Hela Programmet i PDF (2015)

Medlemsblad
”Rädda Björshuvudet”
nr1 2015
– Projektet går vidare
Björshuvudet ligger norr om Halsbäck vid
stranden av Stigfjorden och är en mycket
gammal betesmark. Naturen är storslagen med den höga klippan Björshuvudet i
fonden och en bukt med sandstrand som
övergår i blomsterrika betesmarker. Man ser
också en stor fördjupning i marken där man
förr bröt skalgrus som såldes till bönderna
på fastlandet.
Strandvallmo
Här finns många olika naturtyper och en
stor biologisk mångfald. Minst 250 arter
kärlväxter har noterats och många är hotade pengar som Sveriges Naturskyddsförening
sköt till lät vi bygga en bro över en bäck och
eller mycket sällsynta. Några exempel på
några trappor över de mest branta och slipovanliga växter i området är strandvallmo,
priga klipporna längs med stranden.
kustgentiana, sumpgentiana, sandviol, vildEn anledning till att Länslin, granspira, ängsruta
styrelsen var positiv till vår
och låsbräken. Den rika
restaurering av området var
floran beror naturligtvis
att utrotningshotade gentipå de betesdjur som ananor (fältgentiana och kustsat växtligheten med sina
gentiana) växte i stora bemular under flera hundra
stånd på markerna tills för
år.
bara några år sedan. I sepNu är det några år setember kröp vi runt i gräset
dan de sista djuren betaoch letade efter vackert blå
de här och markerna har
gentianor och vi var nästan
snabbt växt igen. Förra
otröstliga när vi inte fann
året startade vi därför ett Nybyggda trappor underlättar vandnågra. Nu får vi hoppas att
ringen till Björshuvudet.
stort projekt med mål att
de återkommer till hösten
återställa betesmarkerna
och
att
det
inte
var
för sent att rädda dessa
så som de såg ut innan slån, rosor och sly
rariteter.
Vi
visste
från
början att gentianorna
tog över. Eftersom inget bete skett på mer
var
känsliga
och
att
hästbete
var att föredra
än 10 år hade gammalt torrt gräs blivit ligoch
att
fårbete
var
uteslutet.
Hur
ska detta
gande i ett tjockt lager och kvävde känsliga
sluta? Ja, även naturvårdsarbete kan vara
örter.
en riktig rysare!
Vårt ideella arbete med röjning och eldning av ris startade i november 2013 och
ett år senare hade vi haft 7 arbetsträffar
på området. Totalt har ca 35 medlemmar
deltagit och tillsammans har vi arbetat mer
Vill du göra en naturvårdsinsats? Nu
än 300 timmar! Ett anslag från Länsstyrelhar du din chans att hjälpa till med
sen gjorde det möjligt att stängsla in områröjning. Det fodras inga förkunskaper.
det som under förra sommaren betades av
Föreningen har verktyg med sig så det
två stora hästar. Pengarna har också anbehöver du inte tänka på. I programmet
vänts till att ersätta ett par olika arbetslag
hittar du aktiviteter och röjningar under
som har röjt i området. De stora röjningar2015. Välkommen att vara med!
na är genomförda och nu koncentrerar vi
oss på att efterröja det som djuren ratar.
tjorn.naturskyddsforeningen.se
Området är ganska svårt att nå men med
Vi behöver dig!
Program 2015
Lördag 24 januari kl 10–12
Söndag 15 mars kl 11–15
Samling Märkestens kvarn, Skärhamn
Kom och lär dig mer om matning av våra vinterfåglar i trädgården. Vad behöver fåglarna för mat
för att må bra och klara vinter och kyla? Passa
också på att köpa fågelfrön från kvarnen. På plats
finns också böcker och annan information om våra
fåglar. Kontakt: Per Undeland, 0734-19 84 50.
Skärhamns bibliotek
Ta med leksaker som du inte längre leker med och
byt mot roligare! Det är smart både för miljön och
plånboken och dessutom är det kul! Inlämning av
leksaker lördag 14 mars kl 11–15. Kontakt:
Biblioteket i Skärhamn 0304-60 11 60.
Vinterfåglar inpå knuten
Lördag 21 februari kl 10
Röjning Utänge ö
Samling på parkeringen vid Johannessons gård
Vår fina fågellokal behöver putsas ibland för att
inte växa igen. Innan fågellivet tar fart och tillträdesförbudet inträder den 1 april gör vi därför en
röjning på Utänge ö. Kontakt: Said Östberg 073849 00 57, Anita Allendes 0709-94 34 53.
Onsdag 11 mars kl 19
Årsmöte och föreläsning med
Maria Pettersson
Billströmska folkhögskolan, matsalen
Årsmöte med föredrag. Maria Pettersson föreläser
på temat ”Att bygga varsamt i det Bohuslänska
bergslandskapet”. Vi bjuder på lättare förtäring
och kaffe. Välkommen!
Onsdagar 8 april – 20 maj kl 18
Fågelskådning onsdagar i vår
Samling Radona P-plats, Skärhamn
Fågelskådning vid Breviks kile och Toftenäs.
I Toftenäs finns chans att se härfågel, svarthakad
buskskvätta och ringtrast under våren. I Breviks
kile rastar vadare och änder. Vi samlas och
bestämmer sedan om vi går till Breviks kile eller
Toftenäs. Ta med fika och kikare. Kontakt:
Håkan Johnsson 0705-86 70 17.
Lördag 14 mars kl 10
Röjning, Björshuvudet
Samling Halsbäcks hamn
Våra åtaganden vid Björshuvudet fortsätter.
Kontakt: Said Östberg 0738-49 00 57,
Anita Allendes 0709-94 34 53.
Leksaksbytardag
Samarrangemang med Tjörns kommun
Lördag 28 mars kl 10
Strandstädning, Breviks kile
Samling vid Sibräcka medborgarhus.
Ta med fika, rejäla skor och handskar. Efter avklarat arbete bjuder föreningen på grillkorv. Ta med
egen dryck. Kontakt: Helena Blad 0708-77 02 16.
Lördag 18 april kl 10
Röjning Tuveslätt
Samling vid fotbollsplanens parkering, Rönnäng
Tuveslätt är Tjörns enda kommunala naturreservat. Har du inte besökt området så är det lämpligt
att komma med idag! Kontakt: Said Östberg 073849 00 57, Anita Allendes 0709-94 34 53.
Söndag 10 maj
Fågelskådningens dag
Sundsby / Breviks kile
Alla naturvänner är välkomna! Ta gärna med fika
och kikare. Denna dag finns två möjligheter:
Morgonpasset
Samling kl 6 vid Sundsby stora parkering. Vi håller
på i ca 2 tim. Trädgårdssångaren hörs och kanske
kan vi också förvänta oss steglits och stenknäck.
Förmiddagspasset
Samling kl 9 vid Radona (Getinge), Skärhamn,
för att vandra ut till Utänge ö och Breviks kile.
Göken har kommit och i våtmarkerna rastar kanske någon spännande vadare eller måsfågel.
Kontakt & guide: Per Undeland, 0734-19 84 50.
Lördag 14 maj kl 10
Vårvandring på Björshuvudet
Samling Halsbäcks hamn
Idag ska vi inte enbart arbeta för nu ges också
tillfälle till att se på vårblomningen. Vi ordnar så
att någon guidar och berättar om blommorna. Ta
gärna med några kompisar och visa upp det vackra landskapet på nordvästra Tjörn. Kontakt: Said
0738-49 00 57, Anita Allendes 0709-94 34 53.
Med nyfikenhet och varsamhet
”Natur för skräckslagna”
Lördag 30 maj kl 12
Söndag 16 augusti kl 10
Toftenäs, Skärhamn (samling vid naturstigens början. Vid regn, se hemsida för info)
Undar du vad det är som växer på ängen
eller längs vägen? Vill du veta mer men vet
inte hur du ska börja? Åslög Dahl, forskare
vid göteborgs universitet, lär oss mer om
olika blommor och växter i vår närhet. Först
får vi lite teori, sedan går vi ut och tittar.
Inga förkunskaper behövs!
Samling vid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn
Tror du att det bara är fisk och skaldjur som går att
äta från havet? Vad är det för nya märkliga arter
som dyker upp längs stranden och varför är de
här? Kennet Lundin, biolog från Naturhistoriska
museet Göteborg och Swantje Enge från Göteborgs universitet, lär oss mer om havet. Vi börjar
med teori, sedan går vi ut och tittar! Inga förkunskaper behövs!
Vad är det som blommar?
Vad finns i havet egentligen?
Lördag 27 juni kl 10.25–15.20
Lördag 19 september kl 10
Härön
Gården ”Änga” brukades fram till 1980-talet på
ett ålderdomligt och traditionellt sätt vilket bevarat
öns hävdade landskap. Lika intressant som den
vilda floran är de utrotningshotade åkerogräs som
odlas här tillsammans med gamla sorters grödor.
Vandringen är ca 5 km i kuperad terräng. Ta med
matsäck. Guide: Helena Bladh 0708-77 02 16.
Samling Kyrkesunds brygga, 10 minuter från
p-platsen, för färd med färja (avgift) avgång
kl 10.25. Hem kl 15.20.
Samling Halsbäcks hamn
När betessäsongen är slut behöver vi putsa bort
det som djuren har ratat. Vi har lagt in två tillfällen
till efterröjning. Finns det några gentianor så bör
de blomma nu! Kontakt: Said Östberg
0738-49 00 57, Anita Allendes 0709-94 34 53.
Vandring till gården Änga
Samarrangemang med Västkuststiftelsen.
Torsdagar 16 juli – 17 september kl 18
Vadarskådningar
Breviks kile
Fågelskådning i Bohusläns bästa vadarlokal under
bästa flyttningstid! Samling Radona (Getinge),
Skärhamn. Vi kan förhoppningsvis studera ett tiotal arter vadare på nära håll. Dåligt väder – fler
vadare! Kontakt: Håkan Johnsson 0705-86 70 17.
Lördag 25 juli
Slåttergille på Änga
Härön
Alla som kan slå med lie eller på annat sätt vill
delta i arbetet är välkomna. Efter arbetet blir det
underhållning och feststämning. För info om tider
och transporter: tjorn.naturskyddsforeningen.se.
Anmälan om deltagande till Said Östberg 073849 00 57, Anita Allendes 0709-94 34 53.
Håll utkik efter fler aktiviteter!
Det blir fler aktiviteter under året. Håll utkik på
vår hemsida tjorn.naturskyddsforeningen.se
och i din e-post! Besök oss på facebook:
www.facebook.com/tjornsnatur
Röjning, Björshuvudet
September (håll utkik efter datum på vår hemsida)
Bra mat – nära dig!
Sundsby säteri
Besök oss på skördemarknaden! Vi berättar om
hur du kan välja mat som är bra för vår miljö, t ex
närproducerat och kravmärkt. Dina små val i matbutiken kan förändra världen. Byt ut ett par varor
till ekologiskt nästa gång du handlar!
Arr: Sundsby vänförening m fl.
Lördag 17 oktober kl 10
Röjning Brevik
Samling vid Sibräcka medborgarhus.
Var våra röjningsinsatser bäst behövs får vi
avgöra efter sommaren. Vi samlas och får därefter
instruktioner. Kontakt: Said Östberg 0738-49 00 57,
Anita Allendes 0709-94 34 53.
Lördag 14 november kl 10
Röjning, Björshuvudet
Samling Halsbäcks hamn
Röjning efter sommarens bete. Kontakt: Said Östberg 0738-49 00 57, Anita Allendes 0709-94 34 53.
Lördag 5 december kl 10
Röjning Utänge ö
Samling på parkeringen vid Johannessons gård.
Vi erbjuder frisk luft och bra motion. Ta gärna med
familjen och eftersom vi alltid eldar upp riset kan vi
lova fin grilleld för den som vill ta med sig något att
grilla. Kontakt: Said Östberg 0738-49 00 57,
Anita Allendes 0709-94 34 53.
N a tursn o kar n a
Natursnokarna är Naturskyddsföreningens familjegrupp. Vi försöker ge nyttiga
kunskaper om naturen på ett lättsamt och roligt sätt. Målet är att hela familjen ska
ha kul. Vi träffas 3–4 gånger per termin. Barnens ålder varierar från 0–12 år.
Om anmälan krävs till aktiviteten – anmäl dig till
Lena Linde, tfn 0304-67 45 90 eller 072-550 45 90.
Fredag 6 mars kl 19
12–13 september kl 11
Samling vid p-platsen, Sundsby
Vi vandrar bort till grillplatsen och lyssnar efter
ugglor och andra djur i natten. Ta med vad du
vill grilla och dricka (gärna varmt) samt ficklampa.
Samling vid Björholmens marina
Åter igen tar vi båten till Kälkerön där vi klättrar, badar, busar och grillar. Vi sover i ladan
och Viktors hus. Ta med sovsäck, liggunderlag,
varma kläder, badkläder, lunch, middag och frukost. Anmälan senast 8 september.
Begränsat antal platser.
Ugglekväll i Sundsby
Övernattning på Kälkerön
Söndag 26 april kl 19.00
Vandring på Vetteberget
Lördag 3 oktober kl 9.45
Samling kl 9.30 vid Styckens för dem som vill
cykla från Skärhamn. Annars kl 10 i Aröd där
stigen startar.
De som vill samcyklar från Skärhamn, sedan
strålar vi samman i Aröd för vandring upp på
berget. Ta med matsäck och spring i benen :)
Vandring runt Dyrön
Samling Rönnängs brygga
Vi åker färjan över till Dyrön och tar den vackra
vandringsleden runt ön. Ta med matsäck och
busskort till båtresan.
Söndag 7 juni, heldag
Äventyr på Marstrand
Lördag 7 november kl 10
Samling på Marstrandsön på förmiddagen
En heldag på Marstrand med vandring runt ön,
titt på fästningen mm. OBS! Föranmälan
senast 5 juni! Hur var och en tar sig dit pratar
vi om när du anmäler dig, t ex egen bil, ev samåkning i bil eller båt eller Gunnars Båtturer.
Ta med matsäck och ev badkläder.
Utflykt till Tjärnö
Marinbiologiska Laboratorium
Samling Kållekärrs bensinstation
Vi samåker till Lovéncentret Tjärnö utanför
Strömstad för att se vad för spännande som
pågår där. Vi får en guidad tur på 1,5 timme. Ta
med varm dryck och matsäck. Anmälan senast
4 november. Begränsat antal platser.
Vill du ha aktuell information om aktiviteter och program
direkt till din e-post?
Mindre papper sparar miljön! Registrera dig med ditt medlemsnummer som
användarnamn på SNF:s hemsida: www.naturskyddsforeningen.se
Kontakt
Ladda ner Grön Guide-appen
Sverker Molander, ordförande
Tfn: 070-308 85 22
[email protected]
Grön Guide finns som app proppad med våra grönaste tips. Ladda ner gratis till din Iphone eller Android.
Föreningens adress:
Tjörns naturskyddsförening,
Kålgården 29, 471 32 Skärhamn
Tjörns naturskyddsförening
samarbetar med Studiefrämjandet.
www.studieframjandet.se