Broschyr i pdf

Service
Säkrare drift
– enklare v­ ardag
En så bekymmersfri och enkel vardag som möjligt för
dig som kund, det är målet för oss som servicepartner.
Skanska Installation är en heltäckande samarbetspartner
för alla typer av installationer, vår kompetens omfattar allt
från behovsinventering och idéskiss till drift och service av
färdig installation. Störst nytta kan vi göra om du tar oss
med i ett tidigt skede. När vi är med och utformar en
installationslösning redan från början får du ett system
med optimerad drift och underhåll. Du får också ett bättre
system sett till ekonomi, energieffektivitet och miljö – ett
system som genom kontinuerligt underhåll fortsätter att
ge bra inneklimat, minskad miljöpåverkan och lägre
driftskostnader under lång tid framöver.
Kontinuerligt underhåll för god funktion och drift
Vi vet hur kritisk driften av olika anläggningar är för våra
kunder – kontinuerligt underhåll säkerställer god funktion
och drift, ökar installationens livslängd och minskar driftskostnaderna. Rätt underhåll säkerställer också att ni når
satta mål för exempelvis energianvändning. I takt med
att teknik, krav och förutsättningar förändras ser vi till
att även era anläggningar utvecklas. Alla installationer
och serviceåtgärder kvalitetssäkras genom nödvändiga
certifikat, behörigheter och arbets­beredningar vilket
innebär att du som kund kan vara säker på att era anläggningar uppfyller kraven från exempelvis myndigheter och
försäkringsbolag.
”Vi har ett samarbete sedan minst fem år tillbaka och
jobbar med ett serviceavtal som mestadels omfattar
ventilationsanläggningar. De gör ett bra jobb tycker jag.
Självklart finns det alltid saker som kan bli ännu bättre,
men jag upplever att de lyssnar på våra synpunkter. Vi har
en bra dialog och jag är mycket nöjd med samarbetet.”
Jan Larsson, tekniker Wihlborgs Fastigheter AB, Malmö
En installation omfattar ofta flera teknikområden, vi
samordnar kompetens från olika områden till en effektiv
servicelösning. I samarbete med våra kollegor inom
Skanska Direkt kan vi även erbjuda byggtjänster. När nya
installationer tas i drift utbildar vi er personal i det nya
systemet vilket också bidrar till ökad driftsäkerhet.
”Skanska hjälper oss med både akuta serviceärenden
och med planerat underhåll som byten av filter och
sådana saker. De hjälper även till vid montage och
demontage av våra temporära byggnader. Vi har
samarbetat med dem i 10–12 år och vi är mycket nöjda,
vårt samarbete har alltid fungerat bra. Med tiden har vi
fått en mycket bra relation med de personer som vi har
kontinuerlig kontakt med.”
Thomas Schadel, förvaltningsansvarig, Temporent AB,
Karlstad
Serviceavtal på lokal, regional eller nationell nivå
Oavsett var i landet din verksamhet finns kan du ta del
av vårt serviceerbjudande, vi arbetar över hela Sverige.
Serviceavtalen utformas efter varje kunds behov och kan
omfatta allt från en till flera fastigheter. Är din verksamhet
rikstäckande kan vi utforma ett centralt serviceavtal som
säkerställer samma servicenivå på samtliga anläggningar.
Ett centralt avtal ger också fördelar i form av färre kontaktpersoner och enklare hantering av administration
och uppföljning.
En samarbetspartner för service, underhåll och
mindre ombyggnationer av installationer inom:
• Kraft
• Belysning
• Larm och säkerhet
• Tele/data
• Ventilation
• Kyla
• Styr- och övervakningssystem
• Byggservice
• Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK
Vi är:
• Godkända av Svensk Brand- och säkerhetscertifiering
AB (SBSC) som anläggarfirma för inbrott och brandlarm.
• Ackrediterade av SWEDAC för utförande av energi­
deklarationer och trycksättning med gas.
• Certifierade av INCERT för kylanläggningar.
En kontakt – alla installationer.
Hela vägen från idé till resultat.
Skanska Installation är en samarbetspartner som erbjuder
kompletta lösningar inom kraft, belysning, tele, datanät,
ventilation, sanitet, värme, kyla och säkerhetsinstalla­
tioner. Lösningar som skapar bättre inneklimat, minskad
miljöpåverkan och lägre driftskostnader. Vi finns med
hela vägen från behovsinventering och idéskiss till drift
och service av färdig installation. En kontakt ger dig
tillgång till kompetensen inom alla våra teknikområden.
Skanska Installation ingår i Skanska Sverige AB. Sedan mars 2011
ingår också TKI som ett bolag i Skanska Installation.
Affärsidé: Skanska Installation erbjuder kundanpassade helhets­
lösningar för fastighetstekniska installationer, installationsledning
och systemintegrerade fastighets­system.
Teknikområden: Elinstallation, larm- och säkerhets­system,
data­kommunikation, luftbehandling inomhus, energianalyser samt
styr- och reglersystem. TKI har specialistkompetens inom ventilation och rör.
ISO-certifikat: ISO 9001 och 14001.
Antal medarbetare: 840.
Omsättning 2014: Cirka 1 457 miljoner kronor.
Huvudkontor: Skanska Installation, Råsundavägen 2, 169 83 Solna.
Vi finns på följande orter: Göteborg, Helsingborg, Kalmar,
Karlstad, Kista, Jönköping, Linköping, Luleå, Lund, Malmö,
Norrköping, Skellefteå Sundbyberg, Sundsvall, Umeå och Växjö.
Samtliga kontor har växelnummer 010-448 00 00.
TKI:s kontor: Stockholm 08-741 15 70, Skellefteå 0910-890 40,
Umeå 090-585 40, Uppsala 018-68 64 10, Västerås 018-68 64 14.
Läs mer: www.skanska.se/installationer
Skanska Installation
www.skanska.se
Växel 010-448 00 00