Fritidsguiden - Uppvidinge kommun

Kultur- och fritidsguide
2015/2016
uppvidinge.kommunguide.se
-låter Dig göra bra affärer!
Om ni är
upptagna med
andra samtal, iväg
på semester eller
konferens tar vi
hand om era
kundsamtal.
Prova oss under tre månader utan
bindningstid och fasta avgifter.
Endast 9.95/samtal.
033-700 71 00
[email protected]
in
[email protected] . ww
www
w.dia
.diattel.se
uppvidinge.kommunguide.se
Utgiven i samarbete med:
Kultur och fritid
i Uppvidinge kommun
Besöksadress: Kyrkbacken, Box 59
360 70 Åseda
Webbplats: www.uppvidinge.se
Tfn: 0474-470 00 • Fax: 0474-470 01
Omslagsbild: Naturbild.
Foto: Henrik Hellgren
Övriga bilder: se respektive bild
Uppvidinge kommun har sammanställt
och ansvarar för text- och bildmaterial i
kommundelen i denna publikation som
distribueras till samtliga hushåll inom
Uppvidinge kommun.
Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen.
”ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM
SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT
DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE!”
Producerad av:
Box 55157 • 501 14 Borås
Lidaholmsgatan 3, Borås
Hemsida: www.kommunmedia.se
Tel: 010-160 55 20 • Fax: 010-160 55 99
Kundtjänst: 010-160 55 20
Annonsförsäljning:
Ann-Britt Ehrencrona
›¢Œ”ȱǭȸ™›˜ž”’˜—DZȱ
Exakta Print, Malmö, 2015
Tel. 033-29 03 50
Miljö och kvalitetssystem
ȸşŖŖŗȱȬȱȸŗŚŖŖŗ
341
769
Upplaga: ca 5 200 ex.
Distributionsansvarig: SDR/Posten
Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna
på ett miljögodkänt papper.
Utgivaren ikläder sig ingen ersättningsskyldighet
på grund av möjligen förekommande uteslutning,
oriktighet eller ofullständighet i guiden.
Innehåll
Kultur och fritid ........................4
Barn och ungdomars
kultur och fritid ..................... 5-6
Besöksmål .............................. 6-7
Bibliotek .................................. 8-9
Göra ..................................... 10-11
Föreningsliv .............................12
Kulturmiljöer ...........................13
Ute i naturen ...................... 14-15
Föreningsregister............... 16-23
3
uppvidinge.kommunguide.se
Kultur och fritid
Naturbild. Foto: Ronny Blomdahl
Kontaktuppgifter
Information
Avdelningschef Annika Persson
• Ledningsansvar
• Kulturfrågor
• Naturverksamhet
• EU-administration
• Biblioteksverksamhet
Telefon .................................0474-470 33
Mobil .................................070-376 93 40
E-post: [email protected]
Reception
Turistinformation
Kommunhuset
Kyrkbacken, Box 59 Åseda
Telefon .................................0474-470 00
Fax ........................................0474-470 01
E-post: [email protected]
Webbplats: www.uppvidinge.se
Kultur- och fritidskonsulent
Ingela Olsson
• Stöd till föreningarna
• Koordinering av kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar
• Bibliotekens programverksamhet
för vuxna
• Kultur- och fritidsverksamhet
• Lotteritillstånd
Telefon .................................0474-470 31
Mobil .................................070-649 70 31
E-post: [email protected]
4
Glasriket
Telefon .................................0481-452 15
E-post: [email protected]
Webbplats: www.glasriket.se
uppvidinge.kommunguide.se
Barn och ungdomars
kultur och fritid
Barn- och ungdomsgrupper
Kyrkorna och församlingarna har barn- och ungdomsgrupper med aktivteter som t ex pingis, innebandy, hobby, drama och bakning. Vissa kyrkor har även läger- och
friluftsliv, körsång, scouter och driver fritidsgård. För
information kontakta respektive församling, se kontaktuppgifter i slutet av denna broschyr.
Barnteater
Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden
har i sina mål prioriterat barn och ungdom. De anslår
årligen en summa pengar för inköp av professionell kultur att visa i skola/förskola. Målet är att alla barn från
4 års ålder till och med årskurs 3 ska få uppleva scenkonst två gånger per läsår. Alla elever i årskurs 4-9 ska få
uppleva scenkonst en gång per läsår. Scenkonst kan vara
teater, konsert eller dansföreställning.
Det har bildats ett nätverk av kulturombud på de olika
skolorna för att bättre kunna förankra kulturen i skolans övriga verksamhet. Under åren har det utvecklats
till ett väl fungerande nätverk som bidrar till att höja
kvaliteten på kulturutbudet för alla elever i kommunen.
Avdelningen för kultur och fritid samordnar samt håller
i ekonomi och arrangemang.
Fritidsgårdar
Fritidsgårdarna är mötesplatser för ungdomar från högstadiet och uppåt i åldrarna. Gårdarna drivs av föreningar och föräldrar i samverkan. Uppvidinge kommun
stödjer verksamheten genom bidrag men också genom
verksamhetsanpassat stöd i form av utbytesträffar och
utbildningar.
Gårdarna är öppna på fredagskvällar under
skolterminerna och finns på följande platser:
Alstermo – SMU-lokalen drivs av föreningar i samverkan. Lenhovda idrottsplats – Fritidsgården Smedjan drivs
av Lenhovda IF.
Åseda – Svenska kyrkans församlingshem, ungdomslokaler drivs av föreningar och föräldrar.
Naturbild. Foto: Henrik Hellgren
5
uppvidinge.kommunguide.se
Naturbild. Foto: Henrik Hellgren
Idrottsföreningar
Inom föreningslivet prioriteras barn- och ungdomsverksamheten. Det finns möjlighet att spela bl a handboll, golf,
fotboll, ishockey, badminton och volleyboll samt rida,
orientera, köra motocross, skjuta med luftgevär, träna, styrketräna, simma och gå på gymnastik.
Det finns två ridskolor i kommunen, en i Lenhovda och
en utanför Åseda. De har även ridning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Kontakta idrottsföreningen som har den aktivitet som du är intresserad av
för att få mer information.
Kulturskolan
På Kulturskolan kan man lära sig spela de flesta instrument och även få undervisning i dans, drama och bild.
Vår personal har en omfattande utbildning och erfarenhet. De ägnar sig regelbundet åt fortbildning, något som
kan ses som en kvalitetsgaranti.
6
De som deltar i våra orkestrar eller i andra grupper inom
Kulturskolan lär känna nya kamrater och får unika möjligheter att framträda inför publik.
Under skolans mer än 50-åriga historia har ett stort antal
elever blivit professionella musiker eller duktiga amatörer. Breddningen från musikskola till kulturskola 1992
ger goda möjligheter till en stabil grundutbildning inom
våra ämnen. Det bär du med dig och har glädje av hela
livet.
Sommarboken
Under sommarlovet kan elever från årskurs 1 till och
med sista året på gymnasiet vara med i vårt lokala läsprojekt Sommarboken. Beroende på årskurs läser man
ett antal böcker och skriver sedan en kort recension.
De som deltar i Sommarboken får en bok i present och
projektet avslutas med prisutdelning och fika på hösten.
Blanketter till Sommarboken hämtas på biblioteket.
uppvidinge.kommunguide.se
Besöksmål
Uppvidinge kommun är en ”Glasriketkommun” med en
lång och rik historia.
Rosdala glasbruks många ålderdomliga byggnader bildar en kulturhistorisk mycket värdefull miljö och man
har en museidel utan motstycke i Glasriket. Rosdala glasbruk är det enda glasbruket i Glasriket som är byggnadsminne. Det finns möjlighet att beställa hyttsill för grupper. Rosdalabutiken, Norrhult, telefon 070-989 54 44.
Museer och kyrkor
Granhults kyrka
Granhults Kyrka är Uppvidinge kommuns förnämsta
kulturskatt. Den byggdes cirka 1220 under den stora
romanska kyrkobyggnadsperioden och är Sveriges
äldsta bevarade träkyrka. Bredvid kyrkan, i det gamla
kaplansbostället från 1700-talet, ligger Granhults Hembygdsgård.
Visningar av kyrkan samt kaffeservering bokas på
telefon
070-243 59 48
Lizelotte Martinsson.
www.granhultskyrka.org
Lenhovda Tingshus
Redan under medeltiden fanns det ett häradsting i Uppvidinge härad. Det nuvarande Tingshuset byggdes på
1770-talet och är statligt byggnadsminne. Intill Tingshuset ligger fängelset ”Tjuvakällaren” och alldeles utanför
samhället på vägen mot Merhult ligger avrättningsplatsen ”Skarpåsen”. I dag är Tingshuset ett levande kulturhus där olika föreningar har sina undervisnings- och
samlingslokaler.
Guidning av Tingshuset efter överenskommelse på
telefon
0474-202 84
Klavreströms bruksmuseum
Museum över Klafreströms Bruks historia från 1736 till
1972 och visning av gamla gjutjärnsföremål från stångjärn till moderna gjutna villapannor.
Öppettider
23 juni till och med 23 augusti 2015
onsdagar 19.00-21.00
söndagar 16.00-20.00
Annan tid kan gruppbokningar göras hos
Lars-Eric Hammarström, tfn 070-654 09 67
Eva Johansson, tfn 073-248 41 61
Anette Magnusdottir, tfn 073-270 80 41
Biodlarmuseet ligger i Älghult vid vägen mot Målerås. Museets olika rum är en resa i tiden med början
på 1500-talet. I ett av rummen finns en utställning om
modern biodling.
Hembygdsgårdar
Granhults kyrka, kaffeservering efter beställning,
telefon
070-243 59 48
Älghults hembygdsförening
Lenhovda Hembygdsgård
Åseda hembygdsförening
Nottebäcks hembygdsförening
Se kontaktuppgifter i föreningsregistret.
Monumentet vid Sandsjön, Vägershult
Sveriges enda monument till minne av andra världskriget finns vid väg 31 vid rastplatsen vid Vägershult söder
om Lenhovda. Det restes 1945 av de tyska och österrikiska soldater som varit internerade i en förläggning som
fanns på platsen. Soldaterna hade flytt från kriget i bland
annat Norge och Finland. Under interneringen arbetade
man med vägbyggnationen Lenhovda - Kosta. Monumentet var en gåva till Sveriges folk för den gästfrihet
och den trygghet som de hade fått. För ortsbefolkningen
är det en viktig länk i bygdens historia, ett kulturminne.
Monumentet föreställer en man som står på en stensockel och som med sin högra fot krossar ett hakkors. På sockelns framsida finns en text som i översättning lyder ”Till
erinran av de tyska internerna 1944 - 1945”. På baksidan
av sockeln finns skildrat bland annat de internerades
dröm om ett eget hem och familj i sitt gamla fosterland
någon gång i en framtid.
7
uppvidinge.kommunguide.se
Välkommen till
biblioteken i Uppvidinge!
Var du än bor i kommunen är du välkommen till alla
våra bibliotek - ditt lånekort gäller överallt! Du kan låna
och lämna på vilket av våra bibliotek du vill.
Biblioteket – ditt vardagsrum
Våra bibliotek är mötesplats för alla. Här hittar du böcker
för alla smakriktningar och intressen. Självklart finns det
ett stort utbud av böcker för barn i alla åldrar.
På våra bibliotek kan du även läsa dagstidningar och
låna tidskrifter. På alla bibliotek finns det dessutom möjlighet att gratis söka information på Internet. Använd
gärna de databaser som biblioteket erbjuder. Gillar du
att titta på film? På biblioteken kan du hyra kvalitetsfilm
för vuxna och barn. Vill du ”läsa” med öronen? Låna en
ljudbok! Vi har särskilda medier för synskadade och personer med funktionsnedsättning. Samtliga bibliotek är
anpassade för rörelsehindrade.
Evenemang
Biblioteken erbjuder kulturprogram i samverkan med
föreningar och studieförbund i form av föredrag och
föreläsningar. Tipsa oss gärna om dina idéer och förslag.
Släktforska på biblioteket
På biblioteket har du möjlighet att följa din släkt flera
hundra år tillbaka i tiden. Vi har bokningsbara datorer
i Lenhovda och Nottebäck som ger tillgång till släktforskardatabasen Arkiv Digital. Biblioteket har även ett
urval av microkort från kyrkoböcker från kommunens
församlingar.
Bibliotekets webbsidor
Bibliotekets webbplats för vuxna och barn är öppen
dygnet runt. Här kan du bland annat få information om
vad som är på gång på våra bibliotek, öppettider, samt
personalens boktips och länktips. Här hittar du också
bibliotekets katalog där du förutom att söka efter böcker
och andra medier också kan reservera och låna om dina
låneböcker. För vissa tjänster krävs att du anger ditt lånekortsnummer och personliga PIN-kod. PIN-koden får du
på närmaste bibliotek.
Mer information hittar du på:
www.uppvidinge.se/bibliotek
Föreläsning ”Lenhovda från stenålder till medeltid”, Lenhovda bibliotek. Foto: Ingela Olsson
8
uppvidinge.kommunguide.se
Slöjdkväll på Åseda bibliotek. Foto: Christina Holmström
Våra bibliotek
Vill du kontakta oss är du välkommen att ringa,
besöka oss eller e-posta.
E-postadress: [email protected]
Åseda
Alstermo
Ö. Kyrkogatan 7
Tfn ...................................................................... 0474-470 51
Fax ......................................................................0474-470 52
Måndag, tisdag
kl. 14-17
Onsdag
kl. 10-12 och 14-17
Torsdag
kl. 14-19
Mötesplats Alstermo
Tfn ...................................................................... 0481-474 81
Måndag
kl. 10-12 och 14-17
Onsdag
kl. 14-19
Lenhovda
Kyrkogatan 5
Tfn ...................................................................... 0474-473 03
Måndag
kl. 14-17
Onsdag
kl. 14-19
Torsdag
kl. 10-12
Nottebäck
Älghult
Högsbyvägen 5
Tfn ...................................................................... 0481-474 28
Tisdag
kl. 14-18
Gymnasiebiblioteket
Floragatan 2, Åseda
Tfn ...................................................................... 0474-471 36
Öppet enbart för lärare och elever.
Klavrevägen 32, Norrhult
Tfn ...................................................................... 0474-472 51
Måndag
kl. 14-19
Torsdag
kl. 10-12 och 14-17
9
uppvidinge.kommunguide.se
Göra
Bada
Kommunala badplatser:
Fröseke - Uvasjön
Klavreström - Änghultasjön
Lenhovda - Lenhovdasjön
Lindshammar - Boskvarnasjön
Nottebäck - Madkroken, Sandviksbadet
Åseda - Björkåkragölen
Älghult - Älgasjön
Samtliga badplatser sköts och underhålls av ideella föreningar.
Vattenkvalitet
Vill du ha uppgifter om vattenkvalitet och eventuell algblomning i badvattnen på kommunens badplatser? Gå
in på Uppvidinge kommun, klicka på Göra och sedan
Bad så får du mer information om just den badplatsen
du söker.
Parametrar
Intestinala Enterokocker Presumtiva E.coli. Provet tas på
30 centimeters djup där vattendjupet är minst en meter.
Inomhusbad
Hälsans Hus i Åseda, för information se
www.halsans-hus.com eller ring 0474-711 40.
Gå på bio eller se en opera
Aktuella bioprogram finns på lokala anslagstavlor och på
föreningarnas webbplatser.
Du har möjlighet att se film på följande platser i kommunen:
Åseda Folkets Hus
Norrhults Folkets Hus
Fröseke Folkets Hus (se anslagstavlor)
Alstermo Folkets Hus (se anslagstavlor)
Sävsjöströms Folkets hus (se anslagstavlor)
Folkdansgillet dansar i Fröseke Folkets hus.
Foto: Christina Holmström
10
uppvidinge.kommunguide.se
Spela boule
Gå på marknad 2015
Vi har flera boulebanor i kommunen. De sköts av pensionärs- eller samhällsföreningarna. Det finns två inomhusbanor, den ena i Alstermo och den andra i Älghult.
Åseda: Korpen Åseda
Älghult: Ekparken samt inomhusbana i fd glasbruket
Alstermo: Mötesplats Alstermo, inomhusbana
Norrhult: Norrhults station, Stationsgatan
Lenhovda: vid PRO-lokalen, Storgatan 12, IP
Lenhovda
Cykla dressin
Gör en nostalgitur med rälsbuss från 1950-talet på smalspåret mellan Åseda och Hultanäs.
Information om att cykla dressin på smalspåret mellan
Åseda och Hultsfred finns på Föreningen Smalspårets
webbplats www.smalsparet.nu.
Fiska
I Uppvidinge kommun har du stora möjligheter att fiska
- även om du är rörelsehindrad. Här kan du fiska i strömmande vatten och i vackra insjöar. Här finns gädda, aborre, naturliga öringstammar och inplanterad regnbåge.
Vår Fiskekatalog finns att hämta på biblioteken eller på
vår webbplats. I den finns en förteckning över kommunens samtliga fiskevårdsområden, försäljning av fiskekort, tillgång till båt samt vilka fiskarter som är aktuella
för respektive område.
I kommunen finns boendeanläggningar med personal
som kan fiske. Här kan du boka fiskeaktiviteter för familjen och även för företaget och dess gäster.
fredagen den 18 september
Åseda
Torsdagen den 13 augusti och torsdagen den 8 oktober
Älghult
Fredagen den 14 augusti och fredagen den 9 oktober
Rida
Lenhovda Hästsportklubbs anläggning finns sydväst
om Lenhovda, väster om väg 31. Anläggningen består
av ridhus, stall, klubbhus och hagar samt uteridbanor.
Åseda ryttarförenings anläggning finns i Badeboda
väster om Åseda. Anläggningen består av ridhus, stall,
klubbhus och hagar samt uteridbana. Båda anläggningarna ägs av respektive förening.
Läs mer om Norra Värends Ridled längre fram i broschyren.
Gå på teater
Det finns ett brett och varierat teaterutbud i hela kommunen. Mer information om föreställningar finns bland
annat på Regionteaterns och Riksteaterns webbplatser,
samt den lokala teaterföreningen Uppvidinge riksteaterförening.
www.regionteatern.se
www.riksteatern.se
www.uppvidinge.riksteatern.se
I Folkets Hus i Åseda visas även opera, som sänds från
Metropolitan Opera i New York.
Spela golf eller bangolf
Golfbanan finns öster om Änghultasjön i Klavreström.
Banan har nio hål och byggs gradvis ut till en fullskalig
niohålsbana. Anläggningen ligger i ett naturskönt område med stora kulturvärden.
Bangolfanläggningar finns på följande orter:
Anläggningar finns i:
Alstermo — SMU:s sommarhem
Klavreström - Vandrarhemmet
Sävsjöström — Folkets hus
Åseda - Järnvägsgatan
Samtliga ligger centralt i respektive ort.
Träna på gym
Det finns flera gym i kommunen:
Hälsans Hus, Åseda, 0474-711 40
Träna för livet, Lenhovda
Romarliden 1, 0474 - 208 11
Atlet styrketräningslokalen i Klavreström,
NBK, 0474-403 26.
Operasingalong med Music Vitae och sopran Yvonne Tuvesson
Rosenqvist, Åseda Folkets hus. Foto: Ingela Olsson
11
uppvidinge.kommunguide.se
Föreningsliv
Uppvidinge kommun var bäst i Kronobergs län i Naturvårdsverkets undersökning om Årets Friluftskommun
2010! Uppvidinge kommun blev nummer 24 totalt sett.
Naturvårdsverket publicerar resultaten på sin webbplats
www.naturvardsverket.se.
Uppvidinge kommun satsar på ett rikt föreningsliv och
en god folkhälsa. Människor som kan utöva sina intressen tillsammans med andra får ett rikare liv och en bättre
hälsa. Inom föreningslivet ligger prioriteringen på barnoch ungdomsverksamhet.
Anläggningar och lokaler
Kultur- och fritidskontoret bokar tider i idrottshallarna i
Alstermo, Lenhovda och Åseda samt i gymnastiksalarna
på Nottebäckskolan och Älghultskolan.
Tfn .......................................................................0474-470 31
Fax .......................................................................0474-470 01
E-post: [email protected]
Sporthallar
Alstermo, Lenhovda, Åseda
Hel hall 100 kr/timme
Halv hall 50 kr/timme
B-hall i Alstermo och Lenhovda 50 kr/timme
Övriga lokaler på läktarna i Åseda 40 kr/timme
Badmintonbana 40 kr/timme
Hel hall vid turneringar, läger mm 725 kr/dag
Gymnastiksalar
Norrhult, Älghult 50 kr/tim
Omklädningsrum 30 kronor per tillfälle
Nya fågelholkar utanför Ekhöjden, Åseda.
Foto: Margareta Furuholm
Ridsport
Lenhovda Hästsportklubb ...............................0474-207 97
[email protected] se även www.lenhovda-hk.se
Åseda Ryttarförening .......................................0474-122 85
[email protected]
se även www.asedaryttarforening.se
Ishallar
Lenhovda ishall bokas hos
Lenhovda Idrottsförening ............................... 0474-210 11
[email protected] se även www.klubben.se/lenhovdaif
Åseda ishall bokas hos
Åseda Idrottsförening ..................................... 0474-121 40
[email protected] se även www.asedaif.com
Fotbollsplaner
Alstermo idrottsplats, Alstermo IF,
[email protected] se även www.alstermoif.se
Fröseke Kronovallen, Kronofors IF,
Lenhovda idrottsplats, Lenhovda IF,
[email protected] se även www.klubben.se/lenhovdaif
Norrhult Odenplan och Klavrevallen Klavreström,
Norrhults BK, www.norrhultsbk.se
Sävsjöström Alstervallen,
Sävsjöströms IF ..................................................0474-221 16
Åseda idrottsplats, Åseda IF, [email protected]
se även www.asedaif.com
Älghult Ekensvi, Älghults IF
12
Stipendier och priser
Varje år uppmärksammar Kommunstyrelsen de personer som på olika sätt betyder mycket för kulturen och
för fritidssektorn i kommunen genom att tilldela dem
Kommunstyrelsens stipendier eller priser.
Kommunens kulturstipendium är den äldsta utmärkelsen och är också det största räknat till den summa som
stipendiaten får. Kulturnämnden inrättade stipendiet
redan 1979 och den förste stipendiaten var Sven Blomén
från Älghult. Han var en av bygdens verkliga profiler
och en stark företrädare bland annat för hembygdsrörelsen. När Uppvidinge kommun bildades föreslog han att
kommunen skulle heta Uppvidinge efter häradets namn.
Ett neutralt och passande namn för de fyra kommuner
som skulle slås samman till en. I Älghultskrönikan från
1979 har Elin Fredriksson skrivit en lång artikel om Sven
Bloméns värdefulla kulturgärning. Gå in på bibliotekens
webbplats www.uppvidinge.se/bibliotek, under litteratur om Uppvidinge.
uppvidinge.kommunguide.se
Kulturmiljöer
Boken ”Kulturarv att vårda” som utgör en kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun finns att köpa på biblioteken och i turistinformationen i kommunhuset. I boken
finns ett urval av kommunens allra värdefullaste kulturmiljöer presenterade på ett överskådligt och lättillgängligt sätt.
Hembygdsgårdar
Hembygdsgårdarna i Granhult, Lenhovda, Norrhult,
Åseda och Älghult har värdefulla samlingar som regelbundet visas för allmänheten. De har aktiviteter och
program, i form av musik och slåttergillen med mera,
som gör kulturarvet levande. Hembygdsföreningarnas
kontaktpersoner och telefonnummer hittar du i Föreningsregistret.
Byggnadsminnen i Uppvidinge
I kommunen finns tre byggnadsminnen samt två områden av riksintresse för kulturmiljövården. Byggnadsminnena är Tingshuset i Lenhovda, Norrhults Folkets
Hus och Park samt Rosdala glasbruk i Norrhult.
Två äldre odlingslandskap är intressanta för kulturmiljövården på nationell nivå. Det är Granhult samt Sävsjö
säteri. För med information se: www.uppvidinge.se
www.lansstyrelsen.se/uppvidinge
Granhults kyrka
Granhults kyrka är Sveriges äldsta bevarade träkyrka,
byggd omkring 1220, med inredning och målningar från
början av 1700-talet. Kyrkan ägs av församlingsborna
och vårdas med ideella krafter. Svenska kyrkan har
gudstjänstverksamhet under sommarhalvåret och där
bedrivs kulturverksamhet i form av konserter.
www.granhultskyrka.org
Loftbodar
I boken ”Loftbodar i Uppvidinge kommun” presenteras
timmerbodar byggda under 1700-talet och framåt men
med byggnadshistoriska rötter i det medeltida byggnadsskicket. Boken finns på biblioteken och i turistinformationen.
Dragspelsstämma 2014, Borgen, Lenhovda. Foto: May-Louise Carlsson
13
uppvidinge.kommunguide.se
Ute i naturen
Naturreservat
Var rädd om naturen!
Allemansrätten gäller och dessutom är det förbjudet
att:
• Tälta
• Göra upp eld
• Plocka blommor
• Störa djurlivet
Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid
reservatet. Tänk också på att inte trampa ner gräset på
ängarna så att slåttern försvåras.
Libbhults ängar
På ett höjdområde med vid utsikt någon kilometer väster
om Klavreström hittar vi det mycket vackra naturreservatet Libbhults ängar. I ängsmarken växer vidkroniga
hagmarksekar och lindar. Här finns också några små
bokbestånd där en del träd är mycket stora. Boken föryngrar sig lätt trots att det är långt norrut och högt över
havet.
Förr var hela reservatet slåttermark och det gick åt
många dagsverken för att slå och bärga höet. Nu sköts
delar av reservatet med slåtter och andra delar betas av
nötkreatur. Många av ängarnas mer ovanliga arter som
kattfot, slåtterblomma, granspira och brudborste finns
det rikligt av.
I den sydvästra delen av reservatet rinner en bäck, Karrydsbäcken, även kallad Libbelta bäck. Vattnet i bäckravinen porlar och forsar via små fall, krokar och slingor
ner från höjderna. I bäckdalarna växer en lundartad lövskog med bland annat tvåblad, tandrot och vårärt i markskiktet. Markerade strövstigar leder genom reservatet.
Våraskruv
Våraskruv ligger mellan Sävsjöström och Marshult, nord-
Naturbild. Foto: Christina Holmström
14
öst om Lenhovda. Ett besök i Våraskruvs naturreservat
lämnar ingen oberörd. Den överdådiga ängsfloran med
Adam och Eva, gullviva, slåttergubbe, brudsporre, nattviol,
ängs- och höskallra, kattfot, styvmorsviol och mängder av
andra blommor i försommartid är en fantastisk upplevelse.
Förutsättningarna för denna blomsterprakt är magra
ogödslade marker där gräset slås och forslas bort efter
blommornas fröspridning och därefter betande kreatur.
Texthäftet “Ängsstigen Våraskruv“ finns vid informationstavlan till reservatet. En vandring längs Ängsstigen
ger besökaren en inblick i hur mycket och väl planerat arbete som behövdes för att en familj skulle kunna
försörja sig på gården. Få ställen kan visa upp sig så
oförändrade som Våraskruvs gamla åkrar och ängar.
Att markindelning och brukningsmetoder dessutom är
mycket väldokumenterade gör besöket än mer intressant.
Våraskruv är en gammal arrendegård under Sävsjö säteri med anor från medeltiden. I ängarna växer ekar som
kan ha varit ungträd när Nils Dacke och smålänningarna
gjorde uppror mot Gustav Vasa. En markerad stig leder
runt Våraskruvssjön. Väster om sjön går stigen genom
naturskogsartad barrskog.
Vitthults urskog
Vitthults urskog ligger cirka 4 kilometer nordost om
Granhults kyrka, som är Sveriges äldsta bevarade träkyrka. Den unika skogen är mycket gammal och nästan
orörd. Många av träden började växa på 1700-talet och
den sista gallringen utfördes 1914.
Skogen har varit fredad ända sedan 1937 som domänreservat. Att vandra över de mossiga kullarna under lavklädda knotiga träd och kanske stöta upp en tjäder eller
höra en spillkråka är en stor upplevelse.
uppvidinge.kommunguide.se
Åseda ryttarförening på tävling i Kalmar. Foto: Catarina Gyllenfjell
I Vitthults urskog finns döda träd i olika förmultningsstadier, där vedsvampar och trädlavar som tagellav och
garnlav växer. Marken är mager och få kärlväxter finns
i reservatet.
Arbete pågår för att bilda ett större sammanhängande
naturreservat. I det området ska Vitthults urskog, naturreservatet Tängsjö fly samt Hjärtsjön, som ligger strax
väster om urskogen, ingå.
Hedasjön
Naturreservatet Hedasjön ligger mitt emellan Lessebo och Lenhovda. Förutom sjön med öar ingår också
omkringliggande fastmark med talldominerad barrblandskog i mosaik med myrområden. Sväkremossen
som ligger söder om Hedasjön är helt odikad vilket är
värdefullt eftersom en stor andel av Kronobergs läns
torvmarker är påverkade av dikning. En stor del av
området runt Hedasjön är nyckelbiotop. I den gamla
skogen finns enskilda tallar som är uppemot 230 år gamla. Området är ett småkulligt moränbacklandskap. Två
moränryggar finns inom reservatet, en i den norra delen
och en längs Gräsmovikens sydöstra strand.
Förteckning över samtliga naturreservat i
Uppvidinge kommun
För mer information: www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Berga fly
Bockaskruv
Ekhorva
Fagraholms fly
Getaryggarna
Hedasjön
Hinkaryd
Ideboås
Kärngölsområdet
Libbhults ängar
Ravinen
Singelstorps fly
Skäraskog
Soldatmossen
Stocksmyr-Brännan
Storasjöområdet
Vithult
Våraskruv
Ängshults björkhage
Ösjöbol
Vildmarksleden
Klavreström – Kolvesjö ......................................... 13,0 km
Kolvesjö – Lindshammar
5,5 km
Lindhammar – Horshaga
10,4 km
Horshaga – Klavreström
8,0 km
Hela leden
cirka 37 km
Vildmarksleden är markerad med orange/röd markering på
träd och stolpar. Observera att leden ibland går samman med
Norra Värends ridled. I Lindshammar går leden gemensamt
med Höglandsleden cirka 1 kilometer. Karta över denna led
finns att köpa på Turistbyrån i Vetlanda.
Rekommendation: Gå medsols! Dricksvatten måste
medtagas. Två rastplatser: Vid Kolvesjö och norr om
Burlagga Fly. Båda har vindskydd, toalett, grillplats och
sopställ. Parkering finns i Norrhult, Klavreström och vid
glasbruket i Lindshammar.
Framtidsleden
Framtidsleden ligger naturskönt intill de Småländska
skogarna runt samhällena Alstermo, Målerås och Älghult. Vi är alltså i både Nybro och Uppvidinge kommuner, på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län.
Framtidsleden är en gång- och cykelled på 38 kilometer,
en rundslinga på befintliga skogsvägar.
Runt leden finns mycket att se och göra, helt beroende på
vad du har för intressen. Är du bland dem som tycker om
vildmarkslivet kan du här i skogarna träffa på bl a älg, rådjur,
räv, grävling, lodjur och varg. Tycker du mer om fiske finns
här bra fiskvatten och specialiteten ”strömfiske Alsterån”,
där man kan ta upp öring, gädda, abborre, mört med mera.
Om du hellre vill plocka svamp och bär har du också hamnat
rätt, då det finns många fina sådana ställen ut med leden.
För dem med botaniska intressen kan vi här erbjuda en rätt
unik flora. Vi får ju inte glömma bort dem som är intresserade av fåglar och fågellivet, utmed leden finns ett fågeltorn
där du har fin vy utöver Södresjö med ett rikt fågelliv.
15
uppvidinge.kommunguide.se
Föreningsregister
Ett register över de föreningar som har anmält sig till kommunen före den 15 april
Dans
Dackebygdens
linedancers
c/o: Kenneth Lindahl
Karlagatan 11, 360 70 Åseda
Tel. arb: .................0474-480 00
Fax: ........................0474-104 90
Kp: Sylvia Lundblad
Näsby Västergård 2,
360 73 Lenhovda
Tel. arb: .................0474-350 14
Tel. hem: ...............0474-104 90
Mobil: .................070-254 89 23
[email protected]
[email protected]
www.dackebygden.se
Uppvidinge
Drill och Dans
c/o Emma Johansson
Postgatan 1, 360 75 Alstermo
Mobil: ................070-202 89 05
[email protected]
com
Uppvidinge
Folkdansgille
c/o: Johan Blixt
Blötskog Sjölyckan,
360 76 Älghult
Kp: Marianne Karlsson
Hökhult, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-250 23
[email protected]
hotmail.com
[email protected]
www.folkdansringen.se/
uppvidinge
Björkesjö FVO
Långaskruvs FVO
Urasjöns FVO
c/o: Inez Westlund
Smörtunnemåla 3,
364 33 Åseda
Tel. hem: ...............0474-510 07
c/o: Mikael Andersson
Långaskruv, 360 75 Alstermo
Mobil ................. 076-339 52 53
[email protected]
Björkesjö-Labbemåla
FVO
Möckeln-LångenLillasjön-Skärs
c/o: Evald Gunnarsson
Uranäs,
570 72 Fagerhult
Mobil: ............... 070-523 42 90
[email protected]
gmail.com
c/o: Jan-Erik Karlsson
Labbemåla, 364 33 Åseda
Tel. hem: .................0474-500 6
c/o: Rolf Andersson
Åsgatan 5, 360 73 Lenhovda
Tel. arb: .................0470-856 05
Tel. hem: ...............0474-207 20
Blötskog- MarshultNorramåla FVO
c/o: Petter Jonasson
Möcklashult 3, 360 76 Älghult
Mobil: ...............070-274 11 84
[email protected]
Boskvarna och
Lillsjöns FVO
Norrsjöns FVO
c/o: Jan Hultinsson
Solberga Vik 3,
570 10 Korsberga
Tel: .........................0383-211 13
Mobil: .................073-083 58 80
[email protected]
GillbonderydsjönHetalåga FVO
c/o: Peter Bergman
Bondevägen 147, 352 53 Växjö
Tel ......................... 0470-813 56
[email protected]
Hjärtasjöns FVO
c/o: Birger Karlsson
Rosendal, Hökhult,
360 73 Lenhovda
Tel. arb: ..............0470-75 88 19
Tel. hem: ...............0474-250 28
Holmasjö-Södrasjö FVO
Fiske
Alsterns
Sportfiskeklubb
c/o: Daniel Östangård
Industrigatan 1,
360 73 Lenhovda
Mobil: .................070-330 20 05
[email protected]
c/o: Rune Johansson
Vraneke, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-230 14
Hökasjöns FVO
c/o: Leif Andersson
Åkvarn Björkå 23,
364 33 Åseda
Tel. hem: ...............0481-660 21
Alsterån-Lillåns FVO
Idesjö m fl sjöars FVO
c/o: Bill Stensson
Bockaskruv,
Lyckanshöjd,
360 75 Alstermo
Tel. arb: .................0481-619 05
Tel. hem: ...............0481-614 62
[email protected]
[email protected]
c/o: Sven-Erik Andersson
Söderv. 10 A, 360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-635 66
Mobil: .................073-529 95 88
Badbodaåns FVO
c/o: Lars-Göran Elm
Sjömillan 7, 364 33 Åseda
Mobil ................. 070-623 85 58
16
Möcklasjö-Kånesjö FVO
c/o: Roger Isacsson
Norramåla Norregård,
360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0474-260 24
Lenhovda FVO
c/o: Kennerth Wranå
Vraneke, Herråkra,
360 73 Lenhovda
Tel. arb: .................0474-230 37
Kp: Göran Jacobsson
Tingsgatan 3, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-207 56
c/o: Sören Olsberg
Byvägen 29,
360 71 Norrhult
Tel. hem: ...............0474-401 67
Mobil: .................073-330 28 90
[email protected]
Sandsjöns FVO
c/o: Anders Karlsson
Vägershult Södregård 5,
360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-270 36
Mobil: ………… 070-552 70 16
[email protected]
Segens FVO
c/o: Tommy Pettersson
Skögle Frälsegård,
364 33 Åseda
Tel. hem: ...............0474-190 25
Mobil: .................070-512 86 16
Sjöatorp-Hultbrens FVO
c/o: Mats Nykvist
Hulubergshult 2, 364 33 Åseda
Tel. hem: ...............0474-500 41
Strömfiske Alsterån/
Skahus Alsterfors FVO
Vidinge Gård,
Svartshult 1, 360 76 Älghult
Tel ......................... 0481-632 37
[email protected]
www.alsteran.com
Uvasjöns FVO
c/o: Magnus Gustafsson
Fröseke Kulla 2,
360 77 Fröseke
Tel. hem: ...............0481-640 15
Mobil: .................070-656 40 15
[email protected]
http://home.swipnet.se/
froseke
Älgasjöns FVO
c/o: Kent Lindgren
Deragård,
360 76 Älghult
[email protected]
hotmail.com
Tel: .........................0481-632 99
Mobil: .................070-567 37 61
Kp: Arne Bodén
Kylle 3, 360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-630 93
Älghults
Sportfiskeförening
c/o: Petter Jansson
Åsedavägen 23,
360 76 Älghult
Mobil:…………. 070-656 35 65
Kp: Tommy Karlsson
Måleråsvägen,
360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-634 16
Änghultasjöns
FVO
c/o: Joackim Grahn
Kvarngatan 6,
360 72 Klavreström
Tel. arb: ..............0470-77 95 72
Tel. arb: ..............0470-77 93 80
Tel. hem: ...............0474-411 51
Mobil: .................070-890 04 99
[email protected]
klavreskogens.se
Säljens FVO
c/o: Anders Johansson
Tånga Mellangård 1,
364 33 Åseda
Tel. arb: .................0474-550 76
Mobil: ................ 070-561 70 14
Kp: Göran Johansson
Åsedavägen 4, 364 33 Åseda
Tel. hem: ...............0383-810 98
[email protected]
[email protected]
Friluftsförening
Friluftsfrämjandet
Lenhovda
c/o: Inger Lemark
Norregård 2,
360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-208 26
[email protected]
uppvidinge.kommunguide.se
Förening för
funktionsnedsättning
Hjärt - o Lungsjukas
fören i Uppvidinge
c/o: Arne Bjäss
Nöbbele Björkelund,
360 73 Lenhovda
Mobil: .................070-208 08 47
[email protected]
se
Hörselskadades
förening i Uppvidinge
c/o: Lena Ekbring Rindsäter
Hättemåla Norrbäck,
360 75 Alstermo
Lövsjöv. 9, 360 71 Norrhult
Tel: .........................0481-638 29
Mobil: .................070-684 86 16
[email protected]
Reumatikerföreningen
Uppvidinge
c/o: Marica Andersson
Hasselvägen 43, 364 30 Åseda
Tel: .........................0474-712 69
Mobil: .................073-532 65 83
[email protected]
Hembygdsföreningar
Granhults
Hembygdsförening
c/o: Magnus Johansson
Glosäng Östregård 1,
360 71 Norrhult
Mobil: .................070-873 09 27
[email protected]
com
www.granhultskyrka.org
Lenhovda Sockens
Hembygdsförening
Älghults Sockens
Hembygdsförening
Kronofors
Idrottsförening
Sävsjöströms
Idrottsförening
c/o: Gösta Andersson
Kvarterbo, Västregård 4,
360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-635 64
[email protected]
www.elghulthmb.nu
c/o: Roy Gruvhagen
Krokshult, 360 77 Fröseke
Kp: Hanna Johansson
Ringvägen 14,
360 77 Fröseke
Tel. hem: ...............0481-643 58
Mobil: .................070-216 96 60
hanna_johansson[email protected]
hotmail.com
c/o: Irene Petersson
Sävsjö Karlsborg,
360 74 Sävsjöström
Tel. hem: ...............0474-221 16
Idrottsföreningar
Alstermo
Idrottsförening
Box 43, 360 75 Alstermo
Tel. arb/fax:...........0481-489 00
Kp: Bodil Fager-Bergqvist
Trädgårdsgatan 5,
360 75 Alstermo
Tel ......................... 0481-616 03
Mobil ................. 070-964 26 01
www.alstermoif.se
c/o: Kjell Rydblom
Hassla Gård,
360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-290 11
Mobil: ...............0705-907 00 31
Fax: ........................0474-290 11
[email protected]
www.lenhovda-badminton.
nu
Hultanäs sport och
fritidsklubb
Lenhovda
Hästsportklubb
c/o: Siv Josefsson
Källeflaga, 364 33 Åseda
Tel. hem: ...............0383-821 12
Mobil: .................070-870 25 64
[email protected]
www.nashult.se
c/o: Ridhuset, Nöbble
Västergård, 360 73 Lenhovda
Kp: Hanna Engstrand
Tel. arb: .................0474-207 97
[email protected]
www.lenhovda-hk.se
Kexholms
Sportklubb
Lenhovda
Idrottsförening
Box 114, 364 21 Åseda
Kp: Mats Ljungqvist
Prästvägen 9,
364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-718 68
Mobil: .................070-918 31 92
[email protected]
www.kexholmssk.se
Box 42, 360 73 Lenhovda
Tel. arb: ..... 0474-210 11 kansli
Fax: ........................0474-212 69
Kp: Jenny Östangård
Tel. arb: .................0474-210 11
[email protected]
www.laget.se/lenhovdaif
Klavreströms
Bordtennisklubb
c/o: Margaretha Andersson
Västerg. 7, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-212 46
[email protected]
www.hembygd.se
c/o: Olof Petersson
Bergsrådsvägen 13,
360 72 Klavreström
Kp: Charlie Elmgren
Bruksgatan 21,
360 72 Klavreström
Tel. hem: ...............0474-407 73
Nottebäcks
Hembygdsförening
Klavreströms
Tennisklubb
c/o: Ragnar Palmqvist
Flybo Hagadal,
364 33 Åseda
Tel. hem: ...............0474-180 28
[email protected]
www.hembygd.se/kronoberg/
notteback
c/o: Magnus Ottosson
Löjtnantsgatan 2,
360 72 Klavreström
Tel. arb: .................0474-529 50
Tel. hem: ...............0474-409 07
Mobil: .................076-348 82 64
[email protected]
Åseda
Hembygdsförening
Korpen Åseda
c/o: Brita Johansson
Norrgatan 1, 364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-716 93
Mobil: .................070-874 37 26
[email protected]
www.aseda.net
Lenhovda
Badmintonklubb
c/o: Gert Karlsson
Torpagatan 3, 364 31 Åseda
Kp: Stig Karlsson
Vasagatan 2, 364 31 Åseda
Tel. hem: ...............0474-710 03
[email protected]
www.korpenåseda.se
Lenhovda
Volleybollklubb
c/o: Harald Fredriksson
Bostorp, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-210 87
Mobil: .................070-533 48 99
[email protected]
Marhults sport och
fritidsklubb
c/o: Karl-Erik Stridh
Stapelv. 13, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: .............. 0474-204 22
Mobil: .................070-323 37 80
Norrhults Bollklubb
Box 38, 360 71 Norrhult
Tel: .........................0474-403 26
Kp: Magnus Petersson
Mobil: .................070-972 43 21
[email protected]
www.norrhultsbk.se
S:t Olofs Skolidrottsför.
c/o: Åsedaskolan
Box 27, 360 70 Åseda
[email protected]
www.stolov.se
Kp: Karl Lövqvist
Uppvidinge Golfklubb
c/o: Åke Axelsson
Lenhovdav. 12,
360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-634 20
Mobil: .................070-657 98 31
[email protected]
www.uppvidingegk.com
Åseda Idrottsförening
Östra Esplanaden 14,
364 30 Åseda
Tel. arb: .................0474-121 50
Kp: Åke Almqvist
Olofsgatan 16,
364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-716 91
Mobil: .................070-209 52 71
[email protected]
www.asedaif.com
[email protected]
Åseda Kroppskultur
c/o: Jan Karlsson
Värendsgatan 9,
364 31 Åseda
Tel. arb: .................0474-550 21
Tel. hem: ...............0474-711 05
Åseda Ryttarförening
Badeboda, 364 33 Åseda
Tel. arb: .................0474-122 85
www.asedaryttarforening.se
[email protected]
asedaryttarforening.se
Åseda Tennisklubb
c/o: Sven Karlsson
Eriksgatan 14, 364 30 Åseda
[email protected]
Älghults Idrottsförening
Ringvägen 4, Grön brevlåda,
360 76 Älghult
Tel. arb ................. 0481-630 73
Ekensvi
Kp: Urban Calmius
Ringvägen 6, 360 76 Älghult
Mobil: ................070-603 88 36
www.laget.se/alghultsif
Kulturföreningar
Föreningen Smalspåret
Västervik - Växjö
c/o: Lokalavd i Uppvidinge
Lindåkra Hultanäs,
364 33 Åseda
Kp: Eva F. Bjarnestam
Tel. hem: ...............0383-821 17
Mobil: .................070-378 84 02
[email protected]
www.smalsparet.nu
17
uppvidinge.kommunguide.se
Uppvidinge
Riksteaterförening
Svenska Kyrkans
Unga i Granhult
c/o: Ulla-Stina Nordh
Söderv. 8 E, 360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-634 03
Mobil: .................070-955 59 66
[email protected]
www.uppvidinge.riksteatern.
se
c/o: Lise-Lotte Martinsson
Elmeshult, 360 71 Norrhult
Tel. arb: .................0474-484 93
Tel. hem: ...............0474-360 56
Kyrkor
BKU / Brunnskyrkans
Ungdom i Åseda
- en del av Equmenia
c/o: Margaretha Furuholm
Brinkagatan 9,
364 30 Åseda
Tel. arb: ....0474-471 71
Tel. hem: ...............0474-713 32
Mobil: .................070-389 87 28
[email protected]
tele2.se
Brunnskyrkans
Församling
Skolgatan 24, 364 31 Åseda
Tel. arb: .................0474-103 62
Fax: ........................0474-122 83
Kp: Lars-Olof Gunnardo
Norra Strandvägen 12,
574 50 Ekenässjön
Tel. arb: .................0383-300 45
Tel. hem: ...............0383-307 72
Centrumförsamlingen
Lenhovda
c/o: Arne Karlsson
Romarliden 45,
360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-209 35
Mobil: .................073-322 09 35
Centrumförsamlingens
Ungdomssektion
c/o: Frans Karlsson
Åsgatan 3, 360 73 Lenhovda
Kp: Arne Karlsson
Romarliden 45,
360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-209 35
Mobil: .................073-322 09 35
Equmenia
i Alstermo
c/o: Isac Gillsjö
Fröseke Änkansgården 4,
360 77 Fröseke
Postgatan 18,
360 75 Alstermo
Mobil: .................070-638 52 92
[email protected]
www.alstermokyrkan.se
SMU Norrhult/
Klavreström
c/o: Jan Svensson
Karryd Södergård,
360 42 Braås
Tel. hem: ...............0474-420 40
[email protected]
18
Svenska Kyrkans Unga
i Åseda
c/o: Pastorsexpeditionen
Box 80, V. Kyrkogatan 5,
364 21 Åseda
Kp: Gunilla Bokor
Tel. arb ................. 0474-124 52
Fax: ........................0474-103 94
Tel. hem: ....... 0474-10 000 exp
[email protected]
svenskakyrkan.se
Uppvidinge pastorat
Box 80, 364 21 Åseda
Tel ......................... 0474-10 000
[email protected]
svenskakyrkan.se
Lokalägare
Alstermo Folkets Hus
Storgatan 27, 360 75 Alstermo
Fax: ........................0481-616 00
Kp: Ove Ström
Drillvägen 2,
360 75 Alstermo
Tel. hem: ...............0481-616 46
Mobil: .................070-516 16 46
[email protected]
Bockaskruvs
Byggnadsförening
c/o: Viveca Gunnarsson
Rydholm, 360 75 Alstermo
Tel. hem: ...............0481-617 08
Flybo Bygdegård
c/o Väinö Karinkanta
364 33 Åseda
Tel ......................... 0474-180 66
Mobil ................. 070-343 52 71
Fröseke
Byggnadsförening u.p.a.
Skolgatan 23
360 77 Fröseke
Folkets hus telefon
............................... 0481-641 81
Folkets hus:
[email protected]
Bio: [email protected]
[email protected]
frosekebygden.se
Föreningen Borgen
Sjögatan,
360 73 Lenhovda
Tel. arb: .................0474-200 78
Kp: May-Louise Carlsson
Blendag. 1,
360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-208 32
Mobil: .................070-938 47 89
[email protected]
telia.com
Föreningen Tingshuset
Tingsg. 4, 360 73 Lenhovda
Tel. arb: .................0474-202 84
Fax: ........................0474-350 50
Kp: Berit Danielsson
Arebro, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-350 50
Gödeshults
Byggnadsförening
c/o: Arne Axelsson
Långg. 32, 360 75 Alstermo
Tel. hem: ...............0481-612 92
Mobil: .................070-553 12 92
Fax: ........................0484-612 92
Herråkra
Byggnadsförening
c/o: Rune Körnefors
Herråkra 28, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-213 06
Mobil: .................073-384 50 76
[email protected]
www.herrakra.net
Kultur och bygdeföreningen i Ösjöbol
c/o: Bertil Hultin
Mulatorp 5, 364 33 Åseda
Tel: .........................0474-486 38
Tel. hem: ...............0474-711 21
Mobil: .................070-245 11 83
[email protected]
Mösjöhults Nya
Bygdesgårdsförening
c/o: Anne-Sofie Olofsson
Domherrev. 55, 352 42 Växjö
Tel. hem: ...............0474-104 39
Mobil: .................070-619 50 38
[email protected]
gmail.com
Norrhults
Folkets Hus och Park
Box 11, 360 71 Norrhult
Tel. arb: ....0474-401 24, 487 70
Fax: ........................0474-487 78
Kp: Thorleif Torstensson
Nottebäcks-Skeda Norregård,
360 71 Norrhult
Mobil: .................070-245 12 60
[email protected]
www.norrhultsfolketshus.se
Nylunds
Byggnadsförening
c/o: Elisabeth Gruvhagen
Krokshult 6, 360 77 Fröseke
Tel. arb: .................0481-642 00
Tel. hem: ...............0481-643 66
Mobil: .................070-512 86 31
Fax: ........................0481-640 40
[email protected]
Sissehults
Bygdegårdsförening
c/o: Jenny Isacsson
Sissehult Säteri 1, 364 33 Åseda
Tel. arb: .................0474-552 97
Tel. hem: ...............0474-190 49
[email protected]
ekonomibyranuppvidinge.se
Sävsjöströms
Byggnadsförening
c/o Anthony Rosberg
Skyttevägen 7,
360 74 Sävsjöström
Mobil ................. 070-822 13 24
[email protected]
Åseda Folkets Hus
Olofsgatan 17, 364 30 Åseda
Tel. arb: .................0474-104 75
Fax: ........................0474-711 43
Kp: Nils Sjöblom
Torggatan 16, 364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-715 96
Mobil: .................076-147 85 15
[email protected]
[email protected]
www.folketshus.åseda.nu
Åseda Folkets Park
c/o: Kennerth Ivarsson
Kantorsvägen 7,
364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-710 29
Motorföreningar
Alstermo
Motorklubb
c/o: Jimmy Bladh
Parkvägen 6,
360 75 Alstermo
Tel. arb: .................0481-639 52
Fax: ........................0481-639 59
Kp: Tim Ström
Brickamovägen 4A,
360 75 Alstermo
Tel. hem: ...............0481-616 63
[email protected]
Lenhovda
fordonsförening
c/o Andreas Persson
Gripagårdsvägen 10E
360 73 Lenhovda
Mobil: ................ 076-311 78 44
Nottebäcks MC Klubb
c/o: Jan Kindblad
Marknadsvägen 1,
360 71 Norrhult
Tel. hem: ...............0474-401 77
[email protected]
Tullgarns
Motorcykelklubb
c/o: Roger Jarhall
Ramnåsa Torsgård,
360 42 Braås
Tel. hem: ...............0474-340 42
Mobil: .................073-037 47 60
[email protected]
www.tullgarnsmc.se
Uppvidinge
Motorklubb
c/o: Fredrik Karlsson
Björkholmsgatan 12,
360 71 Norrhult
Mobil: ................ 070-380 55 15
[email protected]
uppvidinge.kommunguide.se
Musikföreningar
Uppvidinge Fågelklubb
c/o: Magnus Petersson
Västerg. 17, 360 73 Lenhovda
[email protected]
ebox.tninet.se
www.uppstraket.se
c/o: Jan Alldén
Näsbykvarn,
360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-350 20
Mobil: .................070-303 71 38
www.braas.se/uppvbird/
[email protected]
Norrhults Musikkår/
Norrhult Big Band
Åseda
Trädgårdsförening
c/o: Per-Åke Hansson
Lädergränd 7,
574 34 Vetlanda
Tel. hem: ...............0383-137 82
Mobil: .................070-537 54 04
[email protected]
c/o: Ingalill Almrot
Väktarvägen 16,
364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-103 33
Mobil: .................073-301 36 18
[email protected]
Föreningen Uppstråket
Åseda Kyrkokör
c/o: Rosemary Karlsson
V Kyrkogatan 3,
364 30 Åseda
Tel. arb: .................0474-100 00
Tel. hem: ...............0474-715 77
Fax: ........................0474-103 94
Åsedablåsarna
c/o: Per-Uno Näsström
Torpagatan 6, 364 31 Åseda
Tel. hem: ...............0474-712 74
[email protected]
Älghults Kyrko- och
hembygdskör
c/o: Lars Carlsson
Glasbruksv. 20,
360 76 Älghult
Tel. arb: .................0481-500 00
Fax: ........................0481-505 67
Tel. arb: .................0481-500 00
Tel. hem: ...............0481-632 10
[email protected]
Älghult-Uppvidinge
Musikkår
c/o: Mats Johansson Förster
Norrhultsvägen 55,
360 71 Norrhult
Mobil: .................070-329 59 69
[email protected]
www.aumk.se.se
Naturföreningar
Naturskyddsföreningen
i Uppvidinge
c/o: Jonny Svensson
Nålgatan 3, 360 70 Åseda
Tel. hem: ...............0474-715 25
[email protected]
Uppvidinge
Biodlarförening
c/o: Peter Overdick
Dubberås, 360 76 Älghult
Kp: Siw Svensson
Östra vägen 6, 364 30 Åseda
Tel. hem: ................0474-71280
Mobil: .................070-536 99 48
www.
uppvidingebiodlarforening.se
[email protected]
Pensionärsföreningar
Lenhovda-Herråkra SPF
c/o: Ingrid Gustafsson
Videgatan 7,
360 73 Lenhovda
Tel: .........................0474-206 58
Mobil: .................070-566 41 82
[email protected]
PRO Lenhovda
c/o: Hans-Åke Arnoldsson
Nygatan 7, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-202 61
Mobil: .................070-524 98 35
PRO Nottebäck
c/o: Lisbeth Johansson
Kinnekullevägen 13,
360 71 Norrhult
Tel. hem: ...............0474-406 25
[email protected]
PRO Älghult
c/o: Kjell Danielsson
Lenhovdavägen 24,
360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-632 43
Mobil: .................070-587 29 12
www.pro.se/alghult
Åseda
Pensionärsförening
c/o: Eima Jonsson
Olofsgatan 3, 364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-107 26
SPF Åseda-Nottebäck
c/o: Lars Andersson
Hasselvägen 43
364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-712 69
[email protected]
Älghult-Alstermo SPF
c/o: Roland Cronholm
Prästgården, 360 76 Älghult
Kp: Renate Kühne
Norrvägen 22, 360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-632 87
[email protected]
com
Politiska
föreningar
Centerns Kommunkrets
c/o: Martina Svensson
Nottebäcks Kronogård,
360 71 Norrhult
Tel. arb: .................0383-973 56
Tel. hem: ...............0474-403 72
Mobil: .................070-898 58 28
[email protected]
utb.vetlanda.se
Centerpartiet i Nottebäck
c/o: Anders Sjöstrand
Nottebäck, 360 71 Norrhult
Tel. hem: ...............0474-405 95
[email protected]
Folkpartiet Uppvidinge
c/o: Margareta Artéus Thor
Kianäs, 570 72 Fagerhult
Tel. arb: .................0481-712 55
Tel. hem: ...............0481-712 87
Granhults Centerkvinnor
c/o: Maja Axelsson
Marhult, 360 73 Lenhovda
Kristdemokraterna
Uppvidinge
c/o: Christina Lindqvist
Mada, 364 33 Åseda
Kp: Arne Karlsson
Romarliden 45,
360 73 Lenhovda
Tel. arb: ..............0733-22 09 35
Tel. hem: ...............0474-209 35
Miljöpartiet de gröna i
Uppvidinge
Lindåkra 1, 364 33 Åseda
Kp: Kent Helgesson
Tel. hem: ...............0474-411 12
[email protected]
www.mp.se/kronoberg
Socialdemokraterna i
Uppvidinge
Tingsgatan 4, 360 73 Lenhovda
Tel. arb: .................0474-208 25
Kp: Camilla Ymer
Timmerv. 3, 360 71 Norrhult
Tel. arb: ..................0474-40640
Tel. hem: ...............0474-204 34
Mobil: .................076-819 74 19
[email protected]
www.socialdemokraterna.se/
uppvidinge
[email protected]
Uppvidinge-Moderaterna
c/o: Linda Arvidsson
Skräddarg. 10, 364 31 Åseda
Tel. arb: .................0474-480 95
Tel. arb: .................0474-547 47
Tel. hem: ...............0474-480 95
Mobil: .................070-369 91 41
[email protected]
www.kronoberg.moderat.se
[email protected]
Vänsterpartiet
Uppvidinge
c/o: Leif Hauge
Haga Kulltorp, 364 33 Åseda
Tel. arb: .................0481-660 29
Fax: ........................0481-660 29
Tel. hem: ...............0481-660 28
[email protected]
www.vansterpartiet.se/
kronoberg/uppvidinge
Åseda Centeravdelning
c/o: Bengt-Göran Birgersson
Mörtelek, 364 33 Åseda
Tel. hem: ...............0474-715 43
[email protected]
Åseda Centerkvinnor
c/o: Lena Karlsson
Ösjöbol, 364 33 Åseda
Kp: Lena Karlsson
Tel. hem: ...............0474-170 45
Mobil: .................070-877 15 22
[email protected]
www.centerpartiet.se
Älghults
Centeravdelning
c/o: Yvonne Wilhelmsson
Kyrkotorp, 360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-633 12
Mobil: .................073-054 08 15
[email protected]
www.uppvidinge.
centerpartiet.se
Röda kors
föreningar
Uppvidinge
Röda Korskrets
c/o: Eva Engvall
Sissehult,
364 33 Åseda
Tel. arb: ....0474-120 19 Kupan
Tel. hem: ...............0474-190 55
Mobil: .................070-891 95 50
[email protected]
Älghults
Röda Korskrets
c/o Lars Wähämäki
Åsedavägen 11
360 76 Älghult
Tel hem: ...............0481-631 21
Mobil: ................ 070-946 35 21
[email protected]
Samhällsföreningar
Alstermo
Samhällsförening
c/o: Magnus Jonsson
Långgatan 12,
360 75 Alstermo
Tel. arb: .................0481-426 00
Tel. hem: ...............0481-615 92
[email protected]
19
uppvidinge.kommunguide.se
Frösekebygdens
Samhällsförening
c/o: Gith Johansson
Ringvägen 14,
360 77 Fröseke
Tel. hem: ...............0481-643 58
[email protected]
Klavreströms
Samhällsförening
c/o: Lars-Eric Hammarström
Malmgatan,
360 72 Klavreström
Mobil: .................070-654 09 67
Lenhovda
Samhällsförening
c/o: Hans-Åke Wilhelmsson
Långg. 38, 360 73 Lenhovda
Tel: ........................ 0474-201 87
Kp: Jan Jacobsson
Nygatan 5,
360 73 Lenhovda
Mobil: ................076-339 20 26
[email protected]
Norrhult-Nottebäck
Samhällsförening
c/o: Thorleif Torstensson
Nottebäcks-Skeda Norregård,
360 71 Norrhult
Fax: ........................0474-487 78
Mobil: .................070-245 12 60
[email protected]
www.norrhult-notteback.se
[email protected]
norrhult-notteback.se
Offensiva Åseda
Järnvägsgatan 4,
364 30 Åseda
Tel. arb: .................0474-104 00
Kp: Evald Strandberg
[email protected]
www.offensiva-aseda.se
Älghults
Samhällsförening
c/o: Yvonne Wilhelmsson
Kyrkotorp, 360 76 Älghult
Tel. hem: ...............0481-633 12
Mobil: .................073-054 08 15
[email protected]
www.alghult.se
Skytteföreningar
Alstermo Skytteförening
c/o Owe Magnusson
Nygatan 2, 380 42 Målerås
Tel ......................... 0481-310 60
Jägarklubben Älgen
c/o: Nils-Erik Johansson
Björkeboda 1,
380 44 Alsterbro
Tel. hem: ...............0481-650 45
Klavreströms Skyttegille
c/o: Jonny Gustavsson
Glittnev. 4, 360 71 Norrhult
Tel. hem: ...............0474-404 03
20
Lenhovda Pistolklubb
Sensus Studieförbund
c/o: May-Louise Carlsson
Blendag. 1, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-208 32
Mobil: .................070-938 47 89
[email protected]
Box 450, 351 06 Växjö
Tel. arb: ..............0470-70 73 00
Fax: ........................0470-282 11
Kp: Magnus Folcker
Tel. arb: ..............0470-70 73 10
Mobil: .................070-533 49 02
[email protected]
www.sensus.se
[email protected]
Sävsjöströms
ungdomsskytteförening
c/o: Mikael Åstrand
Lenhovda Nöbbele Åkersborg
Tel: ....................... 0474-212 00
Mobil ................. 076-889 70 05
[email protected]
Åseda Jaktvårdsförening
c/o Thomas Josefsson
Vasagatan 9, 364 31 Åseda
Tel ......................... 0474-711 50
[email protected]
Älghults Jaktskytteklubb
c/o: Zivojin Radenkovic
Ringvägen 6, 360 75 Alstermo
Tel. hem: ...............0481-617 11
Älghults Skyttegille
c/o: Per-Åke Oscarsson
Uranäs 4, 570 72 Fagerhult
Tel: ........................ 0481-632 60
[email protected]
Studieförbund
ABF Södra Småland
Uppvidingesektionen
Hjortvägen 6, 352 36 Växjö
Tel. arb: ..............0470-70 07 90
Fax: .....................0470-70 07 99
Kp: Emma Asp
Tel. arb: ..............0470-70 07 97
[email protected]
www.sodrasmaland.abf.se
Folkuniversitetet/
Kursverksamheten vid L
Lineborgsplan 11,
352 33 Växjö
Tel. arb: .................0470-144 20
Fax: ........................0470-293 20
Kp: Millaray Navarrete
Tel. arb: ..............0470-78 44 05
[email protected]
folkuniversitetet.se
[email protected]
folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se
Medborgarskolan
Box 5, 351 03 Växjö
Tel. arb: ..............0470-50 01 51
Fax: ........................0470-198 08
Kp: Maria Andersson
Kronobergsg. 16, 352 33 Växjö
[email protected]
www.medborgarskolan.se
NBV Sydost
Kronobergsg. 12, 352 33 Växjö
Tel: ..................... 0470-75 32 61
Kp: Vera Pablovic
www.nbv.se/sydost
[email protected]
SISU Idrottsutbildarna
Box 485,
551 16 Jönköping
Kp: Emma Ahlstrand
Smedjegatan 37,
352 46 Växjö
Tel: ........................036-35 54 20
Mobil: .................070-508 91 07
[email protected]
smalandsidrotten.se
www.svenskidrott.se/
smalandsidrotten
Studiefrämjandet
Småland-Gotland
Kronobergsgatan 7
352 33 Växjö
Tel. arb: ..............0470-76 29 00
Kp: Jennie Krafft
Mobil: ................070-816 25 99
[email protected]
studieframjandet.se
[email protected]
studieframjandet.se
www.studieframjandet.se
Studieförbundet
Bilda Syd
Bergövägen 2, 352 44 Växjö
[email protected]
www.bilda.nu
Kp: Maria Emilsson
Tel: ..................... 010-709 99 58
Mobil: ................ 073-022 12 13
[email protected]
www.bilda.nu/syd
Studieförbundet
Vuxenskolan
Olofsgatan 17, 364 30 Åseda
Kp: Johanna Hjärtfors
Tel. arb: .................0474-120 15
[email protected]
www.sv.se/uppvidinge
Övriga
Aktivitetsklubben
Bruket
c/o: Barbro Lindahl
Kexagatan 27, 364 31 Åseda
Tel. hem: ...............0474-710 08
Emmaus Björkå
Åkvarn, 364 33 Åseda
Fax: ........................0481-635 14
Kp: Magnus Christiansson
Tel. hem: ..............0481-63 330
[email protected]
www.emmausbjorka.se
Företagarnas
Riksorganisation i
Uppvidinge
c/o: Rolf Malmqvist
Järnvägsgatan 29,
364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-106 19
Mobil: .................070-690 67 52
[email protected]
www.foretagarna.kronoberg.
se/uppvidinge
Glasrikets
Schackklubb
c/o: Per-Åke Johansson
Ringblomsvägen 29,
352 50 Växjö
Tel. hem: ............0470-73 74 80
[email protected]
www.lask.se/glasriket
Herråkra 4-H klubb
c/o: Susanna Petersson
Herråkra,
360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-230 01
Höstglöd
c/o: Görel Modig Dagverksamheten
Olofsgården, 364 30 Åseda
Tel. arb: .................0474-471 64
Kp: Görel Modig
Tel. arb: .................0474-471 64
[email protected]
uppvidinge.se
Lenhovda Bridgeklubb
Borgen, 360 73 Lenhovda
Kp: Niklas Wäglind
Kopralsgatan 7,
360 72 Klavreström
Tel. hem: ...............0474-411 14
[email protected]
Lions
c/o: Jan-Olof Fransson
Köpmangatan 2,
360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-203 69
Mobil: .................070-554 73 45
Riksföreningen
Gästhamnar Sverige
Bråvalla Sandredavägen, B,
360 71 Norrhult
Tel. arb: .................0474-482 85
Fax: ........................0474-482 86
Kp: Nils-Åke Hammarström
Tel. arb: .................0474-482 85
[email protected]
www.gasthamnsguiden.se
Rädda Barnen
Uppvidingeavd
c/o: Ingeborg Hammarstedt
Östraby, 360 73 Lenhovda
Tel: .........................0474-240 70
[email protected]
tele2.se
medlemsportal.rb.se/lokal/
uppvidinge
uppvidinge.kommunguide.se
Sandviks Badplatsfören.
c/o: Janne Lundvall
Nottebäcks Backegård,
360 71 Norrhult
Tel. hem: ...............0474-407 64
Mobil: .................070-589 88 84
[email protected]
Småland Ölands
Kennelklubb
c/o: Apoteksgatan 9,
360 73 Lenhovda
Tel. arb: .................0474-210 07
Fax: ........................0474-210 07
Kp: Charlotte Jalkstam
Tel. arb: .................0474-210 07
[email protected]
www.smokk.se
Södrasjö
Badplatsförening
c/o: Peter Ramén
Herråkra, 360 73 Lenhovda
Tel. arb: .................0474-211 00
Tel. arb: .................0474-211 00
Tel. hem: ...............0474-230 06
Mobil: .................070-881 21 06
[email protected]
Uppvidinge
Aktivitetsklubb
Apoteksgatan 15,
360 73 Lenhovda
Kp: Ewy Arnoldsson
Nygatan 7, 360 73 Lenhovda
Tel. hem: ...............0474-202 61
[email protected]
Uppvidinge Hundklubb
Rosdalaväg 1, 360 71 Norrhult
Kp: Madeleine Gavelli Poulsen
Norrhultsvägen 34,
360 71 Norrhult
Tel. hem: ...............0474-404 20
Mobil: .................070-274 04 20
[email protected]
glocalnet.net
www.uppvidingehundklubb.se
Åseda Fotoklubb
c/o: Gunnar Yngvesson
Riddargatan 1, 364 30 Åseda
Tel. hem: ...............0474-710 56
Mobil: .................070-945 86 01
[email protected]
gmail.com
Åseda
LRF-avdelning
c/o: Barbro Winge
Torp, 364 33 Åseda
Tel. hem: ...............0474-104 09
Mobil: .................070-957 18 38
[email protected]
Åseda-Lenhovda
Brukshundklubb
c/o: Elisabeth Johansson
Bölnegård Funkhem,
360 77 Fröseke
Mobil: .................070-306 43 27
[email protected]
hotmail.com
www.sbk.nu/klubbar/
asedalenhovda/ALBK
Besök gärna: www.uppvidinge.se
21
Riktnr 0474 om inget annat anges
APOTEK
BYGGBUTIK
GRUNDSKOLOR
Åseda Byggprodukter AB
Järnvägsg. 45, ÅSEDA ...............................77 30 50
Lager ........................................................... 77 30 51
Älghults Friskola/ Förskola
Högsbyv. 3,
ÄLGHULT ............................................ 0481-474 94
Ugglebo ............................................... 0481-474 45
www.alghultsfriskola.se
JÄRNHANDLARE
www.korsbergabyggprodukter.se
Apoteket Älgen
.................................. 207 60
BYGGMÄSTARE
J T Wahlbergs Bygg i Åseda AB
Tärnv. 3, ÅSEDA............................. 0705-87 25 78
www.jtwahlbergsbygg.se
www.apoteksgruppen.se/apotek/algen/lenhovda
Öppettider mån-fre 9-17.30
För aktuella erbjudanden se hemsidan
BILREPARATIONER, SERVICE
Alstermo Bilservice/OK-Q8
Aspv. 9, ALSTERMO
Tfn ...................................................... 0481-612 05
Auktoriserad Volvomekaniker
Öppet mån-fre 7-18, lör 9-12
CAMPING - LOKAL FÖR UTHYRNING
Sjöparkens Camping med Borgen Lenhovda
Sjög., LENHOVDA .......................................... 200 78
Mobil .................................................0709-38 47 89
www.foreningenborgen.se
Borgen uthyres till företag, föreningar
och privata evenemang
Lenhovda Järnhandels AB
Köpmang. 26,
LENHOVDA .................................................... 200 25
www.lenhovdajarnhandel.se
KYRKOR OCH SAMFUND
Svenska Kyrkan Uppvidinge Pastorat
Västra Kyrkog. 5,
Box 80, 364 21 ÅSEDA
Tfn ................................................................. 100 00
www.svenskakyrkan.se/uppvidinge
[email protected]
KÖKSINREDNINGAR, RENOVERINGAR
Åseda Gummiverkstad AB
Lillg. 12, ÅSEDA ............................................ 101 10
www.asedagummiverkstad.se
NordDesign Kök
Hökhult 26, LENHOVDA ............................... 250 80
Mobil .................................................0708-42 64 16
www.norddesign.se
[email protected]
Bilservice i Åseda AB
Lillg. 1, ÅSEDA .............................................. 104 55
ELINSTALLATIONER / BUTIK
LIVSMEDEL
Elteam Svensson AB
Storg. 45,
LENHOVDA .................................................... 203 62
www.elteamsvensson.se
[email protected]
www.bilserviceaseda.se
Öppet mån-fre 7-16, lunch 12-13
Larssons Bilverkstad AB
Storg. 32, LENHOVDA .................................. 200 22
www.larssonsbilverkstad.se
FRISK-, HÄLSOVÅRD
Coop Nära Älghult
Måleråsv. 1, ÄLGHULT ...................... 0481-630 48
www.coop.se
[email protected]
Öppettider mån-fre 9-19, lör 9-16, sön 11-16
ICA Nära Alsterhallen Livs AB
Storg. 19,
ALSTERMO ......................................... 0481-610 70
www.ica.se/alsterhallen
Öppet mån-fre 9-19, lör 9-18, sön 11-18
ICA Nära Lenhovda
Storg. 51, LENHOVDA .................................. 202 00
BILVERKSTÄDER
BOSTADSFÖRETAG
Uppvidingehus AB
Apoteksg. 5, LENHOVDA
Tfn ................................................................. 476 80
www.uppvidingehus.se
[email protected]
Se även vår annons
BREDBAND
UppCom AB
Olofsg. 8, ÅSEDA........................................... 476 50
www.uppcom.se
[email protected]
Se även vår annons
DÄCK - DÄCKVERKSTÄDER
Motionera, träna
och trivs hos oss!
Hälsans Hus
Hälsans Hus i Uppvidinge AB
Hälsans v. 2, ÅSEDA..................................... 711 40
www.halsans-hus.com
[email protected]
Lindas Fitnesscenter
Parkv. 14,
ALSTERMO ..................................... 076-305 66 77
www.lindasfitnesscenter.se
Öppet alla dagar 6-22.
Strax bakom Ica Alsterhallen.
BUSSTRAFIKFÖRETAG
Länstrafiken Kronoberg
Kundcenter i Växjö
Resecentrum ................................. 0771-76 70 76
www.lanstrafikenkron.se
[email protected]
FRISÖRER
22
MASSAGE
Medi-Laser Marie Åstrand-Åberg
Järnvägsg. 5,
LENHOVDA .................................................... 212 66
Mobil .................................................070-984 51 55
Klassisk massage, Laserbehandlingar, EFT,
Ansiktszonterapi
MASSAGETERAPEUTER
Bergfeldts Frisörer AB
Lenhovdav. 9,
ÄLGHULT ............................................ 0481-630 70
Postg. 1, ALSTERMO ........................... 0481-617 05
www.bergfeldts.com
Birgittas Muskelmassage & Friskvård
Olofsg. 1,
ÅSEDA ............................................ 073-401 11 26
[email protected]
Klassisk svensk massage & Andningsmassage enl.
Lotorpsmetoden
FÖRSKOLOR
MÅLERI OCH STÄD
Föräldrakooperativet Juvelen Lenhovda
Slåtterv. 15 D,
LENHOVDA .................................................... 200 36
[email protected]
Brings Måleri & Städ AB
Fiskarev. 2, ÅSEDA ....................................... 714 08
Mobil .................................................0708-87 14 08
[email protected]
BYGG, ENTREPRENADARBETEN
Lodestål Bygg AB
Storg. 16 B, ÅSEDA
Tfn .................................................. 070-520 84 06
www.lodestalbygg.se
[email protected]
www.ica.se/lenhovda
Öppet 8-20 alla dagar!
Riktnr 0474 om inget annat anges
OPTIKER, OPTISKA ARTIKLAR LEGITIMERADE OPTIKER
Panorama Optik AB
Järnvägsg. 1,
ÅSEDA ........................................................... 120 20
www.panorama-optik.com
Hembesök för handikappade
ANVÄND QR-KODER I GUIDEN
Så här gör du:
1. Ladda ner en QR-läsare för
din smartphone i Appstore
eller Google play.
RESTAURANGER
SKORSTENSFEJARMÄSTARE
Kao Suay
Bruksg. 23,
KLAVRESTRÖM ............................................. 400 80
www.kaosuay.dinstudio.se
Se även vår annons
Uppvidingesotarn AB
Furudal, ALSTERMO .......................... 0481-610 80
Mobil .................................................070-676 77 81
www.uppvidingesotarn.se
[email protected]
SKOGSTJÄNSTER
TAKLÄGGARE
Gunnarssons Skogsservice AB
i Lenhovda
Myrg. 3, LENHOVDA
Tfn ................................................................. 208 05
Mobil .................................................070-245 39 84
[email protected]
Värendskog AB
Tingsg. 5, LENHOVDA ................................... 312 60
www.varendskog.se
Tak & Montage i Åseda AB
Östra v. 21, ÅSEDA ........................ 070-323 83 29
[email protected]
TRANSPORTER, FRAKT
Uppvidinge Lastbilcentral AB
Vagnv. 1, LENHOVDA ................................... 552 30
www.uppvidingelbc.se
[email protected]
are
Bli sgiv
nad
må
Erikshjälpen
ger liv åt barns
drömmar.
Häng på
du också!
2. Använd appen för att
scanna koden i guiden.
0383-46 74 50
erikshjalpen.se
Oavsett var
Katastrofen är
Inom 36 timmar kan vi vara där
I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt.
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda
fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller
gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack.
23
ODR Total till hushåll
Söker du lägenhet?
TRYGGT • ENKELT • NÄRA • TRIVSAMT • HÅLLBART
Ditt lokala stadsnät i Uppvidinge
Åseda, Norrhult, Klavreström, Lenhovda, Älghult och Alstermo
Vi levererar bredband via ADSL och fiber
till privatpersoner och företag i Uppvidinge.
AB UPPVIDINGEHUS
Telefon
0474-476 80
Vi erbjuder även olika servertjänster till företag.
UppCom AB, Box 4, 364 21 Åseda
Telefon: 0474-476 50, E-post: [email protected]
Hemsida: www.uppcom.se
www.uppvidingehus.se
Välkomna till Kao Suay!
Hos oss kan Ni sitta ner och njuta
av thailändska rätter.
Fastighetsskötsel · Grönytor · Jordbrukstjänster
· Personaluthyrning · Skogstjänster
Allt är möjligt – ring 0474-104 04
www.farmartjanst-uppvidinge.se
Vi har även mat för avhämtning om
Ni tycker tv-soffan är mysig.
För öppettider och meny
www.kaosuay.dinstudio.se
Socialförvaltningen
Vill du göra en insats? Kontakta oss via [email protected]
eller via kommunens växel 0474-470 00. Vi har behov av kontaktfamiljer
och familjehem inom individ- och familjeomsorgen. Vi har behov av
ledsagare och kontaktpersoner inom omsorgen om funktionsnedsatta.