Trygghet är också en del av vardagen

STUDENTFÖRSÄKRING
14-0551
JA TACK!
Jag vill ha en bra
studentförsäkring!
Trygghet är
också en del
av vardagen
Extra! Vår olycksfallsförsäkring ingår första
året utan extra kostnad.
Fyll i kupongen och posta den idag.
Uppgifter om dig som ska försäkras:
Namn
Adress
PostnummerOrt
TelMobil
LÄNSFÖRSÄKRINGAR OCH LINNÉUNIVERSITETET I
SAMARBETE
E-postadress
Länsförsäkringar i Kalmar och Kronobergs län samarbetar med
Linnéuniversitetet. Det innebär bland annat att vi delar ut ett
Omtankepris till någon som har brytt sig extra mycket om studenterna.
Personnummer
Dessutom arbetar vi tillsammans med Linnéstudenterna med olika
frågor. Det övergripande målet är att ge studenterna en tryggare
vardag.
Personnummer ev. sambo
Min lägenhetsyta är
m2
månad
Jag kommer avsluta mina studier
år
Jag väljer följande betalningssätt:
Helår
Halvår
Per månad, via autogiro.
Väljer du att betala halvårsvis eller via autogiro per månad
tillkommer 3 % av ditt årspris.
LFkalmar.se
Jag vill ha e-faktura.
Jag är även intresserad av banktjänsterna. Kontakta mig!
LFkronoberg.se
Trygghet
och nudlar
borde vara
vardagsmat
för alla
studenter.
Vi vet att studentlivet kan vara
Därför har vi full förståelse för att en
hemförsäkring kanske inte är det första
du prioriterar. Men den är viktig för
vardag. Och den kostar faktiskt inte mer
än några paket nudlar i veckan!
PREMIEN AVGÖRS AV DIN BOYTA OCH DIN ÅLDER
Hemförsäkringen gäller även för din sambo så därför är det
viktigt att du anger sambons personnummer på svarstalongen
samt att hon eller han är folkbokförd på försäkringsstället.
Det är boytan samt din ålder som avgör priset på hemförsäkringen. Dessutom har vi låg självrisk på 1 200 kronor.
SAMLA BANK OCH FÖRSÄKRING
Om du samlar bank och försäkring hos Länsförsäkringar får
du en mängd fördelar. Du får rabatt på dina försäkringar och
förmåner på dina banktjänster. Kontakta oss för rådgivning.
VI BJUDER PÅ DIN
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖRSTA ÅRET
När du väljer vår hemförsäkring bjuder vi på en olycksfallsförsäkring för dig och din sambo under första året. Den omfattar
kostnader för vård och tandskador och har även invaliditetsersättning och ett dödsfallsskydd. Normalpriset för försäkringen
är cirka 155 kronor per person och år.
Erbjudandet gäller till och med 2015-12-31.
Köp din studentförsäkring på LFkalmar.se om du
bor i Kalmar län och LFkronoberg.se om du bor i
Kronobergs län. Eller skicka in din ansökan till oss.
PORTO BETALT
att du ska kunna känna dig trygg i din
ALLRISK – ETT EXTRA SKYDD
I vår hemförsäkring ingår även en så kallad allrisk. Den
ersätter plötsliga och oförutsedda händelser, exempelvis om
du spiller kaffe på datorn eller bryter skidan i backen. Allriskförsäkringen täcker skador upp till 50 000 kronor.
Länsförsäkringar Kalmar län
till mycket. Böcker, hyra, fester och mat.
RESESKYDD OCH ANSVARSSKYDD INGÅR
Du får du ett reseskydd som gäller i 45 dagar över hela världen
som bland annat omfattar avbeställningsskydd, stöld, läkarvård
och hemtransport om du blir svårt sjuk eller skadad. Du får
även ett ansvarsskydd mot skadeståndskrav och ett rättsskydd
som hjälper dig om du hamnar i rättstvist. Du får hjälp om
någon utomstående använder din identitet för att begå bedrägeri
eller annan kriminell handling.
Svarspost
Kundnummer 390 075 300
391 00 Kalmar
knapert ibland. Studielånet ska räcka
SKYDDA DIN EGENDOM
När du flyttar hemifrån behöver du en egen hemförsäkring.
Egendomsskyddet gäller för skador på dina personliga ägodelar
vid stöld, skadegörelse, brand, översvämning med mera. Du får
även ersättning om din cykel blir stulen. Och det bästa av allt är
att hos oss är alla dina saker försäkrade till fullvärde.