NYHETER

4 MITT I UPPLANDS-BRO. TISDAG 17 MARS 2015
Istäcket det minsta i modern tid
stockholm Den gångna
vintern var mild. Det innebar att
istäckets utbredning runt Östersjön, enligt SMHI, var det minsta
i modern tid – åtminstone sedan
början av 1940-talet.
SMHI uppger att värmeböljan
i juli beredde vägen och sedan
följde en inte särskilt kall vinter.
Det gjorde att isen aldrig riktigt
Erica Lascelles
[email protected] tel 550 553 45
Nyhetschef
mejl
nyheter
fick fäste. När så stormen Ole
drog in över Östersjön i början av
februari bröts det lilla istäcket
som fanns upp.
Vintern 2007–2008 var
istäcket som mest 49 000 kvad­
ratkilometer. I år noterades nytt
bottenrekord med 45 000 kvad­
ratkilometer. Störst var istäcket
2010–2011 och 1986–1987.
Familjer äger stor
del av kommunen
l Kommunen förfogar endast över 5 procent av marken
En femtedel av Upplands-Bro ägs av sju
familjer.
Kommunen äger bara
fem procent.
– Det innebär att vi inte
kan ställa samma krav
på hyresrätter, säger David Lanthén, plan- och
exploateringschef.
Kommunen, som vill bygga 5 000
bostäder före 2030, äger bara
fem procent av Upplands-Bro. Det
mesta är parkområden och gator.
Inget av den kommunägda marken är bostadsområden.
En rejäl landbit, över 4 900 hektar, ägs av privata gods- och skogsägare. Flera av markägarna har
bott på platserna i generationer.
Charlie Wingårdh på Thoresta
Herrgård är den största privata
markägaren i kommunen. Han
äger ett område lika stort som
fyra Östermalm. Han äger alltså
nästan lika mycket som hela Upplands-Bro kommun gör.
– Jag är omringad av exploateringar. Galoppbanan ligger fyra
meter från min mark. Det påverkar mig en hel del, säger Charlie
Wingårdh.
Han tror att viktiga natur- och
kulturvärden kan hotas om kommunen exploaterar för mycket.
När Upplands-Bro ville bygga ett
industriområde intill hans marker
stoppades det. Charlie Wingårdh
byggde en golfbana i stället.
Johan Gabriel Seths familj har ägt Almare Stäkets herrgård sedan 1700-talet. ”Det är både positivt och negativt att det byggs. Det är inte som på landet längre, många rör sig i markerna. Samtidigt måste vi utvecklas”, säger han. Foto: Anna Z Ek
– Det är bara att inse att jag
måste släppa på vissa saker. Men
lagom måste vara bäst. Till exempel så tycker jag att golf är bättre
än industri.
Har du ett ansvar som privat ägare
att underlätta bostadsbyggandet?
– Nej, det tycker jag inte. Du
säljer ju inte din villa bara för att
någon vill bygga en cykelväg över
den. Det måste finnas en bra dialog mellan kommunen och mark-
ägarna. Och betalningen måste
vara rimlig.
Johan Gabriel Seth, den sjätte
största privata markägaren i Upplands-Bro, håller med.
– Det är en fråga om ekonomi.
Får jag ett bra erbjudande så tar
jag det i övervägande. Varför ska
jag behålla ett skogsparti som inte
ger någonting? Samtidigt vill man
bevara det som funnits i generationer. Det är tveeggat.
HÅBO-TIBBLE
Markeringarna
visar kommunägd mark. I vissa
rödmarkerade
områden äger
kommunen bara
vägarna.
w Björn Örås: 672 hektar.
w Charlotte Slettengren:
643 hektar.
UPPLANDS VÄSBY
w Nils Magnus Bosson: 594 hektar.
w Lou Talamo Engkvist/Stig Olof
Engkvist: 517 hektar.
Upplands-Bro kommun äger 1 274
hektar och staten (Försvarsmakten) äger 6 376 hektar.
källa: Upplands-Bro kommun
registrerade i Upplands-Bro vid
årsskiftet. Det går alltså cirka
100 Upplands-Broare på en
traktor. Jämförbart med Täby,
med 275 personer per traktor.
Ny särskola
planeras
Kungsängen Kommunen
kan få en ny grundsärskola.
Tillväxtkontoret ska under
året ta fram ett förslag på
detaljplan för en särskola intill
Ekhammarskolan.
Tanken är att täcka upp för
det ökade elevantalet. Särskolan har i dag inte kapacitet
att ta emot fler elever.
– Vi hoppas kunna erbjuda
fler platser än i dag, även för
barn som redan bor i kommunen men ännu inte fått plats,
säger Ekhammarskolans
rektor Lena Hjukström.
Den nya skolan har plats för
30 barn.
Upplands-Bro En elev på
w Erik Sellberg/Gertrud Jackson/
Kristina Östlund: 875 hektar.
w Johan Gabriel Seth: 533 hektar.
Traktorer fanns
Elev blev
mobbad
i fyra år
Familjerna som
äger mest mark
w Charlie Wingårdh: 1 087 hektar.
242
BRO
KUNGSÄNGEN
Ägarförhållandena leder till en
hel del utmaningar för UpplandsBro kommun. I många fall är kommunen beroende av de privata
markägarnas medgivande för att
bygga bostäder.
Dessutom är det i
stort sett totalstopp för bostadsbyggande på 27
procent av Upplands-Bros mark.
Den tillhör nämligen Försvarsmakten.
– Det innebär möjligtvis att
kommunen har lite mindre möjlighet att påverka vad som byggs.
Som markägare kan man ställa
mer krav på att det byggs hyresrätter till exempel. För områden som
är privatägda kan vi inte göra det,
säger David Lanthén, plan- och
exploateringschef.
Han tycker att det finns en god
dialog med de privata ägarna, än
så länge.
– Vi har ett antal diskussioner
med privata ägare om hur vi kan
utveckla bostadsområden, vissa
är redan i gång. Jag ser inga större
problem. Utmaningen är snarare
hur vi ska se till att skola, vård och
kommersiell verksamhet hänger
med i utvecklingen.
l  Ida Persson
[email protected]
tel 550 551 21
Råbyskolan blev sparkad,
slagen, hotad och bestulen
i minst fyra års tid, enligt
en anmälan till Skolinspektionen. Kränkningarna ska
ha börjat redan i förskolan.
Föräldrarna beskriver hur
de påtalat problemen under flera år, utan resultat.
Nu kritiseras skolan av
barn- och elevombudet,
som menar att skolan har
brustit i sin anmälningsskyldighet. Skolan har inte
heller vidtagit tillräckliga
åtgärder för att stoppa
mobbningen.
Senast den 18 maj i år
ska skolan ha vidtagit
åtgärder.
Mild vinter gav
klirr i kassan
Upplands-Bro Tekniska av-
delningen hade ett överskott
på 3,1 miljoner kronor förra
året. Mycket beroende på att
kommunen kunde spara in på
snöröjningen till följd av den
milda vintern.
Förra vintern kostade snöröjningen 8,1 miljoner kronor.
Under 2014 landade kostnaden på ynka 4,3 miljoner.
För få ärenden
– KF ställs in
Upplands-Bro Det blir
inget kommunfullmäktigemöte den 25 mars. Anledningen?
Bara två ärenden lämnades in
inför mötet.
– Majoriteten kom fram
till att vi kunde spara 50 000
kronor på att skjuta upp mötet
en månad. Men visst är det lite
synd, säger 2:e vice ordförande Anders Åkerlind (M).