Kårbladet juni juni – augusti 2015

Kårbladet juni – augusti 2015
Frälsningsarmén Tidaholm
Frälsningsarmén
Hägnevägen 12 522 30 Tidaholm
Telefon 0502-101 45 Mobil 076-133 77 05
www.fralsningsarmen.se/tidaholm
Kårchefens sida
Nationellt
Om sommar och sol
Faddrar behövs
Sammanslagning av kårer
Det finns möjlighet att bli fadder för någon
av Frälsningsarméns olika delar i världen.
Just nu är det fokus på att faddrar behövs
till pojkhemmet ”Oscar Ahlm” i Bolivia och
flickhemmet ”Batticaloa” på Sri Lanka.
Båda hemmen drivs av Frälsningsarmén
och genom att bli gruppfadder kan vem
som helst vara med att ge ett ekonomiskt
stöd till de verksamheter som bedrivs.
På pojkhemmet jobbar man med 20 pojkar
som blivit fysiskt och/eller psykiskt
misshandlade och de får hjälp att bearbeta
sina upplevelser med hjälp av psykolog.
Flickorna på flickhemmet har ofta förlorat
sina föräldrar, medan andra inte längre kan
bo kvar hemma på grund av föräldrarnas
bristande förmåga. Både pojkarna och
flickorna ges möjlighet till utbildning
förutom psykosocial hjälp.
Vill du bli fadder, titta på Frälsningsarméns
hemsida eller kontakta kårchefen där du
finns.
Frälsningsarmén i Vansbro, Dala-Järna och
Malung kommer under sommaren att slås
ihop till en kår. Den nya kåren får namnet
Västerdalarnas kår. Förändringen sker från
den 1 juni. Kårledare är Ludwig Fontanac
och Daniel Rönnqvist.
Vid samma tidpunkt slås också kårerna i
Skellefteå och Skelleftehamn ihop till en
kår. Namnet där blir Skelleftehamns kår.
Kårledare är även fortsättningsvis Iris och
Christer Holmlund.
Många av oss längtar efter sommar och
sol. Inte bara för att det innebär semester,
ledighet, värme och annat skönt, utan
också för att det är en tid då vi kan öppna
vår dörr och släppa in skön luft. Vi kan ta
oss ut och gå en promenad i en park eller
en skog och känna sommarvärmen mot
kinden. Men det finns också dagar då det
blir kallt och kommer regn. Då är vi inte
lika glada kanske, trots att vi alla vet att
regnet är nödvändigt för att markens gröda
ska trivas. En bra balans är det bästa för
Guds skapelse.
En bra balans är också viktig när det gäller
vad vi gör av våra liv. En balans när det
gäller vårt sätt att sköta vår kropp och vår
hälsa, men också en balans inombords så
att vi upplever Guds kärlek till oss.
Tänk, att du och jag är skapade till Guds
avbild! Är inte det skäl nog att vårda sitt
liv och försöka leva nära Jesus och bli lik
honom mer och mer? Det kan vi klara om
vi har en levande relation med honom där
vi får ta emot av hans värme, men också
av hans regn som ger näring åt vårt
andliga liv.
Har du tänkt på hur många sånger det
finns som handlar om sommaren? De flesta
av dem handlar också om livet. Livet som
människa och livet i harmoni med
skapelsen. Jag har en känsla av att
sommaren faktiskt hjälper till att locka
fram de varma känslorna inom oss och är
det så måste ju det också innebära att den
kärlek vi möter och får från Jesus också
innebär att vi får en inre harmoni i våra liv.
Jesus hjälper därmed till att locka fram de
varma känslorna i de liv vi lever.
Visst kommer mörka dagar även under
sommaren, men tänk då på att solen finns
där bakom molnen, eller tänk som Nils F
Nygren gjorde när han upplevde att Gud
var långt borta – då sjöng han ”Han finns
bakom molnen ändå”. Det är viktigt att
minnas det för att förstå och se ljuset finns
där. Ljuset, Guds ljus.
”Jag är världens ljus”, säger Jesus i
Johannes evangelium kapitel 8, vers 12.
Men han nöjer sig inte med det
konstaterandet, utan lägger till i samma
vers: ”Den som följer mig skall inte vandra
i mörkret utan ha livets ljus”.
Det är Jesu egna ord och de kan vi lita på,
för hans ord är sanning. Minns det under
de dagar som ligger framför, minns att
Jesus finns där och att han vill vara en del
av ditt liv.
I denna ljuva sommartid gå ut, min själ,
och gläd dig vid den store Gudens gåvor.
FA sångbok nr 200
Guds välsignelse!
Lars Granqvist
Ny indelning och ny chef
Frälsningsarmén i Sverige är från och med
sommaren indelad i fyra olika distrikt som i
princip motsvarar tidigare divisioner.
Samtidigt som denna förändring införs får
vi också nya ledare för de olika distrikten.
Tidaholm, som tillhör Västra distriktet får
major Mattias Nordenberg, Stockholm, som
ny distriktschef. Vår nuvarande chef,
Christel Lindgren, Göteborg, blir kårledare i
Borås.
Gospel med Samuel
Den första helgen i oktober blir det gospel
i Skövde. Gäst är den kände soul- och
gospelartisten
Samuel
Ljungblahd.
Tillsammans med sångare från västra
Sverige kommer det att bli sångövningar
och gemenskap vid Frälsningsarmén i
Skövde.
På söndag eftermiddag blir det en
avslutande konsert i Wennerbergssalen i
Skövde med Samuel Ljungblahd och kör.
De som övar med sångarna är Kristoffer
Paulsson och Anne-Li Marthinusen.
Internationellt
Från vår egen frontlinje
150 år i Indien
Sommar och semester
Sång på torget
Indien var det första landet i Asien dit
Frälsningsarmén nådde. En liten grupp
reste dit över havet från England och steg i
land i Bombay (Mumbai).
Frälsningsarmén finns fortfarande i Indien
och har kårer, social verksamhet och
verksamhet för barn och unga.
Starten skedde den 19 september 1882 i
just Bombay där man landstigit.
Som det framgår av programmet så
minskar
aktiviteten
något
hos
Frälsningsarmén
under
sommaren.
Dagledigträffen har uppehåll, sångarna tar
ett uppehåll och även när det gäller våra
gudstjänster blir det lite uppehåll. Detta
kan vara välgörande för kropp och själ,
även om det också innebär en saknad av
det som förgyller livet för oss.
För den som vill finns det möjlighet att
delta i de aktiviteter som vi har
gemensamt för de olika kyrkorna. Det finns
också möjlighet att komma till bön på
Frälsningsarmén varannan fredag (ojämna
veckor) klockan 18.00.
Dessutom medverkar våra sångare vid en
samling på Källegården i Kungslena en
tisdag i juli. Det blir tipspromenad och
tipspromenad. Ta med en kaffekorg så kan
du njuta av dess innehåll också.
Under juni och augusti kommer sångare
och andra från de olika kyrkorna att mötas
till sång på lördagarna. Behovet av sångare
är stort, så du som känner att du vill vara
med att sjunga är välkommen till Gamla
Torget.
Sångstunden börjar klockan 11.00 och det
är bara midsommardagen som är
undantagen från sångstund.
Även du som inte sjunger är välkommen
med för att representera kyrkorna i
Tidaholm.
Hjälper i Nepal
Be för kongressen
Du som inte åker till London i början av
juli för att delta i den internationella
kongressen kan ändå vara med i bön för
denna vecka.
Be enskilt och/eller tillsammans med andra.
Bönen ger styrka!
Nepal drabbades under april av en
omfattande jordbävning som mätte 7,8 på
richterskalan. Många människor har dött,
många har skadats och åtskilliga har blivit
hemlösa i landet.
Frälsningsarmén har funnits i Nepal sedan
2009 och är nu med i det omfattande
räddningsarbete som bedrivs på plats. Med
stöd av Frälsningsarméns internationella
katastrofhjälp samordnas ekonomin kring
räddningsarbetet, men också personella
resurser. Det handlar om mat och vatten,
men också lösningar för dem som blivit
hemlösa så att de kan få tak över huvudet.
Bankgiro
Vi ber alla observera att vi bytt ut vårt
Plusgiro
mot
Bankgiro.
Det
nya
kontonumret för gåvor är 547-0174.
Gemensamma gudstjänster
Under juli månad firas gemensamma
gudstjänster i Tidaholms olika frikyrkor. De
helger då det inte är något möte hos
Frälsningsarmén hänvisar vi till övriga
kyrkor och samfund.
Kontaktinformation:
Telefon: 0502-101 45
Telefon kårchef Lars Granqvist: 0502-104 01 eller 076-133 77 05
E-post: [email protected]
Bankgiro: 547-0174
Programmet
Något
Juni 2015
Vid samma
6 lördag
21 söndag
11.00
18.00
16.00
11.00
16.00
16.00
27 lördag
11.00
7 söndag
13 lördag
Torgsång. Gemensam sång på Gamla Torget.
Tidaholmsbönen. Gemensam bön i Fridhem.
Gudstjänst. Predikan Lars Granqvist, sång, servering.
Torgsång. Gemensam sång på Gamla Torget.
Trivselstund. Predikan Lars Granqvist, sång, servering, åror.
Sommarmöte i trädgården. Sång, andakt Lars Granqvist, servering.
Vid regn i lokalen.
Torgsång. Gemensam sång på Gamla Torget.
Juli 2015
5 söndag
12 söndag
19 söndag
10.30
10.30
10.30
21 tisdag
19.00
26 söndag
10.30
Fridhem. Gemensam gudstjänst i Fridhem, Matteus Nilsson.
Immanuelskyrkan. Gemensam gudstjänst i Immanuelskyrkan.
Frälsningsarmén.
Frälsningsa
rmén. Gemensam gudstjänst hos Frälsningsarmén, Lars
Granqvist, sång Kristina Andersson, Maria Borgström och Lars
Granqvist, servering.
Kungslena. Sommarkväll på Källegården i Kungslena, tipspromenad,
sång. Ta med egen kaffekorg. Arr: Ekedalens Missionsförsamling.
Pingstkyrkan. Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan.
Augusti 2015
8 lördag
15 lördag
16 söndag
22 lördag
29 lördag
30 söndag
11.00
16.00
11.00
16.00
11.00
16.00
11.00
16.00
Torgsång. Gemensam sång på Gamla Torget.
Trivselstund. Predikan Lars Granqvist, sång, servering, åror.
Torgsång. Gemensam sång på Gamla Torget.
Gudstjänst. Medverkan av sånggruppen Essens från Equmeniakyrkan
i Nossebro, dialogpredikan Kerstin Wängberg och Lars Granqvist,
servering.
Torgsång. Gemensam sång på Gamla Torget.
Trivselstund. Predikan Lars Granqvist, sång, servering, åror.
Torgsång. Gemensam sång på Gamla Torget.
Gudstjänst. Predikan Lars Granqvist, sång, servering.