Chef -Heroma klienten

Chef -Heroma klienten
Författare: [email protected]
1.
Startsidan
2.
Godkänna ärende på startsidan
3.
Skicka ärende vidare
4.
Hämta grupper mm
5.
Rapporter
6.
Rapporten, Lokal Analyslista
7.
Menyn, Personadmin
8.
Hantera ärenden i Personalöversikten
Chef -Heroma klienten
1
1. Startsidan
Här ser du dina aktuella ärenden.
Här godkänner du som chef
frånvaro och arbetsförändringar.
Symbolbeskrivning för
ärenden.
Gul "postit"-lapp=oläst
noteringt,
Vit "postit"-lapp=läst notering,
Pil=ärende utan notering
Stjärna=Ärende ej öppnat
Sortera efter t ex, datum,
ärendetyp, namn
Chef -Heroma klienten
2
Här ser du nyheter och
meddelande från
Heromagruppen.
Chef -Heroma klienten
3
2. Godkänna ärende på startsidan
För att godkänna eller avslå ett
ärende, Dubbellklicka på ärendet
Välj Godkänn eller Avslå, eller
gör ev ändringar som t ex byte av
löneart.
Med Löneart menas vilken typ av
ledighet.
Som chef VOF använder du
knapparna Godkänn eller
Avslå.
Knapparna Tillstyrkt och
Avstyrkt används i andra
förvaltningar i Karlstad
Kommun.
Om Godkänna-knappen inte är
aktiv, klicka på beräkna.
Chef -Heroma klienten
4
3. Skicka ärende vidare
Markera det ärende som du vill
skicka vidare till t ex annan chef.
Klicka på Skicka vidare knappen
En ny ruta öppnas, där du söker
fram den person du ska skicka
ärendet till
Chef -Heroma klienten
5
Markera person
Klicka på Skicka
Klicka OK
Chef -Heroma klienten
6
4. Hämta grupper mm
För att hämta grupper, klicka på
Allmänt-personurval
Klicka på Hämta gemensamma
En ny ruta kommer upp, välj
vilka grupper du vill hämta, och
klicka på Lägg till, stäng rutan
Chef -Heroma klienten
7
Välj JA i kolumnen Verktygsrad.
Klicka på Spara
Klicka på pilen i rutan högst upp
till vänster, där ser du vilka
grupper du har hämtat.
Chef -Heroma klienten
8
För att se en grupps schema,
Välj ResurshanteringPersonalöversikt
Välj sedan vilken grupp du vill se
i Personalöversikten och klicka
på de gröna strecken.
För att söka efter en person,
klicka på de tre punkterna i
menylisten och personurval
öppnas, där kan man söka på
person
Chef -Heroma klienten
9
De små gröna pilarna är till för
att uppdatera sidan d.v.s hämta
information
Chef -Heroma klienten
10
5. Rapporter
Manualer för lite olika
rapporter finns på Solsidan
Klicka på Resurshantering, välj
Rapporter
Här finns ett antal rapporter att
välja på, den visar på den grupp
du har aktiv i menyraden
Chef -Heroma klienten
11
6. Rapporten, Lokal Analyslista
Under menyn Rapporter kommer
du bl a åt Lokal Analyslistan,
manual finns på Solsidan
7. Menyn, Personadmin
Under menyn Personadmin
kommer man åt bl a
Namn och Adress
Barn
Personakt
Chef -Heroma klienten
12
8. Hantera ärenden i Personalöversikten
"Boll" = ärenden på person,
flera ärenden kan ligga under
samma "boll", detta syns om
man drar muspekaren över.
Klicka på bollen längst ut i
högerkanten för att godkänna
eller avslå ett ärende.
Gul boll=frånvaro
Blå boll= arbetsförändring
Rosa boll=tidsreg ärenden
Grön boll=schemaplan
Röd boll=ärendet behöver
åtgårdas/brådskande
Laxrosa boll =beställning
Chef -Heroma klienten
13