SUND-VÅRDÖ FÖRSAMLING INFORMATIONSBLAD

F ÖRSA M LIN GEN S P ERS ONA L
Kyrkoherde:
Juanita Fagerholm-Urch
Tfn: 47 727, 0457 31 35 891
[email protected]
Församlingsmästare:
Anneli Sjölund
Tfn: 040 75 10 615
Tf kantor:
Kent Eriksson
Tfn: 040 7426 888
SUND-VÅRDÖ FÖRSAMLING
Ekonom:
Maria Malmberg
Tfn: 045 67 21 515
[email protected]
Gårdskarl:
Hans Wikström
Tfn: 040 51 38 723
Församlingssekreterare:
Katarina Norrgård
Tfn: 43 930
[email protected]
Tf diakoniarbetare:
Therese Kronqvist
Tfn: 0457 344 9492
[email protected]
PASTORSKANSLI
Norra Sundsvägen 235
22520 KASTELHOLM
Tel: +358 18 439 30
Kyrkoherde: +358 18 439 34
ÖPPETHÅLLNINGSTID :
måndag och onsdag 10. 00 –
12.30.
ÖVRIG INFORMATION
Hemsida :
http:// www .sund-vardoforsamling.fi
På Facebook ;
https://www.facebook.com/sundvardoforsaml
INF OR M ATI ONSB LAD
M A J 20 15
KYRKOHERDENS RUTA
Så har vi igen en gång fått äran och glädjen att välkomna våren. Församlingens verksamhet brukar krympa när sommaren närmar sig,
men ännu kan vi i sköna maj mötas i olika rum. Ibland vid kaffekoppen och ibland vid andakter och sångstunder. Ett speciellt slag vill
jag slå för församlingens vårfest för hela familjen onsdagen den 27
maj kl.16 till 18. Arbetsnamnet för evenemanget har varit
”rondellfest”. Ju flera vi är desto roligare blir det!
Varje söndag firar vi gudstjänst. I kyrkan blir det också roligare om
vi är flera!
På Kristi himmelsfärdsdag finns möjligheten att delta i prosteriets
missionsdag i Saltvik. Där medverkar Christine Björkskog vars arbete också vår församling understöder. Passa på att träffa henne!
När vi närmar oss slutet av maj är det dags att tacka vår tf diakoniarbetare Therese Kronqvist för hennes värdefulla insats i vår församling. Det har varit en glädje att samarbeta med henne. Vi önskar
henne lycka till inför nya utmaningar, och så säger vi välkommen
till Kati Juntunen, fast det känns mera som välkommen igen eftersom Kati har vikarierat i andra uppgifter tidigare. Det känns fint
att ha henne tillbaka.
Jag önskar er alla en välsignad vår!
☧ Gudstjänster och Högmässor
I SUND
10.05 Gudstjänst i Sunds kyrka kl.
(sön) 11.00
Juanita Fagerholm-Urch,
Kent Eriksson
I VÅRDÖ
03.05 Gudstjänst i Vårdö kyrka kl.
(sön) 11.00
Juanita Fagerholm-Urch,
Kent Eriksson
17.05 Högmässa i Sunds kyrka kl.
14.05 Högmässa i Vårdö kyrka kl.
(sön) 11.00. Kyrkkaffe i kyrkan.
(tors) 11.00
Juanita Fagerholm-Urch, Kent
Juanita Fagerholm-Urch,
Eriksson
Kent Eriksson
31.05 Högmässa i Sunds kyrka kl.
(sön) 11.00
Juanita Fagerholm-Urch
24.05 Högmässa i Vårdö kyrka kl.
(sön) 11.00
Alexandra Äng, Kent Eriksson
 Verksamhet på äldreboenden
I SUND
I VÅRDÖ
29.04
(ons)
Andakt på Tallgården kl.
13.30
30.04 Andakt på Strömsgården kl.
(tors) 13.30
10.05
(sön)
Sångstund på Tallgården kl.
13.00
24.05 Sångstund på Strömsgården
(sön) kl. 13.00
13.05
(ons)
Andakt på Tallgården kl.
13.30
28.05 Andakt på Strömsgården kl.
(tors) 13.30
20.05
(ons)
Andakt på Tallgården kl.
13.30
Barnverksamhet
I SUND
05.05 Småbarnsmusik i Sunds församlingshem kl. 10.00
(tis)
Obs! Ingen småbarnsmusik 12.5!
19.05 Småbarnsmusik i Sunds församlingshem kl. 10.00. Vi avslutar terminen
(tis)
med picknick i det gröna—ta med egen filt eller sittunderlag!
  Övrigt
I SUND OCH VÅRDÖ
06.05 ”Tillsammans är man mindre ensam!” Välkommen till församlingshemmet i
(ons) Sund kl. 14.00, drick en kopp kaffe och umgås med andra en stund! Behöver du skjuts eller undrar över något, ring Therese, tfn 0457 344 9492 eller
pastorskansliet, tfn 43930.
14.05 Prosteriets missionsdag i Saltvik. Högmässa i Saltviks kyrka kl. 13.00.
(tors) Efteråt lunch i Mariagården. Missionären Christine Björkskog från Finska
Missionssällskapet medverkar. Sång av Erica Danielsson och Gun Jansson. Anmälning till lunchen senast 07.05 till pastorskansliet i Sund, tfn
43930, e-post [email protected]
19.05 ”Tillsammans är man mindre ensam!” Välkommen till församlingshemmet i
Vårdö kl. 14.00, drick en kopp kaffe och umgås med andra en stund! Behö(tis)
ver du skjuts eller undrar över något, ring Therese, tfn 0457 344 9492 eller
pastorskansliet, tfn 43930.
27.05 Vi ställer till med VÅRFEST för hela familjen till förmån för Gemensamt
(ons) Ansvar! Platsen är ”rondellen” vid församlingshemmet i Sund, vid dåligt
väder inne i församlingshemmet. Från kl. 16 till 18 är grillen och våffeljärnen varma. Brödförsäljning, bokbytarbord, ”herrliga hemliglådor”.
Loppis, bordshyra 5 euro. Mete för barnen, skattjakt m.m. Boka loppisbord via pastorskansliet, tfn 43930, e-post [email protected] Ta på din
finaste sommarhatt, -keps eller –mössa och ta emot sommaren med
oss!