Vänsterpress om Mellanöstern – slutet av januari 2015

Vänsterpress om Mellanöstern
– slutet av januari 2015
En glädjande nyhet i slutet av januari är att de kurdiska styrkorna i Kobane nu lyckats driva ut
Islamiska Staten. F ö är situationen fortfarande prekär. I denna artikelsamling tar flera av
texterna upp just detta.
Se även artikelsamlingen från början av januari – Vänsterpress om Mellanöstern – januari
2015 och artikelsamlingarna om Islamiska Staten om den: Vänsterpress om Islamiska staten –
september 2014 (med länkar till fler texter) och Vänsterpress om Islamiska staten, Irak och
Syrien – september 2014 (bl a en artikel om den religiösa sekterismens förödande roll, med
främst Syrien som exempel).
Martin Fahlgren 31/1 2015
Innehåll
Arbetaren ............................................................................................................... 1
Stor glädje i Kobane................................................................................................................ 1
Området runt Kobane är fortfarande en krigsfront ............................................................... 2
Internationalen ....................................................................................................... 4
Ökade klyftor ligger bakom terrorresorna ............................................................................. 4
Regimkritiker dödas i Egypten ................................................................................................ 5
Offensiv .................................................................................................................. 7
Kobanê befriat – kampen fortsätter ....................................................................................... 7
Varför ansluter unga till IS? .................................................................................................... 8
”Finns inget enat Jemen idag”.............................................................................................. 10
Proletären ............................................................................................................. 12
Saudiarabien – landet med 15 000 prinsar och prinsessor .................................................. 12
Osmakliga hyllningar ............................................................................................................ 13
1
Arbetaren
Stor glädje i Kobane
Johan Apel Röstlund
Arbetaren 30/1 2015
I början av veckan kom det efterlängtade beskedet att de kurdiska självförsvarsstyrkorna drivit ut IS ur den symboliskt viktiga gränsstaden Kobane i Syrien.
Människor firar att Kobane är befriat vid den syriska-turkiska gränsen. Foto: Bulent Kilic/TT
Nyheten om att Kobane nu är befriat har spridits fort i mederna.
Den intensiva striden om staden Kobane i nordöstra Syrien, har pågått sedan september förra
året då terrororganisationen Islamiska staten, IS, lyckades ta kontroll över stora delar av
staden.
De kurdiska självförsvarsstyrkorna YPG och YPJ tvingades länge kämpa i kraftigt
materiellt underläge. Men i december kom vändningen då IS-soldaterna började trängas
tillbaka från strategiskt viktiga positioner inne i den sönderbombade staden vid den syriskaturkiska gränsen.
Samtidigt genomfördes också sporadiska flygangrepp ledda av USA mot IS strax utanför
staden och tung militär utrustning förstördes.
Omkring 200 000 människor har tvingats fly området sedan de första IS-attackerna för drygt
ett år sedan. De lever nu utspridda i väldiga flyktingläger på den turkiska sidan gränsen där de
på håll kunnat följa striderna. I början av veckan kom dock rapporter om att de sista gatorna
tagits tillbaka av de kurdiska självförsvarsstyrkorna.
– I dag har Kobane blivit befriat och rensats från terrorister och IS. Kobane blev deras grav,
sade de kurdiska styrkornas talesperson Bakr Hadj Issa till Svt i måndags kväll.
När Arbetaren når frilansjournalisten Joakim Medin, som länge vistats i och rapporterat från
Kobane, är han hemma i Sverige sedan några veckor, men följer noggrant händelseutvecklingen i området.
2
– En av mina kontakter som var med och stred om de sista gatorna var lyrisk när jag talade
med honom, säger Joakim Medin.
Kobane har de senaste åren kommit att spela en viktig roll för den kurdiska befrielsekampen
och fungerat som knutpunkt för det autonoma samhälle som byggts upp i Rojava-området i
norra Syrien. Oron har därför varit stor över vad som skulle hända om IS lyckades ta kontroll
över hela staden.
Samtidigt har ilskan mot omvärlden, inte minst Turkiet, varit stor. Kurderna har till största del
fått kämpa ensamma med betydligt sämre vapen. Många menar att de USA-ledda bombningarna endast varit ett spel för galleriet.
Turkiet har i rädsla för ökad kurdisk självständighet stängt gränserna över till Kobane och
inte låtit några kurdiska soldater ta sig till staden för att bekämpa IS. Det samtidigt som
turkisk militär har gått hårt åt kurdiska områden i det egna landet.
Turkiet har i stället beskyllts av många kurder för att i hemlighet stöda IS-terroristerna.
– Omvärlden har haft en väldigt låg profil i kampen mot IS. Den har ständigt visat sin avsky
mot terrororganisationen, men inte gjort mycket i praktiken. Kurderna har i princip lämnats
helt själva och fått kämpa med omoderna vapen och knappt några som helst förnödenheter,
säger den svenskkurdiske debattören Yekbun Alp till Arbetaren.
Yekbun Alp har släktingar som stridit inne i Kobane. Hon berättar att staden kan betraktas
som befriad, men att strider fortfarande pågår i byarna runt om där det fortfarande finns ISsoldater. Både hon och Joakim Medin konstaterar att det nu krävs omfattande insatser från
omvärlden för att hjälpa befolkningen.
– För att alla som flytt ska kunna återvända krävs tillgång till vatten, mat, elektricitet, diesel
och tält, bland annat. Och för att det ska kunna fraktas till staden behövs att Turkiet visar sig
samarbetsvilligt. Omvärlden måste sätta ordentlig press, säger Joakim Medin.
Yekpun Alp berättar att det finns en oro för att IS ska samla kraft och attackera staden på nytt.
– Det är därför som YPG och YPJ fortsätter att attackera IS långt utanför Kobane, säger hon.
Det råder fortfarande osäkerhet kring om IS är i färd med att dra sig tillbaka från de många
byarna utanför Kobane där de fortfarande opererar.
– Vi rör oss försiktigt framåt eftersom de kan ha minerat vägen efter sig, säger en talesperson
för de kurdiska självförsvarsstyrkorna till nyhetsbyrån Reuters apropå de fortsatta
befrielsestriderna i regionen.
Området runt Kobane är fortfarande en krigsfront
Johan Apel Röstlund
Arbetaren 30/1 2015
Det är alldeles för tidigt att börja prata om en återuppbyggnad av den sönderbombade staden
Kobane. Det menar John Rydkvist, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut. – Kriget pågår fortfarande för fullt i byar runt omkring. Jag tror inte att IS har gett
upp området, säger han till Arbetaren.
Nyheten om Kobanes befrielse har fått stort genomslag i medierna. Men samtidigt som bilder
på lättade och firande kurder sprids över världen fortsätter striderna utanför staden. Islamiska
Staten, IS, har visserligen tvingats bort från de centrala delarna av de kurdiska självförsvarsstyrkorna, men kampen för självstyre och mot terrororganisationen är inte över. Mycket beror
på hur omvärlden nu agerar.
3
John Rydkvist är säkerhetspolitisk analytiker vid Asienprogrammet på Totalförsvarets
forskningsinstitut, FOI. Enligt honom kan den starka fokuseringen på IS i Irak komma att
ställa till stora problem för de svårt drabbade kurderna i norra Syrien på gränsen till Turkiet.
– Diskussionen om återuppbyggnad är än så länge irrelevant, och något som drivits upp av
media. Området är fortfarande en krigsfront och den senaste tidens militära segrar har inte lett
till fred, säger han.
John Rydkvist menar att just Kobane och Rojave-området i norra Syrien, där kurder den
senaste tiden uppnått en relativ självständighet, inte är prioriterat av väst när det gäller
kampen mot IS. Dessutom tror han inte att Turkiet på något sätt kommer att hjälpa kurderna i
deras kamp på den syriska sidan av gränsen.
– I Turkiet ser man det som varken eller, både kurder och IS är ett problem för landet, säger
han.
Att Turkiet stödjer paraplyorganisationen Islamiska fronten i inbördeskrigets Syrien är
ingen hemlighet. En organisationen där det som nu är IS tidigare ingick. På så vis finns
kopplingarna mellan den turkiska regimen och terroristorganisationen, menar John Rydkvist.
Han tror inte heller att IS kommer att ge sig av från det område där kurderna nu tagit tillbaka
kontrollen.
– Det är naturligtvis omöjligt att säga, men Kobane är en viktig plats, för vägarna därifrån till
andra områden är som logistiska korridorer, säger han.
– Och om de västallierade fortsätter sina bombningar mot viktiga IS-fästen i Irak kan det göra
att organisationen därför skickar förstärkningar till Kobane i stället, för den fronten är inte lika
prioriterad av väst. Det kan naturligtvis låta cyniskt, men krig är cyniskt.
Soldater från den kurdiska styrkan, YPG, i ett öde Kobane på den syriska sidan, i november
2014. I december kom vändningen och det kurdiska försvaret hävdar nu att staden är helt
befriad. Dock finns oro att IS ska samla kraft och attackera staden på nytt.
4
Internationalen
Ökade klyftor ligger bakom terrorresorna
Arash Hakimnia
Internationalen 31/1 2015
Det skrivs mycket om rekryteringen av unga män från Sverige till IS. Det har även skrivits
en del om svenska nynazister som slåss som frivilliga i Ukraina. Fokus ligger oftast på hur
rättsväsendet ska agera för att motverka terrorresor och hatbrott. Självklart ska den som stridit
i förband och grupper som gör sig skyldiga till krigsbrott och andra övergrepp åtalas vid
hemkomsten till Sverige. Det är idag möjligt men det görs ofta inte. Det finns även en
diskussion om skärpta lagar. I så fall måste de rimligen inkludera Ukrainafrivilliga men inte
slå blint mot kurder och palestinier som för en legitim kamp.
Evin Ismail, doktorand i sociologi som forskat om fenomenet, skrev förra veckan i Dagens
Arena och pekade på sociala problem som orsaker till IS-rekryteringen. Enligt Ismail har
många av de som dras till IS en misslyckad skolgång bakom sig och/eller dras med psykisk
ohälsa (en önskan om att dö som tillfredsställs av martyrpropagandan). Båda förklaringarna
har en koppling till ett samhälle med ökade klyftor. I en tid då nätet florerar med rykten om
judisk världsdominans, ”massinvandring” och civilisationernas krig har skolan misslyckats
med att rusta en hel generation med källkritik. Resurser, personal och initiativ har inte funnits
i tillräckligt hög grad.
Uppdrag Gransknings inslag om antisemitism visade barn och ungdomar som inte vet
skillnaden på svenska judar och staten Israel. I kombination med samhällen utan framtidshopp
skapas arga unga män som tar ut sin ilska på det de upplever i samhället och ser på tv på helt
oskyldiga människor. I glesbygden tas ilskan ut på invandrare och i till exempel Rosengård är
det judarna som får ta missriktade smällar. Det är inget ursäktande av rasismen utan ett av
verktygen för att bekämpa den. Ett samhälle som rör sig mot jämlikhet och social rättvisa har
enklare att ställa gemenskapen mot rasismen och andra partikulära idéer. I väntan på en annan
samhällsutveckling (som är möjlig!) blir det ännu viktigare att civilsamhället engagerar sig. I
veckan visade Islamakademin sitt stöd för Malmös judar och tog initiativ till återkommande
möten med Judiska församlingen för att motverka rasism. I Borlänge tog en lokal företagare
initiativ till att hjälpa svensk-somaliska ungdomar starta ett bandylag (vilket dokumenteras i
en film med tv-duon Filip och Fredrik).
Därigenom skapades kontakter mellan människor med olika bakgrund samtidigt som
ungdomar fick en meningsfull tillvaro utanför skolan. Sådana initiativ minskar grogrunden för
hat och krigsrekrytering på ett lokalt plan. Det rapporteras att IS rekryterar särskilt framgångsrikt i Örebro och därmed borde lokala initiativ också kunna bidra. I förlängningen behövs
såklart större samhällsförändringar. Cirkeln av klyftor, arbetslöshet och försämrad välfärd
måste brytas. Det är i förlängningen det bästa botemedlet mot både rekryteringen till IS och
högerextremister i Ukraina.
5
Regimkritiker dödas i Egypten
Emma Lundström
Internationalen 30/1 2015
Fyra år har gått. För fyra år sedan visade det egyptiska folket världen hur ett fredligt uppror
mot en diktatur kan se ut. Tältlägret på Tahrirtorget i Kairo är för alltid inetsat i väldigt många
människor som en symbol för något mycket större än var och en av oss, en symbol för folkets
gemensamma kraft.
Fyra år. Men styret blev inte bättre, makten återgick till att vara förtryckande, revolutionen
tappade flygkraft, tappade andan, omvärlden tappade intresset. Ändå finns det fortfarande en
gnista kvar i landet som för en liten stund fick vara hoppet för så väldigt, väldigt många
människor världen över. En gnista som består av att det fortfarande finns de som höjer sina
röster i Egypten, trots militärregimens hårda repressalier mot dem som vågar kritisera. En
gnista som består av de bloggare, journalister, musiker, fackligt aktiva, socialister, studenter,
mödrar, döttrar, söner, fäder som vägrar ge upp kampen för verklig demokrati. Som fortsätter
att demonstrera trots att makten fortfarande dödar demonstranter.
I anslutning till revolutionens årsdag, den 25 januari, var det stora demonstrationer runt om i
Egypten. Demonstrationer till minne av revolutionen och i protest mot det auktoritära styret.
Flera människor dödades, många skadades. Bland de dödade fanns barn. Som vanligt
fängslades medlemmar av Muslimska brödraskapet. Abd al-Fattah al-Sisi fortsätter i Hosni
Mubaraks intrampade spår och slår hårt mot alla opponenter.
Egypten är inte ett fritt land. Det är inte ett demokratiskt land. Istället för att genomföra välbehövliga politiska, sociala och ekonomiska reformer som skapar verklig förändring, sätter
landets ledning munkavle på dem som kräver just sådan förändring. Eller ännu värre: dödar
dem.
Den socialistiska aktivisten Shaimaa al-Sabbagh sköts till döds under protester i Kairo den 24
januari. Hennes liv tog slut för att hon använde sig av sin mänskliga rätt att yttra sig, att visa
sin ståndpunkt, att delta i en folklig protest. Hon var 32 år gammal och mor till en femåring.
När hon begravdes i sin hemstad, Alexandria, under lördagen anslöt tusentals människor,
många av dem fackliga aktivister och textilarbetare. Begravningståget fylldes av slagord mot
6
regimen och banderoller med graffitibilder av den unga kvinnans ansikte. Ännu en symbol, en
bottenlöst sorglig sådan, för en revolution som har pressats tillbaka av makten, men inte helt
kvävts.
Ett av slagorden under demonstrationshelgen, som tidningen Al-Masry Al-Youm fångat på
videoklipp, talar sitt tydliga språk: ”Så länge egyptiernas blod är billigt, ned med alla
presidenter.”
Shaimaa al-Sabbagh ska ha skjutits med tre skott på mycket nära håll. Hon deltog i en
utomhusprotest som var utformad som en vaka och där alla deltagare höll i rosor. Rosorna
skulle de lägga på Tahrirtorget till minne av alla de som dödats i kampen för demokrati.
Precis som under Mubarakregimen har många politiska grupperingar valt att hålla sina
manifestationer till minne av revolutionen inomhus, eftersom utomhus har blivit en alldeles
för farlig plats. Många politiska ledare har avrått från protester överhuvudtaget. Så inte Sjätte
aprilrörelsen, en annan symbol för revolutionen, men också en högst aktuell och stark röst
som fortsätter ställa revolutionens krav på frihet och social rättvisa. Rörelsen uppmanade alla
att protestera överallt i landet och hoppades att årsdagen skulle bli en möjlighet att återigen
ena alla de politiska rörelser som deltog i revolutionen. En uppmaning som kanske fler
önskade följa än vågade följa, väl medvetna om risken att utsättas för polisens eller militärens
förkärlek för automatvapen.
Medan de egyptiska säkerhetsstyrkorna sköt ihjäl fredliga demonstranter var president al-Sisi
i Davos och frotterade sig med världens höjdare, något som bland annat människorättsorganisationen Human Rights Watch tycker är minst sagt osmakligt. Enligt organisationen har minst
1 000 människor dödats sedan al-Sisi tog över regeringsmakten, framförallt rör det sig om
medlemmar av Muslimska brödraskapet. Det är också brödraskapet som den egyptiska
regimen håller ansvarigt för de dödade demonstranterna. Representanter för regimen menar
att det förmodligen var brödraskapsanhängare som sköt in i folkmassan. De flesta ögonvittnena verkar vara av en annan åsikt.
Med tanke på att al-Sisi inte är det minsta främmande för att se till så att oppositionella och
kritiska röster fängslas och tystas – bland annat har det blivit i princip omöjligt att demonstrera lagligt i Egypten – är det svårt att tro på regimens version. Det har också framkommit
uppgifter om att ögonvittnen till det som hände Shaimaa al-Sabbagh har blivit gripna i väntan
på utredning.
I ett land där du kan hamna i fängelse för att ha förolämpat presidenten väger mänskliga
rättigheter och människoliv ganska lätt.
Fyra år har gått och revolutionens tydligaste slagord: ”bröd, frihet och social rättvisa” står
även på de nytillverkade plakaten och banderollerna. Samma krav gäller. Inget är uppfyllt.
Istället ökar polisvåldet. Att det blev sådan uppståndelse kring Shaimaa al-Sabbaghs död
beror förmodligen främst på att hon var sekulär, och att hon blev en droppe som fick bägaren
att rinna över av ilska. Men hon var inte den enda unga kvinnan som sköts till döds av polisen
i helgen. Den 17-åriga studenten Sondos Reda Abu Bakr dödades på ett liknande sätt i
Alexandria när hon deltog i en demonstration till stöd för Muslimska brödraskapet och
Mohammed Morsi.
Idag är liv olika mycket värda i Egypten och istället för sociala och politiska lösningar på
sociala och politiska problem – lösningar som skulle råda bot på många av de orsaker till
varför människor söker sig till Muslimska brödraskapet – tar regimen alltså till våld och
förtryck mot alla kritiker. Den enda manifestationen som slapp polisvåld rapporteras ha varit
en liten samling till stöd för presidenten. Så länge det är så borde inte det internationella
samfundet stillatigande se på eller vända bort blicken.
7
Offensiv
Kobanê befriat – kampen fortsätter
Kristofer Lundberg
Offensiv 29/1 2015
YPG hissar sin fana efter att ha drivit ut IS ur Kobanê.
IS belägring av Kobanê är bruten. De kurdiska försvarsstyrkorna drev i måndags ut de
sista terroristerna ur staden. Flyktingar har redan börjat återvända till den sönderbombade staden som har börjat kallas Kurdistans Stalingrad, med anspelning på
vändningen under andra världskriget.
slamiska staten (IS) har drivits ut ur Kobanê efter fyra månaders intensiva strider och så
snabbt som nyheten kom började flyktingar att återvända.
Sedan i september har striden mellan revolution och kontrarevolution pågått, efter att IS hade
belägrat den symboliskt och strategiskt viktiga staden. Kurderna har fått försvara sig i ett
trefrontskrig. Anfallen mot staden har skett från tre håll utan möjlighet att retirera på grund av
de turkiska soldaterna i ryggen.
IS tog över omkring 300 byar i regionen och i staden är stora delar av bebyggelsen nu helt
raserad. Över 200 000 människor lämnade sina hem strax innan de värsta striderna bröt ut. De
flesta har sedan dess levt under svåra förhållanden i läger vid gränsen och har på håll kunnat
se de pågående striderna. Men under måndagen kom beskedet om segern. Islamisternas svarta
flagga som har synts på berget Mistenur sedan i oktober har ersatts av en 85 meter lång
Rojavaflagga.
Det finns nu två separata sanningar om vad som har utspelat sig, en av de som formar
historien och en av de som vill skriva om den. De som betalade med sitt blod för Kobanês
befrielse var det kurdiska folket. 600 kurder har fallit i försvaret av staden.
8
Imperialismen kommer att försöka överdriva den USA-ledda koalitionens roll och betydelsen
av att ha bombat IS, men det som avgjorde slaget var att befolkningen anslöt sig till de
kurdiska försvarsstyrkorna YPG och YPJ. Militärt avgörande var också den uppbackning de
fick av HPG (PKK:s väpnade gren) och Peshmerga (Iraks autonoma kurdiska regions väpnade
styrkor).
När IS attackerade Kobanê uppmanade vänsterpartiet PYD till beväpning av folket. Närmare
10 000 anslöt sig till YPG och nästan lika många till den kvinnliga delen av försvarsstyrkorna,
YPJ. Kobanê har efter detta kallats Kurdistans Pariskommun.
Kobanê är befriat men kampen fortsätter. Stadens framtid kommer att avgöras av
utvecklingen i övriga Rojava och resterande Kurdistan. Avgörandet kommer att bero på i
vilken mån de kurdiska massorna själva agerar.
Kobanês seger är en viktig inspiration och många lärdomar kan dras av dess politiska
utveckling. Men historiska erfarenheter lär oss också att utan en revolutionär socialistisk
politik, att de fattiga massorna och arbetarklassen tar makten, kommer kapitalet att tvinga dem
till underkastelse. Som socialister firar vi med att uppmana till att fördjupa och sprida
revolutionen och inleda bygget av socialismen.
Varför ansluter unga till IS?
Amer Mohammed Ali
Offensiv 29/1 2015
Mellan 250-300 svenska ungdomar har åkt till Syrien och Irak för att strida för IS. Bakomliggande orsaker är att många ungdomar känner ett stort utanförskap och saknar framtidstro.
Mellan 250 till 300 svenskar befinner sig enligt Säpo i Syrien och Irak, där de strider för
terrororganisationer som Islamiska staten (IS). Mellan 40 och 80 personer ska ha
återvänt till Sverige. Dessa är nu hårt bevakade och Säpo hävdar att det finns en hotbild
mot Sverige.
Den senaste tidens debatter kring IS och unga svenska muslimer som åker för att ansluta sig
till denna högerextrema organisation, har kommit alldeles för sent och förs av fel personer.
9
Kommunalrådet Rasmus Persson (C) i Örebro gjorde nyligen ett uttalande om att IS-krigare
som återvänder bör få jobb och terapi.
Detta är ett utspel i ett läge när många i Örebro är oroade över de senaste årens utveckling och
diskuterar om hur de ska kunna hindra fler från att åka, samt de som är oroliga efter att ha fått
hot riktade mot sig efter att ha visat sitt motstånd mot IS. Perssons parti har legat bakom de
senaste åtta årens hårda attacker både på arbetsmarknaden och i ¨välfärden, vilket visar på
hans hyckleri.
Kritiken mot hans uttalande har inte låtit vänta på sig. Vissa inom etablissemanget menar att
detta kommer att få konsekvensen att fler ansluter sig till IS, medan andra menar att jobben
borde gå till de laglydiga. Det första argumentet är inte sant – att påstå att människor skulle
åka och begå krigsförbrytelser för att få jobb är verklighetsfrånvänt, men även de som menar
att jobben ska gå till ”skötsamma” personer gör populistiska poänger, vilket visar på viljan till
att splittra arbetare utefter religiösa och etniska skiljelinjer.
Framförallt kommer kritiken mot förslaget från dem vars vänner och släkt befinner sig i de
områden som hotas av IS. Jobb och utbildning ska vara i förebyggande syfte.
Det konkreta förslag som regeringens projekt mot extremism, under ledning av Mona
Sahlin, har lagt fram är nödtelefoner för föräldrar som är oroliga över att deras barn ska
ansluta sig till terrororganisationer.
Andra förslag är mer resurser till polisen och stöd till avhoppare. Men faktum är att de
föräldrar som inte vill att deras barn åker och krigar ofta blandar in imamer och representanter
från de muslimska samfunden.
Om vänner, familj och muslimska auktoriteter inte kan övertala unga från att ansluta sig till
IS, hur ska då Mona Sahlin kunna göra det? Hon är representant för det etablissemang som
har svikit ungdomen och som nu dras in i kriminalitet och religiös extremism eftersom de har
tappat framtidshoppet. En viktig grogrund för att IS kan rekrytera i Sverige utgörs av den
hopplöshet som har skapats av högerpolitiken, med privatiseringar, nedskärningar,
bostadsbrist, trångboddhet och arbetslöshet.
Från politiskt håll talas det ofta om ”utanförskap”, och när det gäller rekryteringen till IS
stämmer det in väl. I förorterna råder det en betydligt högre arbetslöshet jämfört med den
generella arbetslösheten. I vissa områden kan så många som 87 procent inte klara
kunskapsmålen i de kommunala grundskolorna. Samtidigt pågår en hets mot muslimer och
islam med de europeiska rasistpartierna i spetsen, vilket underlättar för jihadister att vinna
sympatier.
Diskussionen i media och bland politiker handlar om individen: Föräldern som tillät eller
inte kunde förhindra sitt barn från att åka och kriga, eller förbrytaren som återvänder och är
farlig. Men lite sägs om hur dessa 300 kunde hamna hos IS.
Frågan är också hur dessa debattörer kommer att påverka de som funderar på att ansluta sig.
Vilken effekt har det när borgerliga tyckare som journalisten Per Gudmundson eller
terrorforskaren Magnus Norell, som båda får en stor plats i debatten, manar till hårdare tag
från statens sida? Dessa förslag kommer att slå mot fler än de debatten riktas mot – till
exempel de kurder som idag ansluter sig till motståndskampen mot IS. Vad händer när
exempelvis de kurdiska massornas kamp för bättre liv riktas mot oljebolag och storföretag?
Risken blir då att terrorstämpeln mot kurderna dammas av.
I Danmark vill den danska regeringen och högerpartierna ändra lagen för att de som åker och
ansluter sig till IS och liknande grupper i Irak och Syrien ska kunna åtalas för landsförräderi.
10
Detta i samma land som har fängslat kurder som har samlat in pengar till den kurdiska
motståndskampen.
Rättvisepartiet Socialisterna har sedan tidigare drivit frågan om trygghet och mot gängkriminalitet. Både kring den problematiken och i diskussionen om IS-rekrytering är den
viktigaste orsaken till den att ungdomar har tappat tron på framtiden. Det finns även en
ekonomisk aspekt i varför unga ansluter sig till IS eller kriminella gäng i Sverige. De som
strider för IS får 4 000 kronor i månaden som de kan skicka till familjen i Sverige (vissa
legosoldater för IS kan få tio gånger så mycket betalt). Med den höga ungdomsarbetslösheten,
särskilt i förorterna, och många familjer som lever på låga inkomster kan ungdomar i dessa
jihadistgrupper se en chans till att ta sig ur hopplösheten med en förhoppning om ett bättre liv
även ekonomiskt.
Behovet av en kämpande arbetarrörelse är slående. Fackföreningsrörelsen skulle kunna driva
kampanjer mot all form av högerextremism, för rätten till bland annat jobb samt att erbjuda
hjälp till de familjer som behöver stöd om deras unga överväger att ansluta sig till terrorister.
Stödet till IS kommer också ur imperialismens krig och förtryck. Till och med GöteborgsPostens liberala ledarsida pekar ut ”västerländska bomber” och stöd till diktaturer som viktiga
orsaker. Att kämpa mot IS rekrytering är att också ta strid mot högerpolitik, kapitalism och
imperialism.
”Finns inget enat Jemen idag”
Jonas Brännberg
Offensiv 31/1 2015
Protester har brutit ut mot Houthimilisens kupp, trots en brutal repression.
– Det var fullt krig i Sana’a förra veckan när Houthimilisen tvingade premiärminister
Hadi att avgå. Men deras kupp har, trots stenhård repression, mötts av allt större
protester under de senaste dagarna, berättar socialisten Ali Omar direkt från Jemen för
Offensiv.
11
Redan i slutet av september förra året intog den shiitiska Houthimilisen stora delar av huvudstaden Sana’a, efter att de lierat sig med den forna diktatorn Ali Abdullah Saleh. Under
sommaren hade de tagit över den relativt sekulära Amranprovinsen i norr där de förbjöd
musik, tog över skolor och där barnen nu får lära sig att varje dag ropa ”Död åt USA, död åt
Israel, förbanna judarna, seger för islam”. Flickor får bara gå i skolan till årskurs sex.
– Ledningen för Houthi vill i praktiken skapa en fortsättning på det amanat [provins] som
störtades av revolutionen 1962, berättar Ali Omar.
– Efter kuppen förra veckan har oppositionsledare dödats och deras kontor förstörts. Många ur
den gamla regeringen har flytt till stamområden i Mareb i centrala Jemen, där också de mesta
av oljetillgångarna finns. Det är troligt att Houthimilisen tillsammans med Saleh nu kommer
att försöka ta över det distriktet också. Salehs plan är att låta sin son ta över.
Men Ali Omar berättar att maktövertagande har mötts av protester.
– Redan i fredags började protesterna, som är väldigt ungdomliga, både utanför presidentpalatset och universitet – som var centrum för den arabiska våren 2011. Men förtycket har
varit mycket hårt. Många av demonstranterna knivhöggs av milisgrupper och i lördags
kidnappades och misshandlades 24 demonstranter av milisen. Men de flesta verkar nu vara
släppta.
Det är inte bara i Sana’a som det har varit protester. De kanske största protesterna har varit i
Taiz, Jemens tredje största stad. I Taiz och Ibb, som är relativt utvecklade städer, vägrar
befolkningen att acceptera det medeltida styre som Houthimilisen representerar.
– I verkligheten finns inget enat Jemen idag, utan det är delat i huvudsakligen fem delar. I
norr, ner till Taiz, styr Houthimilisen. Taiz har förklarat sig ”oberoende” och accepterar inte
Houthis maktövertagande i Sana’a. Den har dock ingen militärmakt men är en viktig
ekonomisk region. I Mareb styr lokala stammar, med egna styrkor, oberoende av Houthi.
Samma sak gäller Hadhramuth i öster, där de upprättat checkpoints vid gränserna. I söder
finns området kring Aden, som vill bryta sig loss.
– Dessutom har al-Qaida kunnat expandera i det maktvakuum som har uppstått, framför allt i
de östra delarna av landet. Stammar har slutit upp på al-Qaidas sida eftersom de har vapen och
tränade soldater.
Strax innan denna tidning gick i tryck rapporterades det i media om att en ny nationell
samlingsregering skall ha bildats. Samtidigt genomfördes nya protester i Sana’a.
– Problemet är att protesterna inte är organiserade. Det behövs organisering, strategi och ett
tydligt budskap. Protesterna mot Houthi och krav på demokrati måste kombineras med kritik
av den gamla regimen och sociala krav; för distribution av billig gas och olja, ett pristak på
mat och organisering underifrån för säkerhet i våra bostadsområden. Religiösa eller
stambaserade lojaliteter måste ersättas med en enighet bland de fattiga.
– Arbetarklassen är nedtryckt. Ännu värre är situationen för de svarta och i Jemen finns
fortfarande slavar – både i hemmen och på arbetsplatser. Det här är en stor del av folket som
idag känner sig maktlösa men kan bli otroligt mäktiga om man inte låter sig splittras, avslutar
Ali Omar.
12
Proletären
Saudiarabien – landet med 15 000 prinsar och prinsessor
Giuliano Battiston
Proletären 23/1 2015
Bakgrund Saudiarabien
En av de mest hårdföra och kvinnoförtryckande diktaturerna i regionen. 91-årige kung
Abdullah har suttit på tronen sedan 2005. Efterträds av 79-årige Salman bin Abdulaziz Al
Saud
Antalet invånare är cirka 30 miljoner invånare. Sex till tio miljoner är gästarbetare utan
medborgarskap.
Trots världens största oljereserver är arbetslöshet, fattigdom och bostadsbrist utbredda
problem.
Är ett av de länder som ihärdigt pumpat in pengar och vapen till extremistgrupper i Syrien.
USA:s president Barack Obama i ett av många möten med den nu avlidne kung Abdullah av
Saudiarabien.
Det finns ett land som låtsas vara oberört av förra årets prisras på olja, och det är det land
som i stor utsträckning är källan till det.
Kungadikaturen Saudiarabien är världens största oljeexportörer och bedöms också ha världens
största oljereserver. Även om man försöker kompensera prisfallet med att pumpa upp och
exportera ännu mer råolja, så slår det halverade oljepriset hårt mot statens inkomster.
13
Vad som gör att saudierna än så länge klarar av att spela detta spel är att landet under lång tid
samlat pengar på hög. Här finns mycket att ta av för att fortsatt hålla den parasitära
kungafamiljen med dess 15 000 prinsar och prinsessor nöjda.
Ett orosmoment för de härskande är den utbredda fattigdomen och det stora sociala
missnöjet. Under de senaste fyra åren har missnöjet upprepade gånger tagit sig uttryck i öppna
gatuprotester, framförallt i de östra delarna av landet.
Vad händer om levnadsförhållandena för denna del av befolkningen försämras ännu mer till
följd av sjunkande oljeinkomster?
Osmakliga hyllningar
August Eliasson
Proletären 28/1 2015
Förra veckan avled Saudiarabiens enväldige kung Abdullah bin Abdulaziz Al Saud i
en ålder av 90 år. Nu hyllas han av sina vänner i väst.
Den saudiske kungen har varit enväldig härskare över den absoluta monarkin Saudiarabien
sedan han tog över efter sin halvbror Fahd som avled 2005. Abdullah ersätts i sin tur av sin
halvbror kronprins Salman, 79 år.
Saudiarabien är en diktatur där stora delar av arbetarklassen utgörs av gäst-arbetare under
mycket dåliga förhållanden. I landet finns ingen yttrandefrihet.
Kvinnor i Saudiarabien måste ha tillstånd från sin förmyndare (sin far, bror eller man) för att
arbeta, utbilda sig eller genomgå medicinska ingrepp(!). Det är numera tillåtet för kvinnor att
köra bil men enbart i sällskap med sin förmyndare. Dessutom måste kvinnor bära heltäckande
slöja i offentliga miljöer.
I den saudiska överklassen dominerar den ultrareaktionära salafismen som skiljer sig
kraftigt från andra mer moderata grenar av islam.
Många saudiska affärsmän ger finansiellt stöd till terrorgrupper som Islamiska staten och alQaida.
14
I ett läckt dokument från 2009 konstaterar USA:s statssekreterare Hillary Clinton att
”donatorer i Saudiarabien utgör den största delen av finansierandet av sunni-terroristiska
grupper världen över”.
Hur reagerar västvärldens ledare över den saudiske tyrannens död?
USA:s utrikesminister John Kerry: ”Kung Abdullah var en man av visdom och vision. USA
har förlorat en vän och Saudiarabiens kungadöme, Mellanöstern och världen har förlorat en
aktad ledare.”
Storbritanniens premiärminister David Cameron: ”Han kommer att bli ihågkommen för sin
långa tjänst i kungariket, för hans engagemang för fred och för att stärka förståelsen mellan
trosinriktningar.”