Nyheter från Lurudden nr 1 2015

Nyheter från Lurudden
Läs också på www.lurudden.se
Luruddens tomtägareförening 14 April 2015
Årsmöte 2015!
Parkering!
Torsdag den 7 maj kl 19.00 samlas vi för årsmöte
på Ekerö Hembygdsgård. Dokument inför mötet
skickas ut till alla. Ta gärna med egna kopior så
slipper vi ta med som sen kanske bara kastas.
TÄNK MILJÖ!
Motioner senast onsdagen den 23 april skickas via
e-post till [email protected] eller med vanlig
post till vår ordförande Sten Hammargren,
Kaggeholmsvägen 20, 178 54 Ekerö.
Kaffe med dopp kommer serveras.
VÄLKOMNA!
Medlemmar, sopbilar och slamtömning har påpekat
att det parkeras bilar ”stadigvarande” på
föreningens mark. Vi har haft detta uppe vid några
tillfällen tidigare, men klagomål fortsätter att
komma in. Speciellt sopbil och slamtömning har
ibland svårt att vända och ta sig fram. Detta gäller
även utryckningsfordon.
Vi vill därför återigen påpeka att INGA fordon,
båtar eller containers får ställas på gemensam
mark utan dessa skall ställas på den egna
fastigheten.
Detta står i föreningens ”Allmänna information”
sedan många år. Ni finner den på hemsidan.
Städdag lördag 9 maj!
Inför den stundande 70-års festen så finns det en hel
del att snygga till. Därför hoppas vi på en god
uppslutning!
Bland annat skall boulebanan rensas, stranden fixas
till inför sommaren, gungställningen säkras så inga
olyckor inträffar.
Dansbanan är ett jätteprojekt där Dansbanans
vänner kommer behöva många hjälpande händer.
Bastumålningen är på sluttampen för denna gång,
mm mm.
Så slut upp denna majdag för att hjälpa till att
snygga till våra gemensamma egendomar!
70-års fest!
Föreningens 70-års firande kommer gå av stapeln
lördagen den 22 augusti. Separat information
kommer från den eminenta festkommittén och
information kommer även finnas på föreningens
hemsida. Boka denna dag redan nu i din kalender!
Hemsidan!
Många av er har säkert full koll på denna
samlingsplats för information. Ett bra forum där ni
finner allt ifrån Stadgar, Skötselplaner och allmän
information om vardagliga saker, t ex hur bastun
bokas, info om bryggor, fiskevatten och
trädfällning.
Skicka gärna bilder till [email protected] så
publicerar han dom på hemsidan!
Titta in på hemsidan och informera er.
Nu väntar vi bara på
riktig värme!
Hälsningar från
Styrelsen
E-maila till [email protected] om ni ändrar e-mailadress.
Om ni vill ha in något på vår hemsida så kontakta [email protected]