Program

Kl. 8.30
Incheckning
Kaffe och utställningar
Plats: Flygeln
Kl. 09.00
Invigning med Jakob
Björneke, kommunalråd
Linköpings kommun och
Jörgen Nissen, dekan
Utbildningsvetenskap
Kl. 09.45
Bengt Thorngren
Plats: Flygeln
Undervisningsråd, Skolverket
Det pågående Läroplansarbetet i relation till fritidshem
Kl. 09.20
Lena Hallengren
Ordförande i Riksdagens utbildningsutskott (S)
Plats: Flygeln
Dag 1
5/10
Föreläsningar
Lokal: Flygeln
Kl. 10.15 - 11.00
Robert Thornberg
Professor i pedagogik, LiU
Sociala relationer på fritidshem
Lokal: Flygeln
Kl. 11.15
Monica Hansen Orwehag
Universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Väst och fritidspedagog
Fritidspedagogik i skolan
Lokal: Flygeln
Kl. 12.00-13.30 LUNCH + utställning
Föreläsning 1
Kl. 13.30-14.30
Ledarskapets betydelse för fritidshemmets utveckling
Anders Eriksson, rektorer,
Norrköpings kommun
Lokal: Vingen 6+7
Plats: Bomullsspinneriet,
salFöreläsning
??
2
Kl. 13.30-14.30
Om platsens betydelse för att skapa
mening om fritidshem i relation till
förskoleklass och
skola
Lina Söderman Lago
universitetslektor, Linköpings universitet
Lokal: Vingen 3+4
Föreläsning 3
Kl. 13.30-14.30
Att arbeta med teknik på fritidshemmet
Jonas Hallström och
Magnus Jansson
biträdande professor
resp. licentiand, Linköpings universitet
Lokal: Vingen 1+2
Plats: Bomullsspinneriet,
salFöreläsning
??
4
Kl. 13.30-14.30
Föräldrasamverkan
på fritidshem
Maria Simonsson
docent, Linköpings universitet
Lokal: Hemerycksalen
Kl. 14.30-15.00 FIKA serveras i Flygeln
Plats: Bomullsspinneriet,
salWorkshop
??
A
Workshop B
Kl. 15.00-16.30
Det händer grejer
när alla är med!
Kl. 15.00-16.30
Finspångs kommun
Matteljén, Linköpings kn
Uttersberg - ”den
sociala blomman”
Verktyg för alla sinnen
stärker lärandet under
hela skoldagen
Uttersbergsskolans fritidshem, Kolmården
Lokal: Vingen 6+7
Att synliggöra matematiken på fritidshemmet...
Plats: Bomullsspinneriet,
salWorkshop
??
C
Kl. 15.00-16.30
Fritidsboken
Linköpings kommun
Utomhuspedagogikkurs i Skottland
(ERASMUS-projekt)
Utbildningsradion
Hjulsbroskolan, Linköping
Lokal: Vingen 1+2
Lokal: Hemerycksalen
Workshop D
Kl. 15.00-16.30
Odling som pedagogiskt verktyg
Rektor, Långsättersskolan, Nyköpings kommun
Skolträdgård
Kättinge skola, Vikbolandet
Lokal: Vingen 3+4
Kl. 18.30 MIDDAG på Louis DeGeer (föranmälan krävs) - OBS! Mingel i Bomullsspinneriet kl 17:45
Dag 2
6/10
Incheckning för endagsdeltagare från 08:30
Kl. 09.00- 09.45
Min utveckling som förstelärare - Att gå från görande till
lärande
Line Isaksson
Lokal: Flygeln
Kl. 09.45-10.15 Fika serveras i Flygeln
Plats: Bomullsspinneriet,
E
salWorkshop
??
Kl. 10.15-11.00
Lerums systematiska kvalitetsarbete i
fritidshemmen
Workshop F
Plats: Bomullsspinneriet,
G
salWorkshop
??
Workshop H
Kl. 10.15-11.00
Utvecklingsarbete
på fritidshem
Kl. 10.15-11.00
Att hitta fritidshemmets kärna
Kl. 10.15-11.00
Fritidshemmets kurser på iPad F-3
Lerums kommun
Folksparksskolans fritidshem, Norrköping
Svärtingehus fritidshem,
Norrköping
Uttersbergsskolans fritidshem, Norrköping
Lokal: Vingen 6
Lokal: Vingen 3+4
Lokal: Vingen 1+2
Lokal: B42
Plats: Bomullsspinneriet,
sal
??
Föreläsning
8
Föreläsning 5
Plats: Bomullsspinneriet,
salFöreläsning
??
6
Föreläsning 7
Kl. 11.15-12.00
Kl. 11.15-12.00
Kl. 11.15-12.00
Kl. 11.15-12.00
Synligt lärande på
fritidshem
Pedagogiskt arbete med barns olika
relationer på fritidshem
Fritidshem i barns
perspektiv
Fritidshemmet som
resurs i matematikundervisningen
Simon Hjort
lektor, Linköpings kommun
Lokal: Vingen 1+2
Marianne Dahl
lektor, Linnéuniversitetet
Lokal: Vingen 3+4
Anna-Liisa Närvänen,
docent, Linnéuniversitetet
och Helene Elvstrand
universitetslektor, Linköpings universitet
Lokal: B42
Joakim Samuelsson och
Pether Sundström
biträdande professor
resp. universitetsadjunkt,
Linköpings universitet
Lokal: Vingen 6
Kl. 12.00-13.30 LUNCH i Louis DeGeer + utställning (Kaffe efter maten serveras i Flygeln)
Panelsamtal
Kl. 13.30- 14.45
Moderator
Panelsamtal om fritidshemmens villkor
Helena Gårdsäter från tidningen Fritidspedagogik
Medverkande: Ewy Dahlin, rektor, Åsa Ernestam, SKL, Line Isaksson,
Lärarförbundet, Olle Johansson, kommunalråd (S), Nkpg kn, Maria
Stockhaus (M), riksdagens utb.utskott, Monica Hansen Orwenhag, forskare
Plats: Flygeln
Kl. 14.45-15.15 Fika serveras i Flygeln
Kl. 15.15- 16.30
Olof Jonsson, fritidshemspedagog, föreläsare i pedagogik, utvecklare
av rastverksamhet samt av lek- och lärmiljö
Rastverksamhet - det händer på rasten
Lokal: Flygeln