Se nyheten - Aktietorget

 Pressmeddelande 2015-­‐05-­‐28 OptiFreeze tecknar samarbetsavtal med John Bean Technologies John Bean Technologies, JBT, och OptiFreeze har tecknat ett avtal om samarbete. JBT är världsledande inom frysteknologi och noterat på New York-­‐börsen. Avtalet innebär att bolagen gemensamt kommer att industrialisera OptiFreeze teknologi och tillsammans inleda förberedelserna inför en global marknadsintroduktion av OptiCept och OptiCap. För OptiFreeze innebär samarbetet att bolaget får tillgång till en världsledande kompetens inom bland annat frysteknologi och framtagning av produktionsanläggningar med fokus på livsmedelssektorn. Vidare får Optifreeze tillgång till JBT:s globala nätverk för försäljning, marknadsföring och support. Som motprestation får JBT tillgång till OptiFreeze patenterade teknik och en exklusiv rätt att förhandla med OptiFreeze om ett licensavtal gällande en global marknadsföring och försäljning av OptiCept och OptiCap. Avtalet är ett resultat av täta kontakter, en längre tids informella samarbete och en utvärdering av OptiFreeze metodik och teknologi hos JBT. JBT är noterat på New York-­‐börsen och verksamt i samtliga världsdelar. Bolaget har en rad utvecklings-­‐ och produktionsanläggningar runt om i världen. I Helsingborg har JBT sitt ”Food Technology Center” som arbetar inom frysteknologi vilket innebär att samarbetet har unika förutsättningar och geografisk närhet. Det tekniska utvecklingsarbetet kommer att äga rum i såväl OptiFreeze lokaler i Lund som vid JBT:s utvecklingscenter i Helsingborg . Projektet leds av två tekniska projektledare, en från vardera företaget samt en styrgrupp. -­‐
Avtalet med JBT innebär att vi kan bygga ett långsiktigt samarbete med världens ledande och största företag inom frysteknologi. Vi får tillgång till JBT:s unika erfarenhet inom frysteknologi, deras kunskap rörande framtagning av produktionslinjer för livsmedelsindustrin samt inte minst, tillgång till ett globalt nätverk inom marknadsföring, försäljning och support. Jag är mycket glad att OptiFreeze teamet har lyckats dra detta avtal i hamn och därmed skapat en unik plattform för bolaget vilken kommer att göra det möjligt att leva upp till våra ambitioner, säger Fredrik Westman VD OptiFreeze AB. -­‐
JBT is pleased to work closely with OptiFreeze to bring new technology to the food freezing industry. We believe that our knowledge of high volume, hygienic freezing combined with the breakthrough technology from OptiFreeze presents a great opportunity to provide more value to the food processing industry, said Charlie Rogers, Vice President and Managing Director of JBT FoodTech, EMEA. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB Telefon: 0738-­‐14 52 15 E-­‐post: [email protected] OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings-­‐ och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget. JBT Corporation (NYSE: JBT) is a leading global technology solutions provider to the food processing and air transportation industries. JBT Corporation designs, manufactures, tests and services technologically sophisticated systems and products for regional and multi-­‐national industrial food processing customers through its JBT FoodTech segment and for domestic and international air transportation customers through its JBT AeroTech segment. JBT Corporation employs approximately 3,500 people worldwide and operates sales, service, manufacturing and sourcing operations located in over 25 countries. For more information please visit www.jbtcorporation.com.