditt namn och
telefonnr.
Coor avgör sedan om det vid tillfället går att få med produkterna i den vanliga postgången eller om
det krävs en särskild transport. Transporten debiteras Regionen centralt och inte till vårdcentralen,
mottagningen eller slutenvårdsavdelningen. Produkter som skickas till utför Regionens verksamhet,
tex kommunala boenden, kommer debiteras som tidigare. Coor kommer att förvarna VC om att det
kommer komma en transport med nutritionsprodukter. Produkter som inte hämtas ut av patient på
VC kommer bara att skickas tillbaka till köket och patienten får höra av sig till sin dietist igen.
Tidigare utskickade regler om över/under 35 kg och prislistor är därför inte aktuella för er som
förskrivare att ha kännedom om.

Alternativ 2: Gör förskrivningen via Apotekets Livsmedelsportal som sedan levererar hem till
patienten: https://www.apoteket.se/vard-foretag/lakemedel/sortimentslistor/#heading3563
Tillbehör och produkter som inte finns på Apoteket kan beställas från köket för att levereras till
patientens Vårdcentral, se ovan. Notera att detta alternativ är väsentligt dyrare, att flera tillbehör
inte går att beställa samt att tillgängligheten på produkter kan variera.
Alternativ 1 och 2 gäller tills det planerade nutritionsprojektet eventuellt tar fram en annan
lösning tex hemleverans.
Beställning för användning på avdelning sker via beställningssystemet Aivo. Tips! Små icke skrymmande
tillbehör som kan skickas med vanlig post kan beställas upp till avdelningen/mottagningen och sedan
skickas som väl förpackad försändelse med Posten till patientens hemadress.
Frågor avseende denna information eller hanteringsrutin besvaras av Cristoffer Cedergren,
Tjänsteansvarig för måltider på FM centrum via FIXA, tfn 010-10444 44.
Med vänlig hälsning
Martin Magnusson, Utvecklingschef
Charlotta Jonegård, Verksamhetschef Service och Logistik
www.regionostergotland.se