gruppindelning_sem5_..

Grupp A
Lisa Palmqvist
Grupp B
Ove Jansson
Grupp C
Sam Thellman
Grupp D
Lisa Palmqvist
Grupp E
Ove Jansson
Grupp F
Sam Thellman
Mindy-Li Nixon
Fredrik Lindhe
Sarah Albertsson
Martina Nyberg
Astrid Karlsson
Marcus Liw
Moa Sävenryd
Frida Jonsson
Linda Hallström
Oskar Frisk
Felizia Schnell
Gabrielle Silfver
Daniel Toll
Jacob Gavin
Frans Kullgren
Charlie Forsgren
Albin Rimming
Sofia Larsson Berge
Jimmy Hammarbäck
Alexander Orhagen Brusmark
Sussie Von
Annika Svensson
Frida Engslätt
Benjamin Helmersson
Caroline Karlsson
Christina von Tell
Madeleine Hammarbäck
Fredrik Ejdemo Wahlman
Per Fallgren
Cassandra Svensson
Jonathan Dandemar
Johan Rittfeldt
Johanna Rungård
Linnea Tiny
Oskar Danielsson
Opponeringsordning: Varje individ opponerar på de två som kommer efter i respektive grupp.
Exempel grupp 1: Mindy-Li Nixon opponerar på Fredrik Lindhe och Sarah Albertsson. Fredrik Lindhe opponerar på Sarah Albertsson och Martina Nyberg. […] Astrid
Karlsson opponerar på Marcus Liw och Mindy-Li Nixon. Marcus Liw opponerar på Mindy-Li Nixon och Fredrik Lindhe.