Läs mer

Flexibla & individuellt anpassade
SFI-studier
Vad är Digiflex?
Digiflex är ett nytt ”blended learning” koncept för SFI. I Digiflex ges
eleverna möjlighet att träffa lärare i skolan vid olika tillfällen samtidigt som de kan studera hemifrån med kursmaterial som finns i ett
digitalt klassrum på nätet.
Varför Digiflex?
Studium har många elever med varierade arbetstider och som har
behov av ett mer flexibelt SFI-upplägg för att kunna kombinera
arbete med studier. En del elever som studerar kväll har önskemål att
läsa mer svenska för att påskynda sin progression. De kan studera
mer och bli klara snabbare helt enkelt.
Vilka elever vänder sig Digiflex till?
Digiflex är för de elever som arbetar, studerar andra kurser och läser
SFI-kurs C eller D. Eleverna bör ha viss datorvana och kursen vänder
sig i första hand till spår 3.
Hur är Digiflex-kursen upplagd?
Eleven har möjlighet att läsa i fri fart. Det som behövs är en dator
med internet, ett skrivprogram och en mailadress. I det digitala
klassrummet finns olika teman upplagda där eleverna får träna de
olika färdigheterna: läsa, skriva, tala och höra. Här jobbar man steg
för steg, lämnar in skrivuppgifter, gör tester, etc. Upplägget gör att
läraren lätt kan följa elevernas aktivitet och utveckling. Varje vecka
skriver eleverna också loggbok digitalt.
I skolan tränar man kommunikation tillsammans med andra och
håller ibland muntliga presentationer. I skolan finns också möjlighet
till individuell handledning och praktisk hjälp. Olika typer av test och
kunskapsuppföljning sker också i skolan. Lärarna gör även fördjupningar i olika teman.
"Vi lärare har hela tiden strävat efter att vara personliga i våra
övningar då forskning framhäver lärarens personliga engagemang
som en framgångsfaktor i nätbaserat lärande."
Läs på webben
www.studiumgbg.se
Kontakta oss
Gisela Bohlin
[email protected]
Isabell Westman
[email protected]
Projektet
Studium beviljades medel från Skolverket för att kunna
genomföra projektet, som avslutas i december 2015.
I projektgruppen deltar tre lärare, en IT-expert och
en projektledare. Bärbara datorer är inköpta för att
användas på lektionstillfällena och lärarna får anpassad
kompetensutveckling inom digitalt lärande.
Projektet startade i april och under våren byggdes det
digitala klassrummet upp på vår lärplattform. Vi valde
olika teman (vardagsliv, arbetsliv & samhällsliv) som
ingångar till att öva olika språkfärdigheter. Ett schema
lades upp där eleverna fick möjlighet att träffa lärare
varje dag.
Filmer, inlästa texter och övningar tillkommer kontinuerligt och används och utvärderas av eleverna. I oktober
2015 har vi ca 30 elever i Digiflexklassen. Planen är att
implementera konceptet i vårt ordinarie kursutbud
framöver.
Vad säger eleverna?
"Digiflex är mer inriktat på individen."
"Vi är inte så många i klassrummet så alla får tid med
läraren."
"Digiflex är bättre med många uppgifter att välja på."
Vad säger lärarna?
Det har varit svårt att förutse vilka tider som passar bra
för eleverna att komma till skolan, så vi har fått prova
oss fram. Det har också varit en utmaning att hitta ett
bra lektionsupplägg som fungerar i kombination med
det digitala klassrummet. Att skapa filmer, övningsuppgifter och annat material har varit både kreativt och
utvecklande.