Handikappföreningarna Östergötland Adresskatalog 2015

Handikappföreningarna
Östergötland
Adresskatalog
2015 - 2016
www.hso-ostergotland.org
Användbara telefonnummer:
ABF Östergötland
Tel:
013-24 25 00
Barnombudsmannen, BO
Tel:
08-692 29 50
Boverket
Tel:
0455-35 30 00
Coompanion Östergötland
Tel:
011-19 65 46
Diskrimineringsombudsmannen, DO
Tel:
08-120 207 00
Försäkringskassan
Tel:
0771-52 45 24
Fontänen, Föreningshuset
Tel:
013-10 17 19
Handikappförbunden
Tel:
08-546 404 00
Hjälpmedelscentrum, Sodexo
Tel:
013-27 78 00
Kooptima
Tel:
011-10 05 50
Läkemedelsindustriföreningen, LIF
Tel:
08-462 37 00
Länsstyrelsen Östergötland
Tel:
010-223 50 00
Marieborgs Folkhögskola
Tel:
011-21 96 00
Missmyra Risten Resurscenter
Tel:
0120-500 49
Myndigheten för delaktighet
Tel:
08-600 84 00
Patientnämnden
Tel:
010-103 71 62
Region Östergötland, växel
Tel:
010-103 00 00
Specialpedagogiska Skolmyndigheten Tel:
010-473 50 00
Socialstyrelsen
Tel:
075-247 30 00
Tolkservice
Tel:
010-103 78 90
Texttel: 010-103 78 95
SMS:
070-571 64 84
Östgötatrafiken/Länsfärdtjänstfrågor
Tel:
1.
0771-71 10 20
Register
Sid.
Användbara telefonnummer
Registersidor
Handikappföreningarna Östergötlands kansli
Handikappföreningarna Östergötlands styrelseledamöter
Revisorer
Lokala Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Linköping
Motala
Finspång, Mjölby, Norrköping, Funkisam i Söderköping
1
2-4
5
6
7
7
7
8
Medlemsföreningar:
Afasiföreningen i Östergötland, (AFASI)
9
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
10
Autism och Aspergerföreningen Östergötland
11
Blodcancerföreningen i Sydöstra Sjukvårdsregionen
12
Bröstcancerföreningen Moa-Lina i Östergötland
13
Celiakiföreningen i Östergötlands län
14
Dyslexiförbundet FMLS Östergötland
15
Elöverkänsligas förening i Östergötland
16
Epilepsiföreningen i Östergötlands Län
17
FUB - Länsförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar
och Vuxna i Östergötland
18
Förbundet blödarsjuka i Sverige, Östergötlands/Sörmlands
Regionförening,(FBIS)
19
Glaukomföreningen Östergötland
20
HjärtLung Länsförening Östergötland
21
Hjärtebarnsföreningen Region Öst
22
Hörselskadades distrikt Östergötland,(HRF)
23
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet Länsförening i Östergötland
24
Mag- och tarmföreningen i Östergötland
25
2.
NEURO förbundet Östergötland
26
Njurförbundet Sydöstra Sverige
27
Parkinson Östergötland
28
Patientförening mot Prostatacancer i Östergötland,(ProÖst)
29
Personskadeförbundet RTP, Östergötlands distrikt
30
Psoriasisförbundet Östergötlands Län,(PSO)
31
Reumatikerdistriktet Östergötland
32
RFCF Östergötland
33
RME Östergötland
34
Rörelsehindrade Barn, Ungdomar och vuxna
i Östergötlands län,(RBU)
35
Strokeföreningen i Östergötland,(STROKE)
36
Sydöstra Mun - & Halscancerföreningen,(SMHC)
37
Synskadades Riksförbund, Östergötland,(SRF)
38
Tandvårdsskadeförbundet i Östergötlands län,(TF)
39
Östergötlands Diabetesförening
40
Östergötlands Riksförbund för Social och Mental Hälsa,(RSMH) 41
Östergötlands Stamningsförening,(ÖSF)
42
Arbetsgrupper:
Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning,(RRFF)
43
Samrådsgrupp Hörsel
44
Diabetesrådet Region Östergötland
44
Brukarråd Psykiatrin Centrala Distriktet
44
3.
Läkemedelskommitté Region Östergötland
45
Natur för alla
45
Tolkanvändarrådet vuxendöva
45
Reumaråd
46
Länsbrukarråd för hjälpmedelsfrågor Region Östergötland
46
Arbetsgrupp anslag Region Östergötland
46
Universitetets Funkisgrupp
47
Samråd med Region Östergötlands Natur- och Fritidsråd
47
Hälsans Nya Verktyg
47
Habilitering i centrala Region Östergötland
47
Trafiknämndens råd Region Östergötland
48
Samrådsgrupp Försäkringskassan
48
Patientnämnden Region Östergötland
48
Missmyra Risten Strand
49
Projekt LikaOlika
50
X = Korresponderande
4.
Handikappföreningarna Östergötland
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-post:
Hemsida:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
013-12 30 60
[email protected]
www.hso-ostergotland.org
Öppettider:
Måndag – torsdag kl. 08.00 – 16.30
Fredag
kl. 08.00 – 14.00
Bankgiro:
Plusgiro:
5410-9541
69 54 44-0
Kanslipersonal:
Kanslichef:
Christina Blomgren
E-post: [email protected]
Telefon: 013-12 30 60
Ombudsman:
Karin Klevelid
E-post: [email protected]
Telefon: 013-12 30 60
Kanslist:
Carola Eriksson
E-post: [email protected]
Telefon: 013-12 30 60
Brukarstödcenter:
Karin Klevelid
E-post: [email protected]
Telefon: 013-12 33 10
5.
Styrelseledamöter
Ordförande:
Agneta Lindqvist
Entitevägen 5
597 32 Åtvidaberg
Tel/Fax: 0120-357 24
Mobil: 070-213 42 58
[email protected]
Vice ordförande:
Hans Bager
Luddingsbovägen 39 A
605 96 Norrköping
Mobil: 070-255 06 29
[email protected]
Per-Ove Holstein
Atterboms Gata 98
584 37 Linköping
Tel: 013-17 24 08
[email protected]
Anita Rinman
Nyckelvägen 3
599 31 Ödeshög
Mobil: 073-379 56 15
[email protected]
Monica Ericsson
Galärvägen 14
618 34 Kolmården
Tel: 011-39 80 60
[email protected]
Kjell Brissman
Björnsbacken 25
590 77 Vreta Kloster
Mobil: 070–569 08 66
[email protected]
Lars Cöster
Folkungagatan 7A
582 35 Linköping
Tel: 013-12 37 27
[email protected]
Sekr. Kansliet
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Tel: 013-12 30 60
[email protected]
Ersättare:
Ulrika Hofstedt
Tunnbindaregatan 30
602 21 Norrköping
Mobil: 070-552 05 00
[email protected]
Matts Järgården
Brogård
590 39 Kisa
Mobil: 070-592 83 63
[email protected]
Ariann Jönsson
S:t Persgatan 36
602 33 Norrköping
Mobil: 073-316 28 15
[email protected]
6.
Auktoriserad revisor:
Revisor:
RTL Ekonomi & Revision
Rolf Kraff
Box 1933, Roxviksgatan 5
581 18 Linköping
Tel: 013-35 88 22
[email protected]
Reumatikerföreningen
Patrik Flisbäck
Brunnsgatan 1
582 34 Linköping
Tel: 013-13 68 00
[email protected]
Revisorsersättare:
RTL Ekonomi & Revision
Jenny Arvidsson
Box 1933, Roxviksgatan 5
581 18 Linköping
Tel: 013-35 88 39
[email protected]
Revisorsersättare:
Personskadeförbundet RTP
Lars Johansson
Trädgårdsgatan 3
582 27 Linköping
Mobil: 070-209 08 27
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Linköping:
Tel:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
013-12 29 88
013-12 30 88
Börje Pettersson
Baldersberg Kullen
590 98 Edsbruk
Mobil: 070-258 61 00
Ordf.
E-post: [email protected]
Kansliansvarig:
Lisa Kamberg
E-post:
[email protected]
Öppettider: Måndag - Torsdag kl. 09.00 – 13.00
Handikappföreningarna Motala
Bispmotalagatan 29 A
591 30 Motala
Tel:
0141-23 52 12
Kansliansvarig: Roger Swahn
E-post:
[email protected]
7.
Ordf.
Vakant
Handikappföreningarna Finspång
C/O Ulla Johansson
Ordf.
Mobil:
E-post:
Ulla Johansson
Hyttvägen 7 B
612 37 Finspång
070-630 57 31
[email protected]
Handikappföreningarna Mjölby
Ordf.
Karin Holmgren
Linköpingsgatan 34
596 34 Skänninge
Tel/Fax: 0142-419 90
E-post: [email protected]
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO Norrköping
Sandbyhovsgatan 19
602 11 Norrköping
Ordf.
Tel:
OmbudsE-post:
man:
Stig Bredberg/Ellinor Wahab
Tel:
011-16 72 52
E-post:
[email protected]
Hemsida: www.hso-norrkoping.org
Criss Hagfeldt
Seglargatan 6
603 65 Norrköping
011-31 98 37
[email protected]
Öppettider: Måndag-Torsdag kl. 08.30 - 14.00
Funkisam – funktionsnedsatta i samverkan, Söderköping
Kansli: c/o Neuroförbundet
Ordf.
Norrköping
Sandbyhovgatan 19
602 11 Norrköping E-post:
Tel:
011-16 99 97
Hemsida: www.funkisam.com
8.
Marie Bager
Luddingsbovägen 39 A
605 96 Norrköping
[email protected]
Afasiföreningen i Östergötland
Ordf.
Mobil:
E-post:
KontaktPerson:
Carl Strömbäck
073-326 85 18
[email protected]
Tel:
Mobil:
E-post:
Laila Fransson
Gottorp Strandsborg
590 75 Ljungsbro
013-39 80 11
070-408 39 41
[email protected]
Plusgiro:
439 71 48-0
Hemsida:
Kansli:
www.afasi.se
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Kommunikationsnedsättningen – att tala, att skriva, att läsa – är det
mest framträdande hos personer med afasi. Högersidig förlamning kan
förekomma. Afasiföreningen arbetar för att förbättra medlemmarnas
kommunikation genom att i samarbete med Studie-förbundet
Vuxenskolan erbjuda: Tal, läs- och skrivträning samt minnesträning i
cirkelform. Vi uppmuntrar och stödjer socialt engagemang i form av:
föreningsmöten, kamratstöd och anhörigstöd.
9.
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland
Ordf.
Mobil:
E-post:
Lhena Hjalmarsson
070-397 01 57
[email protected]
Kassör:
Mobil:
E-post:
Björn Pettersson
070-212 41 74
[email protected]
Bankgiro:
275-7979
Hemsida:
Kansli:
Tel:
E-post:
Öppettider:
www.astmaoallergi.se
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
013-10 34 82
[email protected]
X
Efter överenskommelse med föreningens ombudsman Sara Hjalmarsson via telefon eller e-post.
I Sverige är det många som är allergiska, både barn och vuxna.
Astma, allergi, eksem och andra överkänsligheter är breda områden
och vi har medlemmar som påverkas dagligen av sina sjukdomar
medan andra knappt känner av dem.
Astma- och Allergiföreningen i Östergötland arbetar för att människor
med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.
Föreningens uppgift är att påverka samhället så att människor med
allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och tillgänglighet som
andra medborgare.
Välkommen att höra av dig!
10.
Autism och Aspergerföreningen i Östergötland
Ordf.
Mobil:
E-post:
Per-Einar Nordkvist
X
S:t Persgatan 125 A
602 30 Norrköping
076-716 04 98
[email protected]
Mobil:
E-post:
Anna Paulsen
Rundelgatan 10
573 35 Tranås
070-781 89 19
[email protected]
Plusgiro:
436 60 39-8
Kassör:
Postadress: S:t Persgatan 132,
Box 1328, 600 43 Norrköping
Tel:
011-10 43 16
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.autism-ostergotland.se
Autism är ett allvarligt och mycket krävande funktionshinder, som
beror på medfödd eller tidigt förvärvad hjärnfunktionsstörning. En
person med autism har begränsad förmåga till socialt umgänge,
speciella begränsade intressen, tvångsmässighet och speciella rutiner,
samt ofta tal-, språk och/eller kommunikationsproblem. Inom
autismspektrum ingår även Aspergers syndrom som kan sägas vara en
lindrigare form av autism.
11.
Blodcancerföreningen i Sydöstra sjukvårdsregionen
Ordf.
Torgny Kindh
Ordf.
Torgny Kindh
X
Bäckstugan
590 95 Loftahammar
070-319 15 30
[email protected]
Mobil:
E-post:
X
Mobil:
E-post:
Jerker Pernrud
Strågatan 3
589 55 Linköping
070-888 71 85
[email protected]
Bankgiro:
680-4405
Hemsida:
Kansli:
Öppettider:
www.blodcancerforbundet.se/sydostra
Samma adress och telefon som ordföranden
Kassör:
Dagtid
Blodcancerföreningen finns till för de som drabbats av blodcancer samt
deras anhöriga. Föreningen arbetar med att skapa kontakt och
gemenskap bland de blodcancer sjuka, samt tillvarata deras intressen.
Föreningen informerar även om blodcancer sjukas problem.
Föreningen bildades 1987 och har idag 386 medlemmar. De som
arbetar i föreningen har själva drabbats av blodcancer eller av någon
anledning kommit i kontakt med sådan sjukdom.
12.
Bröstcancerföreningen Moa-Lina i Östergötland
Ordf.
Mobil:
E-post:
Ulla-Karin Svensson
Bråbogatan 29
602 16 Norrköping
070-319 21 48
[email protected]
X
Mobil:
E-post:
Helene Edvardsson
Rambogatan 91
603 71 Norrköping
073-060 25 55
[email protected]
Plusgiro:
925 80-0
Kansli:
Hemsida:
E-post:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
www.moa-lina.se
[email protected]
Kassör:
Av de cancersjukdomar som drabbar kvinnor, är bröstcancer den
vanligaste och BCF Moa-Lina stödjer, hjälper och informerar
bröstcancerpatienter före, under och efter behandlingar.
Föreningen ser också till att tillvarata bröstcancerbehandlade
kvinnors intressen och verkar för en god fysisk och psykisk
rehabilitering.
13.
Celiakiföreningen i Östergötlands Län
Ordf.
Mobil:
E-post:
Lina Persson
Kompanigatan 10
587 58 Linköping
070-219 97 57
[email protected]
X
Mobil:
E-post:
Carl Gustav Pettersson
Ringvägen 6
614 32 Söderköping
070-576 98 31
[email protected]
Plusgiro:
74 83 06-8
Kansli:
Tel:
E-post:
Hemsida:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
013-13 37 89
[email protected]
celiaki.se/foreningar/ostergotlands-lan
Kassör:
Våra medlemmar har gemensamt att de har en eller flera
matintoleranser och/eller matallergier.
Inom Celiakiförbundet samlas personer som inte kan äta gluten,
laktos, mjölkprotein, vete och/eller sojaprotein.
14.
Dyslexiförbundet FMLS Östergötland
Ordf.
Mobil:
E-post:
Cecilia Askenberg
Kungsladugatan 2
602 43 Norrköping
070-263 53 93
[email protected]
Mobil:
E-post:
Per Svahn
Ljuragatan 71
603 49 Norrköping
070-333 43 70
[email protected]
Bankgiro:
5738-7755
Kansli:
Tel:
Mobil:
E-post:
Hemsida:
Sandbyhovsgatan 19, 602 11 Norrköping
011-10 07 70
070-251 16 85
[email protected]
www.dyslexi.org/ostergotland
Kassör:
X
Dyslexiförbundet FMLS i Östergötlands län, har till ändamål att stödja
personer med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi. Förbundet har till uppgift att sprida information och kunskap
om funktionshindret, både bland medlemmar och ute i samhället.
Detta för att både barn och vuxna, ska få den tid, stimulans och hjälp
de behöver.
15.
Elöverkänsligas förening i Östergötland
Ordf.
Tel:
Bo Karlsson
Solviksgatan 25
591 70 Motala
0141-21 68 35
Kassör: John-Arne Samuelsson
Gäddvägen 22
587 29 Linköping
Tel:
013-16 24 27
E-post: [email protected]
X
Plusgiro: 142 34 23-1
E-post: [email protected]
Hemsida: www.efost.se
Elöverkänslighet är ett ökande samhällsproblem och för den drabbade
kan detta innebära total social isolering. Föreningen arbetar för att öka
tillgängligheten i allmänna lokaler och inom sjukvården, så att även
elöverkänsliga kan delta. Med den snabba utvecklingen av det trådlösa
samhället blir det allt svårare att hitta miljöer som en elöverkänslig
klarar av utan att få allvarliga hälsoproblem.
Föreningen ger därför råd och stöd till sina medlemmar, samt sprider
information och kunskap om elöverkänslighet och dess problematik.
16.
Epilepsiföreningen i Östergötlands Län
Kontaktperson:
Mobil:
E-post:
Oe Olsson
X
Konsistoriegatan 4 A
582 22 Linköping
070-549 95 24
[email protected]
Hemsida:
www.epilepsi.se
Epilepsi är beteckningen på en tillfällig störning i hjärnans
funktioner, som innebär att man kan få anfall. Epilepsi kan uppstå
när som helst i livet - hos vem som helst. Anfallen kan komma olika
ofta hos olika människor. Föreningen informerar om epilepsi, dess
bakgrund och behandling. Man bedriver även föräldra- och
ungdomsverksamhet.
17.
FUB – Länsförbundet för Utvecklingsstörda Barn,
Ungdomar och Vuxna i Östergötland
Ordf.
Tel:
E-post:
Gunnar Besson
X
Uvebergsvägen 60 B
589 31 Linköping
013-15 35 26, 073-418 57 89
[email protected]
Mobil:
E-post:
Sven-Eric Blixt
Viksängsvägen 3
591 98 Motala
070-265 82 82
[email protected]
Plusgiro:
Hemsida:
12 48 85-5
www.fub.se/lan/fub-ostergotlands-lan
Kassör:
Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar begåvningen. Detta innebär bland annat, att det tar längre tid och är
svårare att lära sig saker. Graderna av utvecklingsstörning varierar
och är oftast kombinerad med ytterligare funktionsnedsättningar.
Utvecklings-störning kan bero på olika saker, men orsaken är oftast
okänd. FUB arbetar för att alla ska ha lika värde, tillgång till bostad,
arbete/utbildning och att kunna leva ett så normalt som möjligt,
oavsett begåvning och funktionsnedsättning.
18.
Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS),
Östergötlands/Sörmlands Regionförening
Ordf.
Tel:
E-post:
Anders Frängsmyr
X
Krusenhofsvägen 12
612 32 Åby
011-16 75 85
[email protected]
Mobil:
E-post:
Ulrika Bergström
Timmermansvägen 13 K
632 23 Eskilstuna
070-403 14 68
[email protected]
Bankgiro:
5019-0008
Kassör:
Blödarsjuka, som är ärftlig, karaktäriseras av att blodets förmåga att
levra sig (koagulera) är nedsatt, sjukdomens svåraste former leder i
sin tur till allvarliga blödningar, bl. a i leder. Föreningen verkar för
bättre vård och behandlings-möjligheter, samt att sprida information
om blödarsjuka som är till nytta för de blödarsjuka, anhöriga och för
allmänheten.
19.
Glaukomföreningen Östergötland
Ordf.
Tel:
E-post:
Mona Krieg
Myckelsätter 10
610 31 Vikbolandet
0125-611 14
[email protected]
Tel:
Bertil Rosander
Granbovägen 2
610 14 Rejmyre
011-870 03
Bankgiro:
Hemsida:
222-6504
www.glaukomforbundet.org.se
Kassör:
Glaukom – Grön starr
Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och
påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med
förhöjt ögontryck, men numera vet man att glaukom uppträder
även vid normalt eller lågt ögontryck.
Glaukomföreningens roll är huvudsakligen av övergripande
natur att bistå med råd och stöd, samt ordna möten och
andra aktiviteter.
20.
HjärtLung Länsförening Östergötland
Ordf.
Mobil:
E-post:
Åke Bjerselius
X
Örtugsgatan 13
603 79 Norrköping
070-554 95 98
[email protected]
Mobil:
E-post:
Bengt Kindgren
Hyttgatan 9
603 85 Norrköping
070-324 85 50
[email protected]
Bankgiro:
5364-1692
Kansli:
Tel:
E-post
Hemsida:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
013-12 09 06
[email protected]
www.hjart-lung.se/ostergotland
Kassör:
Att vara hjärt- och lungsjuk kan medföra en mängd problem med
långvarig sjukdomstid, behov av eftervård, livslång medicinering
och ständig oro för återfall. Föreningen arbetar för att hjärt- och
lungsjuka ska få en bra sjukvård och rehabilitering samt att
förbättra livsvillkoren för denna grupp. Det finns mellan 500.000600.000 hjärt- och lungsjuka i landet.
21.
Hjärtebarnsföreningen Öst
Ordf.
Mobil:
E-post:
Karin Ivarsson
X
Egebygatan 17
595 43 Mjölby
070-994 92 46
[email protected]
Mobil:
E-post:
Louise Eriksson
Åttingevägen 6
611 50 Nyköping
072-228 65 34
[email protected]
Bankgiro:
5166-3128
Hemsida:
www.hjartebarn.org/ost.php
Kassör:
Varje år föds ca 1000 barn med hjärtfel. Att få ett hjärtbarn innebär
stora psykiska påfrestningar. Att få dela med sig av egna upplevelser
och lyssna på andras erfarenheter känns ofta som ett stort stöd.
Därför anordnar föreningen seminarier, konferenser, familjeträffar och
läger både i Sverige och utomlands. Den kanske viktigaste insatsen
görs av de kontaktföräldrar som finns i varje län. Inom föräldraföreningen finns också den så kallade ”Vi som mistgruppen” som
består av föräldrar som mist sina barn. Inom gruppen kan föräldrarna
hjälpa och stötta varandra.
22.
Hörselskadades Distrikt Östergötland
Ordf.
Mobil:
E-post:
Susanna Ahlström
Munkhagsgatan 45
587 25 Linköping
070-882 81 53
[email protected]
X
Tel:
E-post:
Åke Andersson
Björsäter, Mörkedal 1
597 94 Åtvidaberg
0120-600 33
[email protected]
Kansli:
E-post:
Bankgiro:
Hemsida:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
[email protected]
5097-6232
hrf.se/ostergotland
Kassör:
HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full
delaktighet och jämlikhet utan att hindras av okunskap,
otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel. HRF finns för
dig med tinnitus, Meniéres sjukdom, ljudkänslighet, olika
hörselimplantat t ex Cochleaimplantat(CI), vuxendöva,
yrkesverksamma och föräldrar till hörselskadade barn samt för
anhöriga.
23.
ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet Länsförening
i Östergötland
Ordf.
Tel:
Mobil:
E-post:
Matts Järgården
X
Brogård
590 39 Kisa
0494-100 61
070-592 83 63
[email protected]
Tel:
E-post:
Günther Bachmann
Risings väg 14 B
612 35 Finspång
0122-156 95
[email protected]
Bankgiro:
5021-2034
Kansli:
Hemsida:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping (Obemannat)
www.ilco.nu
Kassör:
Vissa sjukdomar i urinvägarna/tarmkanalerna gör det ibland
nödvändigt att med kirurgi, ta bort sjuka delar. Man kan då behöva
göra en stomi (öppning på buken) eller en urinreservoar. Dessa töms
med kateter eller genom ett stomibandage på magen. ILCO ger
personligt stöd genom besök och kontakter för nyopererade och sina
medlemmar. Föreningen verkar för ett liv med livskvalité och värdighet
genom samarbete med vården, verka för forskning och påverka
samhällsplaneringen.
24.
Mag- och Tarmföreningen i Östergötland
Ordf.
Mobil:
E-post:
Peter Almroth
X
Ånestadsgatan 132
603 70 Norrköping
070-509 35 55
[email protected]
Mobil:
E-post:
Tuva Fredin
Rydsvägen 98 A
584 31 Linköping
070-582 81 12
[email protected]
Bankgiro:
344-1805
Kassör:
Postadress: Mag- och Tarmföreningen i Östergötland
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Mobil:
070-638 41 70
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.magotarm.se/ostergotland
Facebook: www.facebook.com/magotarm.ostergotland
Mag- och tarmföreningen i Östergötlands län är för dig som har en
sjukdom eller någon annan funktionsstörning i matsmältningskanalen.
Vi är en ideell organisation och arbetar med medlemsstöd, information
och samhällspåverkan. Syftet med vår verksamhet är att medverka till
att personer med mag- och tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv
och få den hjälp och stöd som man behöver på grund av sin sjukdom.
Oavsett vilken diagnos du har, eller om du ”problem med magen”, så
är du välkommen som medlem.
25.
NEURO förbundet Östergötland
Ordf.
Tel:
Mobil:
E-post:
Hans Bager
X
Luddingsbovägen 39 A
605 96 Norrköping
011-702 05
070-255 06 29
[email protected]
Tel:
E-post:
Barbro Pöder
Krokbacken 3
603 61 Norrköping
011-14 20 34
[email protected]
Bankgiro:
865-7504
Kansli:
Tel:
E-post:
Sandbyhovsgatan 19, 602 11 Norrköping
011-16 99 97
[email protected]
Kassör:
Neurologiska sjukdomar medför eller orsakas av skador på nervsystemet. Vanliga neurologiska sjukdomar är multipel skleros (MS),
Parkinsons sjukdom, stroke, muskelsjukdomar samt nervskador.
Tumörer eller kärlskador (hjärnblödning) kan också ge störningar i
nervsystemet. Föreningen arbetar bl.a med att ge service till
neurologiskt handikappade där samhällets resurser är otillräckliga,
samt påverka olika samhällsorgan för ökade insatser.
26.
Njurförbundet Sydöstra Sverige
Ordf.
Tel:
E-post:
Åsa Torstensson
X
Skäggetorpsgatan 8
586 44 Linköping
013-17 48 49
[email protected]
Tel:
E-post:
Lars Erikson
Rydjavägen 15
590 18 Mantorp
0142-218 15
[email protected]
Plusgiro:
87 06 93-9
Hemsida:
www.njurforbundet.se/regionforeningar/sydostrasverige
Kassör:
Cirka 850 personer i Sverige, drabbas varje år av njursvikt.
Föreningen arbetar för att upplysa om njursjukas och deras
anhörigas situation, men även verka för en så bra behandlingsmiljö vad gäller behandling, rehabilitering och social ekonomisk
trygghet. Behandlingar som finns är: Diet, Hemodialys
(bloddialys), CAPD (pås-dialys) och transplantation.
27.
Parkinson Östergötland
Ordf.
Tel:
Mobil:
E-post:
Agnetha Hernström
X
Danmarksgatan 6 D
582 31 Linköping
013-29 74 43
070-317 39 87
[email protected]
Tel:
E-post:
Margareta Paulsson
Djurgårdsgatan 14
582 29 Linköping
013-13 69 73
[email protected]
Plusgiro:
406 95 33–0
Hemsida:
www.parkinsonforbundet.se
Kassör:
Cirka 20 000 människor i Sverige är drabbade av Parkinsons sjukdom,
som påverkar bland annat motoriken, men även icke motoriska symtom
är vanligt förekommande. Föreningen erbjuder värdefull social
gemenskap genom studie- och samtalscirklar samt föreläsningar i
angelägna frågor. Föreningen arbetar även med att sprida kunskap om
sjukdomen till allmänheten, politiker, vårdutbildningar och vårdgivare.
28.
ProÖst, Patientföreningen mot prostatacancer
i Östergötland
Ordf.
Mobil:
E-post:
Kjell Brissman
Björnsbacken 25
590 77 Vreta Kloster
070-569 08 66
[email protected]
Tel:
E-post:
Jan Winnfors
Krusenhofsvägen 156
616 32 Åby
011-634 57, 070-819 22 68
[email protected]
Plusgiro:
23 58 61–2
Kansli:
Tel:
E-post:
Hemsida:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
013-10 15 71 Kontakttelefon dygnet runt
[email protected]
www.proost.se
Kassör:
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Var sjätte man
drabbas. ProÖst vill att Östergötland ska vara den bästa delen av
Sverige att bo i för prostatacancerpatienten och hans närstående.
Den som vill ha stöd, information och kunskap får det individuellt
av ProÖsts utbildade stödpersoner, eller i samtalsgrupper och vid
föreläsningar. ProÖst informerar om vikten av upptäckt i tid och
arbetar för en bra vård.
29.
Personskadeförbundet RTP, Östergötlands Distrikt
Ordf.
Tel:
Mobil:
E-post:
Krister Jensen
Tranbärsstigen 5
590 19 Mantorp
0142-211 40
070-821 00 23
[email protected]
Mobil:
Lars Johansson
Trädgårdsgatan 3
582 27 Linköping
070-209 08 27
Plusgiro:
68 44 44-3
Kassör:
X
Kansli:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Tel:
013-12 79 86
Öppettider: Från och med 1 oktober 2015 är kansliet öppet:
måndag - torsdag klockan 09.00 – 14.00
E-post:
Hemsida:
[email protected]
www.rtp.se
Personskadeförbundet RTP är en politisk obunden medlems- och
intresseorganisation som ger stöd, information och vägledning till
personer med förvärvade skador och deras anhöriga.
Vårt arbete genomsyras av tron på ett jämlikt och likvärdigt
samhälle där alla medborgare har samma rättigheter och
skyldigheter.
30.
Psoriasisförbundet Östergötlands Län
Ordf.
Mobil:
E-post:
Kansli:
Mobil:
E-post:
Arne Schöön
Gustav Adolfsgatan 2
582 20 Linköping
070-340 40 72
[email protected]
X
Västra vägen 32
582 28 Linköping
070-340 40 72
[email protected]
Öppettider: Efter överenskommelse
Plusgiro:
1 46 30-8
Psoriasis är en kronisk sjukdom. Hudförändringarna beror på att
överhudens tillväxt sker onormalt snabbt, samtidigt som blodcirkulationen ökar inom det angripna området. I en del fall angrips även
lederna. Föreningen sprider information om sjukdomen och att den inte
smittar. För att underlätta för psoriasissjuka, så bedriver PSO egna
anläggningar med UVB-ljus och bad i Motala, Linköping, Norrköping och
Finspång. Föreningens syfte är även, att ekonomiskt stödja forskningen
om psoriasis och att tillvarata psoriatikernas medicinska och sociala
intressen i samhället.
31.
Reumatikerdistriktet Östergötland
Ordf.
Tel:
E-post:
Karin Eriksson
Blåeldsvägen 92 A
590 54 Sturefors
013-570 72
[email protected]
Mobil:
E-post:
Siw Johansson
Fall 130
610 10 Ljusfallshammar
070-958 96 42
[email protected]
Bankgiro:
5458-1236
Kansli:
Tel/Fax:
Öppettider:
Hemsida:
E-post:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
X
013-12 68 55
måndag-fredag kl. 08.00 – 12.00
www.ostergotland.reumatikerforbundet.org
[email protected]
Kassör:
Målet är ett samhälle som ger reumatiker full delaktighet och
jämlikhet inom alla områden med goda levnadsförhållanden
och hög livskvalitet inom ramen för den verksamhet som drivs
inom kommun, landsting och staten. Förbundet verkar även
för bekämpande av rörelseorganens sjukdomar, genom att
arbeta för att samhället vidtar effektiva åtgärder mot dessa
sjukdomar såväl medicinska, sociala, och ekonomiska
åtgärder.
32.
RFCF Östergötland
Ordf.
Tel:
E-post:
Petra Holmberg
X
Skorteby Mellangård
590 17 Mantorp
0142-36 90 30, 070-499 18 13
[email protected]
Tel:
Per-Åke Johansson
Smedjegatan 23
599 31 Ödeshög
0144-313 86
Plusgiro:
29 59 53-4
Kassör:
Cystisk fibros (CF) är en kronisk, ärftlig sjukdom med symptom
från lungor och mag-tarmkanalen, förorsakad av ett tjockt och
segt slem. Det täpper till de små luftrören i lungorna och hindrar
ämnen som är nödvändiga för matsmältningen att nå tarmen.
Föreningen ger stöd i form av aktiviteter och träffar för cf-sjuka
och dess anhöriga, men även hjälp i behandling och med
anpassning i samhället. Föreningen arbetar för att sprida
information om sjukdomen och de sjukas problem och att stödja
forskningen kring sjukdomen. Till föreningen hör även de med
diagnosen Primär Ciliär Dyskinesi, PCD.
33.
Riksföreningen för ME-patienter Östergötland –
RME Östergötland
Ordf.
Tel:
Mobil:
E-post:
Kassör:
Mobil:
E-post:
Ingrid Bergengren
Högliden 3 A
595 40 Mjölby
0142-710 29
070-558 67 29
[email protected]
Åsa Ekholm
Nykvarnsgatan 2, Lgh: 1101
591 36 Motala
070-817 50 42
[email protected]
Postadress: RME Östergötland, c/o Bernt Nilsson
Vargsätter 3, 585 97 Linköping
Bankgiro:
E-post:
Hemsida:
X
114-4898
[email protected]
www.rme.nu Välj lokalförening Östergötland
Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrom ME/CFS är en
kronisk neurologisk/immunologisk sjukdom som i dagsläget är mycket
okänd trots att ca 40.000 tros vara drabbade i Sverige. Sjukdomen
kännetecknas av extrem trötthet, kognitiva besvär, influensaliknande
symptom och störningar i autonoma funktioner såsom blodcirkulation,
balans, temperatur och andning. Aktiviteter, även enkla vardagsbestyr
orsakar ett försämrat hälsoläge. Svårt sjuka är helt säng- eller
hembundna med stort hjälpbehov.
34.
Rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna i
Östergötlands Län
Ordf.
Mobil:
E-post:
Jan Myhrman
X
Basungatan 73
589 50 Linköping
070-951 70 04
[email protected]
Mobil:
E-post:
Per Sundmar
Gabrielbergsgatan 13
602 14 Norrköping
073-094 58 40
[email protected]
Plusgiro:
57 75 93-7
Kansli:
Tel:
E-post:
Öppettider:
Hemsida:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
013-10 10 13
[email protected]
Efter överenskommelse
www.rbu.se
Kassör:
RBU, är en familjeorganisation som erbjuder medlemmarna stöd,
gemenskap och information. RBU driver och påverkar i handikapppolitiska frågor, främst ur ett barn- och familjeperspektiv.
RBU:s vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn
och unga med rörelsehinder
35.
Strokeföreningen i Östergötland
Ordf.
Tel:
E-post:
Yvonne Ljungberg
X
Sibyllegränd 5
596 34 Skänninge
0142-401 68
[email protected]
Mobil:
E-post:
Anita Thunberg
Harstigen 1 F
587 23 Linköping
070-835 62 22
[email protected]
Plusgiro:
Plusgiro:
421 64 82-2
26 39 87-0
Kansli:
Mobil:
E-post:
Öppettider:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
072-745 29 11 (telefonsvarare)
[email protected]
Enligt överenskommelse. Gemensamt kansli med
Linköpings strokeförening.
Hemsida:
www.strokeforbundet.se/ostergotland
Kassör:
(Allmän ekonomi)
(Särskilt avtal)
Vad är stroke?
Stroke är den sammanfattande benämningen på cerebrovaskulär
sjukdom, vilket betyder kärlsjukdom i hjärnan, och som ofta ger
funktionsnedsättning. Tidig rehabilitering är väsentlig och
föreningen arbetar för en god sjukvård, rehabilitering och eftervård
vid stroke. Länsavdelningen satsar särskilt tillsammans med andra
handikapporganisationer att förbättra livssituationen för personer i
yrkes-verksam ålder med neurologisk sjukdom.
36.
Sydöstra Mun - & Halscancerföreningen
Ordf.
Tel:
Mobil:
E-post:
Börje Adolfsson
Kungsvägen 26 B
595 51 Mjölby
0142-160 06
070-520 47 62
[email protected]
X
Tel:
Mobil:
E-post:
Bo Andersson
Tuvgatan 7
589 57 Linköping
013-15 55 74
070-679 77 17
[email protected]
Plusgiro:
86 73 48-5
Kassör:
Sydöstra Mun-& Halscancerföreningen är en förening för personer
som behandlats för cancer i öron, mun och halsområdet.
Föreningen bildades ursprungligen som en intresseförening för
Laryngektomerade d.v.s. personer som fått struphuvud med
stämband bortopererat. Vi tillhör Mun-& Halscancerförbundet och är
en av 11 föreningar i Sverige. Vi är till för att bevaka och tillvarata
medlemmarnas intresse genom att informera och aktivt deltaga i
t.ex. patientrådet i regionala cancercentrum Sydöst. Genom
förbundet finns möjlighet att deltaga i rehabiliteringskurser som
anordnas 2 gånger/år.
37.
Synskadades Riksförbund Östergötland,(SRF)
Tel:
E-post:
Monica Ericsson
Galärvägen 14
618 34 Kolmården
011-39 80 60
[email protected]
Plusgiro:
926 65-9
Kansli:
Tel:
Öppettider:
E-post:
Barnhemsgatan 6 A, 582 30 Linköping
X
013-14 35 65
måndag - tisdag och torsdag kl. 10.00-15.00
[email protected]
Hemsida:
www.srfost.se
Ordf.
Distriktsorganisationen SRF Östergötland arbetar för att tillvarata
synskadades intressen i länet och omfattar lokalföreningarna: SRF
Finspång, SRF Folkungabygden, SRF Linköping, SRF Motala/Vadstena
och SRF Norrköping. För mer information om hur du når våra
lokalföreningar kontakta kansliet eller besök vår hemsida.
38.
Tandvårdskadeförbundet i Östergötlands Län
Ordf.
Tel:
E-post:
Siv Wirsenius
X
Riksdalergatan 1
587 39 Linköping
013-15 11 03
[email protected]
Tel:
Ulla Danielsson
Haddorps Gård
585 97 Linköping
013-502 53
Bankgiro:
671-5536
Kansli:
Öppettider:
Tel/Fax:
E-post:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Enligt överenskommelse
013-12 17 72 (Telefonsvarare)
[email protected]
Hemsida:
www.tf.nu
Kassör:
Tandvårdsskadeförbundet (Tf) i Östergötland är en handikapporganisation med cirka 140 medlemmar som arbetar för en bättre och
giftfri tandvård. Förbundet ger stöd och råd till de som drabbats av
biverkningar efter amalgam och andra material i munnen.
39.
Östergötlands Diabetesförening
Ordf.
Mobil:
E-post:
Hans-Erik Svensson X
Mandelsblomsvägen 53
612 46 Finspång
073-641 33 85
[email protected]
Tel:
E-post:
Ana Kolaric
Illervägen 5 B
612 46 Finspång
0122-151 20
[email protected]
Bankgiro:
5381-4539
Hemsida:
Kansli:
www.diabetes.se
Mandelsblomsvägen 53, 612 46 Finspång
Kassör:
Diabetes är en sjukdom som beror på nedsatt eller ingen produktion av
hormonet insulin. Bristen kan leda till följdsjukdomar t ex synskador,
njursvikt och fysiska handikapp. Föreningen främjar diabetikernas
medicinska och sociala intressen. De två mest kända formerna av
diabetes, är typ 1 och 2. Oavsett diabetes typ är behandlingens främsta
mål att försöka åstadkomma en så normal blodsockernivå som möjligt.
En av föreningens främsta uppgifter, är att stödja vetenskaplig
forskning rörande sjukdomen.
40.
Östergötlands Riksförbund för social och
mental hälsa
Ordf.
Mobil:
E-post:
Anita Rinman X
Nyckelvägen 3
599 31 Ödeshög
073-379 56 15
[email protected]
Tel:
Hans Abrahamsson
Erikslundsplan 9
602 16 Norrköping
011-18 81 41
Plusgiro:
43 38 61-2
Kassör:
Cirka en halv miljon människor i landet, beräknas vara så psykiskt
och/eller socialt funktionsnedsatta, att de är allvarligt handikappade i
arbetslivet och i sina relationer till medmänniskor. RSMH arbetar för
förändringar inom mentalvården och för att försöka bryta isoleringen
för personer med psykiska och sociala problem, genom att informera
och öka medvetenheten om de problem som handikappen ger.
41.
Östergötlands Stamningsförening
Ordf.
Mobil:
E-post:
Kaj Persson
X
Ploggatan 24
582 52 Linköping
070-514 39 21
[email protected]
Mobil:
E-post:
Per Wedebro
Munkhagsgatan 114 B
587 25 Linköping
073-687 21 29
[email protected]
Plusgiro:
93 76 5-6
Kansli:
E-post:
Hemsida:
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
[email protected]
www.stammardu.org
Kassör:
I Sverige beräknar man att det idag finns ca 80.000 stammande
människor som ofrivilligt upprepar ord eller förlänger ljud och
stavelser. Många barn börjar stamma i 4-årsåldern. Var fjärde av
dessa blir senare vuxenstammare. Tre av fyra vuxna stammare, är
män. Viktiga frågor, som föreningen arbetar med/för, är att påverka
utbildning av logopeder, talpedagoger och speciallärare och att
förbättra behandlingsutbudet för stammande barn, ungdomar och
vuxna. Föreningen sprider även information om stamning och dess
problematik.
ÖSF
42.
Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning,
(RRFF)
Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
Mattias Täck
Mobil: 076-345 06 89
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Tel:
Marie Bager
011-702 05
Ulrika Hofstedt
Mobil: 070-552 05 00
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Monica Ericsson
Mobil: 070-539 80 60
Maigun Hjalmarsson
Mobil: 070-938 10 54
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
Per-Åke Olofsson
Mobil: 073-647 67 70
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Tel:
Per-Ove Holstein
013-17 24 08
Krister Jensen
Mobil: 070-821 00 23
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Kjell Brissman
Mobil: 070-569 08 66
Tommy Holmgren
Mobil: 073-069 15 15
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Susanna Ahlström
Mobil: 070-882 81 53
Matts Järgården
Mobil: 070-592 83 63
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Processtöd:
Monica Ulriksson
Region Östergötland / Tel: 010-103 74 13
Mobil: 070-644 74 13
E-post: [email protected]
Sekreterare:
Maud Jonsson
Region Östergötland
Tel:
010-103 71 15
E-post: [email protected]
43.
Samrådsgrupp Hörsel
Tel:
Åke Andersson
0120-600 33
Kerstin Asp
Mobil: 070-636 02 41
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Marianne Eriksson
Mobil: 070-306 38 67
Susanna Ahlström
Mobil: 070-882 81 53
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Ariann Jönsson
Mobil: 073-316 28 15
E-post: [email protected]
Diabetesrådet Region Östergötland
Tel:
Per-Ove Holstein
013-17 24 08
E-post: [email protected]
Brukarråd Psykiatrin Centrala Distriktet
Anita Rinman
Mobil: 073-379 56 15
E-post: [email protected]
44.
Läkemedelskommitté Region Östergötland
Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
Lars Cöster
013-12 37 27
Tel:
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Natur för alla
Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: [email protected]
Tolkanvändarrådet Vuxendöva
Kerstin Asp
Mobil: 070-636 02 41
Peter Fischier
Mobil: 070–494 66 22
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Tel:
Anders Cedgren
011-19 98 91
E-post: [email protected]
Tel:
Åke Andersson
0120-600 33
E-post: [email protected]
Susanna Ahlström
Mobil: 070-882 81 53
E-post: [email protected]
45.
Reumaråd
Karin Eriksson
Mobil: 070-306 10 10
Tony Persson
Mobil: 070-221 41 47
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
Harriet Schultz Karlsson
Mobil: 076-310 68 50
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Conny Ekengren
Mobil: 070-574 13 57
E-post: [email protected]
Länsbrukarråd för hjälpmedelsfrågor Region Östergötland
Mattias Täck
Mobil: 076-345 06 89
Tel:
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Krister Jensen
Mobil: 070-821 00 23
Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Tel:
Karin Klevelid
013-12 30 60
Marie Bager
011-702 05
E-post: [email protected]
Arbetsgrupp anslag Region Östergötland
Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
Tel:
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Monica Ericsson
Mobil: 070-539 80 60
E-post: [email protected]
46.
Karin Klevelid
013-12 30 60
Funkisgruppen Linköpings Universitet
Tel:
Karin Klevelid
013-12 30 60
E-post: [email protected]
Samråd med Region Östergötlands Natur- och Fritidsråd
Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: [email protected]
Hälsans Nya Verktyg
Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: [email protected]
Habilitering i Centrala Region Östergötland
Katarina Sandberg
Mobil: 073-694 84 13
Per-Einar Nordkvist
Mobil: 076-716 04 98
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Ulrika Hofstedt
Mobil: 070-552 05 00
Agneta Lindqvist
Mobil: 070-213 42 58
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
47.
Trafiknämndens råd Region Östergötland
Anita Rinman
Mobil: 073-379 56 15
Ulrika Hofstedt
Mobil: 070-552 05 00
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Tel:
Karin Klevelid
013-12 30 60
E-post: [email protected]
Monica Ericsson
Mobil: 070-539 80 60
E-post: [email protected]
Samrådsgrupp Försäkringskassan
Britt Skårstedt
Mobil: 070-344 11 81
Ewa Ferin
Mobil: 073-571 06 30
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Tel:
Marie Bager
011-702 05
E-post: [email protected]
Patientnämnden Region Östergötland
Sara Hjalmarsson
Mobil: 070-641 91 95
Hans Bager
Mobil: 070-255 06 29
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Tel:
Per-Ove Holstein
013-17 24 08
E-post: [email protected]
48.
Missmyra Risten Strand
…är en handikappanpassad anläggning där alla handikappföreningar är
välkomna att ha lägervistelse, föreningsmöten och julbord med mera.
Missmyra Risten Strand ligger vid sjön Risten 12 km från Åtvidaberg.
Det finns möjlighet att åka båt, fiska, gå i den närbelägna skogen eller
varför inte ta en mysig grillkväll vid sjöns grillplats.
Missmyra Risten Strand
Missmyra
579 94 Åtvidaberg
Vid bokningar eller förfrågningar:
Telefon: 0120-500 49
Mobil:
070-380 04 54
Fax:
0120-500 20
Hemsida: www.missmyra.se
E-post:
[email protected]
49.
Handikappföreningarna Östergötland har beviljats medel från
Allmänna Arvsfonden för ett treårigt projekt.
Projekt LikaOlikas syfte är att skapa arbete för personer med
funktionsnedsättning. Projektet består av tre delar:
Påverkan
Utbildning av politiker och tjänstemän i Tillgänglighet och Tillgänglig
arbetsmarknad i Östergötland
Arbetskooperativ
8 -10 nya jobb för personer med funktionsnedsättning genom
ledsagning av patienter från taxi till vårdenhet på US i Linköping
Mötesplats
10-15 unga med funktionsnedsättning ska tillsammans skapa en
mötesplats för att stärka självförtroende och självkänsla till en aktiv
fritid.
Kontakt:
Agneta Lindqvist
Projektledare
Tel: 013-12 30 60
Mobil:070- 213 42 58
E-post: [email protected]
50.
Gemenskap
Aktivitet &
Utveckling
Välkommen till ett föreningshus med
anor från tidigt 1900-tal. Här finner ni
konferensrum och bra aktivitetslokaler
som passar era möten och kurser, en
datasal med teorirum för ett intimt och
koncentrerat lärande, en gymnastiksal
för fartfyllda lagsporter eller Yoga.
Vi erbjuder föreningslivet!
Konferens- och möteslokaler, mat &
dryck, konferenspaket, föreningsservice i
form av digitaltryckeri och originalverkstad för webb och tryck.
www.fontanen.se
Datasal • Studielokaler • Hobbyrum
Bastu • Gymnastiksal • Vävsal
Konferens- & Grupprum
Föreningshuset Fontänen
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Telefon: 013-10 17 19
Telefax: 013-10 17 91
SMS: 070-903 294 386
E-post & webb:
[email protected]
www.fontanen.se