Prata om kvalitet i tandvården

Prata om kvalitet
i tandvården
med andra tandläkare från
Västra Götaland
Nu är det dags att anmäla sig till Kvalitetsdialogen!
I höst tar vi upp gränssnittet mellan allmäntandvård och specialisttandvård. Under
kvällen blir det många givande diskussioner om samarbete och utveckling. Ett utmärkt
tillfälle att träffa både nya och bekanta kollegor i Folktandvården och Privattandvården.
Kvalitetsdialogen inleds 17.00 med mingel och något gott att äta. Anders Jonsson är kvällens moderator och
håller i mötet tillsammans med Ann-Charlotte Sundelin. Båda är medlemmar i odontologiska sektorsrådet.
Utifrån den regionala medicinska riktlinjen Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård tar vi upp
ämnen som remissorsaker, prioriteringar och vårdgivarens ansvar. Företrädare för olika specialistområden
medverkar också och kan svara på frågor och fördjupa diskussionerna.
Platser och tider – anmälan i maj
Skövde
Vänersborg
Borås
Göteborg
Göteborg
7 oktober
13 oktober
14 oktober
27 oktober
28 oktober
17.00 – 21.00
17.00 – 21.00
17.00 – 21.00
17.00 – 21.00
17.00 – 21.00
Gothia Science Park
Quality Hotel Vänersborg
Pulsen
Hotel Riverton
Elite Park Avenue Hotel
Att delta är kostnadsfritt – men uteblivet bokat besök debiteras med 200 kronor.
Anmäl dig redan nu till Kvalitetsdialogen via vgregion.se/kvalitetsdialogenoktober.
Vänliga hälsningar
Björn Öhberg
Klinikchef
Folktandvården Västra Götaland
Ordförande i sektorsrådet
Anders Jonsson
Privattandläkarna
Ledamot i sektorsrådet
Ann-Charlotte Sundelin
Tandvårdschef för Specialisttandvården
Folktandvården Västra Götaland
Ledamot i sektorsrådet
Odontologiska sektorsrådet består av allmäntandläkare och specialisttandläkare från Folktandvården, den privata tandvården och
institutionen för odontologi samt företrädare från olika ämnesråd. De fokuserar särskilt på kunskapsbaserad vård och är sakkunniga inför
politiska beslut som påverkar både offentlig och privat tandvård i Västra Götaland.