Programpunkter om Göteborgs framtid. Kom och prata med oss!

Hållbar stad – öppen för världen
Programpunkter
Göteborgs
framtid.
Idag kan du lyssna om
till dessa
programpunkter
om Göteborgs
framtid.
och
ställ frågor!
Kom och
prataKom
med
oss!
Dagens program: Måndag, 22 juni
Tid:
Ämne:
Talare:
11:40 – 12:00 Stora stadsutvecklingsprojekt i Göteborg – en överblick.
Gunnar Persson, Planchef Stadsbyggnadskontoret
12:00 – 12:20 Älvstaden – Backaplan. Vad är på gång?
Anna Signal, Stadsbyggnadskontoret
Lisa Häggdahl, Fastighetskontoret
12:20 – 12:40 1,75 miljoner invånare i Göteborgsregionen år 2030.
Ylva Löf, Stadsledningskontoret
13:00 – 13:20 Nu planerar vi för Jubileumslinbana över älven.
Per Bergström Jonsson, Trafikkontoret
13:20 – 13:40
Göteborg inspirerar och inspireras för en hållbar värld – om Göteborgspriset och Sveriges klimatstad 2015.
Anneli Hulthén, ordförande Göteborgspriset och Kommunstyrelsens ordförande.
Svante Sjöstedt, Miljöutredare Miljöförvaltningen
13:40 – 14:00 Ungt inflytande – en jubileumssatsning.
Emma Ödman, Frilagret
14:20 – 14:40 En stad för alla – Hela staden social hållbarhet.
Maria Lejerstedt, Stadsdelsdirektör, Västra Göteborg
Katarina Othelius, Stadsdelsdirektör, Örgryte Härlanda
14:40 – 15:00 Vi glömmer aldrig vem eller vad vi jobbar för.
Lotta Brändström, VD, Göteborg Energi
15:00 – 15:20 Göteborgaren i fokus.
Anna Honnér, Marknadsdirektör, Göteborg Energi
15:40 – 16:00 Att bygga trygghet i öppenhet och dialog.
Kicki Björklund, VD, Bostadsbolaget
Hur skapar vi långsiktigt hållbara lösningar för Sverige och
16:00 – 16:20 näringslivet? Utmaningar i infrastrukturen kring ett växande
logistiskt godsnav.
Magnus Kårestedt, VD, Göteborgs Hamn
16:20 – 16:40 Hur kan Göteborgs Hamn fortsatt vara en stark sjöfartsstad?
Arvid Guthed, Port Development Manager, Göteborgs Hamn
17:00 – 17:20 Bygga billigt och hyror.
Anders Söderman, VD, Poseidon
17:20 – 17:40 Vi bygger det hållbara samhället för framtiden.
Mariette Hilmersson, t.f VD, Framtiden
17:40 – 18:00
Business Region Göteborg summerar seminarium om
investeringsmöjligheter i regionen.
Andreas Göthberg, ansvarig för Foreign Direct Investment,
Business Region Göteborg
Tillsammans skapar vi en grön och nära storstad.
Se hela veckans programpunkter, totalt 60 programpunkter,
på: www.volvooceanracegoteborg.com/goteborg.
Med reservation för programändringar.
www.volvooceanracegoteborg.com/goteborg www.goteborg.se
Hållbar stad – öppen för världen
Programpunkter om Göteborgs framtid.
Kom och prata med oss!
Dagens program: Tisdag, 23 juni
Tid:
Ämne:
Talare:
11:20 – 11:40 Störningar i bostaden.
Bo Strandberg, VD, Störningsjouren
11:40 – 12:00 Hur kan Göteborgs Hamn fortsatt vara en stark sjöfartsstad?
Arvid Guthed, Port Development Manager, Göteborgs Hamn
12:00 – 12:20 Älvstaden – Karlavagnsplatsen. Vad är på gång?
Pierre Kroona, Projektchef Lindholmen, Älvstranden Utveckling AB
12:20 – 12:40 Älvstaden – Lindholmen. Vad är på gång?
Pierre Kroona, Projektchef Lindholmen, Älvstranden Utveckling AB
13:00 – 13:20 En stad för alla. Hela staden socialt hållbar.
Maria Lejerstedt, Stadsdelsdirektör Västra Göteborg
Katarina Othelius, Stadsdelsdirektör Örgryte Härlanda
13:20 – 13:40 Älvstaden – Centralenområdet. Vad är på gång?
Katja Ketola, Projektledare Stadsbyggnadskontoret
Anna Olsson, Projektledare Fastighetskontoret
13:40 – 14:00
Bygg- och bogemenskaper – hur kan du som
boende engagera dig i byggprocessen?
Anna Olsson, Fastighetskontoret
14:20 – 14:40 Ringön – en plats för uttryck.
Sofi Bårdén, Fastighetskontoret
14:40 – 15:00 Frihamnen – för och med barn och unga.
Cecilia Windh, Utvecklingsledare S2020 Socialresursförvaltningen
15:00 – 15:20 Summary of the city’s seminar on urban challenges and trends.
David Simon, Professor and Director, Mistra Urban Futures
15:40 – 16:00 Från Bergsjön till Frihamnen.
Per-Henrik Hartmann, VD, Familjebostäder
16:00 – 16:20 Framtidens boende.
Claes Sommansson, Projektledare, Göteborg Energi
16:20 – 16:40 Vision Gårdsten 2025.
Michael Pirosanto, VD, Gårdstensbostäder
17:00 – 17:20 Gamlestaden – en av regionens mest intressanta utvecklingsområden. Kajsa Räntfors, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret
17:20 – 17:40 Göteborg Energi förverkligar miljöprojekt genom miljöfonden.
17:40 – 18:00 Nu kan bussen gå på kottar!
Anders Ådahl, Styrkeområdesledare Energi, Chalmers samt ordförande i
Göteborg Energi/Din El:s Miljöfond
Erik Zinn, Produktchef biogas, Göteborg Energi
Tillsammans skapar vi en grön och nära storstad.
Se hela veckans programpunkter, totalt 60 programpunkter,
på: www.volvooceanracegoteborg.com/goteborg.
Med reservation för programändringar.
www.volvooceanracegoteborg.com/goteborg www.goteborg.se
Hållbar stad – öppen för världen
Programpunkter om Göteborgs framtid.
Kom och prata med oss!
Dagens program: Onsdag, 24 juni
Tid:
Ämne:
Talare:
11:40 – 12:00
MinStad – klotterplank i 3D kring stadsutvecklingsprojekt.
Eric Jeansson, Geodatastrateg, Stadsbyggnadskontoret
12:00 – 12:20
Modellering av Frihamnen med teknik från spel– och filmbranschen.
Eric Jeansson, Geodatastrateg, Stadsbyggnadskontoret
12:20 – 12:40
Jubileumssatsningen – 7000 extra bostäder ska stå klara till 2021.
Magnus Uhrberg, Fastighetskontoret
Maria Lejon, Projektledare, Stadsbyggnadskontoret
13:00 – 13:20
Jubileumsparken i Frihamnen. Vad är på gång?
Jessica Segerlund, Processledare platsbyggnad, Älvstranden Utveckling
Kristoffer Nilsson, Platsbyggnad, Stadsbyggnadskontoret
13:20 – 13:40
Klimatförändringar – Om utmaningarna med högt vatten i Göteborg.
Ulf Moback, Strategiska enheten, Stadsbyggnadskontoret
13:40 – 14:00
Älvstaden – Frihamnen. Vad är på gång?
Hanna Areslätt, Projektchef, Älvstranden Utveckling AB
14:20 – 14:40
Bli energismart och oberoende med solkraft.
Håkan Andersson, Energi- och miljösamordnare, Göteborg Energi
14:40 – 15:00
Alternativa sätt att ta sig till jobbet.
Dan Bergman, Affärsutvecklare, Göteborg Energi
15:20 – 15:40
Summering av stadens seminarium om Mobilitet i Smarta städer.
Tomas Kåberger, Professor of industrial energy policy at Chalmers
University of Technology
17:00 – 17:20
Drive Me – Autonoma bilar i en hållbar stadsmiljö.
Marcus Rothoff, Volvo Cars. Maria Stenström, VD, Göteborgs Stads
Parkering AB
Dagens program: Torsdag, 25 juni
Tid:
Ämne:
Talare:
13:20 – 13:40
Älvstaden – Masthuggskajen. Vad är på gång?
Rune Arnesen, Projektchef, Älvstranden Utveckling AB
14:00 – 14:20
Älvstaden – Skeppsbron. Vad är på gång?
Rune Arnesen, Projektchef, Älvstranden Utveckling AB
16:00 – 17:00
Kom och träffa representanter från Göteborgs kommunstyrelse.
Lyssna när unga framför sina idéer kring stadsutveckling i dialog
med kommunstyrelsen.
Representanter från kommunstyrelsen
Ferieentreprenörerna Västra Hisingen
17:20 – 17:40
Älvstaden – Gullbergsvass, Presentation av förstudie.
Vad är på gång?
Carl-Anton Holmgren, Projektchef, Älvstranden Utveckling AB
Erik Florberger, Projektledare, Stadsbyggnadskontoret
17:40 – 18:00
Prisutdelning: Ungdomars bästa stadsutvecklingsidé.
Ferieentreprenörerna Västra Hisingen
Tillsammans skapar vi en grön och nära storstad.
Se hela veckans programpunkter, totalt 60 programpunkter,
på: www.volvooceanracegoteborg.com/goteborg.
Med reservation för programändringar.
www.volvooceanracegoteborg.com/goteborg www.goteborg.se
Hållbar stad – öppen för världen
Programpunkter om Göteborgs framtid.
Kom och prata med oss!
Dagens program: Fredag, 26 juni
Tid:
Ämne:
Talare:
13:00 – 13:20
Hur skapar vi långsiktigt hållbara lösningar för Sverige och
näringlivet? Utmaningar i infrastrukturen kring ett växande
logistiskt godsnav.
Magnus Kårestedt, VD, Göteborgs Hamn
13:20 – 13:40
Hur kan Göteborgs Hamn fortsatt vara en stark sjöfartsstad?
Arvid Guthed, Port Development Manager, Göteborgs Hamn
14:00 – 14:20
Göteborg – En grön och nära storstad.
Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare PONF
Björn Siesjö, Stadsarkitekt SBK
14:20 – 14:40
Stadsnära odling – glädje, kunskap, gemenskap.
Annette Gustavsson, Fastighetskontoret
Paula Palm, Fastighetskontoret
14:40 – 15:00
Gothenburg Green World 2016.
Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare PONF
15:40 – 16:00
Morgondagens energibransch.
Andreas Rydbo, Strategidirektör, Göteborg Energi
16:00 – 16:20
Made in Backa – En röst för barn och ungdom.
Homeira Tari, Kulturpedagog och Chefredaktör för ”Made in Backa”
16:40 – 17:00
Hej Göteborg – Hur kan vi bidra till att bryta segregeringen?
Tasso Stafilidis, Verksamhetsansvarig, Göteborgs Kulturkalas, Göteborg & Co
17:00 – 17:20
Bli Göteborgsvän – Flyktingguider som gör skillnad.
Lahdo Bulun, Flyktingguide Göteborg, Integrationscentrum
17:20 – 17:40
Kan bussar gå på vind och vatten?
Eva-Karin Gillander, Chef Forskning & Utveckling, Göteborg Energi
Dagens program: Lördag, 27 juni
Tid:
Ämne:
Talare:
15:40 – 16:00
Hållbart resande, mobilitet och parkering i ett växande Göteborg.
Maria Stenström, VD, Göteborgs Stads Parkerings Aktiebolag
16:00 – 16:20
Blandstad – Så skapar vi framtidens stad med rum för alla.
Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
16:20 – 16:40
Att förverkliga en vision. Hur jobbar vi nu för att utveckla
Älvstadsområdet till en hållbar stad – öppen för världen?
Anders Svensson, Projektchef Älvstaden, Stadsbyggnadskontoret
Tillsammans skapar vi en grön och nära storstad.
Se hela veckans programpunkter, totalt 60 programpunkter,
på: www.volvooceanracegoteborg.com/goteborg.
Med reservation för programändringar.
www.volvooceanracegoteborg.com/goteborg www.goteborg.se