Här en källa rinner, säll den henne finner! Hon är djup och klar

Nr 4 2015
December - Februari
Årg. 52
Ansvarig utgivare: Christer Frostensson
”Här en källa rinner, säll den henne finner! Hon är
djup och klar, gömd men uppenbar” Sv ps 246
Vinslöv
Nävlinge
Gumlösa
Foto Katarina Hallqvist
Sörby
Meditationsplatsen på Sörby kyrkogård har en
liten källa som kan skänka stillhet och ro.
Julevangeliets innersida
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos
Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan
det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus….
Och Ordet blev människa och bodde bland oss,
och vi såg hans härlighet, en härlighet som den
ende sonen får av sin fader, och han var fylld av
nåd och sanning. Joh 1:1-4,14
Så händer det ofattbara, universums märkligaste
händelse. Under dess 13,7 miljarder år av
historia har något sådant aldrig tidigare skådats.
Det eviga, tidlösa och oföränderliga. Den
som av evighet befinner sig i ett enda nu, i en
svindlande utgivande kärleksrelation mellan
Fader, Son och Ande, bryter sig in i tiden, går
in i sin skapelse. Han blir en människa som vi.
Inkarnationen – Att Sonen till sin Gudomlighet
också blir människa är ett under större än själva
skapelsen.
Paulus beskriver det med följande ord:
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över
sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och
antog en tjänares gestalt då han blev som en av
oss. Fil 2:6-7a
Ur Guds perspektiv innebär detta ett kärleksbevis till människan som för oss är svindlande och
ofattbart.
Han, som i evighet befinner sig i ett fullständigt
tillstånd av kärlek, lycka, harmoni, tillfredställelse och fullkomlighet, avsäger sig allt detta för
att låta sig födas i ett stall bland djurspillning
och flugor. Han blir totalt utelämnad till Marias
och Josefs omvårdnad. Han som skapat universum blir bräcklig och totalt beroende - ett hjälplöst spädbarn.
Varför utsätter sig Gud för detta? Varför är detta
nödvändigt?
Det var inte nödvändigt för Gud. Gud behöver
inte oss. Hans väsen och tillstånd är alltid det
samma med eller utan skapelsen och människan.
2
Men det är nödvändigt för oss, dig och mig.
Ondskan har ockuperat denna världen. Den har
trängt så djupt att den sitter i själva hjärtat hos
människan. I stället för utgivande kärlek har vi
en värld full av stolthet, egenkärlek och högmod. Detta får människor att utnyttja, manipulera, hata, vara avundsjuka och roffa åt sig.
Vi har en värld där natten och ångesten råder.
En mänsklighet som befinner sig i mörker.
Julevangeliet talar om en Gud som kommer till
oss som bryter in i detta vårt mörker. Men varför kommer han då?
Människosonen har kommit för att söka efter
det som var förlorat och rädda det.” Luk 19:10
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för
många.” Mark 10:45
Han kommer för att vinna ditt och mitt hjärta.
Han kommer för att tjäna oss. Den Evige, oföränderlige, Honom inför vilken hela den himmelska världen tillber, hyllar och lovsjunger,
kommer för att tjäna oss.
Hur då? Genom att ge sitt liv till lösen för oss.
Genom ett liv i total lydnad, tillbedjan till Fadern och ett utgivande liv i kärlek. Genom att
gå in i vårt mörker, in i vår trasighet, in i vårt
uppror och ta allt detta på sig.
Paulus fortsätter:
När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden,
döden på ett kors. Fil 2:7b-8
Det är därför som det är så fantastiskt att få fira
jul. Vi få fira Emanuel - Gud med oss.
Han kommer för att bära bort din synd. För att
försona ditt uppror mot Gud och din själviskhet.
Han kommer för att dö för din missgärning och
för att få föda dig på nytt och bo i ditt hjärta.
Han kommer för att få förvandla dig inifrån med
sin kärlek. Har du tagit emot honom?
Han kom till det som var hans, och hans egna
tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot
honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla
som tror på hans namn Joh 1:11-12
Med tillönskan om en riktigt God och välsignad
Jul.
– Jan Cada, komminister
Diakonifonden
Vår värld är så fylld av hjälpbehövande människor som flyr för sina liv och inte äger mer än det de kan ha i
några plastpåsar. Naturligtvis är de i behov av vår hjälp och vårt stöd.
Men det finns också familjer här i vår egen församling som kan råka hamna i akuta ekonomiska bekymmer.
Särskilt svårt är det när barnen blir drabbade. Först och främst har vi en socialtjänst som har till uppgift att
rycka in och hjälpa i sådana lägen. Men Vinslövs församlings har också en liten fond av kollektmedel som
man vid akuta tillfällen kan få ansöka om bidrag till matinköp ifrån. Detta är kanske allra mest aktuellt vid
jultiden. Om man kontaktar pastorsexpeditionen så kan de förmedla en sådan ansökan.
Kvinnofrukost
Vårens första kvinnofrukost i Hedbergshuset är lördagen den 13 februari. Programmet denna
dag är inte helt klart men det är mellan klockan 9.00 och 11.00.
Anmälan till Nätverksgruppen tel. 0705-41 58 00 eller Pastorsexpeditionen tel. 044- 85 850.
Kostnad 80 kronor.
Kyrkofullmäktiges ordförande Åsa Isaksson och
kyrkoherde Christer Frostensson avtackade två av
församlingens trotjänare, Församlingsvärdinnan
Marita Ahlm och kyrkvaktmästare Mats Persson
då de gick i pension.
Vid samma tillfälle fick kyrkoherde Christer Frostensson
välkomna fyra medarbetare. Christina Nilsson är
kyrkvaktmästare men har nu bytt arbetsområde och har sin
tjänst vid Vinslövs kyrka och kyrkogårdar. Hon har också
vaktmästaransvar för prästgården. Lars-Erik Fredriksson
har varit timanställd men är nu ny kyrkvaktmästare
i Nävlinge men har också ansvar för Vinslövs
församlingshem. Camilla Månsson har under många år
varit säsongsanställd kyrkogårdsarbetare men tar nu över
uppgiften som Församlingsvärdinna. Linda Wimhed är
anställd som biträdande kanslist på Pastorsexpeditionen.
3
Årets nya konfirmandgrupper
Äventyrskonfirmandernas örsta läger och äventyr i Nävlinge.
Läger i Åhus den 18-20 sep.
Då träffades äventyrsgruppen på sitt första läger. Det blev skoj och bus,
andakt och reflektion, lektionspass och musik, samt en massa annat kul. En
rolig helg med en massa olika
aktiviteter helt enkelt.
Äventyr i Nävlinge den 15 okt.
Den 15 okt åkte vi även på vårt
första äventyr ihop. Vi åkte till
Nävlinge. Där fick vi träffa
Else och Josefina som berättade om när de var missionärer
Konfirmanderna gjorde sin
och hur det är att besöka kyrAktiviteter på stranden
egen gudstjänst
kor runt om i världen. Else och
Josefina gjorde denna dag väldigt lärorik och det var mycket intressant.
Else Jakobsson, Nävlinge berättade om när hon var
missionär
Josefina berättade när hon var kyrkans volontär på
Filipinerna
Första lägret för lägergruppen.
Den 23-25 oktober åkte Lägergruppens konfirmander på sitt första läger. Vi var på Åhus missionsgård.
De bjöds på härlig mat, trevliga kvällar, en massa lek och stoj., men även stunder med andakter, meditationer, reflektioner och mycket mera. En härlig helg med en massa roliga stunder.
Lite uppvärmning på stranden
Hur många kan sitta på samma stol? Lite lek under
första lägerkvällen
Vill ni se fler bilder på
lägret eller våra andra verksamheter gå in och gilla oss
på facebook @moa mochco
håkansson och instagram på
@mochco
//Nadja Åkerfeldt
ungdomsledare
Vad är gudstjänst och mässa?
4
Vad är ni nyfikna på under ert konfa-år?
Foto: Naja Pedersen
Kör- och orkesterverket FÖRKLÄDD GUD
För att riktigt kunna koncentrera sig på förberedelserna inför den lite större uppgiften att framföra
”Förklädd Gud” av Lars-Erik Larsson och Hjalmar Gullberg i Allhelgonahelgen, åkte Vinslövs
Kyrkokör till Stiftsgården Södra Hoka strax norr om Karlshamn. En lördag – söndag i början
av oktober ägnades till en rejäl ”gnuggning” av stämmorna i de olika körsatserna i det populära
verket. Till lite extra hjälp hade kören, framför allt damerna, Anna Maria Hedström, sångpedagog
på Kulturskolan i Hässleholm. Helgen bjöd, förutom koncentrerat och effektivt musikaliskt arbete,
Paus i solskenet utanför Södra Hoka stiftsgård
Samling inför nytt övningspass
Foto: Linda Wimhed, Per-Göran Andersson och Christer Frostensson
god mat och trivsam gemenskap, på synnerligen härligt
höstväder vilket kunde njutas i den paradislika naturen där
stiftsgården ligger inbäddad i skogen vid en liten sjö.
Vid framförandet i Vinslövs kyrka blev det alldeles fullsatt
i bänkarna. Alla som var där fick göra en fantastisk fin
musikalisk upplevelse när kör, orkester, solister och
recitatör fyllde kyrkorummet med denna vackra musik.
Vi gjorde ett bildsvep från Södra Hoka och till Vinslövs
kyrka.
Röstcoachen Anna Maria Hedström och
orgelsolisten Max Kristiansson
Solisten Mathilda Ahnell
Den stora kören med orkester, recitatör Åke Sundkvist och musikaliske
ledaren Lars Hedström
Ny kyrkomusiker
Eftersom Katarina Hallqvist är tjänstledig med 50% av sin kyrkomusikertjänst för präststudier så
har Kyrkorådet beslutat anställa en vikarie på 50% under i första hand våren 2016. Nu är Karin
Caesar anställd på tjänsten. Hon bor i Vinslöv sedan många år och har f.n. tjänst som kyrkomusiker
i Broby-Emmislövs församling. Hon börjar hos oss den 1 februari och kommer att hälsas välkommen söndagen den 7 februari. I nästa församlingsblad presenterar vi henne närmre samt vilka
uppgifter hon kommer att ha.
5
Som om livet svänger runt sin egen axel
I ungdomen tycker man sig se
fick deras förtroende att spela i
hela sitt liv som en raksträcka,
många gudstjänster direkt och
där alla livshändelser prydligt
jag tog kantorsexamen i Lunds
radat upp sig på lagom avstånd
domkyrka vid unga år. Efter
vid vägkanten, men så snart
gymnasiet gick jag musikhögman satt sig i livets fordon och
skolan och blev organist.
börjat köra, märker man att det
Det är ett roligt yrke som jag fått
svänger och kränger ibland. När
växa in i. Gradvis har jag förstått
jag hade kört en bit på min väg
mer och mer av vad kristen tro
genom livet upptäckte jag plötsinnebär. Musiken har varit mitt
ligt att jag inte alls hade hamnat
uttryckssätt, och är det delvis
där jag trodde jag skulle. Innan
fortfarande, men jag har läst
jag kom dit där jag nu är visste
mycket under åren, för jag ville
jag inte att det var hit jag skulle,
veta mer om det jag var satt att
men när jag vände mig om och
uttrycka.
betraktade den sträcka jag kört,
såg jag att det var lätt att se att
Så en grå vinterdag för två år seKatarina Hallqvist i Sörby kyrka
jag skulle hamna just här.
dan åkte jag med Projektkören
När jag var liten var Gud inte
till domkyrkan. Vi fick ta den
något vi talade om i min familj. Han fanns, men söndag jag inte spelade i gudstjänsten hemma och
inte mer än så. I min tidiga barndom när jag bodde just den dagen var det prästvigning. Där och då
långt borta i Malung hade vi en granne som var förstod jag vad Gud menade jag skulle göra: Jag
kyrkvärd. Hon skänkte mig 60-talets barnpsalm- skulle bli präst! När vi åkte hem den dagen var
bok, Kyrkovisor för barn, och den läste och sjöng det som om jag mitt i gråvädret bar på en gyllene
jag i flitigt under hela barndomen, helt på egen hemlighet. Något hade landat i mig som jag inte
hand, eftersom ingen annan i min närhet ville vara förut förstått.
med. Gud hade lagt ner en längtan och en nyfikenJag kände att jag inte kunde nonchalera Guds
het i mitt barnahjärta.
kallelse, så jag sökte till universitetet och kom in.
Jag kände mig så liten när jag klev in där första
Som 6-åring kom jag till Kimstad i Östergötland gången. Så mycket folk, så mycket lärdom. Så satoch där lärde jag mig läsa. De första böcker jag te studierna igång i ett rasande tempo, men trots
köpte för egna pengar var Karlsson på taket och att jag många gånger sliter mitt hår, är det bästa
Barnens bibel i Anne de Vries version, med den jag gjort! Det är så roligt!
blåsvarta bilden av korsfästelsen i heluppslag, en
bild jag tittade på med skräckfylld fascination. Jag Studierna har gått bra, men det är för en blivande
hade en kompis vars mamma var kyrkvaktmästare präst inte det enda som krävs. Vid sidan av detta
och hon tog mig med till kyrkans miniorer där ska man ta kontakt med det stift man vill vigas
jag fick lära mig många bibelberättelser. En dag för, och genomgå en omfattande antagningsprofick vi gå ut en runda tillsammans med prästen, cedur även dit och det har jag precis gjort nu.
farbror Andreas. Han stannade vid industrispåret Då gör man först praktik i fyra veckor i en försom gick ner till Sempers vällingfabrik och pe- samling man placeras i, sedan kallas man till en
kade åt det håll som ledde ut ur byn och sa högtid- intervjudag där man intervjuas av fem olika perligt: ”Barn, det där är vägen till Palestina.” Det var soner/nämnder hela dagen. Sedan sammanträder
stort, kan ni tro, att det var vid den vägen vi stod!
de medan man själv får åka hem och inte sova en
blund. Nästa dag har man tid hos biskopen för att
Jag började spela orgel när jag var tolv år. Då hade få besked om han vill prästviga en eller inte. För
vi flyttat ner till Skåne och kantorn och kyrkoher- min del blev det ett ja och jag svävade hem trots
den i Genarp gjorde mig till kyrkomusiker. Jag sömnbristen!
6
Så här är jag nu, mitt i det liv som jag trodde något
helt annat om. Ingen hade kunnat övertyga den
tystlåtna och tillbakadragna person som var jag
för tjugo år sedan att hon en dag skulle komma ner
från gömstället på läktaren och kliva fram och tala
inför församlingen, men när Gud ställer oss inför
något, ger han oss också redskap att klara av det!
Nu är det snart jul och evigheten landar mitt i tiden när Gud föds som ett litet barn. Oändligheten
har tagit plats i världens trånga bröst och varje del
i Kristi kropp, vår kyrka, genomsyras av denna
kraft. Herren har kommit. Det är den berättelsen
jag vill berätta!
Katarina Hallqvist, er organist och nu även prästkandidat
Vi gör några besök på
Smultronsamlingarna
under hösten
Änglafester och doppresenter
Det är nu dags att ha fest för alla som döpts i våra
fyra kyrkor under de senaste åren. De som döpts
sedan advent 2014 ska få hämta sina dopänglar
som hänger i kyrkornas änglaträd. De som är mellan ett och sex år får andra presenter.
Vi är väldigt stolta och glada att så många låter
döpa sina barn i vår församling. Men det innebär
också ett stort ansvar för både församling, föräldrar och faddrar. Vi vill ju att barnen ska få en god
start i livet.
Nu till december bjuds dessa barn in till änglafester i våra kyrkor. Alla barnen får, beroende på
ålder, en anpassad doppresent.
Brev har gått ut till de aktuella barnen men det
kan ju vara roligt också för släktingar och vänner
att vara med. Så lägg på minnet årets änglafester:
Vinslövs kyrka 6 december kl. 10.00
Gumlösa kyrka 13 december kl. 14.00
Nävlinge kyrka 20 december kl. 10.00
Sörby kyrka 24 december kl. 10.30
Välkommen hela familjen
till änglafest!
Dan Inge Olsson samlade fullt hus
i Vinslöv med sitt program ”Min
sång- min glädje”
Stämningen verkar också vara god
i Nävlinge där Gertrud Pettersson
presenterade ”Folkvisor från Skåne”
Men vad kan det här vara när man så spänt
drar blickarna mot duken? Jo Olle Persson
berättade om ”Motorcykeln och dess historia”
7
Kyrkklocka lyftes ut från tor
Här har Ulf Ferrius
och Lars Bertilsson
fått fram den till
tornluckan.
Med hjälp av taljor flyttades klockan inne i
tornet.
Foto: Christer Frostensson
Nu hade klockan hämtats från tornet och
började sin långa resa
8
En av kyrkklockorna i Sörby kyrka har
spruckit och en knytnävsstor bit av klockkransen har fallit av. Därmed har klangen
avsevärt förändrats. Dessutom finns risk för
ytterligare sprickbildning som kan förstöra
klockan för all framtid. Därför kommer den
att åtgärdas omgående.
Klockan väger strax under 600 kilo och är
omgjuten i Kristianstad 1812 under som det
står ”Karl XIII tredje regeringsår till Sörby
församling på bekostnad av Friherre Carl
Hendrik Duwall, herre till Sörbytorp och Sinclairsholm”.
Här kunde
man tydligt se
inskriptionen
från 1812
ornet på Sörby kyrka
Lyftkranen kom med
sin långa arm för att
hämta klockan
Vi har fått klockan undersökt av expertis som
upprättat ett åtgärdsprogram, fått tillstånd
av Länsstyrelsen samt fått löfte om kyrkoantikvariskt bidrag.
Tisdagen 3 november började arbetet i kyrktornet att frigöra klockan från dess upphängning samt förflytta den ut mot norra tornluckan.
Onsdagen den 4 november kl 13.00 fanns en
större mobilkran 25 meter norr om kyrkan utanför kyrkmuren och med sin kranarm lyftes
klockan ut och placerades på en transport till
ett klockgjuteri i Tyskland för renovering. Vi
beräknar få tillbaks den om ett halvår och då
ska samma manöver göras i omvänd ordning.
Det hör verkligen till ovanligheterna att sådana ”utlyft” sker av kyrkklockor så det hela
var värt att bevaka.
Här svävade den över de gamla gravarna och många
följde arbetet
Den stora kyrkklockan
svävade över gravarna
Nu började transporten till Tyskland och renovering
9
FN-dagen firas sedan några år tillbaka i
Vinslövs kyrka och i samarbete med olika
organisationer i Vinslöv. Det här året var förutom Vinslövs församling även Nätverksgruppen, Vinslövsalliansen och Ett Vinslöv
för alla med. Det var Vinslövs församlings
internationella grupp med Malin Carlsson
som samordnade det hela. Våra bilder får
berätta lite mer om arrangemanget.
Facklorna tändes vid Torget
Nätverksgruppens ordförande Britt-Marie Kaldeus
Gustavsson gav instruktioner för fackeltåget.
Facklorna lyste upp vägen in till kyrkan.
Ljushjärtat tändes allt eftersom vi bad böner i
kyrkan.
10
Fackeltåget lyste upp i höstmörkret och var en
manifestation för fred både ute i världen och i vårt
närsamhälle.
Anna Renud och Fredrik Silfverberg stod för
sången
Evelina Wilkens och
Johanna Knutsson,
två scouter från
vår församling som
under sommaren
deltagit i två stora
internationella
scoutläger,
berättade och visade
bilder.
Foto: Margareth Jönsson
Många var församlade när invigningen förrättades
i vackert höstväder
På Sörby kyrkogård har det gjorts flera
förbättringar under hösten. Det har blivit
ordentlig belysning och det har skapats en
liten men mycket vacker minnes- och meditationsplats med plantering och vattenspel.
Arbetet har utförts av Camilla Månsson och
Lars Bertilsson, två av våra duktiga kyrkogårdsvaktmästare. Efter gudstjänsten den 13
september invigdes den och samtidigt ledde
Gabrielle Barnekow en uppskattad kyrkogårdsvandring.
Foto: Katarina Hallqvist och Christer Frostensson
Det blev ingen ”band-klippning” utan
invigningen skedde genom att Lars Bertilsson
tände belysningen och startade vattenspelet.
Gabrielle Barnekow stannade till vid flera
gravplatser och det delades många minnen och
fakta kring de namn som stod på stenarna. En
fortsättning på vandringen kommer till våren.
Sörby lyser!
Kyndelsmässodagen 31 januari är en ljusets dag i våra kyrkor. En ljus och
hoppfull söndag mitt i vintermörkret. Nu gör vi om förra årets succé i Sörby!
Vi delar ut marschaller till dem som bor i kyrkbyn och så ska de lysa den
kvällen. I kyrkan hoppas vi många Sörbybor vill samlas kl. 18 till en mäktig
ljusmanifestation där det vackra kyrkorummet ska fyllas av ljus och där det blir
mässa samt flöjtmusik av Malin Carlsson. Efter mässan i kyrkan blir det fika
och program i Kyrkhuset som Gabrielle Barnekow och Björn Klint håller i.
Kom och var med om något nytt och spännande!
Församlingens projektkör
Projektkören är en öppen unison kör för vuxna. Vårens första inplanerade projekt är:
Fastlagssöndagen den 7 februari kl. 14.00 i Gumlösa kyrka.
Övningarna till projektet är tisdagarna 26 januari och 2 februari kl. 19.00 i Sörby Kyrkhus. Det
är viktigt att vara med och öva om man vill sjunga vid framförandet i kyrkan. Alla är hjärtligt
välkomna, oavsett var man bor i församlingen!
Ledare för kören är Katarina Hallqvist, 0708-65 88 65
11
Vinslövs församlingshem och prästgård
Många undrar över hur det går med sanering
och renovering av församlingshemmet och vad
som kommer att hända med prästgården.
Vad gäller prästgården så kan vi säga att den
personal som jobbar med barn-, konfirmandoch ungdomsverksamhet är väldigt nöjda med
att ha fått flytta in i dessa tillfälliga lokaler. De
är hemtrevliga med mycket ljus och en underbar parkmiljö runt huset. Personalen är så nöjd
att de lämnat in en skrivelse till kyrkorådet att
de helst önskar få behålla dessa lokaler permanent för sin verksamhet. Än så länge delar de
huset med kyrkoherden men nästa sommar när
husets andra våning också blir ledig önskar de
även få disponera den.
Klart är också att många församlingsbor uttryckt synpunkter på att huset inte bör säljas
utan behållas av församlingen. Kyrkorådet ska
nu överväga om det är lämpligt att upphöra att
anvisa huset som tjänstebostad för ny kyrkoherde.
Läget är mycket osäkert om vad som ska hända
med församlingshemmet. Skadeutredningen
är klar men ingen av de firmorna som
tillfrågats om att lämna anbud har velat göra
det. Osäkerheten är alldeles för stor om vad
man kommer att stöta på vid en sanering.
Risken är även stor att möglet har gått djupare
in i betongen än vad som kan förutses idag och
risker finns att problemen kommer tillbaka.
Nu i efterhand kan man konstatera att 70-talets
byggnormer inte har fungerat.
Kyrkofullmäktige har vid sitt novembermöte
behandlat frågan. Man gav då Kyrkorådet och
Fastighetsnämnden i uppdrag att pröva andra
lösningar för lokaler exempelvis med en byggnadsdel vid prästgården.
Klart är att Kyrkofullmäktige inte är beredda
att låta påbörja något arbete och lägga ner större summor för renovering innan alla alternativ
är undersökta. Därmed så kommer lokalerna
på våningsplan ett att kunna användas ännu en
tid in på nya året.
Kyrkans tält var bemannat både dagoch
kvällstid för samtal och aktiviteter
Vid Vinslövsdagarna var kyrkan representerad av både anställda och frivilliga. Här
ser vi ett axplock bland arrangemangen.
i
Svenska kyrkans ungas lokalstyrelse
sig
t
gera
enga
som
g
mlin
försa
lövs
Vins
kring kyrkans tält
Bollplanket ”I trygga händer”
12
Foto: Naja Pedersen, Axel Mårtensson
Barnens hörna i kyrkans tält
Foto: Gudrun Adersjö, Lars-Erik Fredriksson Miriam Volmer och Christer Frostensson
Tacksägelsedagen är en fin högtid på hösten där man bl.a. smyckar i våra kyrkor
med naturens gåvor. I tre av våra kyrkor firades den här dagen med välbesökta
gudstjänster och fina arrangemang. Se och njut!
Projektkören sjöng i Gumlösa kyrka
Ett vackert bröd fanns
till beskådande i
Nävlinge
Kyrkliga syföreningen hade smycket kyrkan samt bjöd
på kyrkkaffe
Men även Nävlinge
kyrka var vackert
smyckad med
grönsaker och blommor
i höstens färger
Barngrupper dramatiserade en
bibelberättelse och ställde ut
sitt ”hand-collage” i Vinslövs
kyrka vid familjegudstjänsten
Aftonlampan!
Torsdagskvällen, en pärla mitt bland veckans alla vardagskvällar
kl. 18.30 – 19.00 i Vinslövs kyrka! Ojämna veckor finns det möjlighet att stanna
kvar till det vi kallar ”Eftertankar”. Det är en timma för lyssnande och samtal om
Frälsarkransen. Jämna veckor är det Ungdomssamling i Församlingshemmet
efter mässan. Alldeles gratis får du något för både kropp och själ.
Vi gör uppehåll 12 december – 10 januari.
Ring om du behöver besök, hjälp eller råd i något ärende.
Det finns människor som ställer upp för Dig!
i Vinslövsbygden
Adress: Torget 4, 288 31 Vinslöv
Telefon 80846.
Telefon- och öppettid:
mån-tors 9 - 12 samt tors 14-16
•
Gör dig sällskap på en promenad
•
Följer med till hårfrisör, tandläkare, läkare eller bara till affären
•
Kom gärna in och prata en stund eller ta en kopp kaffe/te
Kanske känner du någon som skulle kunna ha glädje av VÄNTJÄNSTEN? Tipsa då!
Under jul- nyår- och trettondedagshelgen har Väntjänsten öppet på ordinarie
dagar utom helgdagar och helgaftnar. Onsdag 23 december serveras en liten
jultallrik. Kostnad 30 kr.
13
Skolkyrka är ett välkänt begrepp i Vinslöv, uppskattat av både lärare och elever.
Det omfattar olika aktiviteter som är anpassade för de olika åldersgrupperna.
Under hösten kommer alla elever i åk 2 på studiebesök till kyrkans olika lokaler
och verksamheter. Vi följde med när en grupp kom på besök i oktober.
Allt började med en samling där personalen fick
presentera sig och berätta lite om sina uppgifter.
Eleverna lyssnade spänt.
Ett besök på Pastorsexpeditionen ingår alltid
och det är intressant att få se gamla kartor och
kyrkböcker även om det mesta nu förs digitalt.
Gudrun kunde berätta om både nu och då!
I Vinslövs kapell var det Christina Nilsson
som berättade om olika typer av gravar och
begravningssätt innan det blev dags för en
rundvandring på kyrkogården.
En av prästerna fick berätta om de olika
inventarierna i kyrkan. Här berättade
Jan Cada om dopfunten och olika sätt
att bli döpt.
Men vad kan ha fångat intresset här? Jo det
måste vara vad som händer inne i en orgel.
Alla fick möjlighet att provspela på detta stora
instrument under Lars Hedströms överinseende.
14
Jan-feb
2016
Alltid kl 14.00
20 januari
Ingrid och Sven Hahne sjunger och berättar
Vinslövs församlingshem
28 januari
”Det bästa av det mesta” - Maria Jönsson
Gumlösa skola
3 februari
”Djupdykning i det svenska filmarkivet”
- Tomas o Göran
Vinslövs församlingshem
11 februari
”Famnen full av solsken” - Anita Ewald
Nävlinge församlingshem
17 februari
”I kungliga spår”
Niklas Larsson berättar humoristiskt och visar
bilder från sina möten med kungafamiljen.
Vinslövs församlingshem
25 februari
”Den glömda utvandringen till Danmark
och Tyskland”
Astrid Heinsen
Sörby
O
T
T
T
Onsdagar i Vinslöv - Torsdagar i Nävlinge,
Sörby och Gumlösa
Alltid kl 14.00
Varmt välkommen!
T
O
T
Foto: Christer Frostensson
Ett stort TACK till alla som bidragit till att det var så vackert
på våra kyrkogårdar vid allhelgona. Det var våra anställda
vaktmästare men också alla enskilda som smyckat sina
anhörigas gravar inför vintern. Ett särskilt tack till alla
frivilliga som ställde upp på våra kyrkogårdar och serverade
gravsmyckningskaffe och stod till förfogande för samtal.
En vacker vy ut genom fönstret på Vinslövs kapell i allhelgonatid.
Legalt
DÖPTA
VILMA Lilly Sofie Andersson
ASTRID Ellie Elene Nilsson
VIKTOR Stig Kåre Lundström
Ellen VERA Carolina Dahlman
Carl VILMER Paulsson Ohlsson
Hannes NEO Emil Arvidsson
AMY Elisabeth Elina Satow Oldskog
Per Nils HJALMAR Nygren
Nils ELMER Knutsson
VIGDA
ANNA Emeli Therése Hörnquist och
Per MARTIN Höglund
Laila Inger MARITA Herbst och
Arvid JOAKIM Nilsson
Perioden 150801-151031
Gäller kyrkotillhöriga från Vinslövs församling
Vinslöv
Vinslöv
Sörby
Vinslöv
Vinslöv
Vinslöv
Vinslöv
Vinslöv
Vinslöv
Vinslöv
Vinslöv
JARANYA Conchan och
Hans CHRISTIAN William Ragsdale
Vinslöv
LISA Caroline Schyttberg och
Åke MARCUS Peter Hermansson
Vanneberga
SARA Ann-Charlotte Nanette Erlandsson och
Nils JONAS Christian Nyström
Vinslöv
EMMA Maria Jönsson Sträng och
Ernst JOHANNES Barnekow
Gumlösa
DÖDA
Lennart Axell
Ulla Jönsson
Olof Nilsson
Doris Andersson
Kjell Hyllander
Åke Svensson
Vinslöv
Vinslöv
Vinslöv
Vinslöv
Vinslöv
Lommarp
85 år
79 år
94 år
67 år
90 år
76 år
15
Agnes, Astrid och Billie på Barntimman
Glimtar från hösten hos Barn- och familj
som fått flytta in sin verksamhet i Vinslövs
prästgård. Ledarna tackar för den här
terminen och hälsar alla små och stora
välkomna igen till samma plats och samma
tider 2016 med början vecka 4.
Leken var här i full
gång i Prästgårdens
ljusa härliga lokaler
Liten och stor trivs
på Träffpunkten
Följ oss gärna på facebook
” Barnverksamheten i Vinslövs församling”
After school besökte kyrkogården och tände ljus
i minneslunden
After school pysslar och pratar
Billie och Agnes dekorerade
sina gravljus.
Lia gjorde loombands
Selma och mamma Alicia trivdes
gott i gemenskapen
Foto: Naja Pedersen och Miriam Volmer.
16
Vackert dekorerade ljus till allhelgonahelgen
Är det självklart att alla barn fyller 5 år?
Jag ställer frågan lite retoriskt till just Dig, men
väljer samtidigt att själv svara på den.
Det är inte självklart att alla barn får fylla 5 år,
barn kan, precis som vi vuxna råka ut för olyckor
eller sjukdom. Sådana händelser som gör att de
kanske inte får möjlighet att se och uppleva det
där 5:e ljuset i födelsedagstårtan.
Krig, undernäring, svält och infektioner är inte
det vi här i Sverige tänker på, i alla fall inte i det
dagliga livet.
Vi blir visserligen dagligen matade med bilder
från krigens fasor, terrorns offer, naturkatastrofernas förödelser och kanske mest av allt bilder
på familjer som flyr för sina liv, på barn som
ryckts ifrån sina föräldrar och som tvingats att
fly, ensamma och utan trygghet, utan ett ”säkerhetsnät” kastas dessa ensamma barn ut för
att försöka ta sig till ett annat land, och kanske
någon gång kommer de att möta sina föräldrar
igen. Något vi däremot inte pratar så ofta om är
barnadödlighet. Var 5:e sekund dör ett barn som
inte hunnit fylla 5 år, ett barn som inte fått tända
det där 5:e ljuset i födelsedagstårtan. VAR 5:E
SEKUND!
Den årliga julsamlingen för Svenska Kyrkans
Internationella arbete har i år temat
”Låt fler få fylla fem!”
Julinsamlingen börjar på 1:a Advent 29/11 och
varar till trettondagen 6/1 2016.
Diakoni och mission är två av kyrkans grundstenar och det internationella arbetet innebär inte
enbart akut hjälp utan även långsiktigt arbete.
Inte bara katastrofhjälp utan även förebyggande
insatser.
Advent och Jul innebär glädje och förväntan för
så många. Glädje över att Gud blir människa i ett
litet barns gestalt. Jesusbarnet i krubban blir en
påminnelse om den utsatthet ett barn ställs inför.
Ett litet oskyldigt, värnlöst och utsatt barn, precis
som så många barn runt om i vår värld idag.
Fyra ljus i våra Adventsljusstakar påminner oss
om det sanna ljuset, det viktiga ljuset, det stora
ljuset, Jesus Kristus, som kommer till oss alla i
det heliga Julevangeliet.
Tänd ett femte ljus under Advent, för alla de barn
som lever i fattigdom eller på flykt.
Tänd ett femte ljus i Advent, ett hoppets ljus, ett
medmänsklighetens ljus, ett ljus för tron på att en
förändring är möjlig.
Tänd ett femte ljus, tänd ett födelsedagsljus, för
att fler barn ska få fylla 5 år.
Oavsett om det är i vår egen församling i Vinslöv,
Lucia
vid Sveriges eller Europas gränser eller någon
annanstans i världen är det uppenbart vad medmänsklighet och solidaritet innebär i praktiken
och vad som förväntas av oss som kristna och
som kyrka.
Hälsningar från Malin Carlsson, medlem i Vinslövs församlings internationella grupp.
Nu kommer lucia till oss igen!
OBS tid!
Söndag den 13 december kl 17.00
blir det luciatåg i kyrkan med Vinslövs lucia 2015 med följe samt Luciakören.
Det är fritt insläpp och när kyrkan är fullsatt stänger vi dörrarna!
Söndag 29 november presenteras luciakandidaterna på torget i Vinslöv och
30 november är sista dag för röstning.
Vinslövs lucia 2015 krönes i Furutorpshallen lördag 5 december kl. 15
under en paus i handbollsmatchen.
Julottefrukost
Lions har meddelat – traditionen fortsätter! Glögg serveras utanför kyrkan innan julottan
börjar och gröt och skinkmacka serveras i Församlingshemmet efteråt. Förra året var vi
runt hundra personer som åt frukost tillsammans. Välkommen med!
17
Välkommen till våra gudstjänster!
NOVEMBER 2015
29
Sörby
Vinslöv
Gumlösa
Nävlinge
1:a söndagen i advent
09.30 Gudstjänst. Fredrik Sahlin, sång.
Carl Lindecrantz, trumpet. Kyrkfika.
10.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Ingemar
Karp, trumpet.
11.00 Gudstjänst. Fredrik Sahlin, sång.
Carl Lindecrantz, trumpet. Kyrkfika.
18.00 Gudstjänst i adventskväll.
Kyrkokören. Kyrkfika.
DECEMBER
2
Vinslöv
3
Vinslöv
Vinslöv
6
Vinslöv
Sörby
9
Vinslöv
10
Vinslöv
13
Vinslöv
Gumlösa
Vinslöv
20
Nävlinge
Vinslöv
24
Sörby
Vinslöv
Gumlösa
25
Vinslöv
26
Vinslöv
18
Onsdag
13.30 Andakt. Smultronställets julfest.
Torsdag
10.00 Gudstjänst vid julkrubban med små
och stora.
18.30 Aftonlampan, mässa.
2:a söndagen i advent
10.00 Familjegudstjänst med änglafest.
Barngrupper. Camilla Johansson, sång.
Kyrkfika.
18.00 Adventsmusikgudstjänst med sång
och musik av ungdomar från bygden.
Cider o kaka.
Onsdag
08.45 Gryningsmässa.
Torsdag
18.30 Aftonlampan, mässa.
3:e söndagen i advent
10.00 Mässa. Kyrkfika.
14.00 Familjegudstjänst med änglafest.
Laya Nilsonius, fiol. Kyrkfika.
17.00 Luciagudstjänst. Vinslövs lucia och
luciakören. Malin Carlsson, flöjt.
4:e söndagen i advent
10.00 Familjegudstjänst med änglafest.
Camilla Johansson, sång. Kyrkfika.
17.00 ”En stjärna lyser i natten” –
julmusikgudstjänst. Kyrkokören och
Tommy Andersson, piano.
Julafton
10.30 Samling vid julkrubban, änglafest.
Laya Nilsonius, fiol. Kyrkfika.
16.00 Julbön. Anna Maria Hedström, sång.
23.00 Julnattsmässa. Henning, Margareta,
Astrid o Sigrid Hallqvist, sång.
Juldagen
07.00 Julotta. Kyrkokören. Julottefrukost.
Annandag jul
10.00 Mässa. Kyrkfika.
27
Gumlösa
Nävlinge
31
Vinslöv
Söndagen efter jul
10.00 Mässa. Kyrkfika.
18.00 ”Strålande juletid” – julmusikgudstjänst. Kyrkokören och Anna Maria
Hedström, sång.
Nyårsafton
16.00 Ekumenisk nyårsbön. Anna
Wanselius, flöjt.
JANUARI 2016
1
Nävlinge
Vinslöv
3
Vinslöv
Sörby
6
Vinslöv
Gumlösa
10
Vinslöv
13
Vinslöv
14
Vinslöv
17
Vinslöv
Gumlösa
21
Vinslöv
24
Vinslöv
Nävlinge
27
Vinslöv
28
Vinslöv
31
Vinslöv
Sörby
Nyårsdagen
11.00 Ekumenisk nyårsgudstjänst.
Rickarums manskör. Gröt o skinkmacka.
16.00 Ekumenisk nyårsmässa i
Missionskyrkan.
Söndagen efter nyår
10.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
14.00 Mässa. Kyrkfika.
Trettondedag jul
10.00 Gudstjänst. Vi sjunger julens psalmer.
Fredrik Sahlin, sång. Kyrkfika.
18.00 Julmusikgudstjänst med Christianstads motettkör och Mare Balticum.
Musikalisk ledare Lena Ekman Frisk.
1:a söndagen efter Trettondedagen
10.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
Onsdag
08.45 Gryningsmässa.
Torsdag
18.30 Aftonlampan, mässa.
2:a söndagen efter Trettondedagen
10.00 Mässa. Kyrkfika.
14.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
Torsdag
18.30 Aftonlampan, mässa. Eftertankar om
Frälsarkransen.
Septuagesima
10.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
18.00 Taizé-mässa. Malaflickorna, sång.
Cider o kaka.
Onsdag
08.45 Gryningsmässa.
Torsdag
18.30 Aftonlampan, mässa.
Kyndelsmässodagen
10.00 Gudstjänst. Malin Carlsson och
Hanna Ångman, flöjt. Kyrkfika.
18.00 ”Sörby lyser”- skymningsmässa med
ljus. Malin Carlsson, flöjt. Fika och
kvällsprogram.
!
Fira nyår med kyrkan!
FEBRUARI
4
Vinslöv
7
Vinslöv
Gumlösa
Nävlinge
10
Vinslöv
11
Vinslöv
14
Vinslöv
Sörby
18
Vinslöv
21
Vinslöv
Gumlösa
24
Vinslöv
25
Vinslöv
28
Vinslöv
Sörby
Nävlinge
Torsdag
18.30 Aftonlampan, mässa. Eftertankar om
Frälsarkransen.
Fastlagssöndagen
10.00 Mässa. Kyrkokören.
Mottagning av nya medarbetare. Kyrkfika.
14.00 Gudstjänst. Projektkören. Kyrkfika.
16.00 OBS ny tid! Gudstjänst.
Kyrkokören. Kyrkfika.
Askonsdagen
08.45 Askonsdagsmässa.
Torsdag
18.30 Aftonlampan, mässa.
1:a söndagen i fastan
14.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
14.00 Mässa. Kyrkfika.
Torsdag
18.30 Aftonlampan, mässa. Eftertankar om
Frälsarkransen.
2:a söndagen i fastan
10.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
14.00 Mässa. Kyrkfika.
Onsdag
08.45 Gryningsmässa.
Torsdag
18.30 Aftonlampan, mässa.
3:e söndagen i fastan
10.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
14.00 Gudstjänst. Kyrkfika.
16.00 Obs ny tid! Mässa. Kyrkfika.
Vinslövs församling och
Missionskyrkan i Vinslöv och Nävlinge
erbjuder dig ett bra alternativ till att
fira ett nytt år.
Nyårsafton i Vinslövs kyrka
kl. 16.00
Sång och musik inför ett årsskifte.
Glögg och pepparkaka.
Nyårsdagen i Nävlinge kyrka
kl. 11.00
NNyårsgudstjänst med sång av Rickarums
manskör. Skinkmacka och gröt.
Nyårsdagen i Vinslövs
missionskyrka kl. 16.00
Nyårsmässa med sång/musik.
Ljuständning inför ett nytt år.
Se alltid efter i ortspressen eller på hemsidan om
det blivit några ändringar. Kyrktaxi kan alltid
beställas för resor inom församlingen till
valfri kyrka varje söndag och helgdag.
Ring Taxi Hässleholm på tel 0451-140 00
senast två timmar före resan.
Kyrkis
Du har väl tänkt på att …..
Det går bra att ta med barnen till kyrkan när
det är gudstjänst också om det inte är familjegudstjänst!
I Vinslövs kyrka har vi Kyrkis varje söndag när det är
gudstjänst kl. 10. Dock inte när det är
familjegudstjänst. Då är ju barnen engagerade i
gudstjänsten.
Vi gör uppehåll 15 december till 7 januari.
Det är alltid en kyrkisledare på plats och som tar hand
om barnen under predikan och har då en liten stunds
barnanpassad gudstjänst i kyrkans entrérum.
Ny kontraktsprost
När vår nuvarande kontraktsprost Bo Johansson i
Hässleholm går i pension efter nyår så kommer
en ny kontraktsprost att utses för Västra Göinge
kontrakt. Det är biskopen som utser någon av
kyrkoherdarna och vanligtvis ger honom eller
henne ett förordnande på fem år. Just nu får alla
präster och diakoner i kontraktet skicka in förslag till biskopen på vem de anser blir bäst som
kontraktsprost under de närmaste fem åren. Ett
beslut väntas vid årsskiftet.
19
Gruppförsändelse till hushållen
Advents- och Julmusik
Njut av vacker och traditionsrik musik i
våra kyrkor under advents- och jultid!
Nyårsafton
Vinslövs kyrka kl. 16.00
Adventsmusikgudstjänst
Nyårsbön och musik
Ungdomar från bygden medverkar med
sång och musik.
Vi sjunger också många av de härliga
adventspsalmerna tillsammans.
Flöjtmusik inför ett årsskifte av
Anna Wanselius.
Söndag 13 december
Vinslövs kyrka kl. 17.00
Luciagudstjänst
Vinslövs luciakör
4:e söndagen i Advent- 20 december
Vinslövs kyrka kl. 17.00
Julmusikgudstjänst
”En stjärna lyser i natten!”
Traditionella julsånger med Vinslövs
kyrkokör, solister ur kören och
Tommy Andersson, piano
Söndagen efter jul – 27 december
Nävlinge kyrka kl. 18.00
Julmusikgudstjänst
”Strålande juletid!”
Kyrkokören och Anna Maria Hedström
Trettondagen – 6 januari
Gumlösa kyrka kl. 18.00
Julmusikgudstjänst
Christianstads Motettkör och
Mare Balticum under musikalisk
ledning av Lena Ekman- Frisk.
Denna stora och välsjungande kör har vid
flera tillfällen gästat Gumlösa kyrka och
tillsammans med olika musiker bjudit på
vacker julmusik som fyllt kyrkan med både
toner och deltagare. Så blir det säkert även
den här gången när det har etablerats ett
välklingande samarbete med musikgruppen
Mare Balticum. Kom gärna i god tid!
@
Vill du ha vårt Veckoblad på mailen?
Varje vecka gör vi ett veckoblad för församlingens
verksamhet som inte är regelbunden gruppverksamhet. Där finns upp ifter om kommande veckas
gudstjänster, kollektändamål, smultronsamlingar
mm. Det delas ut i våra kyrkor.
Skulle du vilja ha det hem på din mail? Skicka då
in en anmälan om detta till oss. Skriv som rubrik
”Veckoblad” och skicka på
[email protected]
Du ska då veta att du finns i årt register tills du
ber oss ta bort det.
Kontakt med församlingen
Vill du ha svar på något, vara med som frivillig medhjälpare eller vill ha hjälp och samtal:
Ring Pastorsexpeditionen 044-858 50,
eller skicka e-post till [email protected]
eller gå in på hemsidan www.svenskakyrkan.se/vinslov
Litografen i Vinslöv AB • 044-850 10
2:a söndagen i Advent – 6 december
Sörby kyrka kl. 18.00