Villkor.docx Anbudsvillkor vid Prosus AB/Prosus PRE:s hästauktion

Anbudsvillkor vid Prosus AB/Prosus PRE:s hästauktion med visning av nedanstående hästar
den 18 juli 2015 kl. 14.00
Försäljning av följande hästar:






Hidra VI – sto, 10 år, fux, 170 cm, dräktig med Tanteo MAC, har fått 2 föl
Amarillo, valack, 3 år, bork, 160 cm, inriden våren 2015
Valencia P, sto, 3 år, skimmel, 158 cm, inriden våren 2015
Esperanza LXXIII, sto, 2 år, brun, 155 cm, beräknad mankhöjd ca160 cm
Garbo de Prosus, sto, 1 månad, skimmel, beräknad mankhöjd ca 165 cm
Samtliga hästar är försäkrade i Folksam
Allmänt
-
Hästarna kommer att visas för försäljning den 18 juli 2015 kl. 14.00 på Prosus PRE:s gård,
Lyngåkravägen 130, 269 71 Försöv.
Samtliga hästar som är till försäljning, finns publicerade med beskrivning, bilder m.m. på
Prosus PRE:S hemsida www.prosuspre.com.
Försäljningsvillkoren beskrivs nedan.
1. Anbudsgivning
- Muntligt anbud kan ej lämnas.
- Anbud skall lämnas skriftligt via e-post rubricerat ”Anbud” till Prosus PRE:s mailadress
[email protected]
- Anbud lämnas tillsammans med angivande av namn, adress, telefon, sms -nummer samt
namn på den häst anbudet avser.
- Anbud skall ha inkommit senast den 22 juli 2015 kl 12.00.
- Anbudet är bindande och får inte vara villkorat till andra ingivna bud.
- Under förutsättning att hästen godkänts vid veterinärbesiktning och att köpekontrakt
upprättats, är anbudet bundet till den 4 augusti 2015.
- Prosus AB/Prosus PRE förbehåller sig fri prövningsrätt och prövar om avgivet bud kan
godtas.
Auktionen startar den 22 juli 2015 kl. 13.00. Budgivare informeras om bud överbjudits.
Standardköpekontrakt för häst kommer att gälla.
Veterinärbesiktning ombesörjs och bekostas av Prosus AB/Prosus PRE och utförs av
veterinär Charlie Lindberg, Specialistdjursjukhuset Evidensia i Helsingborg.
Önskar budgivaren/köparen röntga hästen ombesörjs och bekostas detta av köparen.
Ranarp den 5 juli 2015
Prosus AB/Prosus PRE
Bengt A Olsson/Jessica Lundqvist
Villkor.docx