Presentation

Plattform för digitalisering
Per-Olav Gramstad
Projektledare e-förvaltning
[email protected]
KommITS 2015
Från atomer till siffror
Från papper till filer
Varför digitalt?
Enklare och mera flexibelt
• förändra
• transportera
• kopiera
Traditionell
pappersmatning
Invånare
Kommun
Hitta ansökan
Hämta ansökan
Lämna ansökan
Förvaltning
Tjänstenav
Ansökanhantering
● Prövningsavgiftkontroll
● Adresskontroll (Navet)
● Bilkontroll
Inkommen ansökan
Prövningsavgiftkontroll
Adresskontroll
Bilkontroll
Lämna beslut
Få beslut
Digitaliserat
Invånare
Tjänstenav
Kommun
Förvaltning
Hitta ansökan
Hämta ansökan
Betala Avgift
Hämta Adress
Hämta Bil
Lämna ansökan
Prövningsavgiftkontroll
Adresskontroll
Bilkontroll
Lämna beslut
Få beslut
Inkommen ansökan
Plattformar
Invånare
Förvaltning I
Tjänstenav
Kommun
Förvaltning II
Lämna ansökan
Betala Avgift
Hämta Adress
Hämta Bil
Prövningsavgiftkontroll
Adresskontroll
Bilkontroll
Lämna beslut
Få beslut
Inkommen ansökan
Koordinationsplattform
E-tjänst
Hämta ansökan
Integrationsplattform
E-tjänst plattform
Hitta ansökan
Arkitektur
Systemportfölj
Arkitekturplan