För naturpedagogen är uterummet bästa skolsalen

Torsdag 22 oktober 2015
DIN GUIDE T ILL KOLLEKTIVT RAFIKE N
Trafiknytt
På grund av renoveringsarbeten är
spårvagnstrafiken i Chalmerstunneln helt eller delvis
inställd i båda riktningarna till
2 november klockan 04.30.
Arbetet genomförs i två
etapper. Fram till i morgon
klockan 04.30 är spårvagnstrafiken i Chalmerstunneln
inställd i båda riktningarna
mellan 21.00 och 04.30.
Från i morgon klockan 21.00
till 2 november klockan
04.30 är spårvagnstrafiken
i Chalmers­tunneln inställd
i båda riktningarna dygnet
runt.
Under avstängningen kör
spårvagnarna så här:
Linje 6 kör ordinarie
väg mellan Kortedala och
Scandinavium samt mellan
Chalmers och Länsmangården. Mellan Scandinavium
och Chalmers kör linjen via
Liseberg, Sankt Sigfrids
plan, Korsvägen, Valand och
Vasaplatsen.
Linje 8 kör ordinarie väg
mellan Angered och Scandinavium samt mellan Chalmers och Frölunda. Mellan
Scandinavium och Chalmers
kör linjen via Liseberg, Sankt
Sigfrids plan, Korsvägen,
Valand och Vasaplatsen.
Linje 13 kör endast tidiga
morgonturer från Saltholmen
men dras i övrigt in. Kör ordinarie väg mellan Saltholmen
och Chalmers, därefter via
Vasaplatsen, Valand och
Kungsportsplatsen till Centralstationen.
Linje 14 är en tillfällig linje
som kör Lana–Korsvägen–
Ullevi södra–Centralstationen, 24 oktober–1 november,
cirka klockan 07.00–22.00
på vardagar och cirka klockan 10.00–19.00 på lördagar
och söndagar.
Tipsa Pling: [email protected]
Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
För naturpedagogen är
uterummet bästa skolsalen
I Göteborg finns närmare 60
uteklassrum och över 30 skol­
skogar.
Anette Wigeborn Bergström
är naturpedagog och jobbar
för att barn och ungdomar på
Göteborgs skolor och förskolor
ska komma närmare naturen
och bedriva en del av sin
undervisning utomhus.
DAGENS RESENÄR
Antalet uteklassrum fortsätter
att öka. Totalt finns det nu 60 uteklassrum i Göteborg.
Park- och naturförvaltningens
definition på uteklassrum är fyra
till fem sittstockar placerade i en
ring/fyrkant, ofta med en eldplats
i mitten. Fastighetskontorets definition är grillplats/rastplats i
anslutning till en skola, vilken
fyller samma funktion som ett
uteklassrum. Förra året skapade
park- och naturförvaltningen och
fastighetskontoret fem respektive två nya uteklassrum.
Får använda alla sinnen
Uteklassrummen är mycket uppskattade av eleverna som tycker att
det är roligt att vara utomhus och
samtidigt lära sig något om naturen.
– Eleverna och förskolebarnen
rör på sig och får frisk luft vilket
gör att till exempel vissa elever
kan tillgodogöra sig undervisningen bättre utomhus. Det passar inte alla barn att sitta still inomhus hela dagarna. Dessutom
får de använda alla sina sinnen på
ett annat sätt vilket också är bra
för inlärningen.
Eleverna lär sig också om allemansrätten och att respektera
naturen. Det är också tryggt att gå
till samma plats i skogen som blir
en välbekant plats för eleverna.
– Men det handlar inte enbart
om naturen och biologi, jag tycker
att alla ämnen lämpar sig för ut-
Hallå där!
...Mikael Andersson,
planeringsledare på trafik­
kontoret i Göteborg.
Nordstadstunneln, det vill säga
gångtunneln mellan Nordstan och
Centralstationen, ska stängas för
renovering.
Vad är det som ska göras?
ANETTE WIGEBORN
BERGSTRÖM
Ålder: 59 år.
Familj: Man och två vuxna barn.
Bor: Lunden.
Yrke: Naturpedagog.
Färdsätt: Går, cyklar och 60-bussen.
Intressen: Konst, kultur, trädgård,
sommarstugan och vara i naturen.
Läser: Alltid, just nu Utan personligt ansvar av Lena Andersson.
Lyssnar på: P1.
Tillbaka till naturen. Anette Wigeborn Bergström är naturpedagog och ser till att det finns skyltar i Göteborgs naturområden samt
arbetar med skapa uteklassrum. FOTO: ERICA HOLM
omhusundervisning. Dessutom
kan det hända oväntade saker
som att en ekorre eller ett rådjur
springer förbi.
34 skolskogar bara i Göteborg
Under 2014 fortsatte också antalet
skolskogar att öka. Totalt finns det
nu 34 skolskogar i Göteborg.
En skolskog är ett litet skogsområde i anslutning till en skola,
där skolan skriver ett kontrakt
med park- och naturförvaltningen eller fastighetskontoret och
därmed får göra en viss del av
skötseln av området.
– När det gäller skolskogar
så skriver vi ett
kontrakt med
skolan och de
får ansvar för
att till exempel
rensa sly och
städa området från skräp.
Anette Wigeborn Bergström är
från början utbildad kartritare
och textilformgivare. När hon för
14 år sedan började arbeta som informatör, projektledare och naturpedagog på park- och naturförvaltningen i Göteborg tog hon med
sitt intresse för bild och form.
– Som textilkonstnär fick jag
ofta inspiration från naturen och
därför känns det naturligt att
även göra tvärtom och använda
det som finns i naturen när man
skapar konst.
Anette har bland annat anordnat workshoppar utifrån
konst i naturen.
– Jag tycker
om förgängligheten i naturen
och att den hela
tiden ändrar sig.
Ofta ser man också exempel på
när människor spontant skapat
något i naturen som till exempel
att stapla stenar.
Anette har också varit engagerad i tillkomsten av flera vandringsleder kring Göteborg och
snorklingsleden vid Amundön och
barfotaslingan i Slottsskogen.
– Intill barfotaslingan finns
också en pedagogisk lekplats med
koppling till naturen, något som vi
försöker arbeta mer och mer med.
Anette arbetar också med att se
till att det finns uppdaterade skyltar vid Göteborgs naturområden.
Vid entrén till naturområden brukar det finnas kartor men också
information om vilka olika djuroch växtarter som finns i området
samt kulturminnen med mera.
– Just nu arbetar vi med nya
skyltar till Delsjöområdet.
igång renoveringen
av trapporna upp till
Nordstans hållplats.
Från söndagen den
25 oktober klockan
18.00 till fredagen
Mikael
den 30 oktober
Andersson
klockan 10.00 stängs
tunneln helt. Under
tiden arbetet pågår hänvisas gångtrafikanterna till övergångsställena
ovan jord.
Blir det några förändringar när
arbetet är klart?
– Nordstadstunnel kommer att vara
helt klar i mitten av november, i god
tid före julhandeln startar. För att tunneln ska vara en fortsatt trevlig och
trygg miljö så kommer den att vara
stängd nattetid samma tider som
Nordstan, det vill säga mellan klockan
02.30 och 05.30.
Jag tycker att
alla ämnen
lämpar sig
för utomhus­
undervisning
– Tunneln är i stort behov av uppfräschning och vi ska ta bort den
befintliga blå färgen och måla i en
ljusare vit färg. Vi ska också göra
betongreparationer och sätta upp ny
belysning så att tunneln blir ljusare,
fräschare och trevligare.
När påbörjas arbetet?
– Vissa förberedande arbeten
började redan förra veckan och i
mitten av denna veckan har vi satt
ERICA HOLM
ERICA HOLM