yrknytt

K
yrknytt
Församlingsblad för Vimmerby, Frödinge, Locknevi,
Tuna, Rumskulla och Pelarne församlingar
Hösten 2015
Herdens
ö
r
n
a
Under ett antal år har Vimmerby pastorat arbetat med att ta fram en ny församlingsinstruktion för hela pastoratet, där mål och utmaningar omnämns. Jag vill delge Er några kapitel och
inleder med det som berör Vimmerby pastorats
vision och hur vi tänker och arbetar kring den:
Vimmerby pastorats vision är:
Att vara en öppen kyrka med glädjebud till alla
människor under både vardag som söndag.
UR FÖRSAMLINGSBOKEN
VIMMERBY
Döpta
30/5
6/6
4/7
4/7
11/7
25/7
2/8
8/8
9/8
15/8
15/8
22/8
29/8
29/8
Valter Wester (Kröngården)
Alvar Andersson
Moa Hägg
Noelle Karlsson
Felix Johansson
Nelia Johansson (Djursdala)
Hanna Backman
William Andersson
Charlie Dahl
Ralf Lindqvist
Tindra Riberth (Lönneberga)
Zackarias Paulander Perälä
Alice Ingemarsson
Siri Stålhandske (Djursdala)
Konfirmerade
24/5
Malin Gustavsson
Alva Jacobsson
Julia Johansson
Linnéa Jonsson
Alice Karlsson
Elsa Karlsson
Leia Lindström
Moa Nyström
Ebba Sandh
Engla Wernetorp Sjölin
Elin Ödgård
Daniel Jangdin (Hjorted)
Emelie Marthall (Tjärstad)
31/5
Felicia Andersson
Rasmus Arvidsson
Carolina Dahl
Ida Djurstedt
Alex Gunnarsson
Emilia Holmström
Love Jendestam
Albin Lundin Karlsson
Karolina Myrén
Ebba Svensson
Frida Thuresson
Timothy Turesson
Isabella Wacker
Julia Wacker
Öppenheten är oerhört viktig. Den skall speglas på olika sätt. Främst den medmänskliga öppenheten, att inte låsa in sig i olika tankebanor
och eventuella fördomar, utan se vårt arbete
och varandra med ett öppet sinnelag.
Pastoratet skall verka för ett förhållningssätt
där vi alla, som medmänniskor, har något att
lära av varandra, och varandras trosreflektioner.
Denna öppenhet skall gestaltas i samtal, diskussioner, olika former av möten med personal
och förtroendevalda.
Öppenheten gäller också, att se att förändringar oftast är av godo, att våga se att världen
och samhället är föränderligt, även att se att
metoder som fungerat tidigare kanske inte
längre är aktuella idag, men att allt har sin tid
och mycket har gjorts gott, m.a.o. att våga leva
i detta föränderliga samhälle och vad det kan
innebära för oss som kyrka.
En öppenhet utan gränser innebär gränslöshet. Gränslöshet är det ingen som gynnas av,
om det så är medarbetare, frivilliga, förtroendevalda, församlingsbor eller andra. Att sätta
8/8
14/7
Vigda
23/5
30/5
27/6
25/7
1/8
1/8
1/8
8/8
22/8
Albin Andersson
Alice Boström
Sofia Drangnér
Wilma Edgren
Carl Fastmarken
David Fröberg
Adam Gunnarsson
Anton Gustafsson
Patricia Gustafsson
Wendela Hammarskjöld
Carl Hemmingsson
Samuel Kindström
Ellen Larsson
Simon Larsson
Amanda Lidesjö
Ebba Lilja
Rebecka Nilsén
William Petersson
Oscar Stenfelt
Filip Svensson
Otilia Widerberg
Julia Arvidsson (Eksjö)
Ulla Jonsson och Per Olof Palmgren (Teleborg)
Sofie Bergman och Peter Johansson
Sabina Fransson och
Bengt Andersson
Ellinor Cederholm och
Henrik Hallberg (Kalmar)
Veronica Bäckvall och
Ronny Arvidsson
Frida Dahlgren och Johan Setsson (Väsby)
Claudia Fischer och Christian Eick
(Djursdala)
Ann-Sofie Holmberg och
Tommie Svensson (Farsta)
Jessica Olofsson och Daniel Abenius
(Grebbestad)
Vigda till vila
4/6
Elaine Harrysson
4/6
Rut Wallberg
5/6
Anders Friberg (Hultsfred)
5/6
Daga Liljeblad
2
medmänskliga gränser är av vikt. Gränser finns
i all öppenhet: gränser för avtalat möte, samtal,
pastorsexpeditionens öppettider som begränsas
av t.ex. lunchrast för att öka professionaliteten
och öppenheten gentemot besökarna.
Nu har vi kommit fram till den konkreta
öppenheten, den öppenhet som gäller våra
byggnader, d.v.s. kyrkorummen. Intentionen
för Vimmerby pastorat är att denna öppenhet
gäller, med öppna kyrkor. Vimmerby kyrka
hålls öppen, vardagar under kontorstid, övriga
kyrkor öppnas upp under längre perioder sommartid.
Som ett led i vår vision om öppenhet vill vi
se om möjligheter finns att hålla våra kyrkor
öppna under längre perioder så att människor
har möjlighet att söka sig dit och finna den
värme och det glädjebudskap dessa kyrkorum
förmedlar och bidrar med.
Forsättning på sidan 6
11/6
12/6
17/6
17/6
18/6
24/6
25/6
25/6
26/6
2/7
3/7
3/7
8/7
10/7
22/7
7/8
7/8
13/8
14/8
28/8
Göran Harrysson
Margit Mårtensson
Inga-May Säterfors
Per Säterfors
Siv Falk
Merle Jonsson
Rut Eriksson
Bertil Karlsson
Barbro Brogren
Maj Gustafsson
Inge Johansson
Maj-Britt Lindblad
Ingvar Karlsson
Birger Karlsson
Anne-Marie Petersson
Axel Larsson
Ingvar Södervi (Södra Vi)
Elise Magnusson
Iris Wiking
Gerd Andersson
STOREBRO
Döpt
15/8
Oliwia Andersson
Vigda
22/7
Dorothee Köhler och
Jürgen Köhler
Vigd till vila
5/6
Marianne Larsson
LOCKNEVI
Döpt
18/7
Charlie Karlsson
Vigda
13/6
Eva Lönnäs och Andreas Will
(Lönneberga)
Vigd till vila
18/6
Iris Åberg
FRÖDINGE
Döpta
16/8
22/8
Vigda
5/6
8/7
Iris Sjöberg
Errol Andersson
Evelyn Kopare och Sven-Eric Carlgren
Susanne Bastman och
Peter Olivesjö (Costa Blanca)
Vigda till vila
26/6
Gunda Brodin
10/7
Elesin Nilsson
20/6
25/7
Helene Strand och
Mattias Geisler
Sara Svensson och Tonie Jonsson
RUMSKULLA
Döpt
13/6
Sigrid Isaksson
Vigda
27/6
Emelie Nilsson och
Jakob Andersson
Vigd till vila
24/7
TUNA
Döpta
24/5
13/6
4/7
Vigda
Laila Spång
Daniel Jangdin (Hjorted)
Ester Örnborg
Albin Öst
Ett knippe bilder
från
Frödinge och
Pelarne Vägkyrkor
sommaren 2015
3
PELARNE
Döpt
25/7
Dewin Mårtensson
Vigda
30/5
6/6
11/7
18/7
1/8
8/8
Johanna Helmersson och Christoffer Cederstrand
Jennelie Andersson och
Christian Gränshagen
Veronica Holmberg och
Kjell Qvarfort
Linda Pettersson och
Johan Ingström
Cecilia Wahlberg och
Per Lundqvist
Matilda Sundberg och
Carl Martin Nilsson
KVÄLLSMÄSSA i princip varje helgfri
tisdag kl. 18.30 året runt
LUNCHMUSIK i Vimmerby kyrka
torsdagar kl. 12.00
Vimarhaga
Dagverksamhet
onsd. kl. 13.30
30/9
28/10
25/11
Andakt
Mässa
Andakt
Alla helgons
dag
Sönd e alla
helgons dag
Onsdag
31/10
30/9
28/10
25/11
MORGONBÖN
i Vimmerby församlinghem
onsdagar kl. 09.00
Granen
onsd. kl. 14.30
Andakt
Andakt
Mässa
4
19/9
3/10
17/10
31/10
14/11
28/11
Sönd f Domssönd
Domssönd
1 sönd i
Advent
15/11
22/11
29/11
23 sönd e Tref
8/11
4/11
1/11
Tacksägelsed.
20 sönd e Tref
21 sönd e Tref
16 sönd e Tref
17 sönd e Tref
Helige Mikaels
dag
Lördag
Dag
11/10
18/10
25/10
10/10
20/9
27/9
4/10
Datum
Locknevi
Datum
11.00 Tacksägelsemässa
11.00 Gemensamt med Locknevi
11.00 Pastoratsmässa i Vimmerby kyrka med Peter Andréasson
18.00 Minnesmässa
Borghaga
lörd. 10.30
Andakt
Mässa
Andakt
Mässa
Andakt
Mässa
Konfirmandläger på
Ekegården, Gotland
Information om konfirmation på sid. 7!
22/11
14.00 Höstvandring
18.00 Adventsmässa
Frödala
onsdagar kl.14.00
16/9, 21/10, 18/11
Nygård
tisdagar kl.13.30
22/9, 20/10, 17/11
19/9
3/10
17/10
31/10
14/11
28/11
Vimarhaga
lörd. 11.15
Mässa
Andakt
Mässa
Andakt
Mässa
Andakt
Ungdomsgudstjänster:
27/9 och 22/11 kl. 18.00
Fredag 18 september kl. 19.00
Countrykväll med
GRASSRIDE
i Vimmerby församlingshem
15/11
11.00 Gemensamt med Frödinge
29/11
8/11
4/11
1/11
31/10
25/10
18/10
11/10
18.00 Musikgudstjänst
18.00 Jaktgudstjänst
11.00 Mässa
11.00 Pastoratsmässa i Vimmerby
kyrka med Peter Andréasson
16.00 Minnesmässa
10/10
11.00 Mässa med De äldres dag 11.00 Gemensam mässa i Frödinge 20/9
27/9
11.00 Gemensam mässa i Locknevi 11.00 Mässa med De äldres dag
4/10
11.00 Änglamässa
14.00 Friluftsgudstjänst
Frödinge
11.00 Mässa
19.00 Mozarts Requiem
19.00 Musikgudstjänst med Storebrokören
11.00 Mässa
11.00 Grinderums missionshus
90 år! Gudstjänst
11.00 Mässa
11.00 Musikalen ”Den förlorade
16.00 Familjegudstjänst
sonen”
11.00 Mässa
11.00 Mässa
11.00 Adventsmässa
11.00 Adventsmässa
11.00 Mässa
11.00 Mässa
11.00 Familjegudstjänst med
änglautdelning
16.00 Musikgudstjänst med
Storebrokören och Münster
Kammerchor
11.00 Mässa
11.00 Mässa
11.00 Pastoratsmässa med Peter
Andréasson
16.00 Minnesgudstjänst
Vimmerby
Predikoturer för hösten 2015
5
17 sönd e Tref
Helige Mikaels
dag
Lördag
Tacksägelsed
20 sönd e Tref
21 sönd e Tref
Alla helgons
dag
Sönd e alla
helgons dag
23 sönd e Tref
Sönd f Domssöndagen
Domssönd
1 sönd i
Advent
27/9
4/10
10/10
11/10
18/10
25/10
31/10
15/11
22/11
29/11
8/11
11.00 Mässa
14.00 Mässa på Regenten
11.00 Adventsgudstjänst
15.00 Mässa på Solgläntan
11.00 Familjegudstjänst
11.00 Adventsmässa
Torsdagar kl. 14.00
3/9
Torsdagsträff
17/9
Andakt
1/10
Torsdagsträff
15/10 Andakt
29/10 Torsdagsträff
22/11
29/11
15/11
8/11
1/11
31/10
25/10
18/10
11/10
27/9
4/10
20/9
Datum
30/9, 7/10, 28/10, 25/11
Onsdagar kl.18.30
Kvällsmässor
Andakt
Torsdagsträff
Andakt
Storebro, i kyrkan
12/11
26/11
10/12
16.00 Adventsgudstjänst
Andakter och träffar i
Aktivitetslokalen,
Storebro
18.00 Kvällsgudstjänst
14.00 Adventsgudstjänst
11.00 Mässa
16.00 Söndagsgudstjänst
11.00 Gemensam mässa i Pelarne
18.00 Musikgudstjänst
18.00 Gudstjänst
11.00 Pastoratsmässa i Vimmerby kyrka med Peter Andréasson
16.00 Tacksägelsegudstjänst
Storebro
16.00 Minnesgudstjänst
18.00 Ekumenisk minnesgudstjänst
15.00 Minnesmässa
18.00 Gemensamt med
Rumskulla
11.00 Pastoratsmässa i Vimmerby kyrka med Peter Andréasson
18.00 Musikgudstjänst
15.00 Minnesgudstjänst
11.00 Tacksägelsemässa
11.00 Församlingsrådets gudstjänst
18.00 Kvällsmässa
14.00 Änglagudstjänst
Pelarne
17.00 Mozarts Requiem
11.00 Pastoratsmässa i Vimmerby kyrka med Peter Andréasson
11.00 Pastoratsmässa i Vimmerby kyrka med Peter Andréasson
15.00 Mässa på Solgläntan
18.00 Gemensamt med Pelarne
10.00 Familjegudstjänst med
bibelutdelning i Tabor
11.00 Förbönsmässa
11.00 Gemensamt med Frödinge
18.00 Musikgudstjänst
14.00 Mässa med De äldres dag
14.00 Mässa på Regenten, De
ädres dag
18.00 Musikgudstjänst
14.00 Mässa på Regenten
Rumskulla
18.00 Önskepsalmsgudstjänst
Tuna
Nu är pastoratets grupper igång igen efter sommaren!
Hos oss kan du delta i grupper för barn och föräldrar, soppluncher,
studiecirklar, syföreningar, körer för barn, ungdomar och vuxna,
sorgegrupper och mycket mer!
Du hittar information om tid och plats på vår hemsida:
www.vimmerbypastorat.se
VARMT VÄLKOMMEN!
16 sönd e Tref
20/9
1/11
Dag
Datum
i Vimmerby pastorat
för detaljerad information; se fredagssidan i Vimmerby tidning eller www.vimmerbypastorat.se
Herdens
Den andra delen av pastoraö tets vision är glädjebudskapet.
Just som kyrka har
r vi något som andra föreningar och organisationer
har, och det är vårt glädjebudskap, evangelium,
n inte
vilket vi har fått i uppdrag att föra ut i världen, inte
a minst lokalt, i Vimmerby med omnejd. Pastoratets
* Satsa på information, idag är kunskapen om kristendomen låg,
så vad som behövs är kommunikation och information
kring vårt centrala budskap
* Satsa på gudstjänsten med tydlig kommunikation och ett
budskap som berör – just som glädjebudskap, men också
satsningar i barn- och ungdomsarbetet, på det som är unikt
för kyrkan/Vimmerby pastorat.
* Ge god service åt besökarna, handlingarna är viktiga, ord
och handlingar skall förhoppningsvis överensstämma, för
att glädjebudskapet skall bli trovärdigt.
Sammanfattningsvis skall pastoratet vara öppen för den tid
vi lever i och möta människor med ett öppet sinnelag, med
ett glädjebudskap som är unikt och som är kyrkans signum,
och se möjligheterna som finns nu, men också framför oss,
de kommande 4 åren! (Joh.6: 8-13)
Pippi fyller 70 i år (2015) och vi vill som pastorat behålla
barnasinnet, vara kloka, starka och omtänksamma som hon,
alltså låta trons kraft verka genom oss! (Rom. 1:16f )
Eva-Lena Karlsson
Fortsättning från sidan 2
vision är att med glädje delge vårt budskap till dem
vi möter i olika sammanhang, vid våra samlingar,
mötet med församlingsbor, barngrupper m.fl. platser
och tillfällen. Vimmerby pastorat har en historia av lågkyrklighet där Ordet varit av stor betydelse. Som nämnts ovan
lever vi i ett föränderligt samhälle men i pastoratet uppvärderas Ordet, inte på bekostnad av bordet (nattvarden), utan
som varandras komplement. Frivilligkrafter behövs i denna
vision av att vara kyrka just som bärare av budskapet i olika
former, genom handlingar och vittnesmål. Som inriktningsmål för denna vision listas följande:
* Inbjuda till frivilligengagemang inom olika verksamhetsområden
Vimmerby kyrka
LÄSNING UR PSALTAREN
OCH ORDSPRÅKSBOKEN
under Allhelgonahelgen i
Vimmerby församlingshem
Återkommer med exakta tider.
VÄLKOMNA
att lyssna!
Lördag 10 oktober kl. 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Münster Kammerchor
och Storebrokören
Söndag 1 november kl 19.00
”MOZART’S REQUIEM”
med Oratoriekören, solister, orkester, Staffan
Lundberg, dirigent
Soppluncher
i Vimmerby pastorat
Vimmerby församlingshem
Varje tisdag kl. 12.00
Onsdag 4 november kl. 19.00
MUSIKGUDSTJÄNST
”Kärlek kan förändra allt”
Storebrokören
Dirigent Britta Maria Gustafsson
Tuna församlingshem
12.00 under följande torsdagar:
17/9, 15/10, 12/11, 10/12.
Värdinna: Laila Karlsson
Frödinge församlingshem
12.00 följande tisdagar
15/9, 20/10, 17/11, 15/12
Kvällsmacka för män
följande måndagar:
5/10 kl. 18.30 Inger Sand
9/11 kl. 18.30 Gudrid Hansen
Kvällar då män får umgås med män!
VÄLKOMNA!
På samtliga platser serveras
sopplunch med kaffe och
tilltugg för bara 30 kr
Varmt välkomna!
6
Börjar du 8:an i höst?
Då kanske konfirmation är
något för dig!
Här får du 10 bra anledningar att
hoppa på en grupp i höst.
•
•
•
•
•
•
•
Vi har roligt! Vi leker, åker på läger, skrattar, gör
utflykter, ser på film, pysslar och mycket mer!
Vi lär oss mer om livet! I samtal och gemenskap med varandra.
Vi lär känna Gud! Genom att lära känna
varandra, läsa bibeln, sjunga, delta i gudstjänster, mm
Vi lär känna kyrkan och dess tradition!
Vi blir allmänbildade!
Vi möter nya människor! Både andra konfirmander, unga ledare och vuxna. Många får
vänner för livet.
Det är en upplevelse! Vågar du missa den
chansen?
•
•
•
Ett tillfälle att prata om livsfrågor! (vänskap,
relationer, liv, död, glädje, sorg, kärlek, ondska
och mycket mer) Med varandra och med vuxna
som varken är era föräldrar eller lärare.
Du blir en del av en lång tradition!
Du gör en resa! Till olika läger och utflykter
men också en inre resa vars mål kanske klarnar
under året som konfirmand.
Kom ihåg att Du är viktig!
… och är du äldre än 15 år är det inte alls för sent.
Alla är välkomna att konfirmeras. Hör av dig!
Hälsningar Konfirmandledarna!
Kontaktpersoner:
Gunilla Wenehult Kvist: 0492-697 82,
[email protected]
Anette Lindblom Franzén: 0492-697 74,
[email protected]
Frödinge kyrka
Söndag 13/9 kl 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Vi sjunger ur ”Psalmer i 2000-talet”
Ulrica Larsson, solosång,
Staffan Lundberg, kantor
Söndag 15/11 kl 11.00
Musikalen ”Den förlorade sonen”
av Staffan Lundberg
Tuna kyrka
Pelarne kyrka
Söndag 20/9 kl 18.00
ÖNSKEPSALMSGUDSTJÄNST
Ulrica Larsson, solosång,
Staffan Lundberg, kantor
Söndagen den 25 oktober kl. 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Bleck Out Light Metal Orchestra
”As time goes by”
Lördag 10/10 kl 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Storebro-kören möter Münster Kammerchor
Rumskulla kyrka
Söndagen 18 oktober kl. 18.00
SÅNGGUDSTJÄNST
med Johan och Gunilla Sigvardsson
Söndag 1/11 kl 17.00
”Mozart’s Requiem”
med Oratoriekören, solister, orkester,
Staffan Lundberg, dirigent
Söndagen 15 november kl. 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST
Nya Bälgavännerna
7
1
Telefonlista anställda i Vimmerby pastorat
Mail: [email protected]
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vimmerby
Kyrkokamrer Linus Leijon.............0492-697 78
PASTORSEXPEDITIONEN
Kungsgatan 2
598 35 Vimmerby
Exp. tider: i regel mån-tors 10-12, 13-15
fre 10-12
Tel: ....................................................0492-697 70
Fax: .............................................0492-697 85
PRÄSTER
Eva-Lena Karlsson, kyrkoherde
................................................. 0492-400 06
Mail: [email protected]
Arne Thurehult, komminister . . 0492-697 79
Mobil ....................................... 070-316 91 58
Mail: [email protected]
Ulrika Robertsson, komminister..0492-697 75
Mail: [email protected]
Martin Bergman, komminister .....0492-315 41
Mail: [email protected]
Anette Lindblom Franzén, komminister
................................................. 0492-697 74
Mail: [email protected]
KYRKOMUSIKER
Gösta Larsson, Vimmerby......... 0492-697 80
Staffan Lundberg, Frödinge, Tuna och
Vimmerby................................. 0492-144 74
Ann Lennartsson, Rumskulla och Pelarne
................................................. 0492-697 77
Bartosz Sozanski, Locknevi, Storebro
................................................. 0492-697 76
KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSCHEF
Dan Ekman............................... 0492-182 31
Mobil........................................ 072-517 73 11
Mail: [email protected]
Bokning av vigslar, dop,
lokaler mm. görs alltid
genom pastorsexpeditionen
0492-697 70
VAKTMÄSTARE
Urban Eriksson, förman .............. 0492-182 25
Lars Pettersson, kyrkogårdsarbetare
.................................................... 0492-153 73
David Andersson, kyrkogårdsarbetare
.................................................... 0492-313 74
Niclas Bykulle, Locknevi ............. 0492-700 97
Göran Svensson, Tuna ................. 0492-182 24
Anders Carlsson, Frödinge .......... 0492-144 69
Jan Westrin, Pelarne och Rumskulla
.................................................... 0492-911 20
Ann Johansson, församlingshemsvärdinna
Storebro och Vimmerby............... 0492-301 79
Mobil........................................... 070-280 16 85
Gunilla Svensson, husmor Vimmerby
.................................................... 0492-697 83
Laila Karlsson, husmor Frödinge och Tuna
.................................................... 0492-144 62
Marita Helling Karlsson, husmor Vimmerby
.................................................... 0492-697 83
samt församlingshemsvärdinna Locknevi
Mobil .......................................... 072-537 01 77
KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN
(gravärenden, skötsel)
Tel. tid: tis, tors 10-12
Tfn:..................... 0492-313 74
Fax: ......................0492-697 86
Mail:
[email protected]
Tuna sommarkyrka
2015
8
FÖRSAMLINGSVERKSAMHET
Britt Andersson, diakon............... 0492-697 89
Mail: [email protected]
Gunilla Wenehult Kvist, förs.pedagog med
barn och ungdom......................... 0492-697 82
Mail: [email protected]
Annica Börjesson Freitag, informatör
.................................................... 0492-697 73
[email protected]
Jenny Lindström, förskolechef...... 0492-697 88
[email protected]
FÖRSKOLAN UGGLAN .......... 0492-697 87
KÄLLBACKENS FRITIDS........ 0492-141 91
BARNVERKSAMHETEN
Josefine Wester, föräldraledig
Hanna Weckfors, Vimmerby, Storebro
.........................................................0492-911 19
Agneta Lind, Frödinge och Locknevi .................................................... 0492-400 96
Annelie Pettersson, Tuna.............. 0492-500 24
Ann Broman, Rumskulla och Pelarne
.................................................... 0492-141 96
Ansvarig utgivare:
Eva-Lena Karlsson
Redaktör:
Annica Börjesson Freitag
[email protected]