Folder Grön rehabilitering (pdf, nytt fönster)

REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Grön rehabilitering
För dig som har eller är i riskzonen för stressrelaterade besvär,
smärta och eller psykisk ohälsa kan Grön rehabilitering bli din
väg tillbaka till arbetslivet.
En mjuk väg tillbaka till arbetslivet
Grön rehabilitering vänder sig till dig som har eller är i riskzonen för stressrelaterade
besvär, smärta och eller psykisk ohälsa. Grön rehabilitering bygger på forskningen om
naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress. Även djur ger hälsofrämjande effekter genom att inge lugn och välbefinnande. I Grön rehabilitering kombineras
aktiviteter och samtal i en naturmiljö. Där samverkar grön och vit kompetens. Professioner inom grön kompetens är till exempel trädgårdsmästare, djurinstruktör och skogslärare och vit kompetens är arbetsterapeut och psykolog. Målet är ett förbättrat välbefinnande
såväl psykiskt som fysiskt och att du efter avslutad rehabilitering ska kunna återgå till
någon form av arbetsträning, arbete eller studier.
Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med din vårdenhet,
arbetsplats/arbetsförmedling och Försäkringskassan.
Grön rehabilitering sker i samarbete med Region Jönköpings läns
naturbruksgymnasier:
• Tenhults naturbruksgymnasium
• Stora Segerstad naturbrukscentrum
Om Grön rehabilitering på
Tenhults naturbruksgymnasium
Du kommer att få vistas
i trädgårdsanläggningen och djurstallar.
djur som behöver extra
omvårdnad eller bara
umgås med getterna.
I växthusen och trädgården kan du känna
den fuktiga jorden
mellan dina fingrar,
så ett frö, sätt en lök
eller plantera en ros.
Se på livskraften i det
gröna och smaka på de
nyskördade primörerna.
Skolan är belägen cirka
en mil från Jönköping
och nås lätt med både
bil och allmänna kommunikationsmedel.
Gå över gårdsplanen
och träd in i en annan
värld ihop med djuren.
Lyssna på tjattret från
de exotiska fåglarna.
Hjälp till att fodra,
rengöra, vårda päls.
Sitt ner med en kanin
eller en ödla, sköt om
Så här fungerar Grön rehabilitering
Utredning
Remiss
Grön
rehabilitering
Utvärdering
Rehabiliteringen inleds med en utredning på en vårdenhet, till exempel din vårdcentral.
Du kan därefter få en remiss till Grön rehabilitering. Insatsen pågår under 8–12 veckor
utifrån en individuell plan som utformas tillsammans med arbetsterapeut och psykolog
samt personer från naturbruksgymnaiserna. Rehabiliteringen kombinerar aktiviteter i
naturen med samtal enskilt och i grupp. Efter avslutad insats utvärderas resultatet.
Om Grön rehabilitering på Stora Segerstad
naturbrukscentrum
Du kommer att vistas i
Herrestadsskogen och
på Lilla Segerstad.
ett bär eller granskott,
få veta lite mer och låta
dig läkas av naturen.
I skogen kan du njuta av
den sprakande elden och
den porlande bäcken
som hörs knivskarpt i
den absoluta tystnaden.
På Lilla Segerstad kan
du vara med att sköta
får, lamm, kor och kalvar utifrån ditt intresse
och förutsättningar.
Du får klyva din ved,
känna värmen från brasan i den öppna spisen i
timmerstugan, fascineras av de dansande
lågorna, gå ut i den
friska fuktiga luften och
upptäcka mångfalden
i allt som lever. Plantera ett träd, vandra ett
stycke och beundra en
flitig ekorre, smaka på
Utgångspunkten är
alltid Östboskolan i
Värnamo dit det finns
utmärkta allmänna
kommunikationer från
hela länet. Länstågen
stannar vid hållplats
Rörstorp.
Inga kursstarter
våren 2015
För mer information kontakta
Region
Jönköpings län
Produktion: Region Jönköpings län, utbildning och kultur information. April 2015. Foto: smålandsbilder mfl.
Grön rehabilitering
Stora Segerstad naturbrukscentrum
330 21 Reftele
[email protected]
0725-62 46 44
www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Gron-rehabilitering/