Pronomen - Svenska med Gulzat

Gulzat
Personliga pronomen (står alltid självständigt)
Subjektsform
Verb
+
Jag
Du
Han
ser
Hon
Den/det/
Man
Vi
Ni
De (dom)
Till exempel: Jag ser mig själv i spegeln.
Subjektsform
Jag
Du
Han
Hon
Den/det/man
Vi
Ni
De
+
dig (dej)
mig (mej)
henne
honom
den/det
en
er
oss
oss, er
Verb
+
tvätta sig
tvättar
Till exempel: Jag tvättar mig i badrummet.
Du tvättar dig i badrummet.
Han tvättar sig i badrummet.
Hon tvättar sig i badrummet.
Vi tvättar oss i badrummet.
Ni tvättar er i badrummet.
De tvättar sig i badrummet.
+
mig
dig
sig
sig
sig
oss
er
sig
Objektsform
Mig
Dig
Henne
Honom
Den/det
En
Oss
Er
Dem
Reflexiva
pronomen
Gulzat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Possessiva
pronomen
En-ord, singular
Ett-ord, singular
En- och ett-ord,
plural
+
Substantiv
Min/ din/ hans/ hennes/ vår/ er
Mitt/ ditt/ hans/ hennes/ vårt/ ert
Mina/ dina/ våra/ era/ deras
telefon
hus
telefoner
är svart.
är stort.
är svarta.
Den/det
- dess
Man ens
Till exempel: Min telefon (står alltid med subjekt) är svart. Din telefon är grön.
Hans telefon är grå. Hennes telefon är vit. Vår telefon är röd. Er telefon är
beige. Deras telefon är fin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Reflexiva possessiva pronomen
En-ord, singular
Ett-ord, singular
En- och ett-ord,
plural
Min/ din/ sin/ vår/ er
Mitt/ ditt/ sitt/ vårt/ ert
Mina/ dina/ våra/ era/ sina
+
Substantiv
telefon
hus
telefoner
Till exempel: Jag har tappat min telefon (står alltid med ett objekt).
Du har tappat din telefon.
Han har tappat sin telefon.
Man har tappat sin telefon.
Vi har tappat våra telefoner.
Ni har tappat era telefoner.
De har tappat sina telefoner.
Den, det, man –
sin/sitt/sina